Třífázové výboje s 9ti MOTy

Pozor! Výstupní napětí jednoho transformátoru z mikrovlnné trouby je okolo 2100V~ 50Hz a proud se pohybuje v řádu ampér.

Třífázové výboje ze zdroje
Třífázové výboje ze zdroje

Jejich spojováním může být dosaženo ještě vyšších napětí a proudů.

Výstupní vysoké napětí je smrtící a může překlenovat velké vzdálenosti. K úrazu elektrickým proudem proto může dojít i bez kontaktu s vodivými částmi. Kondenzátory mohou zůstat nabité i po vypnutí. Při práci s tímto zařízením hrozí vznik požáru. Výboje vytvářejí jedovaté plyny. Vše děláte na vlastní nebezpečí. Autor nebere žádnou zodpovědnost za vaše případné újmy na zdraví, životě, majetku či jiné.

Třífázové výboje s 9ti MOTy

Schéma třífázového zdroje VN s 9 MOTy a 15 kondenzátory pro vytváření výbojů
Schéma třífázového zdroje VN s 9 MOTy a 15 kondenzátory pro vytváření výbojů