Polsko odhaduje škody na svém území zaviněné nacistickým Německém v průběhu druhé světové války na 1,3 bilionu eur

Předseda národně-konzervativní vládnoucí strany PiS Jaroslaw Kaczynski
Předseda národně-konzervativní vládnoucí strany PiS Jaroslaw Kaczynski

Polsko chce po Německu požadovat reparace. Nová zpráva uvádí škody způsobené druhou světovou válkou na 1,3 bilionu eur, uvedl šéf PiS Kaczynski. Německá spolková vláda požadavky odmítá.

Podle znaleckého posudku Polsko odhaduje škody způsobené Německem ve druhé světové válce na více než 1,3 bilionu eur. Předseda národně-konzervativní vládnoucí strany PiS Jaroslaw Kaczynski při prezentaci zprávy oznámil požadavky na reparace. Jeden chce jednat s Berlínem o kompenzaci v odhadovaném objemu, řekl.

„Dnes se rozhodne ve varšavském královském zámku a bude definitivně oznámeno, že Polsko bude žádat o válečné reparace, reparace za vše, co Němci v Polsku v letech 1939-1945 provedli,“ řekl Kaczynski. Dokud však Polsko nedostane reparace, bude muset projít „dlouhým a náročným“ procesem.

Německá spolková vláda žádosti o reparaci odmítá

Německo nemusí platit reparace najednou, ale po desetiletí, dodal Kaczynski. Částka nepředstavuje pro německou ekonomiku nadměrnou zátěž. Od Německa dostaly odškodnění desítky zemí po celém světě: „Není důvod, proč by Polsko mělo být z tohoto pravidla vyjmuto.“

Německá spolková vláda odmítá jakékoli nároky na reparace. Pro ně je otázka smlouvy dva plus čtyři o zahraničněpolitických aspektech německé jednoty uzavřena. „Postoj federální vlády se nemění, otázka reparací byla vyjasněna,“ napsal mluvčí ministerstva zahraničí v e-mailu, který získala tisková agentura Reuters.

„Už dávno, v roce 1953, se Polsko zřeklo dalších reparací a toto zřeknutí se několikrát potvrdilo. To je základní kámen dnešního evropského řádu. Německo si stojí za svou politickou a morální odpovědností za druhou světovou válku,“.

Kancléř Olaf Scholz odmítl polské požadavky na reparace za škody způsobené Německem ve druhé světové válce. „Stejně jako všechny federální vlády před tím mohu poukázat na to, že tato otázka byla definitivně vyřešena podle mezinárodního práva,“ řekl politik SPD v rozhovoru pro „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

Vytváříme si do budoucna v mezinárodních vztazích složitou pozici

Senátorka Zwyrtek Hamplová
Senátorka Zwyrtek Hamplová

Projev na 3. schůzi Senátu 1. prosince 2022 k nasazení sil a prostředků resortu ministerstva obrany na území členských států EU, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu a o pobytu příslušníků sil Ukrajiny a členských států EU na území ČR

 Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo, paní ministryně, připravila jsem si, protože nějak tak předpokládám, jak hlasování dopadne, považuji za nutné vyslovit se na půdě Senátu, základní čtyři otázky, na které bychom si měli odpovědět, každý z nás, před hlasováním. Nemám tedy otázky na paní ministryni, ale dávám vám ke zvážení tyto postřehy.

První otázkou je, zda občané České republiky si přejí, abychom pro tento návrh zvedli ruku. Hovořím zejména o té části, kde umožňujeme výcvik ukrajinských vojáků na našem území. Tedy tou otázkou je, zda hlasujeme tak, jak si přejí naši voliči. To si musí každý z nás sám zodpovědět.

Druhou otázkou je, zda je tento návrh v souladu s zájmy České republiky pokud jde o její aktuální bezpečnost a bezpečnost v následujících letech.

Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích
Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích

Třetí otázkou, kterou bychom si měli všichni před hlasováním o tomto návrhu odpovědět, zda tento návrh odpovídá významu České republiky v rámci mezinárodních vztahů, tedy zda míra zapojení České republiky do jakéhokoliv válečného konfliktu aktuálně do konfliktu mezi dvěma velkými zeměmi, kterými jsou Rusko a Ukrajina, do kterého zasahuje další světová velmoc – USA, zda taková míra zapojení naší země do tohoto válečného konfliktu, včetně výcviku vojáků státu, který není členem NATO, přímo na našem území, odpovídá faktickému vlivu a významu České republiky na mezinárodní světové scéně, nebo zda sami dobrovolně nepřijímáme roli téměř účastníka této války, zatímco ostatní země včetně velmocí jsou uvážlivější, zdrženlivější a brání se siláckým prohlášením.

Chci tím říct, že bychom si před hlasováním každý z nás měli odpovědět na to, zda se domníváme, že světové velmoci vždy přihlížely, aktuálně přihlíží a kdykoliv v budoucnu budou přihlížet se vší vážností k názorům a zájmům České republiky do té míry, aby jejich názor ovlivnil jejich rozhodování. Tedy zda s námi světové velmoci jednají a budou jednat vždy jako se sobě rovným partnerem v těchto okolnostech. Historická zkušenost nám totiž říká, že nikoliv, protože jako malá středoevropská země jsme byli v minulosti často v obětí těch velkých, a to na každou stranu našeho místopisu.

Kladu si tedy otázku, zda intenzita zapojení České republiky do válečného konfliktu světových velmocí v této podobě je na místě a zda bychom neměli stát raději pevněji nohama na zemi a před jakýmkoliv krokem, než ho uděláme, abychom měli na mysli hlavně bezpečnost občanů naší země. Hovořím teď například i o přijetí tisícům lidí se zcela jinými zkušenostmi a zvyklostmi, pokud jde o fungování státu, na naše území, i když tato pomoc by jistě byla možná na území Ukrajiny, kde se neválčí. A hovořím o výcviku vojáků cizího státu, který není členem NATO, na území České republiky, když i tento výcvik by jistě mohl probíhat na území Ukrajiny, kde se neválčí.

Vytváříme si tím do budoucna v mezinárodních vztazích složitou pozici, na kterou nikdo nebude brát ohled, až se velmoci, které skutečně rozhodují, mezi sebou domluví. Věřme, že tomu tak bude brzo a že dojde k uzavření dohod o míru. Tedy tato třetí otázka zní, zda je naše pomoc přiměřená mezinárodnímu významu České republiky a ohledům světových velmocí na zájmy České republiky. Já tvrdím, že nikoliv a že naše některé aktivity mohou vzbuzovat, a podle mého názoru vzbuzují, u ostatních zemí někdy až údiv.

A čtvrtou, poslední otázkou, je otázka velmi prostá, zda na takové velkorysé zapojení do válečného konfliktu máme peníze? Odpověď zní – nemáme. Přesto jednáme tak, jako bychom měli pořád kde brát. Naši občané jsou v jiné pozici. Ti, když jim dojdou peníze na účtu a dojde vyúčtování energií, brát kde nemají. A jejich stát, tedy Česká republika, je nechává osudu. Vím, protože s těmi osudy za mnou chodí. Pokud čtu ta krásná slova o obrovské pomoci a ta čísla, tak bych ráda vyslovila členům vlády nebo je požádala, ať přijedou mezi ty lidí se jich zeptat, jak to funguje v praxi.

Podotýkám, že žádný z nás bychom neměli chtít žít v zemi, kde bude obrovské množství lidí závislých na sociálních dávkách, na které za chvíli při tomto hospodaření také nebude. Sociální dávky mají být pomoc ve své podstatě výjimečná pro lidi, kteří bez vlastní viny se ocitnou bez prostředků, někdy i z vlastní viny, ale nikoliv plošné opatření, které bude zajišťovat, aby měli důchodci a samoživitelé alespoň na základní potřeby, jako je bydlení a jídlo, a které zcela ignorují, že daný stav už hrubě zasahuje střední třídu, která na tyto dávky nemá nárok a která pociťuje výrazně dopady této doby.

A poslední poznámka, kterou tady považuji za nutné říct – že u tohoto hlasování, zejména u podobných hlasování, jako je toto, bychom měli všichni zapomenout na stranickou loajalitu a hlasovat tak, jak nám říká srdce, rozum a životní zkušenost. A také ukázat důležitost, sílu a význam Senátu v této historicky těžké době. Což znamená dokázat svým hlasováním odlišit, co je to pomoc potřebným ve válečném konfliktu, a co je to zapojení své země do válečného konfliktu včetně výcviku jejich vojáků na našem území, jako by téměř byla součástí tohoto konfliktu.

A poslední podotek, že jsme slibovali v našem slibu, že slibujeme věrnost České republice.

Děkuji vám za pozornost.

„Jsme svědky začátku konce islámského režimu v Íránu,“ říká historik Touraj Atabaki.

Historik Touraj Atabaki
Historik Touraj Atabaki

Již tři měsíce, po oznámení smrti Mahsy Aminiho, čelí Íránská islámská republika nebývalé vlně protestů. Není to poprvé, co Íránci vyšli do ulic, protesty probíhají od úsvitu islámského režimu v Íránu, ale ty, které začaly loni v září, mají nebývalý rozsah. Rozhovor s Tourajem Atabakim, emeritním profesorem na univerzitě v Leidenu (Nizozemsko), historikem a specialistou na sociální hnutí.

Autor: Darya Kianpour

RFI: Za prvé, jak byste popsal toto hnutí? Je to revoluce, revolta nebo hnutí sociálního protestu?

