EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Tax) je ukazatel zisku očištěný mj. od úrokových nákladů podniku. Ukazuje operativní výnosnost podniku nezávisle na jeho kapitálové struktuře.

EBIT (Earnings Before Interest and Tax)
EBIT (Earnings Before Interest and Tax)