Jan Novák NoVa-car, s.r.o. Automobily – půjčovny

Jan Novák NoVa-car, s.r.o. Automobily – půjčovny

Jan Novák NoVa-car, s.r.o. Automobily - půjčovny
Jan Novák NoVa-car, s.r.o. Automobily – půjčovny

NoVa-car, s.r.o.
okres Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

Jan Novák NoVa-car, s.r.o. Automobily - půjčovny
Jan Novák NoVa-car, s.r.o. Automobily – půjčovny

+420 272 658 927 hlavní telefon
+420 284 819 927 další telefon

We Wish You a Merry Christmas

Multi-platinový písničkář David Pomeranz podává své vánoční sáně plné díky své temperamentní verzi nejzábavnější vánoční písně vůbec – „Přejeme vám veselé Vánoce!“

Scientologická církev, kterou vyznává řada známých amerických umělců, které můžete velmi dobře znát z Hollywoodských filmů.

Scientologická televize vysílá ze studií které leží v Los Angeles ve Spojených státech Amerických. Areál studií Scientologické televize je vybaven nejmodernější televizní technikou.

Jan Novák Spediční činnost Ostrava-Hrabová

Jan Novák  Spediční činnost Ostrava-Hrabová

Jan Novák  Spediční činnost Ostrava-Hrabová
Jan Novák Spediční činnost Ostrava-Hrabová

Jan Novák  Spediční činnost Ostrava-Hrabová

Jan Novák  Spediční činnost Ostrava-Hrabová
Jan Novák Spediční činnost Ostrava-Hrabová

Mlynářská 33/80, 720 00 Ostrava-Hrabová
okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj

Telefony
+420 595 782 389

Petícia k otvorenému listu k podmieňovaniu účasti žiaka na prezenčnej výučbe podrobením sa testu na COVID 19

Petícia k otvorenému listu k podmieňovaniu účasti žiaka na prezenčnej výučbe podrobením sa testu na COVID 19
Petícia k otvorenému listu k podmieňovaniu účasti žiaka na prezenčnej výučbe podrobením sa testu na COVID 19

“Školská dochádzka je nielen ústavnou povinnosťou, ale aj ústavným právom dieťaťa. Výučba má prebiehať prezenčnou formou v školách bez ďalších podmienok.”
– Viera Tomanová, komisárka pre deti

Vážená pani prezidentka SR, členovia vlády Slovenskej republiky!

Na prvom mieste treba uviesť, že testovanie vhodnými testami na prítomnosť vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, je spravidla užitočná a dobrá vec, napr. v prípade chorej osoby s príznakmi respiračnej infekcie. V mnohých prípadoch sa však boj proti vírusu vymkol spod kontroly akéhokoľvek rozumného diskurzu. Dokonca sa stal nástrojom na manipuláciu, vydieranie a podmieňovanie riadneho života nás občanov. Tentokrát sú rukojemníkmi deti, ich rodičia a učitelia. Testovanie antigénovými testami (ktoré ani lekári neodporúčajú používať plošne v prípade zdravých a bezpríznakových ľudí) je podmienka stanovená hlavným hygienikom a ministrom školstva ako nevyhnutná pre nástup na prezenčnú výučbu.

Rozhodli sme sa napísať tento otvorený list, pretože právo na ľudskú dôstojnosť a na zabránenie ponižujúceho alebo neľudského zaobchádzania je jedno zo základných ľudských práv, ktoré dokonca nie je možné obmedziť ani v prípade núdzového stavu (článok 3 a 15 Európskeho dohovoru o ľudských právach). Sme toho názoru, aby v našom štáte bola zachovaná demokracia, právo na iný názor (pluralitu), slobodné rozhodnutie a slobodnú vôľu občanov, pretože v Slovenskej republike ide v súčasnosti v súvislosti s opatreniami proti COVIDU-19 skôr už o štátny bossing.

K podmieňovaniu účasti žiaka na prezenčnej výučbe sa vyjadrila aj komisárka pre deti Viera Tomanová:
“Podmieňovanie účasti na školskom vyučovaní v školách preukázaním výsledku testu Covid 19 nemá oporu v platných zákonoch, ktoré majú prednosť pred vyhláškami či inými rezortnými opatreniami alebo nariaďovaniami škôl či ich zriaďovateľov. Školská dochádzka je nielen ústavnou povinnosťou, ale aj ústavným právom dieťaťa. Žiaden zákon nedovoľuje dieťa diskriminovať a vylúčiť ho z vyučovania formou prezenčnej výučby v škole len z toho dôvodu, že sa nepodrobil testu na zistenie Covid 19. Tomanová ďalej vyzvala ministra školstva, vedy, výskumu a športu, aby urýchlene prijal opatrenia na návrat detí do školy tak, aby sa výučba všetkých detí realizovala prezenčnou formou v školách bez ďalších podmienok.”