Touraj Atabaki: Zdá se mi, že jde o revoluční protestní hnutí, které usiluje o dosažení revoluce. Hesla, která byla zprvu protestní, se brzy vyvinula v hesla revoluční, tedy požadující pád režimu. Prosazováním tohoto tvrzení toto hnutí připravuje půdu pro revoluci.

Revoluce generace Zet
Revoluce generace Zet

Jaká jsou specifika tohoto hnutí?

Toto protestní revoluční hnutí má pět charakteristik. Za prvé, kontinuita. I když byly vzestupy a pády, vždy tam byla důslednost a protesty pokračovaly. Druhý rys: radikálnost hnutí. Heslo „Ne povinnému šátku“ velmi brzy ustoupilo touze svrhnout moc a režim Islámské republiky. Tento krok velmi jasně znamenal jeho rozchod s reformisty a potvrdil jeho absolutní antagonismus vůči politickému islámu ve všech jeho podobách. Třetím specifikem tohoto hnutí je forma jeho geografické expanze, která se neomezuje pouze na velká města jako Teherán, Isfahán, Širáz, Tabríz nebo Mashad; Uchytilo se dokonce v malých městech a velkých městech ve čtyřech světových stranách země, čímž ovlivnilo různé íránské etnické skupiny, jako jsou Kurdové, Balúčové, Arabové, Ázerbájdžánci… Čtvrtým specifikem je mládí iniciátorů, zejména mladé dívky, které mladí muži následují a podporují. Mají jasně odlišný hodnotový systém od režimu a už se nechtějí podřizovat omezením, která se jim snaží vnutit. Na všech protestních místech a v každé době jsou ženy vidět v první linii, což naznačuje, že slogan „Žena, život, svoboda“ není jen slogan, ale odráží realitu doby. Ženy nesou velkou část váhy tohoto pohybu na svých bedrech. Také vidíme, že jsou velmi radikální a mají feministické požadavky. Mají jasně odlišný hodnotový systém od režimu a už se nechtějí podřizovat omezením, která se jim snaží vnutit. Na všech protestních místech a v každé době jsou ženy vidět v první linii, což naznačuje, že slogan „Žena, život, svoboda“ není jen slogan, ale odráží realitu doby. Ženy nesou velkou část váhy tohoto pohybu na svých bedrech. Také vidíme, že jsou velmi radikální a mají feministické požadavky. Mají jasně odlišný hodnotový systém od režimu a už se nechtějí podřizovat omezením, která se jim snaží vnutit. Na všech protestních místech a v každé době jsou ženy vidět v první linii, což naznačuje, že slogan „Žena, život, svoboda“ není jen slogan, ale odráží realitu doby. Ženy nesou velkou část váhy tohoto pohybu na svých bedrech. Také vidíme, že jsou velmi radikální a mají feministické požadavky. Ženy nesou velkou část váhy tohoto pohybu na svých bedrech. Také vidíme, že jsou velmi radikální a mají feministické požadavky. Ženy nesou velkou část váhy tohoto pohybu na svých bedrech. Také vidíme, že jsou velmi radikální a mají feministické požadavky.

represivnímu režimu v Íránu
represivnímu režimu v Íránu

20221004PHT42201-cl

Posledním bodem je rozmanitost forem protestu: pouliční shromáždění, házení kamenů na represivní složky režimu, stávky, tiché pochody, „házení turbanů“ na mulláhy, vypalování náboženských institucí… Ale ve všech těchto akcích demonstranti se uchylují k nepřiměřenému a zbytečnému násilí a omezují se na reakci na útoky a obvinění represivních složek

 Jaký je výsledek těchto tříměsíčních protestů?

Domnívám se, že je nutné především trvat na politických důsledcích tohoto hnutí. Obyvatelstvo si rychle uvědomilo, že může čekat a požadovat změnu moci, že může vyjít do ulic a bránit se represím, že ženy mohou sundat závoj a zapálit ho, že umělci otevřeně vystupují proti produkci filmů, které odpovídají hodnoty prosazované režimem, že básníci, spisovatelé, intelektuálové, dělníci… zaujali stejný postoj. Byla to kulturní revoluce v tom smyslu, že poprvé v historii země vzniklo velké antiklerikální hnutí, aniž by to bylo hnutí protináboženské. Pro obyvatelstvo se víra a vztah k náboženství odlišovaly od duchovenstva, teokracie a její kontroly nad společností.

Slogan „Se závojem nebo bez něj pochodujeme k revoluci, ke svržení moci“ ukazuje, že v tomto hnutí obyvatelstvo jako celek, věřící i nevěřící, šíité či sunnité, odmítá moc mulláhů. Moc, kterou definuji jako vojensko-náboženskou, protože ve skutečnosti je to militarizovaná teokracie.

Islámský režim se uchyluje ke stále násilnější politice represe, jako jsou popravy zadržených demonstrantů. Jak daleko jste ochotni zajít?

Když se v konfrontaci lidu s politickou mocí nedokáže prosadit žádná ze stran, nastává společenská krize ve smyslu kolapsu společnosti a v zásadě vede k politickému kolapsu.

Nejvýraznějším příkladem tohoto společenského kolapsu je oslava porážky íránského národního týmu proti Spojeným státům na současném mistrovství světa ve fotbale. Je to známka toho, že sociální struktura v Íránu se třepe. V takové situaci mohou lidé považovat zahraniční invazi za osvobozující, protože by je mohla zachránit před represí úřadů. Politický kolaps nastává, když vláda již není schopna prosadit svou autoritu, s výjimkou několika velkých měst.

Zůstává varianta, na kterou jste narážel, tedy situace, kdy se režimu, který se uchyluje ke stále větším represím a popravám, podaří prosadit. Represe ale krize neřeší a nevyhnutelnou otázkou je, jak hodlá vláda na hospodářský pokles a sociální a politické napětí reagovat.

Pokud je vláda schopna provést nezbytné reformy a uplatňovat řádnou správu věcí veřejných, může doufat, že se z krize dostane tím, že bude účinná. Jinými slovy, potlačováním můžete pokročit a případně prodloužit svůj život v závislosti na tom, jak účinné jsou výsledky. Nevidím však, že by tento represivní režim byl účinný v ekonomickém a politickém vedení země. Postrádá jakoukoli kapacitu k řešení vnitřních a vnějších krizí. V tomto případě čím více potlačuje, tím více posiluje protesty a tím více podkopává svou vlastní moc.

Můžeme očekávat, že se demonstranti unaví?

Tomu nevěřím! Protesty jsou již součástí každodenního života a zaměstnání obyvatel. To znamená, že lidé chodí přes den do práce a po večeři se vracejí do ulic demonstrovat. Některé dny vstoupí do stávky a zůstanou doma. Na univerzitách studenti studují a zároveň protestují. Nejinak je tomu u úřadů, které musí mít možnost kontrolovat ulici a veřejná prostranství 24 hodin denně. Donucovací orgány, Basij, zpravodajské služby a další represivní složky musí být mobilizovány ve všech denních i nočních hodinách. Ve skutečnosti obyvatelstvo protestuje a zároveň žije dál, zatímco úřady zůstávají pod neustálým tlakem.

Jaké jsou slabiny tohoto hnutí k dosažení jeho cílů?

V současné době jsme svědky přípravy revoluce. Toto revoluční hnutí stále nemá definovaného vůdce. Podobá se to spíše konstituční revoluci z roku 1906, ve které, alespoň zpočátku, nebyl žádný vůdce a vedení revoluce bylo svěřeno nově vzniklému Národnímu shromáždění. Jak jsem již řekl, jsme v rané fázi revolučního hnutí. Nemyslím si, že je to jednoduchá cesta k cestování. Co je stále důležitější, je, že se po cestě může objevit nějaký druh vedení nebo vládní rady, který definuje diskurz a orientace nezbytné k vedení revoluce. Důležité je umět definovat dopis, který jasně oznamuje, co hnutí odmítá a co požaduje, a rozpracovat jeho cíle a svou ideální společnost. Když se podíváme na slavnou píseň “

Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích
Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích

Ve skutečnosti jsou to principy a hodnoty podobné těm, které vyvolává tato píseň, které musí být transformovány do politického dopisu. Myslím, že to je jedna z věcí, která v tomto hnutí chybí.

Co odlišuje protesty z roku 1979 od protestů z roku 2022?

Protesty v roce 1979 začaly širokým souborem požadavků, které byly brzy zatemněny historickými nejasnostmi. Během této revoluce bylo hlavním heslem: „Svoboda, nezávislost, islámská republika“. Žádný z našich intelektuálů, sekulárních nebo náboženských, nezpochybnil slučitelnost těchto dvou požadavků na „svobodu a nezávislost“ s požadavky „islámské republiky“. Víme, že v zájmu ochrany svých domnělých náboženských hodnot se islámský režim může vzdát svobody i nezávislosti. Podle mě to bylo spíše protirevoluční hnutí. Protože obsahovala svobodu lidí pod zelenou vlajkou islámu.

Současný pohyb je ale velmi ostražitý. Co se zdá všem nepřekonatelné, je svoboda. Svoboda jako způsob, jak překonat islámskou republiku a její hodnoty. Zapalování závojů, odhazování turbanů mulláhů, nerecitování modlitby za mrtvé na pohřbech… Všechny tyto činy jsou jasnými známkami toho, že se obyvatelstvo vzdaluje hodnotám vnuceným islámským režimem.

