Kovový odpad: co předchází jeho recyklaci?

Opětovné zpracování nejrůznějšího odpadu se v poslední době stalo horkým tématem a v budoucnu tomu určitě nebude jinak. V centru pozornosti sice stojí zejména zásadně narůstající množství plastového odpadu, ale pravdou je, že i kovový odpad si zaslouží opětovné využití.

Kovový odpad: co předchází jeho recyklaci?
Kovový odpad: co předchází jeho recyklaci?

Kovový šrot nemusí být problém

Nepotřebný kovový odpad hromadící se v areálu nebo ve výrobní hale může způsobit komplikace v rámci menší firmy i velké společnosti. Je přitom poměrně jednoduché se jej zbavit, navíc bez nutnosti zajistit jeho odvoz do nejbližší výkupny kovů.

Služby kovošrotu jsou v dnešní době velmi komplexní, takže je možné využít možnosti odstranění kovového odpadu, včetně náročné likvidace stavebních celků. Následuje přesné vážení kovošrotu, aby mohl být precizně vytříděn na speciálních linkách. Předtím bývá většinou nutné kovošrot náležitě připravit pomocí hydraulických nůžek nebo hydraulických lisů. Kovový odpad, který je tímto způsobem zpracován, se následně využívá v hutích a slévárnách při výrobě ocelových profilů, kolejnic, plechů a podobných výrobků.

narůstající množství plastového odpadu
narůstající množství plastového odpadu

Největší zpracovatelé kovošrotu

Zatímco jednotlivci mnohdy využívají služeb menších výkupen kovů, pro firmy je vhodnější všestrannější řešení, které zajišťují větší zpracovatelé kovošrotu a jiných typů odpadu vhodných k recyklaci a opětovnému využití. Díky dlouholetým zkušenostem a rychlé administraci lze zajistit odstranění nežádoucího kovového odpadu bez zbytečných prodlev.

Společnost TSRCR se řadí mezi největší zpracovatele kovošrotu v České republice, do spektra jejích služeb však patří také recyklace plastů, papíru a skla. Základem pro komplexní služby je dostatečné zázemí v podobě potřebných strojů, přesných vah i kvalifikovaného personálu, takže odstranění kovošrotu je velmi rychlé a efektivní.