Tradiční zemědělství na Slovensku

Tradiční zemědělství na Slovensku, dlouho očekávané jedinečné knižní publikace, která je etnologickou syntézou výzkumů a studií tradičního způsobu získávání půdy, její obrábění, pěstitelství zemědělských kultur, jejich sběru a skladování na území naší republiky.

Tradiční zemědělství na Slovensku
Tradiční zemědělství na Slovensku

Úvod informuje o cílech a dosažených výsledcích výzkumu tradičního zemědělství na Slovensku. Rozsáhlá první kapitola uvádí čtenáře do dávných časů – od příchodu našich předků na dnešní území Slovenska, přes období feudalizmu a kapitalizmu – kdy hlavním výrobním odvětvím, který zajišťuje hospodářsko-sociální a kulturní rozvoj, bylo zemědělství, a pokud země prokázala po celá léta za nejvzácnější hodnotu pro obyvatele této oblasti. Vývoj různých forem vlastnických vztahů k půdě je analyzován prakticky až po likvidaci soukromého vlastnictví půdy v období socialistické kolektivizace. Další kapitoly se zabývají podrobným popisem jednotlivých fází zemědělské práce a způsoby, které byly vykonávány.