Masy tedy během revoluce v roce 1979 nevěděly, co hledají, a čekaly, až jim cestu prorazí Chomejního zelená vlajka, zatímco dnes je názorová pluralita evidentní a heterogenní obyvatelstvo je ochotno akceptovat jejich odlišnosti.

Jakou roli v tomto hnutí hraje íránská diaspora?

Domnívám se, že paralelně k „solidaritě na dálku“ existuje „sousedská jednota“ mezi diasporou a zemí původu. Tomu říkám „hnutí diaspory“. Toto hnutí se neomezuje na podporu národních požadavků, ale nabízí doplňkový diskurz, který obohacuje a umocňuje vnitřní požadavky. Ve skutečnosti toto hnutí integruje a ovlivňuje ty ve vnitrozemí země. Nejúspěšnějším příkladem je příklad íránské diaspory v současném protestním hnutí, které například pořádáním velmi masivních demonstrací v posledních týdnech v Torontu za účasti 50 000 lidí a v Berlíně za účasti nejméně 80 000 lidí , posiluje činnost vnitřního hnutí a zároveň přispívá k jeho vlastní vizi a orientaci.

Jaký vliv může mít toto hnutí v regionu i mimo něj?

Írán se svou pověstnou minulostí a civilizační rolí zaujímá v západní Asii značné místo. V posledních sto letech sehrál Írán velmi důležitou roli ve velkých společenských změnách v této části světa. Konstitucionalistická revoluce z roku 1906 měla bezprostřední a přímý dopad na požadavky spravedlnosti a politické reformy v severní Africe, střední Asii, na Kavkaze, v Afghánistánu a v osmanských zemích. V dříve publikované studii jsem demonstroval, jak íránští konstitucionalisté cestovali do této rozsáhlé geografické oblasti, aby zprostředkovali své zkušenosti s revolucí a povzbudili lidi v těchto zemích k iniciativě v tomto ohledu. Revoluce v roce 1979 také vyvolala hnutí v regionu, a dokonce i mimo něj, prodchnuté šíitským a sunnitským islámem. Zelené hnutí v Íránu v roce 2009 předcházelo arabskému jaru a ovlivnilo následná protestní a revoluční hnutí v severní Africe. Věřím, že současné hnutí v Íránu, zejména se svým heslem „Žena, život, svoboda“, bude mít velký vliv na různé společnosti v regionu. Je to také velmi jasný rozchod s politickým islámem a z tohoto hlediska to ovlivní jakékoli pokušení politického islámu zasahovat do veřejného života.

A podpora mezinárodního společenství? Zvládli jste výzvu?

V této oblasti je nutné rozlišovat mezi reakcí obyvatelstva a reakcí států. Zdá se mi, že podpora obyvatel různých zemí pro boj íránského lidu byla bezprecedentní. Jedním z důvodů je heslo „Žena, život, svoboda“, které může být univerzálním a srozumitelným heslem pro všechny ženy na světě. Boj žen v Íránu je velmi blízký ženským hnutím po celém světě za dosažení větší rovnosti, a proto je srozumitelný pro Evropanky, latinskoamerické, africké ženy… pro všechny ženy na světě. Takto vidíme vyjádření solidarity umělců, intelektuálů a celebrit. Někteří si ostříhali vlasy jako íránské ženy, jiní zpívají píseň „Barayé“, další šíří zprávy podpory.

Také na úrovni států a mezinárodních institucí existuje značná podpora. Nikdy předtím Íránci nedostali takovou podporu od Evropské unie, OSN a tolika vlád. Ačkoli Íránci právem očekávají od mezinárodního společenství více akcí, je nespravedlivé říkat, že se nic neudělalo. Mezinárodní organizace, jako je Organizace spojených národů a Evropská unie, přijaly rozhodnutí v možném rozsahu, což je třeba ocenit. Mnoho zemí také podpořilo toto revoluční hnutí.

Dokážeme si představit budoucnost tohoto hnutí?

Cesta je plná pastí. Je jasné, že k dosažení svých cílů musí toto hnutí projít vzestupy a pády. Nepochybuji ale, že jsme na začátku konce režimu Islámské republiky. Tento režim z historických, demografických, bezpečnostních a sociologických důvodů není schopen zvládnout své vážné ekologické, ekonomické, politické a sociální krize. Navzdory svým tvrzením a prohlášením o úspěchu a dobytí režim nemá budoucnost a nepochybuji, že uvidíme, jak se stále více jeho příznivců bude distancovat a režim opustit. Od těch blízkých režimu, včetně duchovních, vojáků a soudců, se již ozývají reptání, jak si stěžují na chování kapitána lodi, která se v jejich očích potápí, a snaží se ji opustit, než bude pozdě.

Česká republika se zavázala očkovat každého muže, ženu a dítě do roku 2030

Česká republika se zavázala očkovat každého muže, ženu a dítě do roku 2030
Česká republika se zavázala očkovat každého muže, ženu a dítě do roku 2030

Česká republika:

WHO ve spolupráci s Nadací Billa a Melindy Gatesových a dalšími partnery z řad zemí, agentur OSN i farmaceutických firem vypracovala a uvedla do praxe globální očkovací agendu na příštích deset let.

Konkrétním cílem Imunizační agendy 2030 (IA2030) je očkovat každého muže, ženu a dítě na planetě do roku 2030.

Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích
Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích

Imunizační agenda 2030 pod heslem “Nenechat nikoho pozadu” mimo jiné cílí na to, aby se odstranily výjimky z očkování včetně dětí, těhotných žen nebo imigrantů.

Cíle Imunizační agendy IA2030

 • Každý člověk na planetě má být chráněn plným očkováním bez ohledu na místo, věk, socioekonomický status nebo překážky související s pohlavím.
 • Má být urychlen vývoj vakcín pro veškeré nemoci, které mohou být ovlivněny očkováním, včetně HIV, tuberkulózy, malárie a nových infekčních onemocnění.
 • Země mají posílit očkovací politiku včetně sledování proočkovanosti a poskytovat občanům pravidelné očkování v průběhu celého jejich života.
 • Země mají začlenit téma očkování do vzdělávacích programů a vytvořit nástroje pro osvětu veřejnosti.
 • Všichni lidé si očkování mají vážit a aktivně ho vyhledávat.
  Očkování má být dostupné všem lidem jako základní součást primární zdravotní péče.
 • Očkovat se má bez výjimky i mezi komunitami postiženými konflikty, katastrofami a humanitárními krizemi.
 • Má být zahájen vývoj nových vakcín a technologií včetně bezjehlové technologie.
 • Země mají vyvinout robustní, inovativní strategie ke zmírnění dezinformací o očkování a snížení jejich šíření a negativního dopadu.

Česká republika se k dodržování Imunizační agendy IA2030 zavázala prostřednictvím dohody o spolupráci Ministerstva zdravotnictví ČR se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), kterou podepsal 25. března za Ministerstvo zdravotnictví Vlastimil Válek.

Kompletní český překlad dokumentu Imunizační agendy 2030 si stáhněte ZDE.

Španělské ministerstvo financí připravuje „dočasnou“ daň pro bohaté a připravuje půdu pro rozpočty

Španělská ministryně financí María Jesús Montero
Španělská ministryně financí María Jesús Montero

María Jesús Montero předpokládá, že vstoupí v platnost v lednu 2023. Její partneři z Unidas Podemos slibují, že budou nadále usilovat o to, aby byla trvalá.

Španělské ministerstvo financí v těchto dnech pracuje na dani z velkých majetků , která připraví cestu pro vyjednávání o souhrnných rozpočtech na rok 2023, které už rozjela na plné obrátky. Poté, co v Kongresu vysvětlila nový výdajový strop, což je předehra k přistání veřejných účtů, Španělská ministryně financí María Jesús Montero ujistila, že pracují na „dočasném vzorci“, jako je ten, který se používá s novými daněmi pro velké banky a energetické společnosti . a které byste chtěli, aby vstoupily v platnost 1. ledna 2023 . „Jak se stalo u daně pro energetické společnosti a daně pro banky, budeme pracovat na dočasném vzorci a později okolnosti rozhodnou, zda je to nutné, nebo ne.prodlužte to ,“ tvrdil.

Španělská ministryně Montero tento čtvrtek v kuloárech Poslanecké sněmovny zdůraznil, že je třeba „požádat o větší úsilí od největších aktiv“ po těch, kteří mají větší výhody a „vyšší příjmy“, a trval na tom, že nemůže specifikovat mnoho více dat, protože na jeho návrhu stále „důsledně“ pracují. Tím, že neuvedl podrobnosti, nemohl šéf ministerstva financí objasnit, zda vytvoří nové fiskální číslo nebo zda budou pracovat na nějakém vzorci o daních, které již existují; ani jestli to bude spadat do rámce rozpočtů na rok 2023: „Ne všechno může jít do zákona o rozpočtu“ , potvrdil s tím, že stále studují „vzorec“, kterým se řídit. Co je jasné a také to podporují z La Moncloa,

Fiskální ofenzíva v Andalusii se zrušením daně z bohatství, stejně jako oznámení, že Murcia zvažuje provedení těchto kroků, vedly exekutivu k tomu, aby přijala opatření, které bylo dosud zakázáno, a to navzdory menšinovému akcionáři United Můžeme. PSOE nejenže před třemi měsíci odklepla svým partnerům účet , ale dodnes v rámci jednání o rozpočtu nechtěla řešit případné zvýšení daňové zátěže nejbohatších.