Právo na vzdelanie je jedno zo základných ľudských práv. Je chránené nielen ustanovením článku 2 Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ale aj článku 42 Ústavy SR. Toto základné ľudské právo je ďalej špecifikované najmä v školskom zákone 245/2008 Z. z.

Tento list nie je právnou analýzou, ani ňou nemá byť, je skôr úprimnou spoveďou tej časti obyvateľstva Slovenskej republiky, ktorá má vážne obavy o zdravý a spravodlivý život občanov v tomto štáte a najmä o zdravý telesný i duševný vývin mladej generácie. Štát prestal plniť funkcie štátu a prestal nás chrániť. Štát nás prenasleduje, terorizuje a vynucuje si na nás plnenie absurdných povinností a navyše nedemokratickým spôsobom (povinné testovanie zdravých ľudí, nosenie rúška v exteriéri, najdlhšie zatvorené školy v rámci Európy, právne vágne predlžovaný núdzový stav, atď.) v tejto už aj tak náročnej dobe.

V tejto chvíli sme stále v práve, ale zajtra to tak nemusí byť, pretože sa aktuálne rokuje o schválení zmien Ústavy SR, ktoré môžu spôsobiť nástup totality.

Na záver dodávame, že k testovaniu na COVID 19 nie je možné nikoho nútiť, nie je povinné a vyžaduje informovaný súhlas testovaného (paragraf 4 ods. 4 zák. 576/2004 Z.z. ) Testovanie detí vyžaduje súhlas rodiča.

My, dolepodpísaní žiadame okamžité bezodkladné otvorenie všetkých škôl bez akýchkoľvek podmienok testovania žiakov, rodičov a zamestnancov školy prípadne ďalších podmienok, ktoré by boli v rozpore s ľudskými právami.

Navrhujeme riadiť sa semaforom, pred začatím prezenčnej výuky podpísaním Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka alebo zamestnanca školy, tak ako to platilo v septembri 2020. (Ak je žiak alebo zamestnanec infekčný, ostane doma a riadi sa pokynmi lekára /RÚVZ). Dištančné vzdelávanie je pre spoločné dobro všetkých detí len dočasným riešením, no z dlhodobého hľadiska je nevyhovujúce a vytvára priestor pre obrovské škody na mentálnom a emočnom zdraví tejto generácie detí. Žiadame to ako bežní rodičia, ako pedagógovia a tiež slovenská odborná verejnosť.

Dovoľujeme si zdôrazniť, že nesúhlasíme s touto deštrukciou slovenskej demokracie a využívame svoje občianske právo a zároveň svoju občiansku povinnosť vyjadriť sa k týmto skutočnostiam demokratickým a slušným spôsobom a zároveň vyjadriť dôrazný nesúhlas s rozhodnutiami kompetentných osôb a orgánov k podmienkam nástupu žiakov do škôl. Zároveň vyjadrujeme hlboké sklamanie s krokmi našej politickej reprezentácie, ktorá pôsobí k relevantne významnej skupine občanov kontraproduktívne vo vzťahu k podpore politiky tejto reprezentácie.

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami očakávame od všetkých ľudí a orgánov zainteresovaných na súčasnom deštrukčnom stave nielen vzdelávania ale aj demokracie a občianskej spoločnosti prehodnotenie svojich rozhodnutí a žiadame ich o skutočne demokratické, odborné a slušne proklamované rozhodnutia, ktoré občanov upokoja a skutočne budú v ich prospech a nie – ako to občania vnímajú – v prospech úzkej skupiny politikov.

podepsat
podepsat

Tento otvorený list posielame pani prezidentke a členom vlády.
Hlavní signatári:

