Proč nejsou léky? Interpelace na premiéra Radek Koten

Radek Koten
Radek Koten

Poslanec Radek Koten: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, já jsem se setkal i osobně s tím, že jsem jaksi potřeboval antibiotika, šel jsem tedy do nejbližší možné lékárny a pak začala tedy anabáze shánění celkem běžných penicilinových antibiotik.

Vaše vláda se i formou tedy facebookových příspěvků a dalších na sociálních sítích vlastně chválila za to, že vyvezla osm kamionů různých léčiv směrem na Ukrajinu. Chtěl bych se vás tedy zeptat, jestli převažuje zájem vyvážet ta léčiva z České republiky směrem na Ukrajinu, anebo zda má náš stát, tedy vy jste premiérem této republiky, tak zda tedy má stát jako Česká republika, a vy jste jejím premiérem, zabezpečit léčiva pro občany v České republice, zda to tedy není primárním zájmem, protože já jsem se setkal se spoustou zoufalých lidí, kde tedy maminky sháněly Nurofen pro děti proti horečce a podobně, a doporučení pana ministra zdravotnictví bylo, ať jim dělá studené zábaly. ***

Já si myslím, že tedy žijeme v jednadvacátém století a že základní léčiva, tedy jak pro děti, tak pro dospělé, by měla být zastoupena. A já bych jenom si přál, aby tato situace se urychleně vyřešila, a aby tedy praktičtí lékaři měli opravdu možnost napsat nějaká antibiotika, protože já jsem musel nakonec z lékárny, kde měli poslední dvě krabičky antibiotik, musel volat svému ošetřujícímu lékaři, aby mi napsal právě ta antibiotika, která měli v té lékárně, a aby mně to poslal eReceptem. A já si myslím, že to je naprosto nedůstojné. Sice tady nemáme fronty na banány, ale máme zde tedy fronty na léčiva a nejsou schopni pacienti si je zajistit. (Čas.) Ani pro sebe, ani pro své děti.

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Vážený pane poslanče, já už jsem tady měl možnost reagovat na tu situaci s nedostatkem léčiv. Nechci se opakovat. Vy jste tady zmínil specificky antibiotika, tak jenom připomenu, že příčinou toho, proč je teď určitý nedostatek antibiotik, je vyšší nemocnost občanů, než tomu bylo v posledních letech, pak jsou to výrobní důvody, protože u řady léčiv chybí některá z komponent léčiv, což samozřejmě brání tomu, aby byly vyrobeny. Ta příčina je jednak v tom, že se narušily dodavatelské řetězce i v důsledku covidu a je to i aktuální situace v některých státech jihovýchodní Asie.

Ten nedostatek je v celé Evropě a do jisté míry je i způsoben nedostatečným plánováním na straně výrobců, protože tam se plánuje výroba léků šest až osmnáct měsíců dopředu. Výrobci podcenili situaci, nenavyšovali kapacity, a to vede to vede k těm problémům. Zmínil jste také Nurofen. U Nurofenu k tomu zhoršení situace, kromě toho objektivního nedostatku, protože on byl mezitím už ve velkých dávkách dovezen do České republiky, ale to, že byl zase skupován z obav z toho, že v budoucnu nebude, tak tu situaci prostě komplikuje. Takže zásoby, které běžně vydrží i v těch exponovaných letech nebo měsících čtvrt roku, tak v této atmosféře byly prodány během několika dnů.

Já už jsem tu zmiňoval kroky, které vláda, respektive Ministerstvo zdravotnictví udělalo pro to, aby se ta situace nemohla opakovat. Ministerstvo zdravotnictví jedná s výrobci o tom, aby se zrychlily ty dodávky, které jsou plánovány na pozdější období. Jedná s distributory, aby bylo možno dovézt léky nejenom Evropské unie, kde taky je… prostě v celé Evropě je objektivní nedostatek některých druhů léků, ale také z USA, Kanady, Austrálie, což vůbec není jednoduché vzhledem k těm podmínkám povolení těchto léků na evropském, respektive našem trhu.

(Probíhají?) jednání se společnostmi, které dodávají léčiva na český trh, a to co já pokládám také za důležité, chystá se novela zákona, která zavede některé nové povinnosti pro distributory, například povinnost zásob na delší období, protože pokud by tady byla povinnost zásob na delší období, tak by ta situace teď tak nepříznivá nebyla.

Tolik k té věcné části. A pokud jde o některé politické podtóny té vaší otázky, na (kterou?) máte samozřejmě také plné právo, tak chci k tomu říct, že nelze stavět nedostatek léků, kterému dnes čelí Evropa a Česká republika, do souvislosti s Ukrajinou, situací na Ukrajině, popřípadě pomocí České republice Ukrajině v těch těžkých podmínkách a v té její složité situaci. Léčiva, léky, které byly v minulosti poskytnuty Ukrajině, nejsou v žádném případě ty, kterých se teď týká aktuální nedostatek, kterému čelí Evropa, a tedy i Česká republika.

Já věřím, že ty kroky, které dělá Ministerstvo zdravotnictví, povedou k tomu, že zajistíme maximální možný počet léků, který je v současnosti k dispozici. A jako Evropa musíme začlenit i komponenty pro léky do našich úvah o strategických produktech a surovinách, ve kterých musíme významným způsobem snížit závislost na východních diktaturách a na jiných státech, protože takováto závislost může vést k výrazným problémům. Tady zrovna ten nedostatek léků není součástí nějaké taktiky, ale jsou to objektivní problémy jak v dodavatelských řetězcích, tak právě s dodáváním a výrobou komponent, která je převážně soustředěna právě v oblasti jihovýchodní Asie.

Zdroj: https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/050schuz/s050090.htm