Jordan B. Peterson

Jordan B. Peterson
Jordan B. Peterson

Jordan Bernt Peterson je kanadský klinický psycholog, filosof a profesor psychologie na Torontské univerzitě. Jeho hlavními oblastmi studia jsou abnormální, sociální a osobnostní psychologie, se zvláštním zájmem o psychologii náboženských a ideologických přesvědčení, a posouzení a zlepšení osobnosti a výkonu.

V roce 2016 zveřejnil na YouTubu sérii videí, ve kterých kritizuje politickou korektnost, neomarxismus a návrh kanadského zákona C-16, který má údajně chránit trans lidi před diskriminací na základě jejich genderové identity. Peterson poukazoval na to, že zákon je v podstatě nařízení určitého způsobu vyjadřování, přímo útočící na svobodu slova. Od té chvíle se o něj výrazně začala zajímat média.

Narodil se roku 1962 v Edmontonu, jeho matka byla knihovnicí a otec učitelem.

Vystudoval politické vědy na Univerzitě v Alběrtě, poté na rok odjel do Evropy, kde zkoumal psychologické příčiny studené války a totalitních režimů.

Vrátil se zpět do Kanady, kde získal doktorát v klinické psychologii.

Nějaký čas působil na Harvardově univerzitě, od roku 1993 vyučuje na Univerzitě v Torontu

Napsal dvě knihy: Mapy významu: Architektura přesvědčení a 12 pravidel pro život. Její volné pokračování vyjde v březnu.

Ve svých textech často cituje Junga, Nietzscheho, Solženicyna a Dostojevského.

Je ženatý, má dvě děti.

Příčiny vzniku zubního kazu a základy remineralizace zubů

Bakterie nejsou hlavní příčinou zubního kazu

příčiny zubního kazu
příčiny zubního kazu

Základní teorie současného zubního lékařství odvodil v roce 1883 lékař VD Miller. Zjistil, že když se odstraněn zub vložil do kvasné směsi chleba a slin, na zubu se objevilo něco podobného jako zubní kaz. Předložil tezi, že kyseliny vylučované mikroorganismy v ústech rozkládají zubní tkáň. Samotný doktor Miller však nikdy nevěřil, že příčinou zubního kazu jsou bakterie. Dříve věřil, že do procesu zubního kazu jsou zapojeny bakterie a jimi vylučovaná kyselina. Ale co je nejdůležitější, věřil, že silný zdravý zub nemůže narušit.

Doktor Miller uvedl, že silný a hustý zub vydrží „donekonečna“ jakoukoliv kyselinu, ať už z bakterií nebo potravy. Zub, který nemá hustou strukturu, by zároveň rychle podlehl kyselině bez ohledu na její původ. Dr. Miller také napsal, že „invazi mikroorganismů vždy předchází pokles množství minerálních solí“. Jednoduše řečeno, zub nejprve ztratí minerály a potom jej mohou mikroorganismy poškodit.

O sto dvacet let později se stomatologie drží teorie doktora Millera, přičemž vynechává nejpodstatnější informace. Předpokládá se, že k zubnímu kazu dochází tehdy, když na zubech často zůstávají potraviny obsahující sacharidy (cukry a škroby), jako jsou mléko, limonády, rozinky, koláče a bonbony. Vytvářejí příznivé prostředí pro bakterie, které v důsledku své životní činnosti vytvářejí kyseliny. Tyto kyseliny časem ničí zubní sklovinu a vedou k tvorbě zubního kazu.

Rozdíl mezi teorií Dr. Millera navrženou v roce 1883 a teorií dnešních zubních lékařů spočívá v tom, že ochrana zubů před kazem je zajištěna hustotou a strukturou zubní tkáně, zatímco zubaři se dnes učí, že původcem zubního kazu jsou pouze bakterie. Zubní lékaři se domnívají, že zubní kaz nemá téměř nic společného s výživou, až na to, že se jídlo lze drží na zubech.

Současná teorie zubního kazu se také rozpadá, protože bílý cukr má ve skutečnosti schopnost detoxikovat mikroorganismy přitahováním vody. Mikroorganismy jsou usmrceny v 20% roztoku cukru. V důsledku toho se bakterie skutečně nacházejí v zubním kazu, ale zabíjí jejich velké množství najednou konzumovaného cukru. Pokud se stomatologie nemýlí v roli bakterií při vzniku zubního kazu, pak by měla strava s vysokým obsahem cukru vést k jejich zničení.

Bakterie jsou všudypřítomné a je téměř nemožné se jich zbavit. V současnosti jsou nemoci zubů spojené s více než 400 druhy různých bakterií a zdaleka ne všechny byly objeveny. Jelikož bakterie, dobré i špatné, jsou nedílnou součástí našeho života s počtem v bilionech, strategie jejich eliminace, kterou se řídí dnešní zubaři, se zdá beznadějná.

V roce 1922 přečetl zubař Percy Howie zprávu Americké zubní asociaci, ve které poznamenal, že jeho výzkumný tým se neúspěšně pokusil reprodukovat proces zubního kazu u morčat. Výživou a očkováním se zvířatům zaváděly různé druhy bakterií, jejichž přítomnost je obvykle spojena s chorobami dásní a zubů. Uvedl, že „nebyl jediný případ, kdy by pomocí těchto metod dokázali přítomnost zubního onemocnění. Na druhé straně Dr. Howie vyloučením vitamínu C z potravy snadno způsobil zubní kazy morčatům.

Myšlenka úlohy bakterií při zubním kazu byla převzata z výzkumu Dr. Millera, ale nikdy nebyla prokázána. Konkurenční teorií v té době byla takzvaná teorie proteolýzy a chelace, kterou navrhl doktor Albert Schatz. Podle této teorie jsou příčinou zubního kazu enzymy (ne bakterie) a chelatační činidla, které jsou přítomny v rostlinných a živočišných produktech (ne v kyselinách). V teorii doktora Schatz je výživa, stopové minerály a hormonální rovnováha klíčovými faktory, které vyvolávají produkci enzymů a eliminaci minerálů ze zubní tkáně, což vede k tvorbě zubního kazu.

Od roku 1954 do současnosti výzkumná práce, jejímž doktor Ralph Steinman a jeho kolega Dr. John Leonora věnovali celý život, dokazuje, že zubní kaz se vyvíjí v důsledku fyziologických procesů probíhajících v organismu, když konzumujeme jídlo. Pomocí hypofýzy reguluje hypotalamus v našem mozku spojení mezi nervovým systémem a žlázami. Lékaři Leonora a Steinman zjistili, že hypotalamus komunikuje s příušní žlázy prostřednictvím faktoru uvolňujícího hormon parotín. Když hypothalamus vysílá signál do slinných žláz, oni uvolňují parotín, který stimuluje pohyb zubní lymfy bohaté na minerály přes mikroskopické tubuly uvnitř zubů. Tato kapalina čistí a remineralizuje zubní tkáň. Když konzumujeme potraviny, které způsobují zubní kaz, hypotalamus přestává stimulovat produkci parotínu, který napomáhá cirkulaci zubní remineralizačním tekutiny.

Časem vede zpoždění produkce zubní lymfy k zubnímu kazu. Skutečnost, že příušní slinné žlázy jsou odpovědné za mineralizaci zubů, vysvětluje, proč jsou někteří lidé imunní vůči zubnímu kazu i při relativně nesprávné stravě. Od narození mají slinné žlázy velmi zdravé. Experimenty, které Dr. Steinman prováděl na potkanech, ukázaly, že ačkoli bakterie produkují kyselinu, není mezi touto kyselinou a přítomností kazu žádný vztah.

S plnou odpovědností lze poznamenat, že pokud mikroby způsobují nemocné zuby, pak lidstvo zůstane obětí strašlivé epidemie kazu. Naopak, pokud pochopíme, že výživa je původcem zubního kazu, budeme mít úplnou kontrolu nad léčbou a prevencí zubního kazu.

S věkem kaz ovlivňuje stále více zubů. Jako organismus stárne, přicházíme o další a další zuby. Kromě zubů moudrosti přišli lidé ve věku 20 až 39 let v průměru o jeden zub a ve věku od 40 do 59 let – o tři a půl zubu; a ti nad 60 let mají méně o osm zubů.

Další statistické údaje u lidí nad 40 let jsou také depresivní. V průměru 45,89% zubů v této věkové skupině podléhá kazu.

Dalo by se tvrdit, že nárůst počtu zubů postižených kazem s věkem nastává v důsledku přirozeného stárnutí organismu, to však nevysvětluje, proč se výskyt kazu u malých dětí v současnosti zvyšuje. V letech 1988 – 1994 až 1999 – 2004 se počet mléčných zubů u dětí ve věku od 2 do 5 let zvýšil z 24 na 28%. Současně s nárůstem nemocnosti se zvýšila návštěvnost zubních lékařů. Pokud je zubní kaz spojený se stárnutím, proč jím trpí více dětí? A proč zvýšení frekvence zubních zásahů u těchto dětí nezastaví tvorbu dalších zubních kazů?

Základy remineralizace zubů

Pojďme se podívat na to, jak jsou uspořádány zuby, abychom dobře pochopili proces tvorby kazu (demineralizaci) a proces obnovy poškozeného zubní tkáně (remineralizaci).

Dentin je tvrdá a kosťovitá střední vrstva zubu. Sklovina je tvrdá bílá skořápka zubu. Kořen zubu je zalitý v čelisti. Uprostřed zubu je dužina. V jejím nitru se nacházejí krevní cévy, nervy a buněčné složky, včetně buněk potřebných pro růst zubů.

Každý zub je zásoben krví a má nerv, který prochází středem kořene a spojuje se s mandibulární nervem. Mandibulární (a maxilárním) nerv je větev trigeminálních nervu, největšího nervu v naší hlavě. Právě toto neurální spojení dělá bolest zubů silnou a oslabující.

Kořen zubu je obklopen parodontálních vazivem. Pomocí milionů elastických vláken rozdílných v různých směrech připevňuje toto vazivo zub k čelisti. Tato vlákna rozdělují žvýkací zátěž a pevně drží zub v dutině. Buňky periodontálních vazů mají schopnost degenerovat a opravovat se. Periodontální vazivová opotřebení je hlavní příčinou ztráty zubů.

Základy remineralizace zubů
Základy remineralizace zubů

Každý zub obsahuje asi 4,8 km mikroskopických tubulů nazývaných dentinálne kanálky. Průměr dentinálnych tubulů je 1,3 – 4,5 mikronu. Je to asi jedna tisícina velikosti špendlíkové hlavičky. Dentinálne tubuly jsou naplněné tekutinou, o níž se předpokládá, že má složení podobné cerebrospinální tekutině, která obklopuje míchu a mozek. Zubní sklovina obsahuje asi 2% této kapaliny. Kromě speciální tekutiny mohou tyto tubuly obsahovat komponenty potřebné na růst zubu, zubního nervu a pojivové tkáně.

Dentin a sklovinu vyživují speciální stavební buňky nazývané odontoblasty. Nosí nebo distribuují určité živiny přes zubní lymfu. Odontoblasty obsahují mikroskopické struktury, které fungují jako pumpy. Díky tomu se zdravý zub sám vyčistí. Mikroskopické kapky živné tekutiny uvolněné z naší krve jsou čerpány přes tubuly. U zdravého zubu se tato tekutina pohybuje pod tlakem z buničiny směrem k sklovině a chrání zuby před žíravými látkami přítomnými v ústní dutině.

Zubní lékař Ralph Steinman zjistil, že schopnost remineralizace zubů je založena na regulační funkci největšího slinných traktu, příušní žlázy.

Zubní lékař Ralph Steinman zjistil, že schopnost remineralizace zubů je založena na regulační funkci největšího slinných traktu, příušní žlázy.

Příušní žlázy umístěné v zadní části čelisti regulují dentinálnu tekutinu bohatou na živiny. Signál do příušních žláz pochází z regulačního centra mozku, hypotalamu. Když se na příkaz příušních slinných žláz začne pohyb zubní tekutiny pohybovat opačným směrem (v důsledku nesprávné výživy nebo z jiného důvodu), pak se přes tubuly stáhnou zbytky potravy, sliny a další látky dovnitř zubu. V průběhu času se dužina zapálí a destrukce se rozšíří na sklovinu. Doktor Steinman zjistil, že tento rozkladný proces je spojen se ztrátou několika klíčových minerálů – hořčíku, mědi, železa a manganu. Všechny tyto prvky se aktivně podílejí na buněčném metabolismu a jsou potřebné pro výrobu energie, která zajišťuje pohyb čistící tekutiny přes dentinálne tubuly.

Je třeba poznamenat, že kyselina fytová, která se nachází v zrnech, ořeších, semenech a luštěninách, má schopnost blokovat absorpci všech těchto kritických minerálů.

Z tohoto hlediska musí být zubní kaz klasifikován do jiné kategorie nemocí, aby bylo možné tento jev přesně definovat. Tradiční definice kazu jako nemoci infekční a bakteriální povahy je nepravdivá!

Část 2. Hormony a zubní kaz

Jedním z úspěchů doktora Melvina Pagea bylo objevení souvislosti mezi hormony, žlázami a zubním kazem. Dr. Page zjistil, že když jsou endokrinní žlázy (produkující hormony) v nerovnováze, lidé mají zubní kaz nebo onemocnění dásní. Výzkum doktora Steinmana ukázal, že proces zubního kazu spouštějí žlázy. Péčí o zdraví našich žláz proto můžeme zastavit zubní kaz.

hypofýza

Dr. Page si uvědomil důležitost fungování hypofýzy, hlavní žlázy endokrinního systému a jejích dvou odlišných laloků, předního a zadního, z nichž každý produkuje specifické hormony.

Jednou z funkcí vykonávaných zadní hypofýzou ve spojení s slinivkou je regulace hladiny cukru v krvi. Chronicky vysoká hladina cukru v krvi často vede k zubnímu kazu nebo onemocnění dásní. Pokud zadní lalok hypofýzy nedokáže správně regulovat hladinu cukru v krvi, může to vést k biochemické nerovnováze, která způsobí, že kosti ztratí fosfor. Hlavní příčinou nedostatečnosti zadní hypofýzy je rafinovaný bílý cukr.

Onemocnění dásní je způsobeno hyperaktivní přední hypofýzou. Jednou z funkcí předního laloku je produkce růstových hormonů. Činnost tohoto laloku hypofýzy je regulována testosteronem nebo estrogenem. Proto je nedostatečná produkce růstového hormonu úzce spojena s onemocněním dásní.

Snížení množství spotřebovaného cukru, včetně přírodních cukrů, může postupně obnovit zdraví zadního laloku hypofýzy.

štítná žláza

Činnost štítné žlázy je regulována přední hypofýzou. Vztah mezi štítnou žlázou a hypofýzou je často ignorován, což způsobuje, že léčba problémů se štítnou žlázou je neúčinná. Porucha činnosti štítné žlázy může také vést k zubnímu kazu a onemocnění dásní, protože tato žláza se podílí na regulaci hladiny vápníku v krvi. Na obnovení normální funkce štítné žlázy je zpravidla třeba věnovat pozornost funkci přední hypofýzy. Lidé, kteří užívají léky ovlivňující štítnou žlázu, mohou mít značné problémy se zdravím zubů.

pohlavní žlázy

Nadbytek testosteronu může vést k zánětu dásní a zvýšené hladině vápníku v krvi. Zánět dásní může být také spojen s přebytkem estrogenu.

Obnovení normální funkce žláz

Důvodem zájmu o žlázy je to, že léky, hormonální antikoncepce a jiné toxické látky mohou vážně ovlivnit jednu nebo více žláz a zhoršit stav našich zubů. Zabránit tomu lze zajištěním normálního fungování žláz. Správné fungování těchto důležitých žláz poskytne podporu příušních slinných žlázám, a tím podpoří remineralizaci zubů. Pokud máte pocit, že vaše žlázy nepracují velmi dobře nebo užíváte léky, které ovlivňují jejich funkci, bude kromě výživy nutné podstoupit i další léčbu. Používání bylin a potravinových doplňků na podporu činnosti žláz, jakož i tradiční ajurvédská, tibetská a čínská medicína včetně akupunktury pod vedením dobrého odborníka mohou pomoci posílit žlázy a umožnit jim správně pracovat …

Epidemie chřipky v roce 1918 byla způsobena očkováním?

Epidemie chřipky v roce 1918 byla způsobena očkováním?
Epidemie chřipky v roce 1918 byla způsobena očkováním?

„Velmi málo lidí ví, že nejhorší epidemie, která kdy zasáhla Ameriku, španělská chřipka v roce 1918, byla výsledkem rozsáhlé celonárodní očkovací kampaně.