Mgr. Adriana Kráľová – rodič s pedagogickým vzdelaním, Liptovský Hrádok
MUDr. Lucia Nemašíková – ORL lekár, Galanta
MUDr. Miroslav Šnapko – lekár kožná ambulancia, Nová Dubnica
Mgr. Lucia Pospíšilová – učiteľka gymnázium, Poprad
Mgr. Martina Banská – učiteľka ZŠ, Lučenec
Mgr. Marta Madudová – učiteľka ZŠ, Spišská Nová Ves
Mgr. Andrea Behanová – učiteľka ZŠ, Dubnica nad Váhom
Mgr. Jana Chudá, učiteľka ZUŠ, Handlová
Mgr. Jana Bušfyová – učiteľka MŠ, Krasňany
Mgr. Desana Hámorová – učiteľka SOŠT, Poprad
Mgr. Alexandra Pavlovská – učiteľka ZUŠ, Stará Ľubovňa
Mgr. Ivana Berilová – učiteľka ZUŠ, Stará Ľubovňa
Zlatica Šatková – učiteľka ZUŠ, Nemšová
Miroslava Movsisyan – pedagóg na MD, Stará Ľubovňa
Mgr. Mária Stieranková – rodič s pedagogickým vzdelaním, Prešov
Denisa Majdiak Janťáková – zdravotná sestra, Liptovský Hrádok
Dana Trégerová – rodič, Liptovský Hrádok
Ing. Jana Lackovičová, PhD. – učiteľka ZŠ, Dobrá Voda
Mgr. Lucia Peťková – učiteľka ZUŠ, Dubnica nad Váhom
Mgr. Gabriela Chladná – učiteľka na MD, Košice
Mgr. Lenka Rothová – učiteľka na MD, Východná
Branislav Zuzík – rodič, Žilina
Ines Repová – zdravotný asistent, čelustná ortopédia, Trstené
Mgr. Katarína Grenčíková – učiteľka, Kladno

Prohlášení k dopisu poradce prezidenta Pelosi

Congressman Tom McClintock
kongresman Tom McClintock

Prohlášení kongresmana Toma McClintock v reakci na dopis prezidentské právní zástupkyně předsedkyni Pelosi

Souhlasím s dopisem prezidentské rady mluvčí Nancy Pelosi. Sněmovna popřela základní spravedlivá procesní práva vůči menšině a prezidentovi, jak to vyžaduje ústava, a porušila precedens, který vyžaduje formální hlasování sněmovny o zahájení vyšetřování obžaloby. Dokud sněmovna nebude dodržovat tyto základní podmínky spravedlnosti, nejsou žádná předvolání, která v této věci vydá, právně závazná.

Prohlášení v reakci na mezní hodnotu energie pro zákazníky společnosti PG & E

kongresman Tom McClintock 5
kongresman Tom McClintock 5

Prohlášení v reakci na mezní hodnotu energie pro zákazníky společnosti PG & E

Uvědomuji si, že společnost PG&E je chycena Hobsonovou volbou, ale nepodporuji její rozhodnutí o preventivních odpojeních napájení kvůli silnému větru. Vyvažují možnost vzplanutí požáru v důsledku poškození větrem s jistotou úmyslného poškození svých zákazníků miliony dolarů a vytváření velkých bezpečnostních rizik pro veřejnost. Včera jsem tento názor vyjádřil přímo generálnímu řediteli společnosti PG&E.

Musíme si však uvědomit, že špatná veřejná politika přispívá ke špatnému rozhodnutí. Dokud vláda státu nezmění zákony, které v současné době nesou veřejné služby přísně odpovědné za okolnosti mimo jejich kontrolu, a dokud vláda a federální vlády nezmění zákony, díky nimž je aktivní správa veřejných pozemků téměř nemožná, budeme i nadále čelit těmto nebezpečím každý větrný den do budoucnost, a to je nepřijatelné.

Zákon o optimalizaci vody na západě (WOW) byl zaveden, aby poskytoval cestu k hojnosti vody

kongresman Tom McClintock 5
kongresman Tom McClintock 5

Kalifornský kongresman Tom McClintock (CA-04) a 11 členů zastupujících západní státy dnes představili legislativu určenou k reformě vodní politiky na západě.

„Západní vodní politika je byrokratickou noční můrou, která má zpozdit a popřít skladování, dodávku a používání naší bohaté vody ze strany zemědělců a obyvatel. Ekologické skupiny využily zákon k zablokování výstavby nových nádrží, což mělo za následek umělá sucha, která zničila celé komunity. Tato legislativa poskytuje obecný přístup umožňující rychlý a efektivní tok vody do komunit, které ji potřebují, při zachování ochrany životního prostředí, “uvedl McClintock.

