Na rakovinu existuje levný lék. Farmaceutickým firmám se však nevyplácí

Bezpečný a efektivní lék na rakovinu byl objeven v podobě jednoho staršího léku, který se původně používal k léčbě neobvyklých metabolických problémů.

Přesto rakovinový průmysl neprojevil o výzkumnou zprávu z Univerzity v Albertě v Kanadě, publikovanou v roce 2007, žádný zájem.

Na rakovinu existuje levný lék. Farmaceutickým firmám se však nevyplácí
Na rakovinu existuje levný lék. Farmaceutickým firmám se však nevyplácí

Proč medicína odmítla dichlor acetát?

Problém byl v tom, že patent na dichlor acetát (nebo ve zkratce DCA) již vypršel.

Uvedený výzkum také potvrdil, že rakovina je metabolickou chorobou a ne nějakou zvláštní genetickou mutací buněk, který jako argument s radostí používá hlavní medicínský proud.

Nicméně medicínská a farmaceutická komunita nechtějí, abyste se dozvěděli o tom, co většina alternativních lékařů na rakovinu už dávno ví.

Od dob, kdy americký prezident Nixon vyhlásil v roce 1976 válku rakovině, podařilo se rakovinovému průmyslu získat obrovské množství peněz na výzkum neskutečně drahých chemoterapií.

Jen jeden cyklus těchto léků stojí i 50, 100 a někdy i více tisíc Eur. Navíc jen zřídka, pokud vůbec, fungují.

Chemoterapeutika si obyčejně vyžadují být doplňována dalšími druhy léků na zmírnění jejich hrozných vedlejších účinků.

Příkladem je tento článek: Repeat business? FDA approves new cancer drug to treat toxicity caused by another cancer drug (překlad: Opakovaný prodej? FDA schválila nový lék, kterým se léčí vedlejší toxické účinky jiného léku na rakovinu).

Mezitím stále více a více lidí postihuje rakovina a následně kvůli následkům toxické léčby i umírá.

Jak dichlor acetát funguje?

Evangelos Michelakis a tým z Univerzity v Albertě testovali dichlor acetát (DCA) na lidských rakovinných buňkách mimo tělo a na myších postižených rakovinou a výsledkem byl nesmírný úspěch.

DCA byl kdysi používán k léčbě netypických metabolických problémů.

Jeho nejhoršími vedlejšími účinky, vyskytujícími se jen zřídka, bývá snížení citlivosti a změna v držení těla.

Myším krmených DCA rozpuštěným ve vodě se již po týdnech výrazně zmenšily nádory. Také se ukázalo, že DCA může být užíván i orálně.

rakovina jater
rakovina jater

DCA funguje prostřednictvím obnovy mitochondrií. Michelakis a jeho tým objevili, že mitochondrie v nádorových buňkách nejsou permanentně poškozeny. To je opakem toho, co si myslí medicína hlavního proudu.

Buňky s nefunkčními mitochondriemi používají na získávání energie proces fermentace cukru. Tato fermentace probíhá v buněčném prostředí bez kyslíku, vytvořeném nezhoubným nádory, toxiny nebo nízkými hladinami Ph.

DCA obnovuje mitochondrie v buňkách a zajišťuje tak jejich správné fungování.

Další funkcí normálních mitochondrií je signalizace apoptózy, tedy buněčné smrti.

Normální buňky neustále umírají a jsou znovu nahrazovány. Avšak při nádorových buňkách je signál apoptózy potlačen a ty se pak stávají nesmrtelnými.

Výzkumníci z Univerzity v Albertě dále zjistili, že rakovinné buňky během procesu fermentace cukru produkují kyselinu mléčnou, která narušuje kolagen držící buňky nádoru pohromadě.

To umožňuje rakovinným buňkám u klasických terapiích zaměřených na zmenšení nádoru, se od něj odtrhnout.

rakovina - nádory jater
rakovina – nádory jater

Výzkumníci takto zdůvodňovali vznik metastáz a rozšíření rakoviny do dalších orgánů během remise, která obvykle následuje po klasické chemoterapii.

Tragické pokrytectví onkologie

Alternativní přístupy k léčbě rakoviny nemají žádný, případně jen velmi malý problém s metastazujícím karcinomem nebo s rakovinou objevující se po remisi.

Většina alternativních přístupů totiž léčí rakovinu úplně.

DCA nabízí rakovinovému průmyslu přijít s léčbou, která je farmaceutická a také mnohem levnější a bezpečnější než jejich současné standardní léčby.

Přesto rakovinový průmysl tuto příležitost ignoruje. DCA se tak stal sirotkem bez domova, žebrající o finance z výzkumných fondů, aby se vyhnul právním následkům plynoucím z označení jako nelicencovaná rakovinová léčba.

Alternativní rakovinoví lékaři častokrát věci prostě vyzkoušeli a pokud se osvědčily, tak je dále sdíleli s těmi, kterým více záleželo na léčení, než na moci a penězích.

Medicínská mafie vytvořila matrix vyžadující si velké peníze na dělání velkých peněz za nemocnou a neúčinnou léčbu namísto skutečného vyléčení.

Každý, kdo je v tomto podvodu zainteresovaný, na tom finančně profituje.

Rakovinový průmysl pak obviňuje alternativní lékaře léčících rakovinu ze šarlatánství a využívání zoufalých pacientů s rakovinou za účelem finančního prospěchu.

Angelina Jolie po transpantaci celého těla snížila hrozbu rakoviny o pěkných 90 %
Angelina Jolie po transpantaci celého těla snížila hrozbu rakoviny o pěkných 90 %

Závěr

Obviňování druhých z tvých motivů a zločinů se nazývá pokrytectvím.

Medicínsko-farmaceutický komplex je zkorumpovaný kapitalismus, který nechce lék na rakovinu odnikud.

Dokonce ani tehdy, když se jedná o jejich vlastní produkt.

Je to smutné, ale bohužel pravdivé.

1 komentář: „Na rakovinu existuje levný lék. Farmaceutickým firmám se však nevyplácí“

Komentáře nejsou povoleny.