Lékaři řekli lidem, že nemoc byla způsobena choroboplodnými mikroby. Tehdy byly viry neznámé, jinak by obvinili je. Bakterie a viry spolu s několika dalšími neviditelnými organismy jsou obětními beránky, které lékaři rádi obviňují z toho, čemu nerozumí. Pokud lékař stanoví nesprávnou diagnózu a určí léčbu, která pacienta zabije, může vždy obvinit mikroby, nebo řekne, že pacient je sám na vině, protože nedostal včasnou diagnostiku a přišel k lékaři pozdě.

Pokud se vrátíme do historie během tohoto období chřipky v roce 1918, zjistíme, že zasáhla náhle ihned po skončení první světové války, když se vraceli vojáci domů ze zahraničí. Byla to první válka, v níž byly všechny známé vakcíny aplikované všemu vojenskému personálu. Tato směs jedovatých preparátů a bílkovin z mrtvol, z níž byly vakcíny vyrobeny, způsobila mezi vojáky tak rozsáhlou nemocnost a úmrtí, že se začalo mluvit o tom, že medicínskými kádry bylo zabito více lidí než výstřely z nepřátelských pušek. Tisíce vojáků bylo vyloučených z vojenské služby kvůli „zranění“ nebo posláni do vojenských nemocnic jako beznadějné případy. Úmrtnost a nemocnost mezi očkovanými vojáky byla čtyřikrát vyšší než u neočkovaných civilisty. To však nezastavilo prosazovatele vakcín. Vakcíny byly vždy velký kšeft, a proto byly tvrdě propagovány.

Byla to kratší válka, než plánovali výrobci vakcín, pro Američany trvala pouze jeden rok, takže propagátoři vakcín měli hodně nevyužitých dávek po záruce, které chtěli prodat s dobrým ziskem. Proto udělali to, co obvykle dělají, svolali setkání za zavřenými dveřmi a přišli s vlastním strašným očkovacím programem pro celou zemi (pro celý svět), s použitím všech svých vakcín a lidi začali strašit řka, že se vojáci vracejí domů z cizích zemí s mnoha smrtelnými nemocemi a že vlastenecká povinnost každého muže, ženy a dítěte je být „chráněným“, proto musíte všeho nechat, běžet do očkovacích středisek a dát si píchnout všechny očkování.

Většina lidí důvěřuje svým lékařům a vládním úředníkům a dělá to, co říkají. Výsledkem bylo, že téměř celá populace běžela bez jakéhokoliv rozmýšlení nechat si píchnout očkování, a bylo jen otázkou hodin, než začali lidé upadat do agónie, zatímco mnoho dalších se padlo s takovou virulencí, (vysvětlivka pojmu virulence na konči článku) kterou předtím nikdo nikdy neviděl. Lidé měli všechny příznaky nemocí, proti kterým se daly očkovat: vysoká horečka, zimnice, bolest, křeče, průjem atd., I příznaky hepatitidy po injekcích z hepatitidy C, jakož i propuknutí kožních vředů po injekcích z neštovic, jakož i ochrnutí po všech injekcích atd.

Lékaři byli zmatení a tvrdili, že nevěděli, co způsobilo zvláštní a smrtelné onemocnění, a samozřejmě neměli žádný lék. Měli vědět, že hlavním důvodem je očkování, protože to samé se stalo vojákům po očkování. Vakcinace proti tyfu způsobila nejhorší formu nemoci, kterou nazývali para-TYPHOID. Pak se pokusili potlačit příznaky silnější vakcínou, která způsobila ještě závažnější nemoci, v důsledku čehož mnoho lidí zemřelo a bylo zdravotně postižených. Kombinace všech jedovatých vakcín, které se koncentrovaly v organismu, způsobila takové silné reakce, že se nedokázali vyrovnat se situací. V táborech nastala katastrofa.

Některé vojenské nemocnice byly naplněny pouze ochrnutého vojáky, jejichž nazývali oběťmi války ještě předtím, než opustili americkou půdu. Když se po válce vrátili domů, mluvil jsem s některými z těch, co přežili tento očkovací útok, a mluvili více o hrůzách choroby v táboře než o samotné válce a bitvách.

Epidemie chřipky v roce 1918 byla způsobena očkováním
Epidemie chřipky v roce 1918 byla způsobena očkováním

Lékaři nechtěli, aby je obviňovali z této masové choroby po očkování, při níž zahynulo tolik vojáků, takže přišla myšlenka nazvat ji španělskou chřipkou, což byl dobrý způsob, jak obvinit někoho jiného. Španělé samozřejmě nesouhlasili s tím, že tuto nemoc nazvali jejich jménem. Znali pravdu, že tato nemoc nepochází z jejich země.

Na tuto chřipkovou epidemii zemřelo na celém světě 20 milionů lidí a zdá se, že byla téměř celosvětovou. Řecko a několik dalších zemí, které neprováděly očkování, byly jedinými, kteří neutrpěli touto chřipkou. Je třeba ještě něco dokazovat?

Doma (v USA) byla situace stejná; jediní, kteří se chřipce vyhnuli, byli ti, kteří odmítli očkování. Moje rodina a ještě jedna byly jedněmi z mála, kteří tvrdohlavě odmítali uvěřit propagandě a nikdo z nás nedostal chřipku a ani nekýchnul, navzdory skutečnosti, že všichni kolem nás byli nemocní a venku byla silná zima.

Zdálo se, že to každý má. Celé město bylo nemocné a umíralo. Všechny nemocnice byly zavřené, protože lékaři a zdravotní sestry byli nemocní. Vše bylo zavřeno, školy, podniky, pošta … vše. Na ulici nikdo nebyl. Bylo to jako město duchů. Neexistovaly lékaři, kteří by se starali o nemocné, proto moji rodiče chodili z domu do domu a v každém případě dělali vše pro to, aby pomohli nemocným. S nemocnými trávili dny i noci během několika týdnů a domů chodili, jen aby se najedli a vyspali.

Epidemie chřipky v roce 1918 byla způsobena očkováním
Epidemie chřipky v roce 1918 byla způsobena očkováním

Pokud příčinou tohoto onemocnění byly mikroby nebo viry, bakterie nebo jiné malé organismy, měli mnoho příležitostí nakazit mé rodiče touto chorobou, která ničila svět. Mikroby však nebyly příčinou této nebo jiné nemoci, takže to rodiče „nechytili“. Od té doby jsem hovořil s několika dalšími lidmi, kteří byli očitými svědky těchto událostí a unikly chřipce z roku 1918. Zeptal jsem se jich, zda byly očkováni a v každém jednom případě všichni řekli, že nikdy nevěřili na očkování a nikdy nedostali žádné očkování.

Chřipka z roku 1918 byla nejničivější nemocí, jakou jsme kdy měli a odhalila řadu lékařských triků, když lékaři na její potlačení použili ještě silnější jedy, které tuto nemoc pouze zhoršily, takže léčba skutečně zabila více lidí, než samotná chřipka. “

FluVictim I. Ida Honorof, E. McBean (Vaccination The Silent Killer p28)

Barbara Peterson

Zdroj: bs.info

Virulence
Virulence se určuje například podle schopnosti mikroba vyvolat onemocnění či v rámci něho usmrtit hostitele.

Říkáme hlasité NE ❌ covidové diskriminaci

Nadační fond pomoci Karla Janečka

Říkáme hlasité NE ❌ covidové diskriminaci
Říkáme hlasité NE ❌ covidové diskriminaci

Říkáme hlasité NE ❌ covidové diskriminaci. Právní skupina, kterou podpořil Karel Janeček, už tři týdny poskytuje občanům bezplatné konzultace při řešení situace vzniklé v souvislosti s nedodržením pandemických opatření. V hájení základních práv a svobod budeme pokračovat i nadále.
Sdílíme 3 jednoduchá doporučení, jak se proti diskriminaci bránit
➡️ Při příchodu kontrolujících osob sdělte pouze to, že využíváte svého práva, tzv. zásady zákazu sebeobviňování, a odmítáte podávat jakékoli vysvětlení, výpověď nebo předkládat jakýkoli důkaz. Je povinností orgánu vám spáchání přestupku prokázat, nemůže vás ale nutit, abyste se usvědčili sami.
➡️ Doporučujeme nosit s sebou prohlášení o bezinfekčnosti.
➡️ Pokud jste byli obviněni z přestupku, můžete proti příkazu ukládajícímu pokutu podat odpor.

Více informací najdete na www.nfpomoci.cz/ne-covidove-diskriminaci

Lidstvo se dopracovalo k takové,, svobodě "
Lidstvo se dopracovalo k takové,, svobodě „

Chceme vyzvat další podobně smýšlející právníky a advokáty, aby se k nám připojili a pomohli nám zajistit právní podporu plošně po celé České republice.

Více informací najdete na www.nfpomoci.cz/ne-covidove-diskriminaci

Rozhovor s MUDr. Soňou Pekovou, PhD.

Rozhovor s MUDr. Soňou Pekovou, PhD. from No name on Vimeo.

Rozhovor s molekulární genetičkou Soňou Pekovou, která jako první v ČR mimo státní struktury testovala na veřejně nejznámější virus roku 2020, za což na ni stát zaklekl. Následovala omluva a dočasný prostor v mediálním mainstreamu. Do doby, než vyjádřila svůj vědecký názor, že virus je uměle vytvořený. Jaký je příběh Soni Pekové? Jaká byla její cesta k tomu, co dělá dnes? Proč se nebála říct veřejně svůj odborný názor? Žijeme podle ní ve svobodné době? Jaká jsou rizika současné vědy?

Co znamená helma na zemi?

Co znamená helma na zemi?
Co znamená helma na zemi?

Co znamená helma na zemi?

Všichni motorkáři vědí, že umístění helmy na zemi je smůla, ale ne každý ví, že helma umístěna na zemi je mezinárodní záchranný signál pro motorkáře.
Tak pokud uvidíte na silnici motorku nebo motorkáře s helmu na zemi, neváhejte, zastavte a pomozte mu.
Pokud to budete považovat za dobrou informaci, můžete se o ní podělit s ostatními. Šťastnou cestu všem.

Studenti vysoké školy v Oxfordu hlasovali o odstranění fotografie královny Alžběty z jejich společné místnosti a prohlásili, že představuje koloniální historii

fotografie královny Alžběty
fotografie královny Alžběty

Postgraduální studenti na Magdalen College na Oxfordské univerzitě v pondělí hlasovali o odstranění fotografie královny Alžběty z jejich společenské místnosti s tím, že „vyobrazení monarchy a britské monarchie představují nedávnou koloniální historii,“ uvedl Oxford Mail.

Tajemník školství Gavin Williamson reagoval na hlasování na Twitteru a označil toto rozhodnutí za „prostě absurdní“.

„Je hlavou státu a symbolem toho nejlepšího ve Velké Británii,“ napsal v úterý. „Během své dlouhé vlády neúnavně pracovala na prosazování britských hodnot tolerance, inkluzivity a respektu po celém světě.“

Také v úterý zveřejnila Dinah Rose, prezidentka Magdalen College, řadu tweetů na obranu hlasování s tím, že organizace postgraduálních studentů školu nezastupuje a že Magdalena „podporuje svobodu projevu a politickou debatu“.

Řekla také, že to byla studentská skupina, která se rozhodla koupit fotografii kolem roku 2013 a vystavit ji.

„Zde je několik faktů o Magdalen College a HM Queen,“ napsala Rose. „Prostřední společenská místnost je organizace postgraduálních studentů. Nereprezentují školu. Před několika lety, přibližně v roce 2013, koupili plakát s fotografií královny, aby vyzdobili jejich společenskou místnost. Nedávno hlasovali pro to dolů. Obě tato rozhodnutí jsou jejich vlastní, ne rozhodnutí akademie. Magdaléna silně podporuje svobodu projevu a politickou debatu a právo MCR na autonomii. Možná budou hlasovat, aby to znovu předložili, možná ne. Mezitím bude fotografie bezpečně uložena. “

Pokračovala: „Být studentem je víc než jen studovat. Je to o zkoumání a debatování o nápadech. Někdy je to o provokování starší generace. Vypadá to, že v dnešní době to není tak těžké. Takže pokud jste jedním z lidí, kteří jsou v současné době posílat obscénní a výhružné zprávy zaměstnancům College, můžete zvážit pauzu a zeptat se sami sebe, zda je to opravdu nejlepší způsob, jak prokázat svou úctu ke královně. “

Zástupci Magdalen College to odmítli komentovat a odkázali Insider na Twitterovo vlákno Rose. Buckinghamský palác také odmítl komentovat.

23.06.2021: MERKEL – totálně trapná v Bundestagu – NESCHOPNÝ politici plní kriminální Covid-agendu!

Merkel: Na základě nulové míry „odbornosti“ politici tyranizují miliardy lidí a berou jim jejich občanská práva, jejich svobodu, zakazují jim vzájemně se navštěvovat. Omezují jim svobodné podnikání, dokonce dýchání! Zakazují anebo omezují cestování a nutí je, stát se pokusnými krysami pro farmaceutický průmysl.

Zdroj: https://rumble.com/vj05br-23.06.2021-merkel-totln-trapn-v-bundestagu-neschopn-politici-pln-kriminln-c.html

ABSOLUTNÍ TOP-ZPRÁVA z německé mainstreamové televize – PCR testy nejsou schopné zjistit infekčnost!

Rumble — Co v alternativních médiích je už delší dobu známé, se konečně dostalo i do (německého) mainstreamu – Televizní stanice „RTL“ 21.06.2021 zveřejnila informaci, že schopnost PCR testu na zjištění reálně nemocného anebo dokonce infekčního člověka prakticky neexistuje. Tím padá po falešných počtech při počtu obsazených postelí na stanicích intenzivní péče i druhý, hlavní pilíř, který byl základem pro katastrofální opatření, ničení občanských práv a důvodem rodinných tragédií. Co teď s tím? Jak dál? Čím dál tím více se domeček z karet začíná sypat.

https://rumble.com/

Nizozemský politik hovoří o tom, o čem skutečně je covid

Nizozemský politik vystoupil v parlamentu a mluví o dokumentu Rockefellerovy nadace 2010, která předvídá hrozící pandemie a to, jak lidé budou reagovat.
Přepis: https://otevrisvoumysl.cz/nizozemsky-politik-hovori-o…/
Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvorbu, děkuji: https://otevrisvoumysl.cz/prispevek

Rockefellerova nadace, jedna z nejvlivnějších nevládních organizací na světě, v roce 2010 vytvořila scénáře pro budoucnost technologií a mezinárodního vývoje. Tohle je ta zpráva. Rockefellerova nadace v této zprávě popisuje tzv. scénář Lock Step. Ten popisuje hrozící globální pandemii a její důsledky. Podle tohoto scénáře… a mám ho zde s sebou… Číňané začnou povinnou karanténou všech občanů a okamžitým a téměř hermetickým uzavřením všech hranic. Národní vůdci z celého světa posílí svoji moc zákony, regulacemi a restrikcemi. Od povinných roušek po kontrolování teploty při vstupu do vlakových stanic, letadel, budov… to vše je zde napsané. Ale tady to nekončí. Podle scénáře Lock Step nás toho čeká mnohem víc.

Výzkumníci píší: I po konci pandemie autoritářské vládnutí a sledování občanů a jejich aktivit zůstalo a bylo ještě zintenzivněno. V této zprávě z roku 2010 dokonce naznačují „klimatické lockdowny”, přesně to, o čem se začíná mluvit dnes. A nyní cituji: „Abychom je ochránili před problémy, které se staly globálnější – od pandemií a nadnárodního terorismu po klimatické krize a zvyšující se chudobu – vůdci z celého světa uchopili více a více moci.” Zpráva také předvídá, jak lidé budou na tato opatření reagovat… bohužel.

Tak jako nyní, když lidé po očkování jásají, sdílí fotky svého očkování na sociální média… to vše je v této zprávě… a požadují covid pas, autoři scénáře Lock Step tohle předvídali. Myšlenka více ovládaného světa získala v populaci širší přijetí. Občané se ochotně vzdali části své suverenity a soukromí výměnou za více „bezpečí” a stability. Občané byli tolerantnější a dokonce žádali více řízení a dohledu shora dolů. Národní vůdci měli více svobody vydávat rozkazy tak, jak jim přišlo vhod. Že tohle povede k digitálnímu pasu bylo něco, co tato zpráva Rockefellerovy nadace předvídala.