„Voda je krví v Central Valley; pomáhá nám udržovat zemědělskou půdu v ​​Kalifornii a udržovat si naši pozici světového zemědělského producenta, “uvedl spoluautor a republikánský vůdce Rep. Kevin McCarthy (CA-23). „Abychom zajistili, že Kaliforňané budou i nadále přijímat vodu, kterou uzavírají a za kterou platí, a zároveň chránit životní prostředí, jsme s mými kolegy v Kongresu úspěšně přijali zákon WIIN v roce 2016 – první aktualizaci kalifornské vodní politiky za více než deset let.“ V návaznosti na to by zákon o optimalizaci vody pro západ (WOW) rozšířil kritická ustanovení zákona WIIN, která pomáhají dodávat vodu do Central Valley. Tento nový zákon také obsahuje zákon o ŽELEZNICÍCH, který slouží k opětovnému využití nevyužitých finančních prostředků z neúspěšných vysokorychlostních železnic v Kalifornii na zoufale potřebné projekty infrastruktury pro skladování vody, z nichž budou mít Kaliforňané mnohem větší užitek než vlak nikam. Jsem vděčný členu podvýboru pro vodu, oceány a divokou zvěř McClintockovi za zavedení zákona WOW a za jeho další vedení, které pomáhá zajistit, aby rodiny a zemědělská komunita v údolí Valley zůstaly chráněny. “

„Chtěl bych pochválit pana McClintocka za zavedení zákona o optimalizaci vody pro západ,“ řekl republikán Rob Bishop (UT-01). „Tento návrh zákona signalizuje pokračující odhodlání domácích republikánů poskytovat jistotu vody našim voličům na západě tím, že poskytuje větší místní kontrolu nad jejich vodními zdroji, aniž by byli neustále drženi byrokratické byrokracie.“

Legislativa zavádí do politiky principy zdravého rozumu a zajišťuje, aby byly projekty úložišť financovány, racionalizovány a efektivně provozovány. Namísto utrácení stovek milionů dolarů za střely do nikam, zákon investuje tyto peníze do spolehlivosti vody. Namísto pokračujícího šílenství spláchnutí poloviny naší vzácné vody do Sanfranciského zálivu tento zákon zajišťuje, že si Kalifornie může vodu nechat pro obytné, zemědělské a obchodní účely. Pokud jsou nejvhodnějším zdrojem vody dobíjení zvodnělé vrstvy a skladování podzemní vody, tento návrh zákona zajišťuje, že duplicitní předpisy nebrání tomu, aby se takové projekty posunuly vpřed.

Návrh zákona, HR 5217, zefektivňuje obnovu kontaktů vodních oblastí, urychluje převody vody a dává ministrovi vnitra uvážení upravit přehradní operace v projektu Central Valley (CVP) tak, aby poskytovaly přiměřené toky vody vhodné kvality, množství a načasování na ochranu migrující ryby.

Zákon WOW zajišťuje, že se můžeme připravit na suchá léta v době hojnosti, a zajišťuje, že po ekologizaci Západu ve 20. století nebude následovat aridifikace rukou krátkozraké politiky.

Spoluautor rep. Ken Calvert (CA-42): „Chtěl bych poděkovat členovi žebříčku McClintockovi za jeho vedení v otázkách západní vody a za zahrnutí mého zákona o rybách do jeho komplexních právních předpisů o vodě. Tento zákon staví na úspěších dvoustranného zákona WIIN tím, že rozšiřuje ustanovení zákona, investuje do nové vodní infrastruktury, poskytuje federální podporu při vymýcení invazivních nutrií, které ohrožují kalifornské ekosystémy a infrastrukturu, a snižuje regulační zátěž, která zbytečně brání dodávkám vody po celé Kalifornii. Těším se na spolupráci se svými kolegy na další modernizaci kalifornského vodohospodářského systému. “

Spoluautor rep. Paul Cook (CA-08): „Po letech sucha v Kalifornii je jasné, že musíme více investovat do vodní infrastruktury. Tato legislativa se zaměřuje na financování dalších projektů skladování vody, abychom byli v budoucnu lépe připraveni. Děkuji kongresmanu McClintockovi za jeho vedení v této otázce a jsem rád, že se mohu připojit jako spoluzakladatel tohoto zákona. “

