Prezident Konga Denis Sassou Nguesso: Dialog je africká tradice

Prezident Konžské republiky Denis Sassou Nguesso poskytl rozhovor

Setkáváme se na stěnách moskevského Kremlu. Máte velmi důležitou oficiální návštěvu naší země. Otevřete tajemství, o čem budete jednat s naším prezidentem? A jaké jsou hlavní úkoly, které jste během této návštěvy nastavili?

Prezident Konga Denis Sassou Nguesso
Prezident Konga Denis Sassou Nguesso

Denis Sassou Nguesso: Znovu mě vidím s prezidentem Putinem. Již několikrát jsme se setkali v zahraničí a zde, v Moskvě, v říjnu 2012. Prezident Putin mě velmi srdečně přijal a pak jsme diskutovali o posílení spolupráce mezi našimi dvěma zeměmi a posílilo je na úroveň vzájemně prospěšného strategického partnerství. Stanovili jsme si určité cíle a teď jsem velmi rád, že se opět setkávám s prezidentem Putinem. Shrneme naši spolupráci, rozhodneme se ji posílit a diskutujeme také o problémech, které se nyní týkají celého světa a zejména Afriky.

Letos si připomínáme 55. výročí navázání diplomatických vztahů mezi našimi zeměmi. V jakých oblastech by se naše vazby měly prohloubit a zintenzivnit? Kde vidíte největší vyhlídky na rozvoj kontaktů mezi Kongem a Ruskem?

Denis Sassou Nguesso: Naše spolupráce se již 55 let rozvíjí v mnoha oblastech a vzdělávání je nejdůležitější. Zde, v Rusku, bylo vycvičeno mnoho vedoucích pracovníků z Konga, civilních i vojenských. Spolupracovali jsme také v dalších oblastech, například v těžebním průmyslu, v oblasti kultury. Naším cílem je diverzifikovat naši ekonomiku, která by neměla záviset jen na ropě. Myslíme si, že s potenciálem, který má naše země, můžeme dále pokračovat v této spolupráci a pokrývat další sektory sociální a ekonomické činnosti.

Foto: REUTERS
Prezident Angoly: Rusko bylo vždy blízko Afriky
Rusko má velmi dobrou diplomatickou a politickou zavazadla v Africe. Rusko a Sovětský svaz pomohly národnímu osvobozeneckému hnutí v Africe, včetně vaší země. Tisíce konžanů studovaly na našich univerzitách. Jakou roli může podle Vašeho názoru hrát Rusko dnes v Africe? A jaká je role Konžské republiky na dnešním africkém kontinentu?

Denis Sassou Nguesso: Rusko nemělo kolonie v Africe a aktivně se účastnilo boje za osvobození Afriky. Rusko by dnes mohlo hrát významnou roli v době, kdy Afrika hledá partnery, aby obnovila svou infrastrukturu, ekonomiku a dokonce i bezpečnost v tomto krutém světě. Rusko se podílelo na boji za osvobození Afriky. Nyní nastal čas účastnit se boje za výstavbu Afriky.

Jste dobře znám v Africe a na celém světě jako úspěšný mírotvorce. Opakovaně jste se museli účastnit různých jednání, abyste urovnali některé země afrického kontinentu, které vstoupily do vojenských konfliktů. Za úspěšný příspěvek k nastolení míru jste dokonce získali Zlatou olivovou ratolest. Co je třeba udělat pro zajištění kolektivní bezpečnosti na africkém kontinentu? Jaká by v tom mohla být role Ruska? A co je potřeba, aby se Afrika skutečně stala kontinentem míru?

Denis Sassou Nguesso:Peacemaker – to je moc řečeno! Ale my, podle našich skromných sil, jsme se snažili přispět k hledání řešení krize v Africe, vždy jsme si mysleli, že bychom měli dát přednost dialogu. Mysleli jsme si, že právě prostřednictvím dialogu lze najít řešení těchto problémů. Dialog je navíc africkou tradicí. V naší zemi jsme ji obnovili a dokonce ji zaznamenali v ústavě. Stanoví ústavní orgán zodpovědný za podporu dialogu. Myslíme si, že Rusko je skvělá země, stálý člen Rady bezpečnosti OSN, která přispěla k hledání řešení řady afrických problémů. Jsme přesvědčeni, že Rusko by mohlo stát vedle Africké unie, která hledá řešení problémů v Africe a ve zbytku světa, a to prostřednictvím dialogu jako nástroje jak mezi lidmi, tak na mezinárodní úrovni. A věříme, že

Jaké kroky je třeba podniknout k posílení panafrických hodnot? Co považujete za svůj úspěch za období, kdy jste u moci? Jaké jsou vaše cíle a cíle pro blízkou budoucnost?

Denis Sassou Nguesso: Za prvé, o Africe. Jak jsem právě řekl, Afrika je ve fázi výstavby po boji za její vydání. Dnes čelí kontinent mnoha výzvám. Na africké úrovni se nám však podařilo dosáhnout integrace jednotlivých subregionů. Nyní existuje Arabská maghrebská unie, Hospodářské společenství států západní Afriky, Hospodářské společenství států střední Afriky, Unie východoafrických států, Jihoafrické rozvojové společenství. To vše je takové, že se můžeme vydat směrem k integračnímu rozvoji Afriky s ohledem na rok 2063.