Rockefellerova nadace v roce 2010 nedokázala plně předvídat současné technologické pokroky, ale i tehdy si už mysleli, že větší sledování povede k biometrické identifikaci všech občanů. Dnes se tohle už integruje do našich pasů. Digitálních vakcinačních pasů. Podle Rockefellerovy nadace trvalo 13 let, než veřejnost měla dost takového množství kontroly a absurdních mocichtivých fantazií vládců.

Doufám, že v tomto Rockefellerovu nadaci přesvědčíme o opaku. Všechny jejich predikce se vyplnily, ale doufám, že v této se mýlí. Doufám, že bude chvíle, kdy se probudíme. Že si uvědomíme, že tohle je kolektivní psychóza. Že uzavřít celou zemi… půlku světa po dobu 1,5 roku kvůli variantě chřipky je šílené. Že nosit ty směšné a zbytečné roušky je šílenství. Že se podvolujeme těmto naprosto nesmyslným pravidlům o rozestupech. Že vidíme, že naše podniky a sociální životy byly zničeny. Že jsme nevyužívali efektivní léky jako ivermektin, jen abychom co nejdříve dali těm experimentálním injekcím status „schválené vakcíny”.

Že teď mluvíme o tom, jak „počet infekcí se snižuje”, zatímco to stejné se dělo minulý rok… tak jako každý rok. A že se to stane znovu na podzim a lidé budou více nemocní. Teď předstíráme, že se to děje kvůli covidu, zatímco to, čemu jsme říkali „chřipka”, naprosto zmizelo. Ale co je nejdůležitější, doufám, že si uvědomíme, že s hysterií kolem této čínské chřipky jako záminky, se vybudovala celá infrastruktura, kterou lze kdykoliv znovu použít a z jakéhokoliv důvodu. Lockdowny, roušky, sociální distancování.

Už žádné cestování, žádné podávání rukou, absurdní experimentální injekce. Fáze covidu měla lidi naučit poslušnosti. Náš parlament a Rutteův režim tímto výcvikem prošli s grácií… gratuluji. Klaus Schwab na vás bude hrdý. Globalistické plány lze nyní uskutečnit. A lze podniknout další krok k masovému sledování a totální nadvládě.

Překlad: David Formánek

Nejnovější pohled na COVID-19 v USA, informace o původu COVID byly cenzurovány Facebookem, na YOUTUBE a dalších mezinárodních platformách, o skandálu hovoří členové Amerického senátu

Členové amerického senátu hovoří o potlačovaných a cenzurovaných informacích o COVID, šíření lží o COVID a smrti 3,5 milionu američanů. Cenzura technologických společností, odkud pochází COVID, co bylo říkáno amerických daňovým poplatníkům, Facebook a YOUTUBE přestali cenzorovat informace o COVID, které byly v nedávné minulosti těmito médii cenzurovány. Členové senátu volají po zveřejnění informací, které byly dosud zamlčovány a vyšetřování kauzy COVID. Wuchanský institut virologie. Média jako Facebook, YOUTUBE a další si přivlastňují právo hodnotit informace, které jsou podle nich pravdivé a nepravdivé a podle tohoto hodnocení je buď šířit nebo cenzurovat. Twiterový účet bývalého presidenta Donalda Trumpa byl vymazán, to je neslýchaná cenzura. Děti nechodili téměř rok a půl do školy.

Irský dramatik George Bernard Shaw

Irský dramatik George Bernard Shaw
Irský dramatik George Bernard Shaw

Irský dramatik George Bernard Shaw pocházel ze staré, ale dosti zchudlé protestantské rodiny. Jeho otec byl neúspěšným obchodníkem s obilím, stal se z něho alkoholik a nestaral se o synovo vzdělání. Shaw brzy poznal praktický život, protože se již od patnácti let musel sám živit (pracoval jako úředník v dublinské realitní kanceláři). Pozitivní vliv na něj měla jedině jeho matka, která se věnovala hudbě. Roku 1873 opustila manžela a odjela se svým učitelem zpěvu do Londýna, kde začala zpěv sama vyučovat. Roku 1876 přijel Shaw do Anglie za matkou a nevrátil se do Irska dalších třicet let (a to ani na otcův pohřeb). Psal články o hudbě do časopisu The Hornet (Sršeň) a vzdělával se jako samouk v knihovně Britského muzea, mimo jiné četbou partitur Richarda Wagnera a děl Karla Marxe, jehož myšlenky o třídním boji a revolučním poslání dělnické třídy však nepřijal. Stal se nadšeným propagátorem norského dramatika Henrika Ibsena a od roku 1879 navštěvoval také akce různých filozofických a politických společností.

Přednášky amerického ekonoma Henryho George (1829-1897), zejména jeho teorie o vzniku chudoby, jej přivedly k reformnímu socialismu. Založil proto roku 1884 společně s britským labouristickým politikem, ekonomem a publicistou Sidneym Jamesem Webbem (1859-1947) tzv. Fabiánskou společnost (Fabian Society), která šířila teorii fabiánského socialismu. Její členové odmítali násilí, zvláště Marxovy myšlenky o nastolení socialismu revolučním bojem, a připravovali porážku kapitalismu pomocí postupných reforem a parlamentní cestou.

V této době se Shaw prosadil jako výtvarný, hudební a později i literární a divadelní kritik. Jeho výtvarné a hudební recenze vycházely v londýnském časopise The World (Svět) a v irském nacionalisticky orientovaném časopise The Star (Hvězda), divadelní kritiky psal i pro časopis Saturday Revue (Sobotní revue).

Roku 1898 se Shaw oženil s Charlottou Payne-Townsendovou. Bezdětné a vcelku šťastné manželství skončilo roku 1943 Charlottinou smrtí a bylo otřeseno pouze roku 1914 Shawovou láskou k divadelní herečce Patrick Campbellové.

Shaw se pokoušel rovněž o uplatnění v politice, ale jeho pokusy nebyly nijak úspěšné. Jeho socialistické projevy před volbami do Rady londýnského hrabství roku 1904 odradily většinu voličů. Důsledkem skepse vyvolané událostmi první světové války byla Shawova žurnalistická i finanční podpora komunistické vládě v Sovětském svazu, který navštívil roku 1931. Další jeho cesta vedla roku 1932 do Jižní Afriky a roku 1933 do USA, kde však sklidil velký neúspěch, protože přednášel o znárodnění amerického průmyslu.

Na počátku Shawova literárního díla stojí série pěti nepříliš úspěšných románů napsaných v letech 1879-1883, z nichž první čtyři byly nakladatelem odmítnuty a pátý vyšel roku 1884 nejprve časopisecky. Jde o poměrně nezralá díla, vyznačující se však odvážnou útočností a satirickými šlehy. Jejich hrdinou bývá často mladý výtržník, který pohoršuje měšťáky nesentimentální věcností i naprostou neúctou ke společenským konvencím a posvátným hodnotám.

Své pravé umělecké pole našel Shaw až v dramatické tvorbě, ve které uplatnil svůj jasný, kritický a ironický intelekt. Debutoval roku 1892 hrou Domy pana Sartoria, po níž následovala řada vtipných, většinou satiricky přiostřených dramat s náměty dobovými (Živnost paní Warrenové, Candida), historickými (Pekelník, Caesar a Kleopatra, Svatá Jana) či s úsměvným až sardonickým pohledem na aktuální otázky ženské emancipace a na viktoriánské představy společenských tříd (Pygmalion). Své hry Shaw tvořil podle své koncepce tzv. sociálně diskuzní komedie a přivedl na scénu dramatickou debatu, osvětlující ústřední myšlenku hry ze všech stran v náhlých a překvapivých zvratech. Novinkou byly také jeho důkladné předmluvy k tištěným vydáním jeho her, což jsou vlastně eseje o jejich hlavních myšlenkách a obsahují ostrou kritiku viktoriánské morálky a zbídačování člověka. Celým svým dílem Shaw směřoval ke kritickému hodnocení společnosti, kterou vidí pod zorným úhlem palčivých sociálních otázek a svého pokrokového zaměření.

Roku 1925 obdržel Shaw Nobelovu cenu za literaturu „…za idealismus i humanitu jeho literárního díla, jehož svěží satira často v sobě zahrnuje osobitou poetickou krásu“ (citace z odůvodnění Švédské akademie) a od roku 1929 je na jeho počest pořádán Malvernský divadelní festival, na kterém byly uvedeny některé jeho pozdní hry.

Po smrti své manželky v roce 1943 začal Shaw postupně ztrácet zájem o vlastní život. Pracoval stále pomalejším tempem a roku 1950 zemřel v úctyhodném věku 94 let ve své venkovské vile ve střední Anglii v Ayot St. Lawrence, kde žil od roku 1906.

Cizinci dolují zisk z vody, politici jim slouží, lidé šetří/neušetří a voda zdražuje – Absurdistán

Proto léta čerpají na velké investice dotace z EU, proto lidé platí nižší cenu vody než ty vodárny, které byly pokoutně vytunelované. Proto často o to více investují do vodárenských trubek a do čistoty vody.
PŘEROV:
ZISKY Z VODY – https://pravdaovode.cz/prerov-zisk/​
CENA VODY – https://pravdaovode.cz/cena-vody-prerov/​
HISTORIE – https://pravdaovode.cz/prerov-vz/​

Prioritou správy vody v ČR musí být ČISTÁ VODA, OBNOVENÁ INFRSTRUKTURA, ROZUMNÁ CENA VODY a ne zisky koncernů a Trautenberků
Boj o vodu v ČR začal již po roce 1993. Lidé to netuší a netuší, že netuší.

Důsledky činů páchaných „politiky“ a nájezdníky, kolem městských vodáren DOPADAJÍ na občany ČR především, ale nejen:
• v drahé ceně vody
• ve stavu infrastruktury
• v tom, že za vodu platí lidé dvakrát (v ceně vody a z daní)

PRAHA: Má léta nejdražší cena vody z hl. měst Visegrádské 4. Miliardy z vodného a stočného přitom končí v cizině – https://pravdaovode.cz/praha/zisky-pr…​

Regionálně to platí také: Cenová mapa ČR – https://pravdaovode.cz/cena-vody/​

==================================================
Proti absurdnímu systému se postavil Nadační fond PRAVDA O VODĚ. Organizuje vrácení vody do podoby veřejné služby přes:

a) Podněty k zabránění kalkulování neoprávněných nákladů lidem do cen vody
b) Soudní obranou vodáren před nájezdníky a zveřejňování rozsudků https://pravdaovode.cz/rozsudky​
b) Informování lidí a politiků – dokládáním faktů, důkazů, přehledů a srovnání https://pravdaovode.cz/vodarny/​
e) Přes projekt VODA A KOHO VOLIT, který ukončuje volbu politiků naslepo a odhaluje Trojské koně v politice https://pravdaovode.cz/kohovolit/proj…​
f) Dokumentování kauz, tunelářský praktik a kolaborace „politiků“ https://pravdaovode.cz/zlin/​
g) Požadavkem a podněty k vyšetření protiprávního jednání politiků.

Naše úspěchy i neúspěchy jsou ZDE: https://pravdaovode.cz/nfpov​
==================================================
CO MŮŽETE UDĚLAT?

* PŘIDAT PODPIS K POŽADAVKU, ABY „VODU“ ŘEŠIL PARLAMENT ČR https://pravdaovode.cz/petice/​

* PŘIHLASTE K ODBĚRU VIDEÍ A ŠÍŘIT TO, CO VÁS ZAUJME: https://www.youtube.com/channel/UCjq7…​

* VĚDĚT, KDE KONČÍ ZISKY Z VODY https://pravdaovode.cz/analyza-pro-ti/​

* ZNÁT, CO DĚLÁME A JAKÉ MÁME VÝSLEDKY https://pravdaovode.cz/nfpov/​

* PODPOŘTE TO, CO DĚLÁME: https://pravdaovode.cz/podporte-nas/​

* PŘIVÁDĚT K VODĚ POZORNOST LIDÍ:

WEB: https://pravdaovode.cz/​
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Vodalidem/​
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCjq7y6jN7cAz0i_wcuSzHEw
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/nada…​
WIKIPEDIA: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vod%C4%9B

==================================================
CO JE TŘEBA UDĚLAT?
• Vodu prodávat napřímo a spravovat ji jako veřejnou službu.
• Zrušit systém s prostředníky a překupníky
• Vrátit správu vody a vše co s ní souvisí, do vodáren v rukou měst/krajů nebo státu.

Ilona Švihlíková – https://pravdaovode.cz/novinky/jak-jsme-se-stali-kolonii/
======================================================
Monopol dodávky vody je v rukou cizinců v téměř polovině ČR – https://pravdaovode.cz/vodarny/

Evropská unie – Volný pohyb osob

Jedním z hlavních mýtů o EU je, že právě jí vděčíme za 4 svobody – tedy svobodu pohybu osob, služeb, kapitálu a zboží – a volné hranice bez hraničních kontrol. Drtivou většinu lidí by asi překvapilo, že to vůbec není pravda. Tyto 4 svobody nám nezajišťuje EU, ale Evropský hospodářský prostor. Pro členství v EHP není nutné být členem EU. Členy EHP jsou i Norsko, Lichtenštejnsko a Island, kteří přitom nejsou členy EU. Švýcarsko si zajišťuje svou účast v Evropském jednotném trhu a tím i svobodu pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu svými bilaterálními dohodami s EU.

Volný pohyb osob v Evropské unii
Volný pohyb osob v Evropské unii

Podobně je tomu v případě volných hranic bez hraničních kontrol. Ty nám nezajišťuje EU, ale Schengenský prostor, kde má například Slovensko samostatnou smlouvu, která není přímo závislá na smlouvě s EU. Členy Schengenu jsou i země mimo EU. Zajištění volného obchodu a volných hranic Evropskou unií je největší mýtus, který je náležitě zneužíván politiky podporujících EU.

Evropská unie - Schengenský prostor
Evropská unie – Schengenský prostor

Není ani pravda, že by se po vystoupení zavedla víza tam, kde byla po vstupu do EU zrušena. EU má od roku 2010 platné nařízení zajišťující jednotnou vízovou politiku zemí Schengenu. Nedávalo by ani smysl, aby země Schengenu měly rozdílnou vízovou politiku, když lze z jedné snadno přejet do druhé a vízům se vyhnout.

Přejeme si vystoupit z Evropské unie
Přejeme si vystoupit z Evropské unie

Spíš je otázka, jestli součástí Schengenského prostoru být chceme…

Přisuzování možnosti volného pohybu EU je časté. Proto budeme rádi, když v rámci osvěty budete tento náš článek sdílet. Pomůžete tak mnoha lidem vyvrátit jeden z mýtů, který o EU možná mají.

Moderní antisemitismus – celoevropský problém

V Německu a dalších evropských zemích je antisemitismus stále rozšířený. Často je spojován s zášti, jako je xenofobie a averze vůči sociálně marginalizovaným skupinám.

Svastiky na židovských hrobech ve Francii: antisemitismus je v Evropě stále problémem
Svastiky na židovských hrobech ve Francii: antisemitismus je v Evropě stále problémem

Mýty a předsudky o bohatých Židech, o spiknutí židovského světa a stereotypech o vzhledu Židů stále existují. Stručně řečeno: celá škála sociální, rasistické a kulturní devalvace. Tam, kde je na vzestupu antisemitismus, nejsou jednoduchá vysvětlení a pravicové radikální myšlenkové vzorce daleko a sebevědomí se zvyšuje pochybnými způsoby. „Antisemitismus spojuje lidi, vytváří pouta. Každý rok ve svých studiích ukazujeme, že existuje spojitost mezi národní hrdostí a antisemitismem,“ říká sociální psycholog Andreas Zick v souvislosti s výzkumem prováděným Bielefeldskou univerzitou v „Skupinové- projekt související s nepřátelstvím. Od roku 2002 byly v pravidelných intervalech dotázány reprezentativní skupiny lidí na jejich postoje.

Wolfgang Benz, vedoucí Centra pro výzkum antisemitismu na Technické univerzitě v Berlíně
Wolfgang Benz, vedoucí Centra pro výzkum antisemitismu na Technické univerzitě v Berlíně

Rozšířená předsudky

Wolfgang Benz, vedoucí berlínského Centra pro výzkum antisemitismu, to potvrzuje: „To věci tak ztěžuje, v neposlední řadě proto, že se starosta, právník, lékárník v nějakém malém městě pohodlně opírá a říká:„ Nejsme antisemité, tenhle a ten nesmí být. “A s další sklenicí piva všichni souhlasí s tím, že všichni Albánci kradou, že všichni bývalí občané Jugoslávie jsou zloději, lháři a podvodníci a že nelze přijmout skutečnost, že se zde usadili Turci nebo dokonce že by se měla stavět mešita. “

Data dostupná od projektové skupiny Bielefeld ukazují, že čtyři procenta respondentů jsou imunní vůči jakékoli formě antisemitského klišé. Více než deset procent stále věří, že Židé mají příliš velký vliv. A koneckonců téměř sedm procent uvádí, že Židé se během nacistické éry na svém pronásledování podíleli svým vlastním chováním.