Spoluautor rep. Paul Gosar (AZ-04): „Příliš dlouhé vodní boje na Západě byly pokračující řadou nadějí a porušených slibů, tento návrh zákona nás vytahuje z minulosti. Moderní výzvy v oblasti vody vyžadují moderní řešení, od skladování vody po lepší hospodaření s vodou. Zákon WOW posune Kalifornii a celý Západ směrem k bezpečnější budoucnosti vody. “

Spoluautor rep. Duncan Hunter (CA-50): „Naši voliči zažili bolest, kterou nášmu státu přinesla politika špatné vody. Jsem hrdý na to, že podporuji tento proaktivní balíček, který přináší do Kalifornie reformy zdravého rozumu a lepší spolehlivost vody. “

Spoluautor Rep. Doug LaMalfa (CA-01): „Zeptejte se kohokoli v Kalifornii a na celém Západě a řeknou vám, že by raději měli příliš mnoho vody než málo. Je to proto, že až před několika lety na nás zapůsobila velká sucha, díky nimž je každá kapka vody vzácným zdrojem – „nestačí“ je realitou až příliš často. Skladování povrchové vody je jednou z nejlepších a nejpraktičtějších investic, které můžeme v Kalifornii udělat – každá akrová stopa vody, kterou můžeme ušetřit v mokrých letech, může znamenat obrovský rozdíl v suchých letech. Přesto se zdá, že Sacramento je rozhodnuto nechat zbytečně vytéct miliony galonů vody na moře. Tleskám mému kalifornskému kolegovi, republikánovi McClintockovi, že bojoval proti tomuto zavádějícímu myšlení a že pracoval na zvýšení množství dostupného povrchového úložiště v Kalifornii. Potřebujeme vše, co můžeme získat. “

Spoluautor Rep. Dan Newhouse (WA-04): „Venkovská společenství, jako jsou ta, která zastupuji, a na celém Západě se spoléhají na silnou vodní infrastrukturu. Místní vodohospodáři a provozovatelé jsou ochotni a schopni spravovat, udržovat a zlepšovat naši stávající infrastrukturu, pokud dostanou šanci, a tento zákon oslavuje vodní projekty našeho národa. Jsem vděčný za to, že můj přítel, republikán McClintock, zahrnoval moji legislativu, která umožňuje zavlažovacímu okresu Kennewick lokálně spravovat vodu pro uživatele, a také moji legislativu na počest dvou průkopníků vodní elektrárny Northwest Nat Washington Sr. přehrada Grand Coulee Dam. Těším se na spolupráci se svými kolegy na prosazování těchto priorit pro centrální Washington. “

Spoluautor Rep. Devin Nunes (CA-22): „Jsem hrdý na to, že mohu spoluzakladat tuto zásadní legislativu a přiblížit se k řešení probíhající vodní krize v údolí San Joaquin. Pokud nebudeme moci dostat více vody do našeho údolí a napravit náš současný nedostatek skladovacích kapacit, budeme i nadále čelit ochromující vodní krizi. Tento zákon, který kodifikuje nedávno modernizované biologické názory Trumpovy administrativy a pomáhá rozvíjet novou infrastrukturu pro skladování vody, zajistí, aby bezpočet rodin v údolí dostalo vodu, kterou si právem zaslouží. “

Spoluautor Rep. Scott Tipton (CO-03): „V posledních letech se federální vláda opakovaně pokoušela obejít dlouho zavedený státní zákon o vodách požadováním převodu soukromých vodních práv na federální vládu jako podmínku povolení za užívání pozemků ve vlastnictví Forest Service a Bureau of Land Management. Toto úsilí představuje hrubé federální překročení a porušení práv na soukromé vlastnictví.

Můj zákon poskytuje trvalou ochranu lyžařským oblastem, farmářům, farmářům a dalším na Západě. Voda je nejvzácnějším zdrojem, který na vyprahlém západě máme, a to, jak spravujeme a chráníme naše zásobování vodou, má dopad na vše od pěstování plodin až po správu přírodních stanovišť. Zákon o ochraně práv na vodu je citlivý přístup, který by zachoval práva na vodu všem uživatelům vody a poskytl jistotu, že federální vláda nebude moci jejich práva v budoucnu převzít. Oceňuji, že kongresman McClintock uznává důležitost ochrany západních vodohospodářských práv a zahrnutí mého zákona do tohoto legislativního balíčku. “

Mezi mnoha dalšími ustanoveními právní předpisy rovněž:

Zruší vypořádání řeky San Joaquin. Legislativa stanoví konečný plán zajištění toků obnovy do řeky bez poškození dodavatelů CVP.

