Mozek se může zmenšit

Mozek nemůže tvořit nové buňky, to byla kdysi doktrína. Již téměř 20 let se ví, že mozek může zůstat pružný až do vysokého věku a že mozková hmota může být dokonce zvětšena. Takže i starý mozek může vyvinout nové buňky, hippocampus, jakési řídicí centrum a v každém případě odpovědné za emoce a paměť, dodává čerstvé buňky pro život.

Osamělost i chronický stres mohou mít vážné dopady na hipokampus: ten se pak zmenšuje, což bylo prokázáno při pokusech na zvířatech. Notoricky známá slabá paměť těch, kteří trpí stresem, by tedy mohla být ve skutečnosti důsledkem.

Nedostatek vnějších podnětů má stejný účinek, jak zkoumal výzkumník mozku Alexander Stahn z berlínské Charité – v ledové poušti Antarktidy. Stahn pozoroval osm geovědců na výzkumné stanici po dobu 14 měsíců. Jeho studie ukazují, že kognitivní schopnosti se po pár měsících snížily, ale také ubývalo hmoty v mozkové kůře – a hipokampus se zmenšil o 19 až 55 kubických milimetrů. To odpovídá čtyřem až jedenácti procentům objemu paměťového centra.

Stahnova studie by proto měla poskytnout další informace o tom, jak je důležité, aby se starší lidé co nejvíce vyhýbali osamělosti a pasivitě. Rozmanitost je trénink pro mozek.