Starého židovského muže šikanují hnědé košile. Antisemitismus dosáhl svého smutného vrcholu pod vládou nacistů.
Starého židovského muže šikanují hnědé košile. Antisemitismus dosáhl svého smutného vrcholu pod vládou nacistů.

Nový druh antisemitismu

Více než polovina zdůrazňuje, že je už unavuje poslouchat o německých zločinech proti Židům, a proto jsou pro ukončení minulosti. Vědci již nějakou dobu zkoumají nový typ antisemitismu: rostoucí kritiku Izraele, která popírá státu právo na existenci a provádí nepřípustná srovnání. Argument je populární: to, co dnes Izrael dělá s Palestinci, není nic jiného než to, co národní socialisté udělali Židům. Mnoho lidí také vyjadřuje pochybnosti o loajalitě německých Židů a věří, že se cítí více spjati s Izraelem než s Německem.

Podstatná část pravicového populismu

Samozřejmě, ne každá kritika Izraele je antisemitská, zdůrazňují vědci, vždy záleží na „jak“, tedy na tom, zda je tato kritika kombinována s generalizací a předsudky. Je třeba oddělit agitaci od oprávněné kritiky. Antisemitské předsudky však neexistují pouze v Německu. Koncem tohoto roku má být zahájen průzkum o antisemitismu v osmi evropských zemích. „To, co pozorujeme, je: Antisemitismus je podstatnou součástí pravicového populismu. V Evropě máme mnoho pravicových populistických hnutí, z nichž všechna se opírají o antisemitismus. Takže tady vlastně máme evropský fenomén, “prozatím říká sociální psycholog Andreas Zick. Vyzývá proto ke společné evropské strategii pro řešení antisemitismu. Zick: “ Je však důležité najít to ve vztahu ke všem předsudkům. Myslím, že jsme v Evropě teprve začali. “

Julieta Santagostino

Julieta Santagostino
Julieta Santagostino

Když bylo Julieťě Santagostino 10 let usadila se její rodina v městě Clearwater, věděla: „že je tady něco zvláštního. Má mix trochu všeho. Je to tady různorodé ale klidné a přátelské k rodinám.

„Moje rodina se sem přestěhovala z Mexika, abychom mohli být blízko naší církve, protože tam kde jsem vyrůstala a kde jsme žili žádná nebyla,“ řekla Santagostino. „Vyrůstala jsem v Mexiku, drogy byly velkým problémem.“ A v Clearwateru viděla na vzestupu drog v okrese Pinellas.

Dr. Paul Rodeghero - Clearwater Family Dental Clinic
Dr. Paul Rodeghero – Clearwater Family Dental Clinic
Dr. Paul Rodeghero z z Clearwater Family Dental Clinic

GREG NELSON a jeho stavební firma v Clearwater na Floridě
GREG NELSON a jeho stavební firma v Clearwater na Floridě
GREG NELSON a jeho stavební firma v Clearwater na Floridě

Jim Zwers z Clearwater na Floridě
Jim Zwers z Clearwater na Floridě
Jim Zwers z Clearwater na Floridě

„Drogy již byly v jistém smyslu považovány za„ normální “, protože to bylo součástí kultury, ale uvědomila jsem si, že žádné dítě by si nemělo myslet, že je to normální, nebo s tím souhlasit,“ řekla Santagostino. Působí proti zneužívání drog tím, že „jednoduše pracuje s fakty a dává rodičům, dětem, vůdcům a komunitě skvělé znalosti a tím moc.

„Existuje poptávka po drogách jen kvůli nepravdivým informacím.“ A proto mohou obchodníci s drogami využívat výhody ostatních. “

Santagostino je prezidentem Nadace pro svět bez drog (DFW) na Floridě již 12 let a je členem několika protidrogových koalic. Vzdělává členy své komunity všech věkových skupin o faktech o negativních účincích, které mohou drogy mít na tělo a život člověka. Navštěvuje místní školy, konference rodičů a učitelů a centra aktivit mládeže, aby tuto zprávu dostala ven. Santagostino dělá svou práci „k vytvoření bezpečnějšího a lepšího prostředí,“ řekla.

Santagostino s pomocí dalších dobrovolníků distribuuje tisíce informačních brožur obsahujících fakta o drogách, šíří informace na sociálních médiích a účinkuje každý týden v 15-ti minutových relacích nazvaných „Pravda o drogách“, které jsou vysílány na rádiové stanici Vida 99,11 FM, která vysílá pro hispánské Američany. Za jeden rok v oblasti Tampa Bay Area a dalších částech Floridy bylo vzděláváno Více než 2,5 milionu lidí pomocí vzdělávacích materiálů Nadace pro svět bez drog (DFW) o tom, co drogy opravdu s někým mohou udělat .

„Vytvoření lepší budoucnosti pro nás všechny a lepší společnosti je pro mě důležité,“ řekl Santagostino. „Dal jsem vše ostatní na vedlejší kolej, abych to byla schopná dokázat.“

POHLEDY NA PODNIKÁNÍ: CO BUDE JAKO NAŠE NOVÉ NORMÁLNÍ VZHLED?

Naše životní realita se za poslední zhruba rok nesmírně změnila. Nyní je téměř vše, co děláme, optikou pandemie COVID-19. Způsoby, kterými se učíme, stýkáme se, nakupujeme a pracujeme, se drasticky změnily. A ačkoli mnozí z nás doufají v návrat k normálu, pravdou je, že lekce, které jsme se z COVID-19 poučili, budou i nadále formovat naše vztahy, naše zaměstnání a prakticky všechny ostatní aspekty našeho života.

marketingová agentura
marketingová agentura

Ať už podnikáte samostatně a při získávání potenciálních zákazníků se spoléháte na marketingovou agenturu s kompletními službami, nebo jste prostě zvědaví, co od spotřebitele můžete očekávat, zde je jen několik vhledů do toho, jak bude vypadat náš „nový normální“ .

ZÁVISLOST NA TELEKOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH  SE ZVYŠUJE
Není překvapením, že naše závislost na telekomunikačních technologii během pandemie prudce vzrostla. Protože se od nás vyžadovalo, abychom zůstali co nejvíce doma, plně jsme využili výhod našich mobilních zařízení a strávili jsme mimořádně dlouhou dobu procházením zpravodajství. To jsou důležité informace pro vlastníky firem, zejména pokud jde o rozvoj digitální marketingové strategie.

závislost na telekomunikačních technologii během pandemie prudce vzrostla
závislost na telekomunikačních technologii během pandemie prudce vzrostla

Ještě před pandemií 40% spotřebitelů upřednostňovalo podniky, které se střetávaly se zákazníky na sociálních médiích. Zajištění toho, aby vaše služby pro generování potenciálních zákazníků zahrnovaly správu sociálních médií, může vašemu podnikání pomoci prospívat po pandemii, protože naše posedlost Facebookem, Instagramem, TikTokem a Twitterem bude postupem času jen růst.

DÁLKOVÉ PRÁCE SE STANOU NORMOU
Ačkoli se mnoho podniků znovu otevřelo, neznamená to, že možnosti vzdálené práce zanikají. Zaměstnanci si nyní uvědomují, že mnoho jejich pracovních míst lze snadno vykonávat z domova – a v důsledku toho nemusí být ochotni pracovat pro společnost, která tento typ uspořádání nenabízí. Pokud lze vaše operace provádět na dálku (alespoň částečně), je dobré umožnit zaměstnancům, aby se pokud možno drželi možnosti práce z domova. To může zlepšit produktivitu a angažovanost zaměstnanců, což z dlouhodobého hlediska umožní snížení fluktuace. A co víc, podniky mohou snížit náklady a propagovat udržitelné postupy tím, že umožní možnosti vzdálené práce. Pokud toužíte vrátit se k práci jako obvykle, nebuďte překvapeni, když vaši zaměstnanci začnou hledat příležitosti jinde.

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ JAKO SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST
Pandemie nám ukázala důležitost podpory komunity v boji proti smrtelné nemoci. I když má každý člověk individuální odpovědnost řídit se pokyny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, je také jasné, že agentury a organizace udávají tón shora. Udržování veřejného blahobytu se nyní považuje za sdílenou odpovědnost, která by mohla váš tým ještě více sblížit na emocionální (ne-li fyzické) úrovni. Ať už vaše organizace vyžaduje od zaměstnanců důkaz o očkování, aby se vrátili do práce, nebo prozatím nařizujete trvalé nošení masky, budování důvěry a sdílení těchto povinností může být nyní hlavní prioritou. V předpandemických dobách mohl být zaměstnanec, který stále přišel do práce, když byl nemocný, považován za pracovníka se silnou pracovní morálkou. Nyní je pobyt doma za účelem ochrany ostatních často považován za svědomitou a odvážnou věc.

E-OBCHOD VYHRAJÍ
Nakonec jste v roce 2020 hodně nakupovali online? Rozhodně jsi nebyl sám. Podle Forbesu měl v loňském roce růst elektronického obchodování téměř o 20%. Vzhledem k tomu, že více než 60% všech amerických spotřebitelů uvedlo, že během pandemie nakupovalo online více než před COVID-19, je zřejmé, že elektronický obchod hrál důležitou roli v naší schopnosti přežít. Samozřejmě služby poskytované marketingovými agenturami poskytujícími úplné služby pomohly v loňském roce mnoha online prodejcům prosadit se prostřednictvím digitálních reklam a SEO. Pokud prodáváte zboží online v roce 2021 a dále, budete se chtít po pandemii podívat na spolupráci s marketingovou společností s kompletními službami nebo dokonce s vývojáři aplikací. To vám umožní setkat se se zákazníky tam, kde již jsou: online.

S ohledem na tyto poznatky je zřejmé, že společnosti napříč všemi průmyslovými odvětvími budou potřebovat strategie vyvinuté marketingovými agenturami poskytujícími úplné služby v postpandemickém světě. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak můžeme pomoci, kontaktujte Studio98 ještě dnes.

Současná emigrace do Turecka – informace o relokaci do Turecka

Turecko a jeho přistěhovalci

Chora kostel v Istanbulu
Chora kostel v Istanbulu

V roce 2019 oficiálně emigrovalo do Turecka 5765 Němců a 5620 se vrátilo do své vlasti. Během 10 let 2008 až 2017 56 497 Němců oficiálně emigrovalo do Turecka a 37 555 se vrátilo zpět do Německa. Nyní zde trvale žije více než 25 000 Němců. Mnozí zde navíc rok co rok tráví teplou zimu.

Turecko je zemí emigrace a přistěhovalectví současně. Zejména po roce 1989 přišlo do republiky mnoho repatriantů z Balkánu, Řecka, Středního východu, Íránu, Střední Asie a Krymu. V poslední době přišlo mnoho vysídlených osob ze syrské občanské války. Lidé v Turecku jsou otevřeni většině cizinců a jsou pohostinní.

Němci se často usazují ve známých prázdninových letoviscích, například na Turecké riviéře (Antalya a Alanya) nebo na tureckém pobřeží Egejského moře (Marmaris, Datca a Bodrum). Jen v Alanyi má více než 6 000 Němců „Tapu“, tj. Osvědčení o nemovitosti. Většina z nich se používá jako rekreační dům, ale některé jsou také trvale obydlené. V současné době žije v Alanyi více než 1 500 Němců s povolením k pobytu – většina z nich je v důchodu.

Národním a úředním jazykem Turecka je turecký jazyk, turečtina. Existuje také asi dvacet dalších jazyků, kterými mluví menšiny, zejména Kurmanji nebo severní kurdština s přibližně 14 miliony mluvčích. V turistických centrech i v Istanbulu často komunikujete ve většině běžných evropských cizích jazyků, včetně angličtiny a němčiny, které jsou obzvláště rozšířené. Obecně je výhodné mít u sebe alespoň slovník pro komunikační účely, nebo ještě lépe, zvládnout nejdůležitější slova v turečtině .

Turecko má většinou suchá léta, ale dostatečnou vlhkost pro zelenou krajinu se spoustou lesů. Pobřeží Černého moře má dost deštivých dnů. Vnitřek země má suché kontinentální klima, které se vyznačuje horkými, suchými léty a chladnými, zasněženými zimami.

Geologicky je Turecko součástí alpidského horského pásu. Zejména sever Turecka je jednou z nejvíce náchylných oblastí na zemětřesení, která byla v posledních desetiletích několikrát zasažena zemětřesením. Politicky je země rozdělena na 81 provincií, geograficky je však země rozdělena do sedmi regionů .

Regiony Turecka
Regiony Turecka

Regionu Marmara je nejmenší, ale nejlidnatější region v severozápadní části s bohatou byzantskou a osmanskou historii a město na Bosporu, Istanbul. Střední Anatolii charakterizuje stepní krajina chudá na stromy, hlavní město Ankara a turistický ráj Kappadokie.

Region Aegean je domovem přímořských letovisek na Egejském moři, stejně jako ruiny řeckých a římských a olivových hájů. Středomoří se vyznačuje hory, borové lesy, křišťálově čisté vody Středozemního moře a město Antalya.

povolení k pobytu v Turecku
povolení k pobytu v Turecku

Tyto Turkish Black Sea region nabízí mnoho lesů a hor pro turistiku a zimní sporty i koupání letovisek na pobřeží a dále na východ plantáží pro lískové ořechy a čaj. Jihovýchodní Anatolie se vyznačuje stepním podnebím s chladnými zimami a horkými, suchými léty. Východní Anatolie je s horou Ararat nejhornatější částí země.

Cestování a víza

Změněny cestovní předpisy během a po koronové pandemii

Turecké vzdušné, pozemní a námořní hranice jsou otevřené, existují omezení vstupu po zemi z Íránu, opuštění Řecka a vstupu a opuštění Gruzie.

Všichni cestující v letecké dopravě starší šesti let musí do 72 hodin před cestou vyplnit elektronický formulář od tureckého ministerstva zdravotnictví. To neplatí pro tranzitní cestující. Kontrola probíhá při vstupu nebo při odbavení. Cestujícím je poté přidělen autorizační kód („kód HES“), který musí být uveden při kontrolách v zemi. Kód lze také získat po zadání prostřednictvím SMS nebo aplikace .

Cestující ve věku od šesti let musí navíc při příjezdu letadlem, po souši nebo po moři předložit negativní test PCR, který nesmí být při cestě letadlem starší než 72 hodin v době odletu. To neplatí pro odvětví dopravy (letový personál, řidiči nákladních vozidel, námořníci) a pro tranzitní cestující. Pokud cestujete letecky, musí být test předložen při odbavení.

Pro cestující, kteří byli v Indii, Brazílii nebo Jižní Africe za posledních deset dní před vstupem do země, platí ve státní instituci 14denní karanténní povinnost.

Při vstupu do Turecka se provádí měření teploty a provádějí se další zdravotní prohlídky v případě zvýšené tělesné teploty nebo jiných příznaků COVID-19.

Turecko vyžaduje, aby všichni cestující starší šesti let při cestě do Německa předložili negativní výsledek testu PCR. Test PCR nesmí být starší než 48 hodin po odletu. Turecké orgány provádějí kontrolu. Cestující musí nést náklady sami. Ti, kteří měli pozitivní test, musí jít do karantény nebo na lékařské ošetření v Turecku. Tento povinný test před opuštěním Turecka vás nezbavuje pravidel pro vstup do Německa, jako jsou karanténní povinnosti. Platí příslušné karanténní předpisy federálních států .

Zdroj: Federální ministerstvo zahraničí 8. května 2021

Současná emigrace do Turecka - informace o relokaci do Turecka
Současná emigrace do Turecka – informace o relokaci do Turecka

Obecná ustanovení o cestování a pobytu (do pandemie koróny)

U pobytů do 90 dnů potřebujete pouze platný cestovní pas. Víza se nevyžadují. Pokud již jste v Turecku a plánujete delší pobyt, můžete požádat o povolení k pobytu do 90 dnů od vstupu do Turecka. Toho lze dosáhnout na cizineckém oddělení policejního oddělení v Turecku (Emniyet Genel Müdürlüğü, Yabancılar Şubesi).

