Velké Británie – Spojené království – Britské ostrovy – Skotsko, Wales, Irsko, Severní Irsko

Velké Británie – Spojené království – Britské ostrovy – Skotsko, Wales, Irsko, Severní Irsko

Velké Británie - Spojené království - Britské ostrovy - Skotsko, Wales, Irsko, Severní Irsko
Velké Británie – Spojené království – Britské ostrovy – Skotsko, Wales, Irsko, Severní Irsko

Skvělá didaktická pomůcka – než jsem ji potkal, neměl jsem v tom jasno. Dobré to má Man, ten žlutý ostrov uprostřed, a pak dole v tom výčnělku malinké Normanské ostrovy – obojí patří jen k Britským ostrovům, což je čistě zeměpisný obrat. Nejsou součástí ani Velké Británie, ani Spojeného království, a Londýn si je drží hlavně tím, že tam posílá nemalé penízky. Obě tato samosprávná korunní území (se stejným statusem jako mají korunní zámořské kolonie jako jsou Bermudy atd. – a díky tomu také daňové ráje) se také snaží bojovat za znovuzavedení svých původních jazyků: kelské manštiny a románské normanštiny (což je fakticky archaický dialekt francouzštiny). Většinu této mapy ostatně tvoří země s keltským obyvatelstvem: anglosaské je na ní jen to, co je vybarveno červeně, a to ještě ne úplně: ten dlouhý poloostrov Anglie dole ve středu – Cornwall – je také keltský, stejně tak jako Bretaň svisle pod ním, která ovšem patří k Francii. Díky ní také vzniklo jméno Velká Británie. Francouzsky, jazykem první anglické šlechty, je totiž Bretaň Bretagne, ale Británie taky Bretagne. A tak je poloostrov ve Francii, obydlený ve starověku keltským kmenem Britů, řečený Malá Británie, zatímco jimi kdysi obydlenému sousednímu ostrovu se říká Velká Británie.