Strategie rozvoje Afriky existuje do roku 2063. V rámci této strategie jsme se již rozhodli vytvořit zónu volného obchodu. Budeme stavět základní infrastrukturu, včetně elektřiny, protože nyní v Africe není dostatek elektřiny a bez ní není možné se zapojit do rozvoje. Je nutné vybudovat komunikační linky, železnice, silnice, telekomunikační linky. Tyto programy byly přijaty na úrovni celého kontinentu, jsou v projektech různých států – provádějí skutečnou integraci, budují infrastrukturu a podporují diverzifikaci ekonomik. Afrika je velmi mladý kontinent, musíte tvořit elitu, školit mladé lidi a zapojovat ženy do rozvoje. Tyto kontinentální projekty odrážejí situaci v naší zemi.

V hlavním městě vaší země se nachází Centrum lidových řemesel – Poto-Poto. Co se děje, aby se zachovaly tradice těchto řemesel, kultura Konga?
Foto: Michail Gusman
Prezident Zimbabwe: Dohodli jsme se na pomoci
Denis Sassou Nguesso: Mluvíte o malířské škole Poto Poto, kde pracují nejvýznamnější malíři naší země, ale kultura v Kongu je velmi různorodá. Podporujeme jeho rozvoj, protože lidé, kteří ztratí svou kulturu, pak ztratí svou duši. V současné době se zvažuje projekt výstavby velkého muzea, kde budou zachována díla kultury naší země.

V Kongu je příroda zachována v původní podobě. Zdá se mi, že vláda nedělá dost pro rozvoj cestovního ruchu. Jak důležitý je rozvoj cestovního ruchu pro zemi s jedinečnými místy?

Denis Sassu-Nguesso: Už jsem řekl svým přátelům ve Státní dumě, že Kongo je 22 milionů 500 tisíc hektarů lesů, existují tisíce druhů zvířat, desítky tisíc druhů vegetace, velké řeky. Více než 11% území ČR tvoří chráněná území. A máte pravdu, že jsme dostatečně nepracovali na podpoře cestovního ruchu. Toto odvětví může samo generovat 10% HDP země. A nyní se snažíme stimulovat sektor cestovního ruchu, aby se stal faktorem rozvoje.

Kongo je mnohonárodnostní země, kde žijí křesťané i muslimové. Většina obyvatel dodržuje tradiční kulty, jejich přesvědčení. A všechno se děje v klidné atmosféře. Co se dělá pro zachování multikulturní a multináboženské povahy země?

Denis Sassou Nguesso: Nejprve musím říci, že Kongo je světský stát. Ústava jasně stanoví svobodu náboženství. A kromě toho by mělo být provedeno v duchu tolerance, úcty k druhým. Věříme, že v naší zemi, křesťané, muslimové a dokonce i animisté a další – má každý právo vyznávat náboženství podle svého výběru a respektovat zákony světského státu. Dnes se to děje harmonicky.

Konžané jsou veselí, upřímní lidé, kteří slaví mnoho svátků – křesťanských, muslimských, tradičních a státních. Zdá se, že každý den se v Kongu koná svátek. Jaké jsou vaše oblíbené dovolené?

Denis Sassou Nguesso: Konžská láska miluje hudbu, která je široce známá v Africe a dalších částech světa. Navzdory obtížím, které lidé snášeli, se svátky konají v atmosféře radosti, včetně 15. srpna (Den nezávislosti Konžské republiky – RG), nového roku. Jsme šťastní, že lidé mají takovou stránku života. Obyvatelstvo by mělo být schopno žít v harmonii, v atmosféře úcty ke svým názorům.

Foto: REUTERS
Michelle Aune: Budoucnost Libanonu závisí na situaci na Blízkém východě
Jak trávíte volný čas? Vaši kolegové a kolegové, asistenti, s nimiž jsem se setkal, řekli, že hodně pracujete, prakticky nedávají odpočinek.

Denis Sassou Nguesso: Pokud mám volný čas, hraji sport.

A jaký druh preference?

Denis Sassou Nguesso: V minulosti jsem se podílel na mnoha sportech, nyní dávám přednost plavání. Volný čas může být věnován čtení i rodině. Zbývá mnoho času na prázdniny. Je důležité, samozřejmě, neustále se učit.

Náš program se nazývá „Formule moci“. Vždycky se ptám svých partnerů na stejnou otázku: co je pro vás moc? V Africe jste nazýván „mistrem moci“. Jak chápete moc, co to pro vás znamená?

Denis Sassou Nguesso: Nejdříve je moc důvěra, kterou mají lidé. Je třeba udělat vše, co je v jejich silách, abyste se této důvěry hodili, abyste se cítili blízko k lidem. Snažte se řádně plnit své povinnosti. Vnímám moc jiným způsobem než tímto.