Přistěhovalectví, trvalý pobyt, povolení k pobytu v Turecku
Přistěhovalectví, trvalý pobyt, povolení k pobytu v Turecku

Přistěhovalectví, trvalý pobyt, povolení k pobytu v Turecku

Pokud je před vstupem do země plánován delší pobyt v Turecku, je třeba vízum získat od turecké mise v zahraničí (velvyslanectví, generální konzulát, konzulát). Požadavky: platný cestovní pas, zdravotní pojištění a doklad o živobytí – buď prostřednictvím důchodů, majetku nebo pracovní smlouvy.

Druhy povolení k pobytu

Krátkodobý pobyt (Kısa Dönem İkamet İzni)

Platí mimo jiné pro vědce, majitele nemovitostí v Turecku, podnikatele, turisty. Je možný pobyt od 1 do 2 let.

Rodinný pobyt (Aile İkamet İzni)

Platí pro zahraniční manželky nebo děti tureckého občana / držitele povolení k pobytu. Granty na maximálně 3 roky. Doba platnosti nesmí překročit dobu platnosti povolení k pobytu manžela. Musí být zajištěno živobytí a dostatečný životní prostor.

Studijní pobyt (Öğrenci İkamet İzni)

Platí pro cizince, kteří chtějí studovat na univerzitě v Turecku. Pobyt je poskytován na 1 rok a může být prodloužen vždy o 1 rok až do konce kurzu

Neomezený pobyt (Uzun Dönem İkamet İzni)

Toho lze dosáhnout po nepřetržitém pobytu v délce nejméně 8 let. Vyžaduje souhlas ministerstva vnitra a úřadu guvernéra.

Aplikace a zpracování

Na e-ikamet.goc.gov.tr (Generální ředitelství pro migraci) lze počáteční i obnovovací žádosti podávat online v několika jazycích. Po online žádosti je sjednána schůzka s příslušným provinčním migračním úřadem pro osobní pohovor s každým žadatelem. Elektronický výtisk dohodnutého data legalizuje váš pobyt v Turecku až do tohoto data.

Pouze po provedení tohoto pohovoru mohou orgány vydat doklad o podání žádosti o povolení k pobytu. Díky tomuto dokladu a přijetí poplatků můžete do Turecka vstoupit do 15 dnů a zůstat tam, dokud nebude učiněno konečné rozhodnutí o žádosti o povolení k pobytu.

Pokud byly předloženy všechny potřebné dokumenty a bylo kladně rozhodnuto o žádosti, bude pobytová karta obvykle vydána do 90 dnů a zaslána na adresu, kterou jste uvedli.

dokumenty

Dokumenty, které mají být předloženy, se mohou případ od případu lišit, a proto by měly být vyžádány podrobněji na velvyslanectví nebo konzulátu.

Obecně jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • Cestovní pas a jeho kopie (platí minimálně 60 dní)
 • 4 pasové fotografie
 • Důkaz o dostatečných finančních zdrojích
 • Doklad o adrese (např. Nájemní smlouva)
 • Doklad o platném zdravotním pojištění

Identifikační číslo pro cizince

Pokud jste držitelem povolení k pobytu po dobu nejméně 6 měsíců, obdržíte identifikační číslo cizince (Yabancı Kimlik Numarası), pomocí kterého lze využít služeb úřadů nebo soukromých institucí.

Toto číslo najdete buď na tckimlik.nvi.gov.tr, nebo si jej můžete vyžádat od příslušného bezpečnostního ředitelství / imigračního úřadu (Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şubesi).

Práce – nabídka práce

Pracovní místa pro emigranty, která lze provádět také v Turecku, jsou k dispozici na portálu Osourced . Zejména rodilí mluvčí jsou velmi žádaní. Zaměstnavatelé pocházejí hlavně z Německa a DACH. Mzdy jsou obvykle pod německou úrovní, ale nad místní úrovní v Turecku. Emigranti se znalostmi německého jazyka těží z místně nadprůměrné mzdy se současnými nízkými životními náklady (geo-výhoda). Tip: Emigranti se stále mohou ucházet o práci v Německu. S pracovní nabídkou je emigrace mnohem jednodušší.

pracovní povolení v Turecku
pracovní povolení v Turecku

Žádost o pracovní povolení musí být podána na tureckých generálních konzulátech v Německu. Pokud má německý občan pracovní povolení, není nutné žádat o další povolení k pobytu! Žádost bude předána tureckému ministerstvu práce a sociálního zabezpečení (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). Povolení vydává turecká diplomatická mise v Německu.

Zpočátku se pracovní povolení vydává na 1 rok. Poté může být prodloužena o 3 roky, pokud prokážete, že se profese stále vykonává ve stejném zaměstnání. Po 3 letech zaměstnání může zaměstnanec vykonávat stejnou práci u jiného zaměstnavatele. V tomto případě je pracovní povolení prodlouženo až na 6 let.

Pokud jste jako německý občan legálně pobývali v zemi po dobu 8 let bez přerušení nebo jste legálně pracovali v Turecku po dobu 8 let, máte možnost získat trvalé pracovní povolení.

Některá povolání, jako je právník, notář, lékárník, soudce, se přidělují pouze tureckým občanům. Od konce roku 2011 mohou zahraniční lékaři a sestry praktikovat své lékařské činnosti na soukromých klinikách. Pro povolání ve strojírenství, architektuře a cestovním ruchu existují zvláštní ustanovení.

Dokumenty, které je třeba předložit k žádosti:

 • cestovní pas
 • Formulář žádosti o vízum
 • Dopis zaměstnavatele

Další dokumenty by měl zaměstnavatel předložit do 10 pracovních dnů od podání žádosti tureckému ministerstvu práce a sociálního zabezpečení (MLSS).

Výjimky ze získání pracovního povolení: Zahraniční manželky mají povoleno pracovat v rodinném podniku bez pracovního povolení – dokonce jako jediná vedoucí. Chcete-li začít pracovat v Turecku, měli byste mít alespoň základní znalost tureckého jazyka. Zdarma zde otestujte, jak dobře teď mluvíte a rozumíte turečtině (trvá to asi 3 minuty).

Hrubý nebo čistý? V minulosti byly platy v Turecku téměř výlučně dohodovány na čistém základě. To má tu výhodu, že zaměstnavatel každý měsíc převádí na účet zaměstnance stejnou částku. Dnes se však hrubá mzda sjednává stále častěji. Kvůli tureckému daňovému modelu zůstává ke konci roku stále menší čistý měsíční příjem se stejnou hrubou mzdou. Kolik daně musím zaplatit? Jaké jsou další výtisky? Kolik sítě mám? Na toto a další odpovídá bezplatná kalkulačka platů pro Turecko (k dispozici také v němčině): https://www.brutten-nete.net/

Zdravotní pojištění – bezpečné, levné, flexibilní

Pokud byste si chtěli sjednat zdravotní pojištění v zahraničí, když ještě žijete v Německu, můžete využít nejlevnější variantu (od 28,90 EUR) po dobu až 5 let – jmenuje se PROTRIP – informace zde . Po uzavření PROTRIPu obdržíte potvrzení o pojištění a všechny další dokumenty, které potřebujete pro konzuláty a úřady.

Nemovitosti – nákup nebo pronájem

Cizinci z EU mohou snadno nakupovat nebo pronajímat nemovitosti v Turecku, protože legislativa je v souladu s evropským právem. Při výběru právníka se však doporučuje opatrnost, protože obvykle nejsou pojištěni a někdy spolupracují s prodejci nebo dokonce s některými makléři na místě. Mohlo by proto být výhodné získat doporučení od tureckého právníka nebo notáře se sídlem v Německu nebo se poradit s makléřem, který je rovněž činný v Německu. Níže uvádíme doporučující společnost.

Díky zkušenostem od roku 2007 zaručuje Immobilien Lindstedt Management GmbH & Co.KG svým zákazníkům profesionální a osobní služby v oblasti nemovitostí . Zvláštní důraz je kladen na optimální zákaznický servis a na kvalitu místo kvantity. Unikátní, inovativní koncept s balíčkem „všestranný bezstarostný“ je u zákazníků velmi oblíbený (v Turecku a v dalších 20 hotspotech po celém světě).

Průměrné ceny za pronájem / nákup a platy v Ankaře (od 10/2019 do 09/2020) Zdroj: numbeo.com

Cena za pronájem za měsíc Ø  cena v €
€ Cena od / do
Apartmán (1 ložnice) v centru města 172,72 133,86-278,87
Apartmán (1 ložnice) mimo centrum 103,13 78,08-167,32
Apartmán (3 ložnice) v centru města 273,61 206,37 – 446,20
Apartmán (3 ložnice) mimo centrum 172,18 111,55-278,87
Kupní cena bytů Ø  cena v € € Cena od / do
Cena za metr čtvereční za byt ve městě – nákup 627,46 446,20 – 1 003,94
Cena za metr čtvereční – byt mimo centrum – nákup 371,64 223,10-557,75
mzdy Ø  cena v € € Cena od / do
Průměrná měsíční mzda (po zdanění) 370,36

Průměrné ceny pronájmu / nákup z Istanbulu (od 10/2019 do 09/2020) Zdroj: numbeo.com

Cena za pronájem za měsíc Ø  cena v € € Cena od / do
Apartmán (1 ložnice) v centru města 255,80 178,48-390,42
Apartmán (1 ložnice) mimo centrum 145,51 111,55-223,10
Apartmán (3 ložnice) v centru města 450,32 334,65-725,07
Apartmán (3 ložnice) mimo centrum 260,75 189,63-390,42
Kupní cena bytů Ø  cena v € € Cena od / do
Cena za metr čtvereční za byt ve městě – nákup 1040,96 780,84 – 1673,24
Cena za metr čtvereční – byt mimo centrum – nákup 519,63 334,65-892,39

Právníci a notáři

Advokátní kancelář KocaErsöz – Melis Ersöz Koca, MA – právník pro následující oblasti:

 • Zákon o dědictví
 • Smluvní právo
 • Mezinárodní právo
 • Dopravní zákon
 • Rodinné právo

Melis Ersöz Koca je členem Istanbulské advokátní komory od roku 2008 a od té doby pracuje jako právník v Istanbulu. Během své stáže pracovala v různých advokátních kancelářích v Turecku a Německu. Ovládá německý jazyk a umí také anglicky. Německá generální konzulát v Istanbulu ji jmenovala právničkou důvěry. Pracuje také jako oficiální tlumočník v Istanbulu.

Paní Koca je také přijata jako právník a prostředník pro ochranné známky. Od května 2015 je členkou RAK Karlsruhe jako právní poradce pro turecké právo. Má pobočku v Berlíně.

Jazyky:  němčina, angličtina, turečtina

Životní náklady

Životní náklady v Turecku
Životní náklady v Turecku

Potřebujete přibližně 1 347,55 EUR v Ankaře, abyste udrželi stejnou životní úroveň, jakou byste mohli mít v Berlíně s 3 700 EUR (za předpokladu, že si pronajmete ve městech).

Životní náklady za jídlo v Turecku
Životní náklady za jídlo v Turecku
 • Spotřebitelské ceny v Ankaře jsou o 54,62% ​​nižší než v Berlíně (bez nájemného)
 • Spotřebitelské ceny v Ankaře jsou o 63,58% nižší než v Berlíně (včetně nájemného)
 • Ceny pronájmu v Ankara jsou o 83,54% nižší než v Berlíně
 • Ceny restaurací v Ankaře jsou o 64,96% nižší než v Berlíně
 • Ceny potravin v Ankaře jsou o 50,84% nižší než v Berlíně
 • Místní kupní síla v Ankaře je o 51,85% nižší než v Berlíně

  Průměrné životní náklady v Ankaře za potraviny
  Průměrné životní náklady v Ankaře za potraviny

Průměrné životní náklady v Ankaře (od 10/2019 do 09/2020) Zdroj: numbeo.com

restaurace Ø  cena v € € Cena od / do
Jídlo, cena restaurace 3.35 2.23-4.46
Střední třída, 3 kurzy pro 2 osoby. 12.27 8,92-22,31
Místní pivo, 0,5 l 2.01 1,25 – 2,79
Dovážené pivo, 0,33 l 2.23 1,67 – 3,57
cappuccino 1.43 0,78 – 1,71
Coca / Pepsi (0,33 l) 0,50 0,33-0,89
Voda (0,33 l) 0,15 0,11-0,33
Jídlo Ø  cena v € € Cena od / do
Mléko (1 l) 0,63 0,45-0,89
Bílý chléb (500 g) 0,28 0,14-0,60
Rýže (bílá), (1 kg) 1,40 0,67 – 2,04
Vejce (12) 1.33
0,67 – 1,87
Místní sýr (1 kg) 4.55 2,34 – 6,69
Filet z kuřecích prsou (1 kg) 2.34 1,67 – 3,35
Hovězí maso (1 kg) 7.54 5,58-8,92
Jablka (1 kg) 0,67 0,45 – 1,00
Banány (1 kg) 1,49 0,89-2,12
Pomeranče (1 kg) 0,86 0,33 – 1,62
Rajčata (1 kg) 0,61 0,33-0,80
Brambory (1 kg) 0,42 0,18-0,56
Cibule (1 kg) 0,47 0,21 – 1,11
Salát (1 hlava) 0,46 0,22-0,56
Voda (1,5 l) 0,24
0,16-0,33
Láhev vína (střední třída) 5.58 4,46 – 9,48
Místní pivo (0,5 l) 1.45 1,12 – 2,01
Dovážené pivo (0,33 l) 1,97 2,01 – 2,34

Průměrné náklady na místní dopravu, veřejné služby, oblečení, volný čas, vzdělávání v Ankaře (od 10/2019 do 09/2020) Zdroj: numbeo.com

Způsob dopravy Ø  cena v € € Cena od / do
Jednorázová jízdenka 0,39 0,36-0,45
Měsíčná jízdenka 16,73 8,92-32,80
Částka základu taxi 0,51 0,45-0,56
Taxi 1 km 0,38 0,35-0,61
Vedlejší náklady na bydlení Ø  cena v € € Cena od / do
pro byt 85 m2 (elektřina, voda, odpadky atd.) 54,82 33,46-90,12
1 minuta předplaceného mobilního tarifu 0,07 0,03-0,11
Internet (60 Mbps nebo více, neomezené množství dat, kabel / ADSL) 11.09 8,37 – 16,73
Oděvy, boty
Ø  cena v € € Cena od / do
Džíny (Levis 501 nebo podobné) 27,95 14,50-44,62
Letní šaty (Zara, H&M, … 20,39 11,15-33,46
Sportovní obuv Nike, střední třída 47,44 33,46-72,51
Kožená obchodní obuv 37,62 22,31-55,77
volný čas
Ø  cena v € € Cena od / do
Fitness centrum, měsíc / dospělý 19.15 11.15-39.04
Tenis, 1 hodina o víkendech 8.34 4.46-11.15
lístek do kina 2,79 2,23 – 3,57
vzdělání
Ø  cena v € € Cena od / do
Předškolní / mateřská škola, soukromé, celý den, měsíčně za dítě 205,75 139,44-446,20
Mezinárodní základní škola ročně a dítě 4,519,36 3 346,48 – 8 923,93

Řízení automobilu je podstatně dražší než v Německu, ale řízení autobusu je levnější. Dodatečné náklady na bydlení jsou levnější.

Stěhování do Turecka

Porovnejte náklady a ušetřete až 40% na vašem pohybu. Za 1 minutu můžete zdarma obdržet 5 nejlepších nabídek od více než 1 000 profesionálních mezinárodních stěhovacích společností. Tuto službu dosud úspěšně využilo více než 200 000 emigrantů.

Pronájem 2+1, Praha 2 – Vinohrady, Korunní

Pronájem 2+1, Praha 2 - Vinohrady, Korunní
Pronájem 2+1, Praha 2 – Vinohrady, Korunní

Pronájem částečně zařízeného bytu 2+1 82 m² po rekonstrukci. Byt se nachází ve 4. nadzemním podlaží v domě s výtahem.

Pronájem 2+1, Praha 2 - Vinohrady, Korunní
Pronájem 2+1, Praha 2 – Vinohrady, Korunní

Nové elektrické rozvody, nově fládrované dvoukřídlé dveře.

Pronájem 2+1, Praha 2 - Vinohrady, Korunní
Pronájem 2+1, Praha 2 – Vinohrady, Korunní

Nová okna do dvora, do ulice okna původní zrepasovaná, plovoucí podlaha v kuchyni, lino v předsíni, parkety v pokojích.

Pronájem 2+1, Praha 2 - Vinohrady, Korunní
Pronájem 2+1, Praha 2 – Vinohrady, Korunní

Poplatky jsou za jednoho. Převod elektřiny a plynu na nájemníka.