Šéf ministerstva financí dnes neupřesnil, zda vezmou za základ návrh United We Can, který měl zdanit majetek za více než 10 milionů eur. O několik hodin později parlamentní mluvčí menšinového partnera, Pablo Echenique , oslavil změnu kurzu a slíbil, že bude pokračovat v práci na tom, aby tato daň nebyla dočasná, ale trvalá. „Budeme i nadále trvat na tom, abychom byli tvrdohlaví,“ pokračoval.

Montero označil za „obrovskou nezodpovědnost“ , že se autonomní komunity rozhodly „zříci se“ vybírání tributu, který v případě Andalusie platí 0,2 % jejích obyvatel, a tento „fiskální dar“ kritizoval. „Je těžké připustit, že jsou chráněny velké příjmy a majetek,“ upozornil. Ministr financí šel do Kongresu, aby formálně oznámil schválení výdajového stropu pro rok 2023 , stanoveného v červenci exekutivou na 198 221 milionů eur. Před Komorou také obhajoval prodloužení pozastavení fiskálních pravidel, již čtvrtým rokem v řadě, kvůli nejistotě vyvolané pandemií a invazí Ruska na Ukrajinu. Na rozdíl od výdajového stropu se o této otázce hlasuje, přestože exekutiva má podporu svých parlamentních partnerů.

Po Monterově zásahu, poznamenaném jeho kritikou PP, zvedl generální tajemník United We Can, Txema Guijarro , rukavici hozenou v posledních 24 hodinách ministrem , aby požadoval, aby nyní jednal s velkým bohatstvím. “ Ztratili jsme drahocenný čas tím, že jsme neschválili zvážení návrhu zákona United Podemos o velkých jměních,“ odsekl.

Byl to Guijarro, kdo toto zohlednění hájil a tento čtvrtek připomněl, že již vyzval k „upřímné debatě“, aby bylo zpracování této daně dokončeno „na konci roku“. V debatě nebyly žádné odpovědi, a proto Montero na jeho slova nereagoval.

Bolaños poukazuje na to, že to studují jako další „možnost“

Ministr předsednictví Félix Bolaños ze své strany snížil očekávání a poukázal na to, že exekutiva zkoumá tuto daň jako další možnost. V rozhovoru na Anténě 3, Bolaños také popřel, že by „zachránili“ daň zvednutou United We Can. „Zatím jsme nic nezachránili.“ „Vláda má povinnost studovat scénáře a různé způsoby, aby ti, kteří mají více zdrojů, více přispěli,“ dodal.

Pronájem nového zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách

Pronájem zařízeného bytu 2+1, 70 m2 ve 3. patře s výtahem v neoklasicistním domě v klidné jednosměrné ulici ústící na Václavské náměstí v úplném centru Prahy. Byt sestává ze vstupní chodby, obývacího pokoje orientovaného do ulice, ložnice orientované do klidného vnitrobloku, koupelny, oddělené toalety. Parketové podlahy, možnost telefonní linky a připojení na internet. Dům ve kterém je nabízený byt je v atraktivní lokalitě doslova pár kroků od Václavského náměstí s rychlým přístupem ke všem třem trasám pražského metra. V okolí veškerá občanská vybavenost: obchody, restaurace, parky, divadla, kina, obchodní centra, supermarkety, knihovna, základní školy, gymnázium a stanice metra „A“ a „C“ Muzeum. Byt je volný, ihned k nastěhování.

https://www.atlas-reality.cz/pronajem/byty/570285-8082-pronajem-noveho-nezarizeneho-bytu-2-1-70-m2-praha-1-nove-mesto-ve-smeckach

Vladimír Stránský

Vladimír Stránský

 Tel.: 608 11 44 11
 Mobil: +420 608 11 44 11
 E-mail: vladimir (at) atlas-reality.cz

Azylový kurz Italské premiérky Meloniové: Expert požaduje jiný přístup – „Musíme zabránit lidem, aby se dostali do lodí“

Expert na migraci Gerald Knaus nepřímo kritizuje Itálii – a požaduje „strategii“ od Olafa Scholze
Expert na migraci Gerald Knaus nepřímo kritizuje Itálii – a požaduje „strategii“ od Olafa Scholze

Expert na migraci Gerald Knaus pochybuje o novém italském kurzu námořní záchrany na IPPEN.MEDIA. Je potřeba „strategie“. Také z Německa.

Berlín/Mnichov – V čele italské vlády je od konce října Italská premiérky Giorgia Meloniová . Posun doprava v Římě neukázal ve všech oblastech obávané vážné následky. Když však došlo na migraci, Meloniová rychle vyvinula počáteční úsilí: několik dní se lodě s lidmi zachráněnými z nouze na moři odstavovaly u italských pobřeží a v přístavech byl zakázán a vstup na pevninu. Meloniová měla připravené i hrozby pro námořní záchranáře .

A teď? Expert na migraci Gerald Knaus – známý jako „otec dohody mezi EU a Tureckem“ – na jedné straně nepřímo kritizoval kurz Giorgia Meloni na žádost Merkur.de z IPPEN.MEDIA . Myslel však dopředu – a také vidí, že německá spolková vláda má povinnost omezit umírání ve Středozemním moři a spor o migraci. Knaus vyzval k „strategii“ semaforové koalice kancléře Olafa Scholze. Rychlou „repatriaci“ lidí bez vyhlídky na setrvání vidí jako povinnou součást řešení.

Itálie s premiérkou Meloniovou: Expert Knaus varuje – „zacházet s příchozími špatně“ není řešení

„Vždy je správné zachraňovat životy. To by u civilizovaných demokracií nemělo přicházet v úvahu,“ upřesnil Knaus: „Ale samotná námořní záchrana neznamená, že už neumírají další lidé. To se podaří pouze tehdy, pokud politici zabrání velkému počtu lidí nalodit se na lodě současně.“

Poučení z minulosti je jasné: čím více lidí převezme přeplavbu Středozemního moře na malých člunech, tím více životů bude ztraceno. Například rok 2016 přinesl nejen nejvíce záchranářů, ale byl také dosud nejsmrtelnějším v centrálním Středomoří.

Expert na migraci nechal proklouznout kritiku kurzu Itálie ve dvou ohledech: „Lidé nevyplouvají, protože jsou na cestě soukromí námořní záchranáři,“ zdůraznil Knaus. Také „špatné zacházení s příchozími lidmi“ není klíčem k vyřešení problému. Teze Rakušanů: ti, kteří jsou ochotni migrovat, vyrazili, „když se rozšíří, že můžete přijet do Itálie, aniž byste potřebovali ochranu“. Největší skupiny příchozích v posledních letech, Severoafričané a Bangladéšané, mají malou šanci na azyl.

Záchrana na moři: záchrana lidí – ale také „vrácení“ těch, kteří nemají šanci?

Pokud se nyní federální vláda aktivně podílí na záchraně na moři , „musí také myslet dopředu,“ požadoval Knaus na Merkur.de . „Strategie musí znít: Musíme zachránit co nejvíce lidí. Musíme ale také rychle přivést zpět lidi bez vyhlídek, že zůstanou, aby se touto nebezpečnou cestou v budoucnu vydalo méně lidí.“

Záchrana na moři sama o sobě neznamená, že už neumírají další lidé. To se podaří pouze tehdy, pokud politici zabrání velkému počtu lidí nastupovat na lodě.

Expert na migraci Gerald Knaus ve společnosti IPPEN.MEDIA

Je třeba jednat s Itálií a Maltou o strategii proti umírání v centrálním Středomoří – bez uchylování se do Libye. Zemí otřásly vážné konflikty, uprchlíci tam navíc zažívají humanitární nouzi a násilí. Místo toho Knaus jmenoval dva konkrétní výchozí body:

Meloniová a migrační krize v Itálii – Dva návrhy na zlepšení situace ve Středomoří:

 • „Existují programy Mezinárodní organizace pro migraci, které přivádějí lidi, kteří nejsou uprchlíky, z Libye zpět do zemí, jako je Gambie. Lidé, jejichž žádosti o azyl mají být přezkoumány, jsou někdy letecky převezeni do Nigeru nebo Rwandy, aby tam provedli procedury. Tyto programy je třeba rozšířit .“
 • „Potřebujeme také dohody se třetími zeměmi, které přijmou lidi zpět, jakmile je zachrání státy EU ve Středomoří, jako alternativu k současné spolupráci s Libyí. Koaliční dohoda stanoví komplexní dohody se třetími zeměmi . Musíte to konečně vyřešit, abyste přestali umírat.“
 • Již na konci roku 2021 Knaus v článku pro IPPEN.MEDIA vyzýval k dohodám se třetími zeměmi , aby se v EU poprvé vytvořily „humánní hranice“. Expert také jmenoval konkrétní obsah tehdejších dohod. Knaus psal o „poslední šanci“. Semaforská koalice však od té doby nedosáhla žádného průlomu . Spolková vláda a Zelení v Bavorsku však nedávno uvažovali o tom, že by nastavili politiku pro větší migraci pracovních sil.

