RTVS: reportáž o výhodách čipování lidí (Video 2min)

…mikročipy ako pokročilejšia forma tetovaných čiarových kódov (s.19). Do mikročipov je možné priebežne nahrávať a meniť hromadu osobných údajov, vrátane vzorky DNA, odtlačku prstu, vzorky hlasu atď. Medzistupeň zavedenia čipovania ľudí sú ploché mikročipy do platobných kariet a povinné čipovanie domácich zvierat (hlavne psov). Konečným cieľom je však povinné implantovanie čipov do ľudí. V niektorých krajinách už prebiehajú pilotné projekty s dobrovoľným ako aj tajným začipovaním.

…mikročipy v spojení s RFID technológiou budú schopné nielen niesť osobnú identifikáciu daného človeka, ale ho aj nepretržite lokalizovať pomocou GPS satelitov s presnosťou na niekoľko metrov. (s.19)

…počiatky myšlienky čipovania ľudí: v roku 1968 v rámci výskumu pomoci pacientom ochrnutým po zlomení chrbtice bol vynájdený prvý plne funkčný mikročip, schopný riadiť činnosť ľudľudských nervov. Následne bol výskum pozastavený a prešiel do úrovne utajenia. (str. 20)

.
DOKONALE ZOTROČENÁ SPOLEČNOST (str. 20)

…následne sa pokračovalo vo vývoji mikročipov schopných kompletne riadiť správanie ľudí, či už pomocou ovplyvňovania hladiny hormónov (zvyšovanie adrenalínu za účelom zvýšenia agresivity) alebo priamo riadením telesných funkcií, správania a myslenia daného človeka. Založené to je údajne na princípe akejsi elektronickej akupunktúry. (str. 20)

…americká vláda si následne zaumienila, že toto je ideálny spôsob, ako ovládať k poslušnosti celú populáciu a rozhodla sa presadiť plošné čipovanie celej populácie. Ľudia majú byť čipovaní doslova ako dobytok. (str. 21-23)

atď.
https://diskuter.wordpress.com/2019/04/20/martin-herzan-totalitni-svetovlada-2000-strucne-poznamky-ku-knihe/