Atraktivní lokalita s výbornou dostupností do centra – náměstí Míru, náměstí Jiřího z Poděbrad – četným počtem stanic MHD a kompletní občanskou vybaveností.

Pronájem 2+1, Praha 2 - Vinohrady, Korunní
Pronájem 2+1, Praha 2 – Vinohrady, Korunní

Mateřská škola a základní škola v pěší blízkosti.

Pronájem 2+1, Praha 2 - Vinohrady, Korunní
Pronájem 2+1, Praha 2 – Vinohrady, Korunní

Vinohradské divadlo a mnoho sportovišť, kaváren, restaurací i barů rovněž nedaleko bytu k pronájmu. Letiště je v dojezdové vzdálenosti vozem zhruba 20 minut a nedaleko rovněž pestrá nabídka parků – Havlíčkovy sady, Bezručovy sady, sady Svatopluka Čecha, sady Bratří Čapků,

Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko

Letní dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko ol Španělsko
Letní dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol  Španělsko
mapa Španělského pobřeží
mapa Španělského pobřeží

Kompletně zrekonstruovaný byt se 2 ložnicemi se nachází v nejvyšším patře komplexu na pláži.

Letní dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko ol Španělsko
Letní dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko

Pláž je kousek odtud. Golfové hřiště, obchody, školy jsou také nedaleko.

Letní dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko ol Španělsko
Letní dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko

V bytě je obývací pokoj – jídelna s plně vybavenou kuchyní a prádelnou, stejně jako dvě ložnice s vlastní koupelnou. Dveře a okna jsou tepelně izolované. Má krytou soukromou terasu.

Letní dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko ol Španělsko
Letní dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko

V našem registru máme také několik pobřežních nemovitostí ve Španělsku. Na požádání mohu poskytnout i informace o dalších vlastnostech!

Letní dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko ol Španělsko
Letní dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko

Costalita na pobřeží Costa del Sol je bezpochyby jedním z nejkrásnějších míst k pobytu. Apartmány a podkrovní apartmány v Costalitě byly vždy velmi oblíbené.

Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko
kuchyň s kuchyňskou linkou a jídelním stolem – Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko

Costa del Sol (španělská výslovnost: [ˈkosta ðel sol]; doslovně „pobřeží slunce“ nebo „sluneční pobřeží“) je oblast na jihu Španělska, v autonomním společenství Andalusie, zahrnující pobřežní města a komunity podél pobřeží provincie Málaga.

Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko
ložnice s postelí a oknem Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko

Costa del Sol se nachází mezi dvěma méně známými pobřežními oblastmi, Costa de la Luz a Costa Tropical. Tento region, který byl dříve tvořen pouze řadou malých rybářských osad, je dnes světově proslulým turistickým cílem.

Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko
ložnice s postelí Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko

Costa del Sol zahrnuje město Málaga a také města Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, San Pedro de Alcántara, Estepona, Manilva, Casares, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Nerja, Frigiliana a Torrox.

koupelna Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko
koupelna Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko
ložnice s vestavěnou skříní a manželskou postelí Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko
ložnice s vestavěnou skříní a manželskou postelí Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko

Města na pobřeží Costa del Sol
Tato pobřežní oblast sahá od útesů v Maro na východě až po Punta Chullera na západě.

terasa u domu Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko 17 -k1
terasa u domu Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko 17 -k1

Zabírá úzký pobřežní pás vymezený některými oblastmi systému Penibaetic, včetně pohoří Sierra de Mijas, Sierra Alpujata, Sierra Blanca, Sierra Bermeja, Sierra Crestallina a Montes de Málaga na severu a Středozemního moře na jihu. Pobřeží ukazuje rozmanitost krajiny: pláže, útesy, ústí řek, zátoky a duny.

prádelna s automatickou pračkou a bojlerem Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko
prádelna s automatickou pračkou a bojlerem Rekreační dům na prodej Costalita Španělsko, Rekreační dům na prodej v Costa del Sol Španělsko

Řeky jsou krátké a sezónní, zatímco zemědělství brání závětří způsobené Baetickým systémem.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Pařížská Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je fórem pro vládní úředníky, aby diskutovali a analyzovali politické dopady a plány, které zlepší sociálně-ekonomický blahobyt občanů světa. Práce je řízena sekretariátem ekonomických a politických analytiků vyškolených ve všech oblastech ekonomiky.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

OECD je pařížská mezinárodní organizace, která spolupracuje s vládami, osobami s rozhodovací pravomocí a občany na vývoji mezinárodně dohodnutých standardů a možných řešení řady sociálních, ekonomických a environmentálních výzev.

Za účelem dosažení jeho cílů je sekretariátu, výborům a pracovním skupinám nápomocen sekretariát.

Předchůdce OECD, OEEC (Organizace pro hospodářskou spolupráci v Evropě), bylo založeno 16. dubna 1948 18 státy. Reforma organizace v září 1961 vyústila v vytvoření OECD, která má v současnosti 37 členských států. Maďarsko vstoupilo do OECD v roce 1996.

Odborníci NMHH se aktivně účastní práce organizace: zastupujeme Českou republiku v Pracovní skupině pro telekomunikační infrastruktury a služby (WP CISP) v rámci Výboru pro digitální ekonomiku (CDEP) a od roku 2018 je Maďarsko také místopředsedou pracovní skupiny skupina.

Je nástupcem Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), která byla založena v roce 1948 za účelem provádění Marshallova plánu. Jeho původními členy byly Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Řecko, Nizozemsko, Irsko, Island, Lucembursko, Spojené království, Spolková republika Německo, Norsko, Itálie, Portugalsko, Švýcarsko, Švédsko a Turecko. V roce 1958 se Španělsko připojilo k 17 původním členům. USA a Kanada se na práci podílely jako přidružené členy, Jugoslávie jako pozorovatel.
Po provedení úkolů, které mu byly svěřeny, byl OEEC v roce 1961 transformován na OECD za účasti Spojených států, Kanady, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu. Finsko se stalo 24. členem organizace nejrozvinutějších kapitalistických zemí.
Zaměřuje se na podporu hospodářského a sociálního blahobytu kapitalistického světa prostřednictvím rozvoje a koordinace vhodných rozhodnutí v oblasti hospodářské politiky a na koordinaci akcí členských států na pomoc rozvojovým zemím.
Jeho hlavními orgány jsou Rada, čtrnáctičlenný výkonný výbor a sekretariát. OECD má více než 200 specializovaných výborů a pracovních skupin.
Poštovní adresa: 2 rue André Pascal, Paříž CEDEX 16, F-75775.

OECD je unikátním forem („permanentní mezivládní konferencí“), kde nejvyspělejší země světa slaďují své postupy v celé řadě oblastí (ekonomika, finance, obchod, vzdělávání, věda a technika, veřejná správa, zemědělství, životní prostředí a další). Na rozdíl od ostatních sektorově zaměřených mezinárodních organizací tak může OECD využít průřezový charakter své práce a za tímto účelem iniciovala řadu horizontálních projektů.

Dnes má OECD 36 členských zemí. Mezi dvacet zakládajících zemí patřily: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, USA, Velká Británie, SRN, Švédsko, Švýcarsko a Turecko. Postupně vstoupily: Japonsko (1964), Finsko (1969), Austrálie (1971), Nový Zéland (1973), Mexiko (1994), Česká republika (1995), Maďarsko (1996), Polsko (1996), J. Korea (1996), Slovensko (2000). V roce 2010 se členskými zeměmi OECD stalo také Chile, Estonsko, Izrael a Slovinsko, v roce 2016 Lotyšsko a v roce 2018 Litva.

Byt na prodej Španělsko – Campoamor – Alicante byty ke koupi Španělsko

Byt na prodej Španělsko - Campoamor - Alicante byty ke koupi Španělsko
Byt na prodej Španělsko – Campoamor – Alicante byty ke koupi Španělsko

Luxusní apartmány v Las Colinas Golf se nacházejí v srdci pohádkového letoviska Las Colinas Golf and Country Club Campoamor a jsou obklopené borovicemi a krásnou přírodou.

Byt na prodej Španělsko - Campoamor - Alicante byty ke koupi Španělsko Byt na prodej Španělsko - Campoamor - Alicante byty ke koupi Španělsko
Byt na prodej Španělsko – Campoamor – Alicante byty ke koupi Španělsko

Poskytují fantastický výhled na Středozemní moře na pobřeží Costa Blanca. Las Colinas Golf je jedním z nejlepších oceněných středisek na světě ve Španělsku.

Byt na prodej Španělsko - Campoamor - Alicante byty ke koupi Španělsko Byt na prodej Španělsko - Campoamor - Alicante byty ke koupi Španělsko
Byt na prodej Španělsko – Campoamor – Alicante byty ke koupi Španělsko

Tyto luxusní apartmány jsou k dispozici pouze se 2 nebo 3 ložnicemi a 2 koupelnami. Krásná posuvná okna v obývacím pokoji, která se zcela zasouvají do zdi, umožňují přístup na prostornou terasu. Tato terasa nabízí krásný a velkolepý výhled na letovisko a ohromující společný nekonečný bazén. Apartmány jsou velmi dobře navržené, velmi prostorné a mají lehkou atmosféru.

Byt na prodej Španělsko - Campoamor - Alicante byty ke koupi Španělsko
Byt na prodej Španělsko – Campoamor – Alicante byty ke koupi Španělsko

Kuchyně je zcela skrytá za kuchyňskými skříňkami a ponechává dostatek prostoru pro obývací pokoj a kuchyňský stůl.

Byt na prodej Španělsko - Campoamor - Alicante byty ke koupi Španělsko
Byt na prodej Španělsko – Campoamor – Alicante byty ke koupi Španělsko

Tyto ekologicky šetrné, moderně navržené, nově postavené apartmány jsou vybaveny nejnovější technologií. Apartmány jsou vybaveny inteligentním vybavením, takže můžete pomocí počítače, smartphonu, iPadu nebo iPhonu ovládat jakékoli funkce (například osvětlení, klimatizaci, podlahové topení v koupelně, rolety a rolety) odkudkoli na světě.

Byt na prodej Španělsko - Campoamor - Alicante byty ke koupi Španělsko
Byt na prodej Španělsko – Campoamor – Alicante byty ke koupi Španělsko

Vlastnosti jsou postaveny z nejkvalitnějších materiálů a exkluzivních prvků, což slibuje dokonale pohodlný život. U apartmánů je také podzemní parkovací místo, které je užitečné zejména v letních měsících, kdy může být venku velmi teplo.

Byt na prodej Španělsko - Campoamor - Alicante byty ke koupi Španělsko
Byt na prodej Španělsko – Campoamor – Alicante byty ke koupi Španělsko

Las Colinas Golf and Country Club má 18jamkové golfové hřiště a je jedním z nejlepších moderních golfových hřišť v Evropě. V tomto krásném letovisku je k dispozici také tenis a stolní tenis. V klubovně si můžete pochutnat na celé řadě kulinářských specialit po celý den, od 8:00 do půlnoci.

Byt na prodej Španělsko - Campoamor - Alicante byty ke koupi Španělsko
Byt na prodej Španělsko – Campoamor – Alicante byty ke koupi Španělsko

Pláž Campoamor je vzdálená jen 8 km a letiště Alicante 67 km. Všichni majitelé mají přístup do exkluzivního plážového klubu Las Colinas, který se nachází na pláži v Campoamor.

Jak Scientologická církev dokázala zahájit masivní vzdělávací kampaň na ochranu komunit po celém světě.

LOS ANGELES, KALIFORNIE, SPOJENÉ STÁTY, 1. března 2021
/EINPresswire.com/ –

Dne 1. března 2021 tomu byl rok, co nás zasáhla pandemie COVID-19.

Interaktivní časová osa na webu Scientologie s názvem 20/21: Pohled do minulosti a Pohled dopředu ukazuje, jak církev okamžitě zahájila program úplné připravenosti na ochranu scientologických církví, zaměstnanců, farníků, komunit a celých zemí.

Mezinárodní centrum diseminace a distribuce Scientologické církve dokázalo zařadit nejvyšší rychlostní stupeň a okamžitě vytvořit a odeslat veškeré materiály pro tuto globální kampaň Stay Well.
Mezinárodní centrum diseminace a distribuce Scientologické církve dokázalo zařadit nejvyšší rychlostní stupeň
a okamžitě vytvořit a odeslat veškeré materiály pro tuto globální kampaň Stay Well.

Rychlost a intenzita reakce církve byla v souladu se zásadou, kterou vytvořil zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard pro tento typ událostí: „Unce prevence má cenu tuny léčby.“

Jen málo lidí vědělo, jak se před takovou infekční chorobou chránit. Církev tedy nejprve sestavila kompilaci těch nejúčinnějších oficiálně uznaných pravidel pro řešení takové epidemie a vytvořila z nich řadu ilustrovaných brožur napsaných jednoduchým a prostým jazykem, kterému každý porozumí. Poté dobrovolní duchovní uskutečnili vzdělávací kampaň, která měla pomoci jejich komunitám porozumět tomu, jak si udržet zdraví.

Kampaň Stay Well byla prováděna v komunitách blízko každé scientologické církve a mise po celém světě.
Kampaň Stay Well byla prováděna v komunitách blízko každé scientologické církve a mise
po celém světě.

Jedním z důvodů, proč byla církev schopna rychle reagovat v mezinárodním měřítku a v takovém rozsahu, bylo Mezinárodní centrum diseminace a distribuce Scientologické církve.

Tiskařské lisy běžely nepřetržitě a produkovaly 17.500 brožur za hodinu ve 21 jazycích.

V plánu bylo, aby dobrovolní duchovní z každé scientologické církve a mise distribuovali tyto brožury ve svých komunitách. Aby bylo zajištěno, že tak mohou činit bezpečně, Mezinárodní  centrum diseminace a distribuce Scientologické církve vyrobilo více než 35.000 kusů ochranných pomůcek pro dobrovolné duchovní a odeslalo je spolu se 7,5 miliony výtisků brožur.

Dobrovolní duchovní ze všech scientologických církví a misí se zúčastnili kampaně.
Dobrovolní duchovní ze všech scientologických církví a misí se zúčastnili kampaně.

Jak bylo možné, aby tato organizace reagovala tak rychle a efektivně na naléhavé potřeby globální pandemie?

Při zahájení vysílání Scientology Network, pan David Miscavige, církevní vůdce scientologického náboženství, uvedl, že církev poskytne nebývalý přístup k zařízením a zákulisním operacím Scientologické církve. Epizoda s názvem Uvnitř Scientologie o Mezinárodním centru diseminace a distribuce Scientologické církve ukazuje, jak církev spojila špičkovou technologii s vlastní organizační politikou, aby vnesla do výroby smysl a nasazení, čímž vytvořila masivní, nejmodernější fenomén technologie tisku, publikování a výroby.

Mezinárodní centrum diseminace a distribuce Scientologické církve vytisklo a odeslalo 7,5 milionu výtisků brožur ve 21 jazycích, aby poskytlo tyto životně důležité informace pro komunity po celém světě.
Mezinárodní centrum diseminace a distribuce Scientologické církve vytisklo a odeslalo 7,5 milionu výtisků brožur ve 21 jazycích, aby poskytlo tyto životně důležité informace pro komunity po celém světě.

Díky tomu mohla církev uskutečnit tuto mezinárodní kampaň s objemem a rychlostí nezbytnou k uspokojení potřeb scientologů a jejich komunit po celém světě.

Vytvořili a odeslali ochranné pomůcky pro scientology podílející se na kampani.
Vytvořili a odeslali ochranné pomůcky pro scientology podílející se na kampani.

Sledujte Uvnitř Scientologie: Mezinárodní centrum diseminace a distribuce Scientologické církve na Scientology Network na DIRECTV 320. Vysílání lze sledovat také na scientology.tv a je k dispozici prostřednictvím satelitní televize, mobilních aplikací a prostřednictvím platforem Roku, Amazon Fire a Apple TV.

Media Relations
Church of Scientology International
+1 323-960-3500

Jsou nemovitosti v Turecku výhodné na nákup. Vyplatí se v Turecku koupit nemovitost?

Jsou nemovitosti v Turecku výhodné na nákup
Jsou nemovitosti v Turecku výhodné na nákup

Turecké nemovitosti jsou považovány za likvidní aktiva: byty, domy, byty lze pronajmout (v turistických městech je vždy poptávka), nebo můžete získat občanství a žít v republice sami. Podle portálu Turk.Estate loni cizinci v Turecku zakoupili více než 40 000 nemovitostí v hodnotě 7 miliard dolarů.