  S nástupem Melonise do úřadu se výchozí bod pro jednání mohl zhoršit. Italská premiérka Meloniová „neučiní žádné ústupky jiným zranitelným skupinám, jako jsou migranti,“ varovala politoložka Alice Engl v rozhovoru pro Merkur.de . ( fn )

 • Gerald Knus

  Gerald Knaus je jedním z nejvýznamnějších badatelů na téma migrace v německy mluvících zemích. Je spoluzakladatelem think-tanku European Stability Initiative, ale sám také pracoval pro mezinárodní organizace. Knaus je považován za „otce“ či „architekta“ dohody mezi EU a Tureckem, která je pro střední Evropu i dnes důležitá.

Evropská unie plánuje odpojit od SWIFTu další tři ruské banky

Evropská unie plánuje odpojit od SWIFTu další tři ruské banky
Evropská unie plánuje odpojit od SWIFTu další tři ruské banky

Evropská unie (EU) může v rámci devátého balíčku sankcí vůči Moskvě uvalit zákaz transakcí s dalšími třemi ruskými bankami. Napsal to list Financial Times s odvoláním na zprávu od informovaných zdrojů.

V publikaci nebylo uvedeno, o které ruské úvěrové instituce se jedná. Celkem 10 ruských bank bylo odpojeno od mezinárodního mezibankovního systému pro přenos informací a provádění plateb (SWIFT), včetně Moscow Credit Bank , Rosselkhozbank , Sovcombank , Novikombank .

Noviny také uvedly, že Evropská komise (EK) může do devátého balíčku sankcí zahrnout zákaz nových investic do těžebního sektoru v Rusku .

Představitelé EU plánují v příštích dnech projednat další balíček omezujících opatření s členskými státy Commonwealthu. Dokument by měl být dokončen do konce příštího týdne. O tom, že země EU jednají o zavedení devátého balíčku protiruských sankcí, se vědělo v první polovině října.

Na konci listopadu ruský vicepremiér Alexander Novak během svého projevu na IV Rusko-čínském energetickém obchodním fóru řekl , že Rusko a Čína pracují na systému vypořádání bez SWIFT.

„Jako bývalý šéf GDF vám mohu říci, že vládní plán vypořádat se s rizikem výpadků elektřiny není jediný“

Z 56 jaderných reaktorů ve Francii je 20 stále odstaveno.
Z 56 jaderných reaktorů ve Francii je 20 stále odstaveno.

Bývalý generální ředitel GDF je překvapen slabostí Francouzských vládních kroků tváří v tvář energetické krizi.

Atlantico: Prezident Francie Emmanuel Macron chtěl včera informovat Francouze o možném přerušení dodávky elektřiny a zároveň vysvětlil, že bychom neměli panikařit a že je pouze otázkou pro vládu, aby připravila „extrémní případ“, čímž naznačil, že pravděpodobnosti velké škrty byly nízké. Připadají vám tato slova vzhledem ke stavu francouzské elektrické sítě přesvědčivá?

Loik Le Floch-Prigent: Každý může odpovědět, zda je nebo není přesvědčen, ale můžeme říci minimálně, že komunikace Francouzské vlády a podnikatelů je založena spíše na strachu z budoucnosti, ne-li na panice, zejména z možných opatření ve školách. Existují však skutečnosti a to nejmenší, co můžeme udělat, je začít z nich, než se vyjádříme.

3. prosince koupila Francie od svých sousedů 6000 GW. To je příliš mnoho, pokud se podíváme na předchozí roky. Příčina je známá, velké množství jaderných elektráren je stále odstaveno, kvůli zpožděním údržby! Obvykle jsme chtěli mít všechny jaderné reaktory v provozu na začátku ledna, tedy před krutými mrazy, a letos je jich o dva méně (Fessenheim) a ještě přesně nevíme, kolik se jich před koncem znovu spustí. roku.

Je tedy nutné před uklidněním či neklidem obyvatel poskytnout jasné informace o možné výrobě od začátku roku 2023 a především ukázat, že vše bylo a bude urychleně uděláno, aby výroba všech jaderné elektrárny jsou na srazu chladu. Jelikož jsou odpovědi v tomto ohledu vágní nebo nedostatečné, nezbývá než se obávat nejhoršího … navíc v přípravě!

Jedinou viditelnou naléhavostí bylo urychlit návrh zákona o urychlení výstavby větrných a solárních zařízení, o kterém víme, že v nejlepším případě nebudou mít žádný výsledek na problém, který představují nadcházející zimy, protože vítr a slunce, přerušované, neuspokojují potřeby zejména v lednu / únoru v době, kdy by si člověk mohl přát. V každém případě, ve Francii je to jaderná energie a vodní energie, které tvoří více než 87 % spotřeby za dvacet let, takže zde je třeba problém řešit, abychom v příštích několika letech nepropadli panice. … zimy a je to činy, které uklidňují, ne slova.

Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích
Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích

Když se podíváme na široké masy spotřeby elektřiny ve Francii, co pro vás ve skutečnosti znamená pozvání francouzského lidu, aby se projevil jako zodpovědný, jako to udělal Emmanuel Macron ve svém rozhovoru pro TF1? Co je skutečně v sázce z hlediska domácího chování manželů Toutlemondových?

V tomto příběhu si trochu přehrajeme Covid. Zde je však individuální spotřebitel velmi okrajový a ve svém každodenním životě již přijal mnoho úsporných opatření. Co ne, je fungování firem, služeb nebo průmyslu, a tam, pokud klesne spotřeba, znamená to pokles výroby, odstavení továren i pekařských pecí nebo lednic řezníků, a to není dobrá zpráva. protože je to úpadek, deindustrializace a nejen konec hojnosti, ale i prosperity země, která je založena na její zemědělské a průmyslové výrobě. Už se radují z poklesu spotřeby a „snažení“ Francouzů je ignorovat údaje o skutečné spotřebě a především současné potíže francouzského průmyslu, který musí platit za elektřinu třikrát až šestkrát více než jeho sousedé, tedy jeho konkurenti! Apelovat na snahy pana a paní Toulemondových je komunikace, není to politika. K výrobě elektřiny máme vše, kromě jaderných elektráren, hydraulických, plynových, uhelných a peletových (biomasových) elektráren stačí vyhlásit nouzový stav místo toho, abychom se drželi počtu sprch za den a na osobu. . Než budeme chtít snižovat spotřebu, přesvědčme se, že jsme pro dodávku elektřiny udělali vše a každý může pozorovat, že tomu tak není! Nemůžeš „vyhrát“ 5% spotřebu s domácím chováním můžeme uzavřením továren, doufejme, že to nebude krajní řešení! Můžeme také připomenout, že pan a paní Toulemondovi jsou také povzbuzováni k tomu, aby si osvojili elektrické vozidlo, tepelné čerpadlo (elektrické), aby se vyhnuli naftě, benzínu, topnému oleji nebo plynu, zatímco mnoho individuálních uživatelů nebo kolektivů se hrne k elektrickému pohonu na naftu. generátory, abyste měli jistotu, že mají elektrony, které potřebují!

Splňuje vládní plán tuto výzvu?

Neexistuje žádný plán, existují slova bez skutečných činů. Nejprve musíme jednat podle nabídky, už více než dva roky víme, že zimy 2023, 2024 a 2025 budou napjaté a chceme reindustrializaci, změny v chování k elektrice, připravit se na zvládnutí nedostatku investicemi do větru a solární energie, o které víme, že nic neřeší. A ani se nepřipravujeme na budoucnost, protože po uzavření programu Astrid v roce 2019, o generátorech rychlých neutronů (RNR), 4. jaderné generaci, té, která využívá odpad, už o ní ani nemluvíme, zatímco všechny naše konkurenti dělají velké pokroky. Chceme-li pro zemi elektřinu, musíme v krátkodobém horizontu výrazně a neprodleně investovat,

Francie už dlouho nezažila velké výpadky elektřiny. Myslíte si, že existuje podceněné systémové riziko spojené se skutečností, že je nyní propojeno mnohem více věcí než před několika desítkami let?

Poslední velké výpadky elektřiny pocházejí z minulého století a elektřina neměla ve všech informačních sítích takový význam jako dnes! Jsme si dnes vědomi tragédie celého IT sektoru, správy dat, katastrof, které může jediné místo spustit na všech ostatních? můžeme pochybovat. Nemůžeme nadále provozovat zemi jako dříve, vše je „zasíťované“, což ještě více posiluje potřebu začít se znovu vážně zabývat a vyrábět, aniž by se Francouzi cítili provinile za svou velmi umírněnou denní spotřebu. Nebylo nutné násobit spotřebu elektřiny ideologickou přípravou poklesu výroby elektřiny. Od této chvíle, na úpatí zdi, musíme pokračovat ve ctnostné cestě

Ázerbájdžán past, aneb konec evropských energetických iluzí

Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Baku, 18. července 2022
Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Baku, 18. července 2022

Zatímco Evropané draze platí za uvázlou evropskou energetickou strategii, Moskva v polovině října navrhla „plynový uzel“ v Turecku u bran Evropy, aby se obešly západní sankce.

Zdá se však, že Moskvou požadovaný energetický uzel již začal v Baku. Ázerbájdžán nyní skutečně zaujímá důležité místo v evropském energetickém systému natolik, že předseda Evropské komise označil Ázerbájdžán (proruskou diktaturu podřízenou Ankaře) za „spolehlivého partnera“.

