Určení začátků a konců vinutí 3f motoru

Ukázka, jak určit začátky a konce vinutí klasického 3f asynchronního motoru s pomocí stejnosměrného zdroje a voltmetru. Na konci videa jako bonus návod, jak určit sled fází vadaskou.

Více informací na stránkách www.mylms.cz
Motory: https://www.mylms.cz/text-prehled-a-zapojeni-motoru/
Sled fází: https://www.mylms.cz/text-zjisteni-sledu-fazi-a-jednoduchy-tester/

POZOR! Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Video neslouží jako návod, ale pouze jako ukázka. Vše na vlastní nebezpečí!

Patreon: https://www.patreon.com/petan