Cynthia Guerra

Cynthia Guerra vyrostla v Guatemale během občanské války, která si vyžádala více než 200 000 životů s nekontrolovatelným porušováním lidských práv ze strany armády. Dnes vede celostátní program vzdělávání civilistů, policie a armády o lidských právech.

Dvě desetiletí po skončení občanské války v Guatemale, která si vyžádala 200 000 životů, se obyvatelé Guatemaly stále potýkají s porušováním lidských práv ze strany jejich armády. Když Cynthia Guerra po takovém zničení dospěla, zavázala se tyto křivdy napravit. Dnes vede celostátní program vzdělávání civilistů, policie a armády v oblasti lidských práv.

Cynthia Guerra, rodačka z Guatemaly, vyrůstala během 36leté občanské války v relativním pohodlí, ale když jí osobně hrozil únos, její iluze bezpečí byla zničena. Rozhodla se, že odpověď na uzdravení svého rozděleného národa musí spočívat ve vzdělání. Ale i po získání několika vysokoškolských titulů až poté, co začala pracovat v kanceláři ombudsmana pro lidská práva, objevila skutečné řešení. Tehdy se stala vášnivým zastáncem šíření povědomí o lidských právech mezi obyvatele Guatemaly a dosáhla tak všech 22 departementů (států) Guatemaly. Za svou další práci byla Cynthia oceněna cenou Human Rights Hero Award na Mezinárodním summitu o lidských právech v sídle OSN v New Yorku.

Cynthia Guerra v současnosti slouží jako prezidentka Mládež pro lidská práva Guatemala a spolupracuje s mnoha vládními a vzdělávacími sektory.