Egyptský lékař Dr. Sameh Kamel získal předsednictví v hlavní skupině OSN pro děti a mládež

Egyptský lékař Dr. Sameh Kamel
Egyptský lékař Dr. Sameh Kamel

Egyptské Ministerstvo mládeže a sportu oznámilo prostřednictvím Nasser Fellowship for International Leadership Program vítězství egyptského otolaryngologa Dr. Sameha Kamela ve volbách předsedy Hlavní skupiny OSN pro děti a mládež (MGCY).

Hlavní skupina pro děti a mládež je samoorganizovaným mechanismem pověřeným Valným shromážděním OSN pro mládež, kteří se mohou smysluplně zapojit do určitých procesů OSN.

Funguje jako most mezi mladými lidmi a systémem OSN, aby bylo zajištěno, že jejich právo na smysluplnou účast bude realizováno. Činí tak zapojením formálních i neformálních komunit mladých lidí do navrhování, implementace, monitorování, sledování a přezkumu politik udržitelného rozvoje na všech úrovních.

Má dlouhou historii, byla vytvořena prostřednictvím Agendy 21 v roce 1992. Kromě toho získává a posiluje své mandáty prostřednictvím několika rezolucí Valného shromáždění, bilaterálních dohod a/nebo mandátů s konkrétními subjekty OSN.

Pracuje na řadě problémů na globální, regionální národní i místní úrovni napříč pilíři a oblastmi práce OSN – lidská práva, udržitelný rozvoj a mír a bezpečnost, odolnost a humanitární akce a orgány OSN – valná hromada (GA), hospodářská a sociální rada (ECOSOC), bezpečnostní rada a sekretariát. Oblasti jeho činnosti zahrnují následující: usnadňování kolektivní účasti mladých lidí na oficiálních, formálních a neformálních způsobech navrhování, provádění, monitorování, sledování a přezkumu na všech úrovních; usnadňování činností pro mladé lidi s cílem zlepšit jejich porozumění, znalosti a dovednosti ve vztahu k udržitelnému rozvoji, smysluplnému zapojení a systému OSN; poskytovat mladým lidem platformu pro dialog k vytvoření důkazní základny pro osvědčené postupy prostřednictvím hodnocení stávajících znalostí, vytváření nových znalostí, identifikace nově vznikajících problémů a efektivního využívání a šíření; a poskytuje mladým lidem platformu, která je povzbuzuje, aby vedli, připojovali se, předváděli a sdíleli inovativní a efektivní akce zaměřené na potřeby lidí a planety.

MGCY se snaží vybudovat svět na kolektivních principech solidarity, spravedlnosti, rozmanitosti, rovnosti, univerzality, začlenění, lidských práv a integrity planety. Usiluje o odolný svět, kde jsou si mladí lidé a všichni držitelé práv v celé své rozmanitosti rovni v rozhodování.

Kamel je členem Nasser Fellowship for International Leadership Program.

Nasser Leadership Fellowship bylo zahájeno v červnu 2019 a zaměřuje se na mladé africké vedoucí představitele z různých profesních oborů v rámci jejich vlastních komunit s cílem seznámit je s vývojem Egypta v různých sektorech.