Rusové se zajímali v roce 2020 o cenu Tureckých nemovitostí o 23% častěji než v roce 2019. Je to pochopitelné: i když nemovitosti v Turecké republice stále dražší, není to spekulativním tempem jako v Rusku a bydlení je zde levnější. V roce 2020 občané Ruské federace koupili v Turecku více než 3 tisíce nemovitostí za 9,2 miliardy rublů.

Trh s nemovitostmi a právo v Turecku – Ceny bydlení v Turecku začaly klesat

Spolu s odborníkem na realitní trh Akademie financí a investičního managementu Alexejem Krichevským AiF.ru pochopila nuance nákupu domu v Turecku.

Občanství za 250 tisíc dolarů
Turecko je jednou ze zemí s nejsnadnějším způsobem získání občanství prostřednictvím investic do ekonomiky země. Koupil nemovitost v hodnotě více než 250 tisíc dolarů (téměř 19 milionů rublů, tolik stojí malý kopecký kousek v centru Moskvy) – a automaticky se stal žadatelem o občanství podle zjednodušeného režimu.

Pokud nepotřebujete turecký pas, můžete si v Turecku koupit slušné nemovitosti za mnohem skromnější peníze.

K slzám! Bella Potemkina byla rozrušená komentáři o jejím oblečení

Téměř pro každý rozpočet existuje objekt: bydlení v letoviscích a okresech začíná na 2 milionech rublů, pokud bude převedeno na ruskou měnu.“ Za 4–5 milionů můžete počítat s velmi slušnými apartmány o rozloze 90 metrů čtverečních nebo více. Bydlení se nikdy neprodává s rekonstrukcí „babičky“, jak je populární v Rusku. Byty jsou vždy v pořádku: obnovují stropy, stěny, mění klimatizaci, objednávají úklid. To znamená, že nejde o hypotetický „nákup a nastěhování“, ale o nejpraktičtější, “říká Krichevský.

Hlavní je vybrat si lokalitu, bude na ní záviset zájem nájemců a následná likvidita bydlení. Obecně je to stejné jako v kterékoli jiné zemi. Nejlikvidnější objekty se nacházejí v letoviscích. „Jako půjčovnu je lepší uvažovat o objektech s infrastrukturou a službami v blízkosti hotelu: bazén, první řada domů, obchodní prostory v prvním (v Turecku – v nulovém) patře,“ navrhuje expert .

Transakce nákupu nemovitostí se provádějí jednoduše, stejně jako v Rusku, pouze podle Krichevského je v Turecku méně byrokracie.

Trh s nemovitostmi a právo v Turecku, jak koupit nemovitost v Turecku

„Důležitým detailem, který se výrazně liší od ruského formátu, je napadení transakcí po prodeji. V Rusku jsou časté případy soudních sporů z důvodu odmítnutí privatizace, dědictví, mateřského kapitálu, nedostatku souhlasu manžela. V Turecku nic takového neexistuje. Těžiště pozornosti je zaměřeno na pohodlí kupujícího, a pokud před uzavřením konečné dohody nebyly obdrženy žádné reklamace, jsou další řízení bolesti hlavy pro prodávajícího, nikoli pro kupujícího, zde je zcela chráněn, “říká Krichevsky.

Pokud mluvíme o primárním trhu, pak se nákup nových budov v Turecku řídí stejným vzorem jako v posledních dvou letech v Rusku (účty úschovy). Ale zpoždění v dodávce bydlení jsou zde prakticky vyloučena: stát je ve stavebnictví úzkostlivý, takže si můžete být jisti, že dům bude postaven z nejlepších materiálů a dokončení bude na úrovni, kterou slíbil developer . Není náhodou, že dodavatelé z Turecka jsou zváni na velké drahé projekty i v Moskvě. To naznačuje kvalitu práce stavebních organizací, upozorňuje odborník.

Kolik můžete vydělat na tureckých nemovitostech?
Podle Krichevského platí, že pokud si koupíte tureckou nemovitost k pronájmu, můžete počítat s výnosem 4–8% ročně, v závislosti na obsazenosti a sezónních faktorech.

Režim s nákupem nových budov s následným dalším prodejem je docela populární. Může přinést až 100% zisk (v závislosti na tom, jak dobře je místo vybráno).

„Tempo růstu cen nemovitostí v Turecku za poslední rok a půl je podobné jako v Rusku.“ Přes všechny negativní politické faktory se ekonomika v zemi aktivně rozvíjí a jak malé byty, tak penthousy s vilami, které jsou, mimochodem, podobné náklady jako moskevské dvoupokojové byty, mohou přinést velké zisky. To je dobrá volba jak pro investice nebo pronájem, tak i pro sezónní dovolenou nebo následné stěhování do trvalého bydliště, “uvedl expert.

Kromě toho doporučuje věnovat pozornost komerčním nemovitostem v Turecku. Nejprve – pro nebytové prostory na prvním pobřeží. „Jsou mezi nájemci velmi žádaní a mohou ročně přinést asi 10%,“ říká Krichevský.

Podvodní kameny
Z hlediska pronájmu je zde vše komplikovanější než v Rusku. Pokud v naší zemi stále existuje možnost pronajmout si bydlení „naslepo“, pak v Turecku existuje taková příležitost pouze před první kontrolou a poté půjdou pokuty. Je lepší uzavřít dohodu s agenturou a vyřešit ji prostřednictvím ní. Zpravidla je zákonem požadováno vydat analogii naší IP.

„Pamatujte, že krátkodobý nájem je ze zákona možný pouze s registrací právnické osoby a registrací všech hostů po dobu pobytu, včetně kojenců.“ Pokud tak neučiníte, může dojít k trestu odnětí svobody nebo ke konfiskaci majetku s pokutami až do výše 3 tisíc dolarů, “varuje expert.

Podvod? Recenze a zkušenosti s Program Profit – Archoa Investments Limited

I když se digitálním měnám letos nedaří tolik, jako v loňském roce, tak podvodů s kryptoměnami stále přibývá. Podvodníci vsázejí na spamy, reklamní bannery a dokonce i na klasické dopisy, prostřednictvím kterých nabízejí zvýhodněný nákup kryptoměn. Aby si získali důvěru čtenářů, tak slibují rychlé a snadné zbohatnutí, což často dokládají fiktivními příběhy a falešnými recenzemi. Problém je ale v tom, že slibované kryptoměny ani po zaplacení neobdržíte. A získat peníze zpět je kvůli anonymitě podvodníků prakticky nemožné.

Vážení podvedení, PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST TÉTO ZPRÁVĚ
Dnes 22.11.2018 jsem byl podat oznámení z dúvodu odhalení TČ nebo přestupku a jeho pachatele ve věci PODVOD S KRYPTOMĚNOU.
Šetření je dnešním dnem zahájeno a do 30 dnů musí vyšetřovatel učinit konečné rozhodnutí s konkrétním výsledkem.
Proto je teď velice důležité aby jste se připojili a v průběhu následujích 30 dní – nejlépe co nejdříve – šli na místní oddělení PČR ve vašem bydlišti a nahlásili co se Vám stalo.
Pokud naše škoda způsobená neznámým pachatelem překročí 5000,- Kč ( a to určitě překročí ), bude považováno toto jednání jako TRESTNÝ ČIN a je předpoklad, že vše převezme KRIMINÁLNÍ POLICIE.
Jen takto lze vypátrat a potrestat pachatele, který nás podvedl.
Pro podrobnější informace a případné rady mně neváhejte kontaktovat. pomocpodvedenym@seznam.cz
Z. T.
program-profit-gold-recenze-600x544
program-profit-gold-recenze-600×544

Program Profit a Archoa Investments Limited

Řadu těchto podvodů má na svědomí záhadná společnost Archoa Investments Limited se sídlem na ostrově Svatý Vincenc a Grenadiny v Karibiku. O této společnosti nenajdete prakticky žádné zmínky. Dokonce i oficiální web společnosti je velmi neurčitý a ani z něj není jasné, čím se společnost zabývá. Bude to pravděpodobně tím, že tato firma je podle všeho smyšlená a vůbec neexistuje. To by také vysvětlovalo, proč ji nenajdete v žádném obchodním rejstříku.

Program Profit a Archoa Investments Limited
Program Profit a Archoa Investments Limited


Podvodníci z Archoa Investments mimochodem nepůsobí jen v Česku, ale například i v Polsku. Název společnosti totiž zmiňuje řada polských webů, které varují před podvodnými projekty. Jméno Archoa Investments se například objevilo v mnoha polsky psaných spamových emailech, které nabízely snadné zhodnocení investic.

„Nový výrobce peněz“ vám peníze nevyrobí

V Česku společnost Archoa okrádá důvěřivé lidi například pomocí kryptoměnových poukazů označovaných jako Program Profit (nebo také ProgramProfit). Firma provozuje také web novyvyrobcepenez.com, který nabízí vzdělávání v oblasti online investování. Za zmínku stojí, že webová stránka ani služba nemá žádné jméno (snad jen Education finance), takže je velmi obtížné dohledat reference a recenze.

Podvodný web Nový výrobce penězS podvodem může souviset i webová stránka Ekonomika, která pod záminkou snadného zhodnocení peněz láká k nákupu kryptoměn (dříve Bitcoin, dnes TRON). Webová stránka, podle které údajně vyděláte 30 000 Kč na každé investované pětikoruně, má totiž velmi podobnou adresu (novy-vyrobce-penez.com, money-web.eu či my-money-invest.eu). Obě domény byly navíc zaregistrovány na konci roku 2017 s pouhým čtyřdenním rozestupem. Autoři tohoto podvodu už několikrát ukázali, že jim nedělá problém lhát a vymýšlet neexistující osoby (Martin Jánský, Bernard Mohyla a Bernard Kováč), jen aby získali peníze důvěřivých čtenářů.

Startovací balíček TRON

Kryptoměny nejsou podvod, ale opatrnost je na místě

Kryptoměny nejsou podvod a skutečně fungují. Důkazem je třeba Bitcoin, který se používá už od roku 2009. Ano, někdy se stane, že dojde k vykradení kryptoměnové burzy, k manipulaci s cenami nebo k problémům v platební síti, ale krádeže, manipulace či technické problémy nejsou cizí ani klasickým měnám. Kryptoměny jsou zkrátka alternativou k tradičním měnám a mají své výhody i nevýhody. Pokud tedy někde uvidíte nabídku na nákup kryptoměn, tak se nemusí nutně jednat o podvod.

Existuje hned několik různým způsobů, jak koupit kryptoměny. Nejčastěji se digitální měny obchodují přes burzy a směnárny, ale existují i kryptoměnové automaty. Důležité je ovšem nakupovat u známých a důvěryhodných prodejců. Vůbec nejhorší je nakupovat přes neznámé zprostředkovatele, kteří slibují vysoké zhodnocení, zvýhodněné ceny a další výhody. Právě touto cestou to totiž podvodníci zkouší nejčastěji.

Přehled ověřených způsobů, jak nakoupit kryptoměny, naleznete zde.

Nevěřte ani webům, které nabízejí obchodní programy nebo ziskové strategie pro obchodování s kryptoměnami. I zde totiž platí, že čím lákavější je nabídka, tím vyšší je pravděpodobnost, že se jedná o podvod. Neexistuje žádná záruka, že nákupem kryptoměn můžete jen vydělat. Je to stejné riziko, jako investice do akcií či komodit. Kryptoměny ovšem v posledních letech zažívají skutečný boom, v roce 2017 předvedly neuvěřitelný růst a proto jsou mezi investory tak populární.

 

RNDr. Jan Novák, Ph.D.

1999 Absoloval magisterské studium na Přírodovědecká fakulta, Palackého Universita Olomouc, katedra Ecologie, (Téma: Halophylous and subhalophylous vegetation in lower Poohří, školitel B. Trávníček)
2007 Doktorské studium na Katedře botaniky Biologické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor Botanika. (Thesis: Spontaneous succession of vegetation in quarries)
od 2004 Zaměstnán v Laboratoř Archeobotaniky a Paleolekologie, , Přírodovědecká fakulta Jihočeská Universita v Českých Budějovicích
RNDr. Jan Novák, Ph.D.
  RNDr. Jan Novák, Ph.D.
 • email: prourou@gmail.com
 • telefon:+420 602 532 319

Obor vědeckého zájmu

Mou hlavní pracovní náplní je kvartérní paleoekologie a environmentálními archeologie. Zabývám se především rekonstrukcí krajiny a vegetace to především na základě antrakologické a makrozbytkové analýzy. Pozornost věnují také projevům požárových událostí v přirozených profilech. Dalším oborem mého zajmu je ekologie rostlinných společenstev, která v současnosti úzce souvisí s mými aktivitami na poli ochrany přírody a biodiverzity.

Stáže a expedice

 • 2001 srpen-říjen Applied Vegetation Dynamics Laboratory, School of Biological Sciences, University of Liverpool, United Kingdom.
 • 2007 duben Výzkum ve spolupráci s egyptologickým ústavem na pyramidových polích v Abusíru, Egypt.
 • 2011 srpen Makroekologická analýza ekologických procesů na gradientu Norsko – Dánsko
 • 2012 červenec Pedoantrakologický výzkum na jižní Sibiři, Rusko.
 • 2014 duben Archeobotanický výzkum pyramidových polí v Abusíru, Egypt.
 • 2015 srpen Pedeantrakologický a vegetační výzkum v severním Mongolsku.
 • 2015 listopad Landcare Research, Lincoln, Nový Zéland; Pedoanthrakologický výzkum pánve Mackenzie, Nový Zéland.
 • 2016 duben Archeobotanický výzkum pyramidových polí v Abusíru, Egypt.
 • 2016 říjen Landcare Research, Lincoln, Nový Zéland; Pedoanthrakologický výzkum pánve Mackenzie, Nový Zéland.

Granty

 • Řešitel grantu GAČR č. 206/09/1564 (2009-2012), – Multi-proxy paleoekologický výzkum unikátních sedimentů ze zaniklého Komořanského jezera, Mostecká pánev, Česká republika.
 • Řešitel grantu GAČR č. 13-11193S, panelu č. P504 (2013-2016), – Holocenní dynamika ekosystému Hornomoravského úvalu jako klíc k poznání procesu, které ovlivnily tvorbu současné krajinné mozaiky
 • Člen řešitelského týmu GAČR 13-08169S panelu č. P504 (2013-2017), – Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy

Účast na řešených projektech

 • MSM 0021620826 2005-2011: Výzkum civilizace starého Egypta
 • GAAV IAAX00130801 2008 – 2011: Vztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech Strážnického Pomoraví (ČR)
 • GA404/09/0599 2009-2011: Neolitická těžba a zpracování surovin v Jizerských horách.
 • GAP405/10/2289 2010-2012: Záhada raně středověké sídelní aglomerace v Roztokách. Krajina,ekonomika a vzorce sídlištního chování.
 • GAAV ČR IAAX00050801 2008-2012: Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací.
 • GAČR P505/11/2387 2011-2014: Limity druhového bohatství: makroekologická analýza evolučních a ekologických procesů podmiňujících diverzitu na povrchu Země.