Zřizuje rekultivační úřad jako vedoucí pro koordinaci všech kontrol, povolení, licencí nebo jiných schválení nebo rozhodnutí (revizí) požadovaných podle federálních zákonů k výstavbě nových projektů akumulace povrchových vod ve státech, na které se vztahuje zákon o rekultivacích, na pozemcích spravovaných ministerstvem vnitra nebo ministerstva zemědělství.

Mění zákon o ohrožených druzích z roku 1973, aby se odpovědnost za správu zákona přenesla z Národní námořní rybářské služby ministerstva obchodu na ministerstvo vnitra USA. Ryby a divoká zvěř.

Vánoční písně – „Los Peces en el Rio“ v podání Alberta Plaza

Držitel více zlatých a platinový cen umělec Alberto Plaza vám přináší populární latinskoamerickou sváteční píseň „Los Peces en el Rio“ a přání zůstat v pořádku. Feliz Navidad!

Scientologická církev, kterou vyznává řada známých amerických umělců, které můžete velmi dobře znát z Hollywoodských filmů.

Scientologická televize vysílá ze studií které leží v Los Angeles ve Spojených státech Amerických. Areál studií Scientologické televize je vybaven nejmodernější televizní technikou.

Andrea Jenkins – městský obvod Minneapolis 8

Viceprezident Rady Andrea Jenkins zastupuje měststký obvod Minneapolis 8, který se nachází v jižní části centrálního Minneapolisu.

Andrea Jenkins - městský obvod Minneapolis 8
Andrea Jenkins – městský obvod Minneapolis 8

Andrea Jenkins se zapsala do historie v roce 2017 jako první afroameričanka s otevřenou trans žena, která byla zvolena do úřadu ve Spojených státech. Kromě toho, že zastupuje Ward 8 a je místopředsedkyní městské rady v Minneapolisu, je spisovatelkou, performerkou, básnířkou a transsexuálkou.

Andrea Jenkins je spisovatelka, performerka, básnice a transsexuální aktivistka. Je první afroameričankou otevřeně trans žena, která byla zvolena do úřadu ve Spojených státech. Jenkins se přestěhovala do Minnesoty, aby se zúčastnila univerzity v Minnesotě v roce 1979. Deset let pracovala jako odborná poradkyně pro vládu v okrese Hennepin. Jenkins pracovala jako zaměstnankyně v městské radě v Minneapolisu 12 let, než začala pracovat jako kurátorka projektu Transgender Oral History Project na Minnesotské sbírce Jean-Nickolaus Tretter Collection v gay, lesbických, bisexuálních a transsexuálních studiích.

Je držitelkou magisterského titulu v komunitním rozvoji na Southern New Hampshire University, MFA v tvůrčím psaní na Hamline University a bakalářských titulů v humanitních službách na Metropolitan State University. Je celostátně a mezinárodně uznávanou spisovatelkou a umělkyní, Bushovou kolegyní z roku 2011, která prosazuje práci transsexuálního začlenění, a držitelkou mnoha ocenění a stipendií. V roce 2018 absolvovala vedoucí pracovníky ve státní a místní správě na Harvardově univerzitě.

„Penzijní fondy se vykrádají, státní dluhopisy se nevyplatí. Lídrem bude Čína.“ – Markéta Šichtařová

„Čas od času zachvátí svět pandemie blbosti, momentálně je to tisk peněz,“ říká v pořadu JB Talk ekonomka Markéta Šichtařová. Kde se vzala víra politiků, že čím větší dluh, tím lépe? Vyplatí se nakupovat státní dluhopisy, bitcoiny nebo zlato? Je u nás ještě politická strana, která prosazuje kapitalizmus a svobodný trh?

Témata rozhovoru
0:00 Nebezpečí zadlužování a kolektivizmus
9:40 Skrytá inflace a tisk peněz
15:45 Umělá zaměstnanost, alimenty a RVHP
21:50 Bankovní krize během koronaviru
27:10 Jak nepřijít o peníze, zakáže EU zlato?
32:45 Kapitalistické politické strany
35:20 Svoboda slova podle Markéty Šichtařové