Finsko pomůže modernizovat Uzhydromet

Finsko schválilo přidělení grantu Uzbekistánu na realizaci projektu zlepšení meteorologické služby v zemi.

Finsko pomůže modernizovat Uzhydromet
Finsko pomůže modernizovat Uzhydromet

Projekt zajišťuje zvýšení kapacity Centra hydrometeorologické služby Uzbekistánu (Uzhydromet), školení zaměstnanců, zvýšení dostupnosti informačních služeb v průmyslu a podporu adaptace na změnu klimatu.

Vykonavatelem z finské strany je Finský meteorologický ústav, z uzbecké strany – Uzhydromet.

Grant byl schválen s ohledem na požadavky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).