O čem to je ? EU podepsala v červenci 2022 dohodu o plynu s Ázerbájdžánem o zdvojnásobení dovozu zemního plynu v souvislosti se sníženým dovozem z Ruska. Ázerbájdžán se také etabloval jako tranzitní uzel ruské ropy do Evropy. Experti totiž neunikli rostoucímu rozporu mezi množstvím ropy vyprodukované v Ázerbájdžánu (klesající) a exportem do Evropy (rostoucí), takže se jasně zdá, že ruská ropa vstupuje do ázerbájdžánského ropného systému, který zajišťuje její tranzit do Evropou přes Turecko.

Tato změna orientace evropských dodávek energie uvězňuje Evropu ve dvojí strategické a morální slepé uličce.

Strategická slepá ulička, protože systém mění účinek sankcí proti Rusku a brání Evropě v diverzifikaci dodávek energie. Je jasné, že Ázerbájdžán reexportuje ruskou ropu do Evropy a obchází tak embargo, o kterém bylo rozhodnuto na ruský dovoz. Nákup ázerbájdžánského plynu je jako nákup ruského plynu. Baku slouží jako trojský kůň pro ruský plyn a obohacuje se díky sankcím, které platí evropští spotřebitelé.

Tato konfigurace také přímo posiluje Turecko, které se chce etablovat jako prostředník mezi vklady na Blízkém východě a evropským trhem. K tomu se přidaly turecké projekty ve východním Středomoří, které způsobují napětí s Řeckem a Kyprem, dvěma členskými státy EU. Touto reorientací Evropa navzdory sobě podporuje mocenskou strategii Turecka, kterou nedávno znovu potvrdil prezident Erdogan, který zastává politiku územní expanze.

To vše také zpochybňuje diplomacii hodnot, o které se EU opírá. Nejenže vznik tohoto ázerbájdžánského centra anuluje politiku sankcí proti Rusku. Kromě toho však zakazuje EU zaujmout stanovisko proti zjevným útokům Ázerbájdžánu na práva jednotlivců svých spoluobčanů nebo proti nedávné vojenské agresi proti Arménii, která nicméně vedla k četným válečným zločinům, použití chemických zbraní a zabijákům. drony proti civilnímu obyvatelstvu. Je to tedy také morální slepá ulička, která se rovná financování diktatury a povzbuzování jejích imperialistických záměrů, která je pouze pračkou ruského exportu.

Jinými slovy, politicko-energetická slepá ulička je totální: Evropa nic nesankcionuje a zvyšuje svou závislost. Toto soukolí připomíná „Thukydidovu past“, kterou teoretizoval profesor Graham Allisson (Harvard). Popisuje konfiguraci, kdy dominantní moc, sevřená strachem a poháněná špatnými rozhodnutími, uvízne v rovnováze sil vyhrané vznikající mocností.

Evropa dnes čelí pasti Baku: tím, že chce sankcionovat mocnost na jejím prahu (Rusko), posiluje ostatní (Turecko, Ázerbájdžán) a oslabuje sama sebe. Aby se Evropa z této pasti dostala, musí naléhavě přehodnotit svou strategii.

Arverni jsou skupinou vysokých státních úředníků, ekonomů, vedoucích podniků a univerzitních profesorů.

Zdroj: https://atlantico.fr/article/decryptage/le-piege-de-bakou-ou-la-fin-des-illusions-energetiques-europeennes-accord-gazier-russie-azerbaidjan-turquie-union-europeenne-sanctions-occidentales-impasse-politico-energetique-les-arvernes

Není to horor: pro ženu byl vyroben nový nos pomocí 3D tiskárny

3D tištěný nos implantovaný do pacientova předloktí nahradil část těla ztracenou v důsledku rakoviny
3D tištěný nos implantovaný do pacientova předloktí nahradil část těla ztracenou v důsledku rakoviny

Tento rok byl také velkým rokem pro 3D tištěné části těla: tentokrát 3D tištěný nos implantovaný do pacientova předloktí nahradil část těla ztracenou v důsledku rakoviny.

Chirurgové z univerzitní nemocnice v Toulouse a francouzského institutu Claudius Regaud úspěšně implantovali 3D vytištěný nos, který byl vypěstován na paži pacienta, uvádí Zajímavé inženýrství .

3D tisk umožňuje vytvářet objekty postavené z vrstev takříkajíc od začátku. Tato technika se používá po celém světě pro vše od stavby domů a škol až po výrobu střelných zbraní.

S jeho pomocí se dají vyrobit nejen stavby velkých rozměrů, ale i malé, jako jsou naše cévy, které se snad jednou budou hodit k léčbě nemocí srdce a oběhového systému. Technologie Cerhumu z Belgie je již dnes k dispozici a byla schválena pro použití u pacientů v Evropě.

Rozhovor s herním designérem a zakladatelem Společnosti pro obranu svobody projevu Danielem Vávrou
Rozhovor s herním designérem a zakladatelem Společnosti pro obranu svobody projevu Danielem Vávrou

Jak 3D tisknout kost?
Podle Cerhuma se tvorba kostí v našem těle provádí pomocí chemikálií, jako je hydroxyapatit (HAP) a fosforečnan vápenatý (TCP). Tyto chemikálie jsou produkovány našimi kostními buňkami a poté jsou převáděny do požadovaných konfigurací v závislosti na umístění kosti.

Je zajímavé, že tato činidla lze vyrábět velmi levně pomocí metod hromadné výroby. Cerhum uspěl nejen ve výrobě, ale také vytvořil metodu, kterou lze použít k 3D tisku lidských kostí.

Mezi výhody použití své technologie společnost uvádí rychlejší hojení a rehabilitaci. Použitý materiál je klinicky testován, ale co je důležitější, 3D tištěná struktura je vždy specifická pro pacienta.

Jak se pacientovi s rakovinou vrátil nos?
Podle prohlášení Fakultní nemocnice v Toulouse přišla pacientka o nos a přední část patra téměř před deseti lety. V roce 2013 byla pacientovi diagnostikována rakovina dutin a v důsledku život zachraňujících ozařování a chemoterapie přišel o části těla.

Poté, co přežila rakovinu, žila roky bez nosu.

V úspěšném příběhu transplantace z Toulouse University Hospital (CHU de Toulouse) a Claudius Regaud Institute byl do jeho předloktí implantován nový nos vyrobený s pomocí 3D tiskárny, aby mu mohly růst krevní cévy.

3D vytištěný nos vyrostlý z jeho těla
3D vytištěný nos vyrostlý z jeho těla

Po dvou měsících v předloktí si vytištěný nos vyvinul vlastní oběh, který byl odříznut a mikrochirurgicky připevněn k obličeji, aby se propojily krevní cévy. Pacient musel v nemocnici zůstat jen deset dní a po operaci byl tři týdny na antibiotikách. Je hlášeno, že je v pořádku.

Jako kyborgové viděni ve sci-fi, ale živí
Rok 2022 byl z hlediska lékařského využití 3D tiskáren skutečně úspěšným rokem: ještě na začátku roku byl 3D tisk využíván i k vytvoření pacientova ucha. Osoba má mikrotii, vzácné vrozené onemocnění, které způsobuje, že vnější ucho je nedostatečně vyvinuté nebo chybí. Tato technika údajně zabraňuje odmítnutí implantátu a poskytuje přirozený vzhled.

V dalším úspěšném příběhu transplantace Nizozemský institut pro výzkum rakoviny a holandská technologie Mobius 3D Technology (M3DT) implantovaly po čtyřech letech výzkumu pacientovi první 3D vytištěnou titanovou čelist na světě .

Čelistní kost byla vytvořena na základě 3D MRI a CT snímků pacienta, takže perfektně sedí. Jde o významný krok v léčbě rakoviny hlavy a krku, onemocnění, které ročně postihne 600 000 lidí. V některých případech je nutné odstranit část dolní čelisti poté, co pacient nemůže mluvit nebo žvýkat – nemluvě o tom, že to vypadá skličujícím způsobem.

Jedná se o první úspěchy, ale chirurgové a inženýři očekávají, že tato technologie bude široce dostupná během příštích dvou let. Mezitím probíhá výzkum s cílem rozšířit novou techniku ​​na vytvoření implantátů, které nahradí jiné části obličeje a lebky.

Giorgia Meloni ostře vystoupila proti nelegální migraci

Paříž a Berlín prosazují přísnou politiku inkluze a zároveň diktují Římu otevření se masové migraci, řekla v neděli italskému deníku La Repubblica Giorgia Meloni, italská pravicová premiérka.

Giorgia Meloni věřila, že boj proti pašeráckým organizacím, které rovněž obchodují s lidskými životy, definuje identitu a politickou kulturu její vlády.

Giorgia Meloni, nová italská premiérka, v prohlášení odsoudila pokryteckou politiku Paříže a Berlína ohledně migrace.
Giorgia Meloni, nová italská premiérka, v prohlášení odsoudila pokryteckou politiku Paříže a Berlína ohledně migrace.

 

Už léta říkáme, že Evropa musí jednat, protože Itálie už nemůže akceptovat, že pašeráci lidí rozhodují o tom, kdo k nám může vstoupit.“ prohlásila Meloniová.

Poznamenal, že Francie a Německo „na svých vlastních hranicích zkoumají, kdo je způsobilý a kdo nemá vstoupit, kdo představuje užitečnou pracovní sílu pro firmy a kdo ne“. Na druhou stranu v Itálii, zdůraznil, selekce probíhá na námořní trase a rozhodují pašeráci lidí, kteří lodě s migranty pohybují.

Domníval se, že Itálie nemůže zůstat jedinou, která „musí platit za příliv migrantů z Afriky“.