Publikace

 • Abraham V., Novák J., Houfková P., Petr L., Dudová L. 2017. A Landscape reconstruction Algorithm and pedoanthracological data reveal late Holocene woodland history in the lowlands of the NE Czech Republic.Review of Palaeobotany and Palynology 244: 54–64
 • Pokorný P., Novák J., Šída P., Divišová M., Kozáková R., Abraham V. 2017. Vývoj vegetace severočeských pískovcových území od pozdního glaciálu po střední holocén. In: Svoboda, J. [ed.] Mezolit severních Čech II.Archeologický ústav AVČR Brno, Brno, pp. 11-39.
 • Houfková, P., Bešta, T., Bernardová, A., Vondrák, D., Pokorný, P., Novák, J. 2017. Holocene climatic events linked to environmental changes at Lake Komořany Basin, Czech Republic, Holocene, DOI: 10.1177/0959683616683250.
 • Novák, J., Abraham, V., Houfková, P., Kočár, P., Vaněček, Z., Peška, J. 2017. History of the Litovelské Pomoraví woodland (NE Czech Republic): A comparison of archaeo-anthracological, pedoanthracological, and pollen data, Quaternary International, http://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.11.020.
 • Novák, J., Abraham, V., Kočár, P., Petr, L., Kočárová, R., Nováková, K., Houfková, P., Jankovská, V., Vaněček, Z. 2017: Middle- and upper-Holocene woodland history in central Moravia (Czech Republic) reveals biases of pollen and anthracological analysis. The Holocene Holocene 27: 349-360.
 • Nerudová, Z., Doláková, Z., Novák, J. 2016: New information augmenting the picture of local environment at the LGM/LGT in the context of the Middle Danube region. The Holocene 26: 1345-1354.
 • Gálová, A.,Hájková, P., Čierniková, M., Petr, L., Hájek, M., Novák, J., Rohovec, J., Jamrichová, R. Origin of a boreal birch bog woodland and landscape development on a warm low mountain summit at the Carpathian-Pannonian interface. The Holocene 26: 1112-1125.
 • Prach K., Tichý L., Lencová K., Adámek M., Koutecký T., Sádlo J., Bartošová A., Novák J., Kovář P., Jírová A., Šmilauer P. & Řehounková K. 2016. Does succession run towards potential natural vegetation? An analysis across seres. Journal of Vegetation Science 27: 515-523.
 • Škrdla, P., Nejman, L., Bartík, J., Rychtaříková, T., Nikolajev, P., Eigner, J., Nývltová-Fišáková M., Novák, J., Polanská, M. 2016. Mohelno – a terminal LGM industry with microlithic tools made on carenoidal blanks. Quaternary International 406: 184-194.
 • Mlejnek, O., Škrdla, P., Tostevin, G., Lisá, L., Novák, J. 2016: Želeč I (okr. Prostějov/CZ) – the Early Upper Palaeolithic Stratified Site: the Question of the Integrity of the Ondratice I/Želeč Surface Collection. Archäologisches Korrespondenzblatt 46: 1-14.
 • Šálková T., Dohnalová A., Novák J., Hiltscher T., Jiřík J., Vávra J. 2016. Unrecognized Taphonomy as a Problem of Identification and the Scale of Contamination of Archaeobotanical Assemblages – the Example of Prague – Zličín Migration Period Burial Ground. IANSA, 7: 87-110.
 • Pokorný, P., Novák, J. 2016: The vegetation of the Gravettian in eastern Central Europe. A review of current knowledge and the contribution of new findings. In: Svoboda, J. [ed.] Dolní Věstonice II. Chronostratigraphy, Paleoethnology, Paleoanthropology. 74-84 pp.
 • Novák J. 2016. Antrakologická a makrozbytková analýza z lokality Turnov – Maškovy zahrady. Archeologie ve středních Čechách 20: 787–792.
 • Hlásek D., Pták M., Hiltscher T.,John J., Novák J., Průchová E., Zavřel J. 2016. Sídelní areál mladší doby bronzové z podhůří Píseckých hor. Pohřební a sídlištní (?) komponenta z Kuklí u Tálína.  Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29: 143-166.
 • Novák, J., Svoboda, J., Šída, P., Prostředník, J., Pokorný, P., 2015. A charcoal record of Holocene woodland succession from sandstone rock shelters of North Bohemia (Czech Republic). Quaternary International 366: 25–36.
 • Bešta T., Novák J., Dreslerová D., Jankovská V., Bernardová A., Lisá L., Valentová D. 2015: Mid-Holocene history of a central European lake: Lake Komořany, Czech Republic. Boreas 44: 563-574 .
 • Pokorný, P.; Chytrý, M.; Juřičková, L.; Sádlo, J.; Novák, J.; Ložek, V. 2015: Mid-Holocene bottleneck for central European dry grasslands: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic? The Holocene 25:716-726.
 • Svitavská-Svobodová, H., Andreas, M., Krištůfek, V., Beneš, J., Novák, J. 2015: Guano, Pollen and Bats the Domica Cave and their Millennial History in the Slovak Karst National Park (Slovak Republic). Folia Geobotanica  50: 49-61.
 • Šálková, T., Bezděk, A., Březinová, H., Farkašová, K., Houfková, P., Chvojka, O., John, J., Koník, P., Kovačiková, L., Michálek, J., Novák, J., Pavelka, J., Šuláková, H., Bešta, T., Myšková, E., Weiter, L., Zronek, P. 2015: Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). Památky archeologické 106: 95-135.
 • Šálková, T., Houfková, P., Jiřík, J., Kovačiková, L., Novák, J., Pták, M., Bešta, T., Čejková, A. Myšková, E. 2015: Economy and Environment of a Medieval Town Reflected in Wells Backfill in Písek, Bakaláře Square (South Bohemia, Czech Republic). IANSA 6(1): 63-82.
 • Šálková, T., Houfková, P., Jiřík, J., Kovačiková, L., Novák, J., Pták, M., Bešta, T., Čejková, A., Myšková, E. 2015: Reflection of the medieval economy in the well backfill in Písek, Bakaláře square (South Bohemia, Czech Republic). IANSA  6(1): 83–92.
 • Svoboda, J., Hladilová Š., Horáček I., Kaiser J., Králík, M., Novák, J., Novák, M., Pokorný, P., Sázelová, S., Smolíková, L., Zikmind, T., 2014. Dolní Věstonice IIa: Gravettian microstratigraphy, environment, and the origin of baked clay production in Moravia. Quaternary International 359-360: 195-210.
 • Novák, J., Trotsiuk, V., Sýkora, O., Svoboda, M., and Chytrý, M., 2014. Ecology of Tilia sibirica in a continental hemiboreal forest: an analogue of a glacial refugium of broad-leaved temperate trees? The Holocene DOI: 10.1177/0959683614534744
 • Petr L. & Novák, J. 2014. High vegetation and environmental diversity during the Late Glacial and Early Holocene on the example of lowlands in the Czech Republic. Biologia 69/7: DOI: 10.2478/s11756-014-0381-9.
 • Pokorná, A., Houfková, P., Novák, J., Bešta, T., Kovačiková, L., Nováková, K., Zavřel, J., Starec, P., 2014. The oldest Czech fishpond discovered? An interdisciplinary approach to reconstruction of local vegetation in mediaeval Prague suburbs. Hydrobiologia 730:191-213, DOI 10.1007/s10750-014-1837-1.
 • Vysloužilová, B., Danková, L., Ertlen, D., Novák, J., Schwartz, D., Šefrna, L., Delhon, C., Berger, J.-F. 2014. Vegetation history of chernozems in the Czech Republic. Veget Hist Archaeobot, DOI 10.1007/s00334-014-0441-7
 • Petr, L., Sádlo, J., Žáčková, P., Lisá, L., Novák, J., Rohovec, J., Pokorný, P. 2013. Late-Glacial and Holocene Environmental History of an Oxbow Wetland in the Polabí Lowland (River Elbe, Czech Republic); a Context-Dependent Interpretation of a Multi-Proxy Analysis.-Folia Geobotanica, doi: 10.1007/s12224-013-9171-3
 • Kuna, M., Hajnalová, M., Kovaříková, L., Lisá, L., Novák, J., Bureš, M., Cílek, V.,  Hošek, J., Kočár, P., Majer, A., Makowiecki, D., Van Nieuland, J., Scott-Cummings, L., Suvová, Z., Světlík, I., Vandenberghe, D., Yost CH. L., Zabilska-Kunek, M. 2013. Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů. The Early Medieval site at Roztoky. The evidence of ecofacts. Památky Archeologické, CIV: 59-147.
 • Prach, K., Lencová, K., Rehounková, K., Dvořáková, H., Jírová, A., Konvalinková, P., Mudrák, O., Novák,  J., Trnková, R. 2013. Spontaneous vegetation succession at different central European mining sites: a comparison across seres. Environmental Science and Pollution Research 20 (11): 7680-7685.
 • Nejman, L., Wright, D., Lisá, L., Doláková, N., Horáček, I., Novák, J., Wood, R., Pacher, M., Sázelová, S., Holub, M., Přichystal, A., Nývltová-Fišáková, M. & Bajer, A. 2013. Hominids and palaeoenvironments in the Moravian Karst during Marine Isotope Stage 3: new excavations in Pod Hradem Cave, Czech Republic.- Antiquity, 087, Issue 337 http://antiquity.ac.uk/projgall/nejman337/
 • Svoboda, J., Novák, J., Novák, M., Sázelová, S., Demek, J., Hladilová, Š., Peša, V. 2013.  Paleolithic / Mesolithic stratigraphic sequences at Údolí samoty and Janova zátoka rockshelters, North Bohemia: Preliminary Report. – Archäologisches Korrespondenzblatt. 43: 469-488.
 • Novák, J. 2013. Anthracological analysis In: Neruda, P. Kaminská L. (eds.) Neanderthales from the Bojnice in the context of central Europe – Neandrtálci z Bojnic v kontextu střední Evropy. p. 191-192.
 • Prostředník, J., Novák, J. 2013. Záchranný archeologický výzkum v Turnově-Nudvojovicích v roce 2012. – Archeologie ve středních Čechách 17: 105-114.
 • Břicháček, P., Chvojka, O., Kovačíková, L., Novák, J. 2013. Objekty z mladší a pozdní doby bronzové v Bernarticích (okr. Písek). – Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 25:113-136.
 • Meduna, P.,Veselá, A., Bernardová, A., Novák, J. 2013: Záchranné archeologické výzkumy v areálu měst Mělníka a Mšena, Středočeský vlastivědný sborník 31, 160-169.
 • Novák J., Šída P. 2013. Uhlíky. In: Šída P., Prostředník J., Pokorný P., Novák J.: Velké Hamry II-Neolitický těžební a zpracovatelský areál. str.141-144.
 • Novák, J., Sádlo, J., Svobodová, H. 2012. Unusual vegetation stability in a lowland pine forest area (Doksy region, Czech Republic). The Holocéne 22:  947-955.
 • Novák, J., Lisá, L., Pokorný, P., Kuna, M. 2012. Charcoal analyses as an environmental tool for the study of early medieval sunken houses infills in Roztoky near Prague, Czech republic. Journal of Archaeological Science 39: 808-817.
 • Cílek, V., Bárta, M., Lisá, L., Pokorná, A., Juřičková, L., Bruna, V., Mahmoud, A.M.A., Bajer, A., Novák, J., Beneš, J. 2012. Diachronic development of the Lake of Abusir during the third millennium BC, Cairo, Egypt; Quaternary International 266: 14-24.
 • Novák, J. 2012. Antrakologická, xylotomická a makrozbytková analýza biomateriálu z Archeologického výzkumu v Přepeřích u Turnova. Archeologie ve středních Čechách 16: 925-928.
 • Novák, J. 2012. Dřevo In: Venclová N., Valentová J. (eds.) Oppidum Strakonice, Výzkum Albína Stockého r. 1929, Fontes Archaeologici Pragenses, 38: 74-75.
 • Novák, J., Šída, P. 2012. Uhlíky In : Šída, P. a kolektiv: Neolitický těžební a zpracovatelský areál ve Velkých Hamrech I. Pojizerské archeologické studie 1. Turnov. ISBN 978-80-87416-10-5
 • Kovačíková,  L., Novák, J., Prostředník, J. 2012. Záchranný archeologický výzkum Konejlovy jeskyně v Klokočských skalách, Fontes Nissae, XIII: 56-68.
 • Kozáková R., Šamonil P., Kuneš P., Novák J., Kočár P. and Kočárová R. 2011. Contrasting local and regional  Holocene histories of Abies alba in the Czech Republic in relation to human impact: Evidence fromforestry, pollen and anthracological data. The Holocene 21: 431-444.
 • Novák, J., Bernardová, A., Bešta, T., Houfková, P.,  Jankovská, V. 2011. Litorální část Komořanského jezera z pohledu paleoekologických analýz. Severočeskou přírodou, 42: 83-88.
 • Šída P., Chvojka O., Pokorný P., Novák J. 2011.  Výsledky první etapy výzkumu mezolitické lokality Švarcenberk 11 u Ponědrážky (okr. Jindřichuv Hradec). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23:5-18.
 • Dobeš M., Limburský P., Kyselý R., Novák J., Šálková T. 2011. Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu Řivnáčské osídlení ve Vlíněvsi. Archeologické rozhledy LXIII: 1-50.
 • Novák, J., Jankovská, V., Bešta, T.,Dreslerová, D. 2011. Long term vegetation changes in the Bilina River region, Czech Republic. Saguntum 11, 139-140.
 • Houfková, P., Bernardová, P., Nováková, K. a Novák, J. 2011. Závist u Sepekova:  záznam vegetační dynamiky jedlové olšiny. In Chvojka O. (ed) Osídlení doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách.  Archeologické výzkumy z jižních Čechách. Supplementum 8, str. 328-333.
 • Novak, J., Prach, K., 2010. Artificial sowing of endangered dry grassland species intodisused basalt quarries. Flora 205: 179-183.
 • Grygar, T., Svetlik, I., Lisá, L., Koptikova L., Bajer A., Wray, D. S., Ettler V., Mihaljevic M., Novakova T., Koubova, M., Novak J., Macka Z, Smetana M., 2010. Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium. – Catena, 80: 106-121.
 • Novák, J., Petr, L., Treml, V. 2010. Late-Holocene human-induced changes to the extent of alpine areas in the East Sudetes, Central Europe. The Holocene 20: 895-905.
 • Novák, J. 2010. Xylotomical analysis of samples from the eastern group of mastabas. In M. Bárta – F. Coppens – H. Vymazalová (eds.), Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Tombs AS 33-35, and AS 50-53, pp.356–358. Charles University in Prague, Prague .
 • Novák, J., Komárková V., Bernardová A. 2010. Vývoj vegetace od mladší doby kamenné do raného středověku na základě paleobotanických analýz z archeologického výzkumu v Turnově – Maškových zahradách. In  Prostředník J., Šída P., Thér R.(eds) Turnov-Maškovy zahrady-Příběh prastaré osady na břehu Jizery, pp. 24-27. Muzeum Českého ráje v Turnově, Turnov.
 • Kuna, M., Lisá, L.,  Novák, J. 2010. Zánik raně středověkých domů v Roztokách. Živá archeologie 11: 75-79.
 • Meduna, J, Sádlo, J., Novák, J. 2010. Archeologie (nejen) středověké krajiny, aneb o Bezdězském lese 2010. Živá archeologie 11: 87-91.
 • Pokorný, P., Šída, P., Novák, J., Prostředník, J. 2010. Neolitická těžba v Jizerských horách pohledem pylové a antrakologické analýzy. Archeologické rozhledy LXII: 587-607.
 • Novák, J. 2010. Vývoj dřevinné skladby v okolí polykulturního sídliště v Lošticích z pohledu antrakologické analýzy. – Ročenka AC Olomouc 11: 170-177.
 • Novák, J., Prostředník, J. 2010. Významné archeologické lokality Turnova. Jaká byla na Turnovsku vegetace od dob kamenných? Turnovsko 12: 17 – 18.
 • Bernardová, A., Blažková, G., Kovaříková, L., Meduna, P., Novák, J., Veselá, A. 2010.  Regionální muzeum Mělník. Archeologické výzkumy 2009. Středočeský vlastivědný sborník Muzeum a současnost, řada společenskovědní, 28: 107-117.
 • Bernardová, A., Meduna, P., Novák, J., Veselá, A. 2010.  Záchranný archeologický výzkum v Mělníku v roce 2009. Confluens 3: 179-192.
 • Tropek, R., Tichý L., Prach, K., Řehounek, J., Bogusch, P., Heneberg, P., Chuman, T., Konvička, M., Lepšová, A., Novák, J., Stárka, L., Zavadil, V. 2010. Kamenolomy. In: Řehounek J., Řehounková K.,
 • Prach K. (eds.) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. p. 37-61.
 • Bešta, T., Šafránková, J., Pouzar, M., Novák, J. and Nováková, K., 2009. Late Pleistocene – Early Holocene transition recorded in the sediments of a former shallow lake in the Czech Republic. -Hydrobiologia, 631:107-120.
 • Novák, J. 2009. Antrakologická analýza profilu MK IV v Krumlovském lese. – In P.Neruda – Z. Nerudová (eds.), Moravský Krumlov IV. Interdisciplinární analýzy, interpretace, důsledky. – Anthropos, Brno.
 • Novák, J. 2009. Dendrologická analýza fragmentů dřevěných hrobových konstrukcí a uhlíků ze sídlištních situací. In: Štefan, I. – Krutina,I.: Raně středověké sídliště, hromadný hrob a pohřebiště na Budči (poloha Na Týnici). Ke vztahu archeologie a „událostní historie“. Památky archeologické 100, 202–204.
 • Chvojka, O., Šálková, T., Beneš, J., Kovaříková, L., Novák, J. 2009. Březnice – první ploché pohřebiště mladší doby bronzové na Bechyňsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 22:61-99.
 • Beneš, J. Svitavská-Svobodová, H. Novák, J. Křováková, K., Šantrůček, J., Elhottová , D., Kováč, L.,Krištůfek, V. 2009. Reading the past from bat guanno. Domica cave palaeoecological research. Aragonit, 14.2, 170-171.
 • Novák, J., