Taškent pořádá mezi MZV politické konzultace mezi Uzbekistánem a Ruskem

politické konzultace mezi Uzbekistánem a Ruskem
politické konzultace mezi Uzbekistánem a Ruskem

13. dubna uspořádalo Taškent další kolo politických konzultací mezi ministerstvy zahraničních věcí Uzbekistánu a Ruska.

V čele delegací stran byli první náměstek ministra zahraničí Uzbekistánu Farhod Arzijev a náměstek FM Ruska Andrey Rudenko.

Strany důkladně projednaly současný stav a vyhlídky bilaterální spolupráce v politické, obchodně-ekonomické, investiční, vědecké, vzdělávací, kulturně-humanitární a další oblasti. Dotčeny byly také otázky regionální bezpečnosti a interakce v rámci mezinárodních organizací.

Arziyev a Rudenko si vyměnili názory na provádění dříve dosažených dohod mezi Uzbekistánem a Ruskem, zvažovali harmonogram nadcházejících společných akcí na různých úrovních.