GIORGIA MELONI OZNAČILA SOUČASNOU MIGRAČNÍ SITUACI ZA „NEZVLADATELNOU“ A VYZVALA KE KOLEKTIVNÍ DEPORTACI MIGRANTŮ, KTEŘÍ NEMAJÍ PRÁVO NA POBYT Z EVROPSKÉ UNIE.

K předchozímu vyjádření ministra zahraničí Antonia Tajaniho, který navrhoval legální vstup určitého počtu imigrantů, se připojil se zajištěním odborné přípravy. Giorgia Meloni prohlásila: je absurdní, že nadnárodní společnosti zaměstnávají cizince při absenci italské pracovní síly, protože Italové preferují podporu v nezaměstnanosti nebo základní příjem zavedený předchozí vládou.

Rozhovor s herním designérem a zakladatelem Společnosti pro obranu svobody projevu Danielem Vávrou
Rozhovor s herním designérem a zakladatelem Společnosti pro obranu svobody projevu Danielem Vávrou

Giorgia Meloni jako předsedkyně strany Italští bratři (FdI), která se stala premiérkou, zdůraznila, že její vláda bude v roce 2023 pokračovat v zasílání zbrojních zásilek na Ukrajinu a že počítá i s podporou svých spojenců, Ligy v čele s Matteem. Salvini a Hajrá Italy (FI) pod vedením Silvia Berlusconiho. Od vypuknutí války poslal Řím na Ukrajinu již šest zásilek, jejichž hodnota je 450 milionů eur.

Ohledně finančních prostředků Evropské unie obdržených na oživení ekonomiky po pandemii Giorgia Meloni uvedla, že z padesáti pěti projektů, které mají být realizovány do konce roku, po sobě předchozí italská vláda vedená Mario Draghim nechala třicet. Giorgia Meloni proto nabádá k „rychlejšímu a snadnějšímu“ využívání fondů EU.

Ocean Viking, jedna z nejznámějších lodí nevládních organizací, která přepravuje nelegální migranty ze Středozemního moře do Itálie
Ocean Viking, jedna z nejznámějších lodí nevládních organizací, která přepravuje nelegální migranty ze Středozemního moře do Itálie

Pokud jde o civilní lodě připlouvající k italským břehům, Antonio Tajani řekl deníku La Stampa, že neví, jaká bude reakce Říma na žádost, aby další loď nevládních organizací plná migrantů přistála, ale „všichni musí respektovat pravidla, včetně nevládních organizací. .“
Tajani dodal: Cítí, že i Evropa si začíná uvědomovat, že válku nezačal Řím proti nevládní organizaci, ale naopak.

Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích
Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích

V SOUČASNÉ DOBĚ JE LOĎ ORGANIZACE LÉKAŘI BEZ HRANIC (MSF) GEO BARENTS NA CESTĚ DO LIBYE VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI A NA MOŘI JE OPĚT I NĚMECKY OZNAČENÁ HUMANITY1, KTERÁ OPĚT VYPLULA Z PŘÍSTAVU AUGUSTA. NA SICÍLII.

Podle údajů italského ministerstva vnitra dorazilo k prvnímu prosinci po moři přes 94 tisíc lidí, loni to bylo téměř 63 tisíc. Před dvěma lety, za prvních jedenáct měsíců roku, dorazilo k italským břehům něco přes 32 000 lidí.

Americký národní program screeningu a vzdělávání ozáření

Program screeningu a vzdělávání radiační expozice (RESEP) pomáhá lidem, u kterých se vyvinula nemoc z ozáření v oblastech, kde probíhaly americké testy jaderných zbraní.

O RESEP

Dodatky k zákonu o kompenzaci radiační expozice (RECA) z roku 2000 vytvořily RESEP, aby pomohl tisícům lidí, u kterých byla diagnostikována rakovina a další nemoci v důsledku vystavení jaderným materiálům, jako je uran nebo jaderný spad 1 .

Vystavení záření z jaderného testování ve Spojených státech

Spojené státy provedly mezi červencem 1945 a listopadem 1962 227 nadzemních a 828 podzemních zkoušek jaderných zbraní. Mnohé z nadzemních zkoušek uvolnily radioaktivní materiál do atmosféry. Tento materiál se dostal na zem jako jaderný spad.

Nebezpečí ozáření bylo v té době neznámé. Dělníci nedostali ochranu. Lidé, kteří žili v blízkosti testovacích míst, nebyli varováni před potenciálním nebezpečím ani jim nebylo řečeno, aby se evakuovali.

Pracovníci a obyvatelé byli vystaveni radiaci z dotyku spadu na zemi, dýchání znečištěného vzduchu, jedení znečištěných potravin a pití znečištěné vody.

Lidé vystavení radiaci vytvořené testy jaderných zbraní jsou ohroženi určitými druhy rakoviny a dalšími vážnými zdravotními problémy.

Může moje organizace mít nárok na financování RESEP?

Musíte být poskytovatelem zdravotní péče ve 12 státech nejvíce postižených průmyslem jaderných zbraní studené války.

Mapa států a klinik s velkým dopadem RESEP

Mapa Amerických států a klinik s velkým dopadem radiační expozice
Mapa Amerických států a klinik s velkým dopadem radiační expozice
Státy s velkým dopadem: Arizona, Colorado, Idaho, Nevada, Nové Mexiko, Severní Dakota, Oregon, Jižní Dakota, Texas, Utah, Washington, Wyoming

Kliniky v: Arizona, Colorado, Nevada, Nové Mexiko a Utah

Jaké služby RESEP podporuje?

Granty RESEP pomáhají zdravotnickým organizacím poskytovat:

 • Oslovit těžaře uranu, mlynáře, zpracovatele těžby uranu a přepravce rud
 • Lékařské prohlídky pro včasné odhalení nezhoubných a maligních onemocnění
 • Doporučení k lékařskému ošetření
 • Vzdělávání o radiogenní rakovině a onemocnění
 • Pomoc se zdravotnickou dokumentací pro program RECA

Kdo jsou naši současní příjemci grantů?

Podívejte se na oceněné programy screeningu a vzdělávacího programu radiační expozice za rok 2020 .

Komu RESEP pomáhá?

Grantové RESEP pomáhají lidem s radiační expozicí kvalifikovat se pro program zákona o kompenzaci radiační expozice (RECA). RECA vyplácí pacientům, kteří mají mnoho zdravotních problémů v důsledku ozáření.

Mám kontaktovat kliniku RESEP?

Služby RESEP vám mohou pomoci, pokud:

 • Žil jste poblíž oblastí, které prováděly nadzemní jaderné testy v letech 1945 až 1962
 • V letech 1942 až 1971 jste pracoval v průmyslu těžby uranu

Pokud splňujete některou z těchto možností, je důležité nechat se vyšetřit. Rakovina a další závažná onemocnění se mohou vyvinout roky poté, co jste byli vystaveni.

Jak poznám, že jsem byl odhalen?

Expoziční kategorie používáme ke klasifikaci osoby, která přišla do kontaktu s radioaktivním materiálem.

Rozhovor s herním designérem a zakladatelem Společnosti pro obranu svobody projevu Danielem Vávrou
Rozhovor s herním designérem a zakladatelem Společnosti pro obranu svobody projevu Danielem Vávrou

Pokud spadáte do některé z následujících kategorií expozice, můžete být vystaveni záření.

Pracovník uranového dolu

Pracoval jste minimálně jeden rok.

NEBO

Můžete stanovit expozici radonu ekvivalentní 40 měsícům pracovní úrovně 2 v nadzemních nebo podzemních uranových dolech.

V obou případech jste museli pracovat v Arizoně, Coloradu, Idahu, Oregonu, Severní Dakotě, Novém Mexiku, Jižní Dakotě, Texasu, Utahu, Washingtonu nebo Wyomingu mezi 1. lednem 1942 a 31. prosincem 1971.

Dělník uranového mlýna

V období od 1. ledna 1942 do 31. prosince 1971 jste pracoval alespoň jeden rok v Arizoně, Coloradu, Idahu, Oregonu, Severní Dakotě, Novém Mexiku, Jižní Dakotě, Texasu, Utahu, Washingtonu nebo Wyomingu.

Transportér uranové rudy

Minimálně jeden rok jste pracoval jako přepravce uranové rudy nebo vanadovo-uranové rudy z uranového dolu nebo uranového mlýna.

Tuto práci jste dělali v Arizoně, Coloradu, Idahu, Oregonu, Severní Dakotě, Novém Mexiku, Jižní Dakotě, Texasu, Utahu, Washingtonu nebo Wyomingu mezi 1. lednem 1942 a 31. prosincem 1971.

Downwinder

Byli jste vystaveni spadu, když bylo do atmosféry vypuštěno jaderné zařízení z testovacího místa v Nevadě.

Mezi způsobilé země po větru patří:

 • Okresy Arizona: Apache, Coconino, Gila, část okresu Mohave (severně od Grand Canyonu), Navajo nebo Yavapai
 • Okresy Nevada: Eureka, Lander, Lincoln, Nye, White Pine a část Clark
 • Okresy Utah: Beaver, Garfield, Iron, Kane, Millard, Piute, San Juan, Sevier, Washington nebo Wayne

Lidská práva – Žádné Mučení

Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

30 LIDSKÝCH PRÁV
1. Všichni jsme svobodní a jsme si rovni
2. Nebýt diskriminován
3. Právo na život
4. Žádné otroctví
5. Žádné mučení
6. Svá práva máme všude na světe
7. Před zákonem jsme si všichni rovni
8. Lidská práva jsou chráněna zákony
9. Žádné nespravedlivé uvěznění
10. Právo na soudní proces
11. Jsme nevinní, dokud není prokázána vina
12. Právo na soukromí
13. Svoboda pohybu
14. Právo na bezpečné útočiště
15. Právo na občanství
16. Právo na manželství a rodinu
17. Právo vlastnit věci
18. Právo na svobodu myšlení
19. Právo na svobodu projevu
20. Právo na veřejné shromažďování
21. Právo na demokracii
22. Právo na sociální zabezpečení
23. Právo pracujících
24. Právo si hrát
25. Právo na postel a jídlo
26. Právo na vzdělání
27. Autorské právo
28. Právo na svobodný a spravedlivý svět
29. Zodpovědnost
30. Nikdo ti nesmí vzít tvoje práva

VŠICHNI LIDÉ SE RODÍ SVOBODNÍ A SOBĚ ROVNÍ CO DO DŮSTOJNOSTI A PRÁV

Pronájem nezařízeného rodinného domu 9+kk Praha 6 – Nebušice

Pronájem prostorného nezařízeného klimatizovaného samostatně stojícího rodinného domu 9+kk (570 m2). Dům má 8 ložnic, pracovnu, 4 koupelny a obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Přízemí je tvořeno 2 ložnicemi, z jedné je vstup na zahradu. Na tuto ložnici navazuje koupelna s rohovou vanou, bidetem, WC a dvěma umyvadly. Dále je v přízemí prostorný obývací pokoj s jídelním koutem s krbem, plně vybavenou kuchyní (indukční sklokeramická deska, trouba s tepelnou sondou a pyrolytickým čištěním, americká dvoukřídlová lednice, mrazák s výrobníkem ledu, myčka nádobí). Z prostorného obývacího pokoje je vstup na terasu. V prvním patře jsou 4 ložnice, koupelna s rohovou vanou, sprchovým koutem, bidetem, WC a umyvadlem, dále druhá koupelna s vanou, WC a umyvadlem. Hlavní ložnice v prvním patře je vybavena velkou vestavěnou skříní po celé délce stěny, a menší šatnou a vstupem na velkou terasu v prvním patře. Ve druhém velmi prostorném patře (podkrovní) je obrovská místnost se vstupem do koupelny, ve které je sprchový kout, WC a umyvadlo, dále je zde další o něco menší ale také velmi prostorná místnost. Podkroví je ideálně možné používat jako byt pro službu, byt pro návštěvy, hernu a podobně. Zahrada je vybavena závlahovým systémem. Garáž pro dvě auta s možností parkování dalších 3 aut na pozemku. Dům je podsklepený, v prostorném suterénu je prádelna s pračkou a sušičkou, 3 další prostorné místnosti na skladování nejrůznějších věcí, ze suterénu je možný vstup na zahradu. Nebušice disponují dobrou dopravní dostupností. Na stanici metra A Bořislavka se dostanete autobusem MHD už za 11 minut, na dálnici dojedete autem za 7 minut, na letiště Václava Havla za 14 minut. V okolí najdete kompletní občanskou vybavenost – supermarket, poštu, obecní úřad, lékárnu, kavárny a restaurace. Přímo v této lokalitě jsou mateřská, základní a umělecká škola a prestižní mezinárodní školy – International School of Prague, Riverside School, Prague British International School. Pro volnočasové aktivity je možno využít tenisové kurty, 2 koupaliště, dětská hřiště a Přírodní park Šárka.
https://www.atlas-reality.cz/pronajem/domy/606871-7249-pronajem-nezarizeneho-rodinneho-domu-9-kk-praha-6-nebusice

Vladimír Stránský

Vladimír Stránský

 Tel.: 608 11 44 11
 Mobil: +420 608 11 44 11
 E-mail: vladimir (at) atlas-reality.cz

Polovodiče v Evropské unii na půli cesty

Polovodiče v EU na půli cesty
Polovodiče v EU na půli cesty

Na EU připadá přibližně devět procent světových polovodičů. To číslo by mělo být až 20 procent za sedm let, pokud vše půjde, jak má.

– Je to důležité, protože dnes všichni používají věci, které obsahují čipy, od mobilních telefonů po myčky nádobí. A zítra to bude ještě důležitější, poznamenává Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu v současném předsednictví Rady ministrů ČR, cestou na čtvrteční jednání s kolegy z Evropské unie do Bruselu.

“Méně závislý”

Zde je přibitý pohled zemí EU na plán Komise posílit výrobu polovodičů v EU zvýšenou spoluprací a podporou výzkumu, vývoje a výroby. Komise doufá, že s pomocí veřejných a soukromých investic uvolní celkem 43 miliard eur pro polovodiče a čipy.

– Je to důležitý krok k zajištění toho, že skutečně máme společnosti, které dokážou dodat to, co je tak nezbytné. Koneckonců jde o to, aby byla jak EU, tak i Švédsko méně závislé na jiných velkých mocnostech po celém světě, říká ministryně energetiky a průmyslu Ebba Busch (KD) přímo na místě v Bruselu.

Vyjednávat letos na jaře

Sama Buschová bude mít klíčovou roli při dalším jednání o takzvaném „polovodičovém zákonu“ s Evropským parlamentem, až Švédsko letos na jaře převezme předsednictví Rady ministrů.

Důležitým problémem tam budou peníze. Již nyní se objevuje kritika, že Komise zamýšlená částka EU představuje pouze třetinu ze 135 miliard dolarů, kterými USA podpoří její odpovídající práci.

– Nyní bude záležet na třístranných rozhovorech (tripartitní jednání s Evropským parlamentem, Radou ministrů a Komisí), které Švédsko na jaře povede, aby na to také zajistilo zdroje. Pak si myslím, že byste měli vidět, že nejen díky zákonu o čipech a otázce polovodičů posílíme naši konkurenceschopnost, ale že je zapotřebí řada různých iniciativ, říká Ebba Busch.

Rozhovor s herním designérem a zakladatelem Společnosti pro obranu svobody projevu Danielem Vávrou
Rozhovor s herním designérem a zakladatelem Společnosti pro obranu svobody projevu Danielem Vávrou

Slovo polovodič – v angličtině „semiconductor“ – pochází ze skutečnosti, že materiál nevede proud tak dobře jako kovový vodič, ale také zcela neizoluje. Surovinou může být například křemík, germanium nebo selen, které jsou navrženy a dopovány pro získání správných vlastností.

Rekordní zabavení drog v Tyresö – tři muži zatčeni

Drogy policie ve Stockholm
Drogy policie ve Stockholm

Policie při razii v Tyresö zadržela 500 kilogramů narkotik. Záchyt sestával z 260 kilogramů amfetaminu a 240 kilogramů hašiše.

Záchyt amfetaminu je podle policie dosud největším záchytem drogy, který policie v oblasti stockholmské městské policie provedla.

Drogy byly nalezeny poté, co policie provedla domovní prohlídku v jiném případě. Vyšetřovací práce vedla na adresu v Tyresö, kde byly narkotika nalezeny ve skladu v činžovním domě, píše policie na svém webu.

Podle policie mají drogy na ulici hodnotu přibližně 80 milionů SEK.

– Tohle je velmi velký záchvat. Usilovně pracujeme na tom, abychom dostali drogy z ulic Stockholmu, a to je součástí této práce, říká Susanne Wikland, zástupkyně ředitele městské policie ve Stockholmu.

Pro podezření ze zvlášť závažných drogových trestných činů byli zatčeni tři muži.

V Švédsku ubývá novorozenců

V celém Švédsku se letos narodilo méně dětí než loni. Některé obce navíc vyčnívají. Statistiky Norské statistiky ukazují nejnižší počet novorozenců za celé 2000s ve 30 obcích země.

jak je vytvářen ohromný zisk pro pár lidí a otroctví pro většinu
jak je vytvářen ohromný zisk pro pár lidí a otroctví pro většinu

V celém Švédsku se počet novorozenců za prvních devět měsíců roku oproti stejnému období loňského roku snížil o 7,7 procenta. Snížení je patrné ve 207 z 290 obcí v zemi. Od roku 2005 se ve Švédsku nenarodilo méně dětí než v prvních měsících roku.

– Obecně lze říci, že počet narozených dětí závisí částečně na plodnosti v různém věku, ale také na tom, kolik je žen v plodném věku. Vidíme, že plodnost v posledních letech klesá, říká Rasmus Andersson, statistik norského statistického úřadu.

V Švédsku ubývá novorozenců
V Švédsku ubývá novorozenců

Některé obce vyčnívají

Pro klesající počet novorozenců neexistují podrobnější vysvětlení. Například nelze vyvodit žádnou souvislost s ekonomickou situací, s recesí v nedohlednu.

– Nemůžeme vytvořit žádné takové spojení. Vidíme, že i během let rozmachu ve Švédsku plodnost klesla, říká Rasmus Andersson.

V Švédsku ubývá novorozenců
V Švédsku ubývá novorozenců

Některé obce vyčnívají. Ve 30 obcích je letos počet novorozenců nejnižší za celé 2000. léta. A jde o obce s různou geografickou polohou a velikostí.

– Je to směs větších i menších obcí, mezi obcemi v tom, co jsme viděli, není jasná souvislost.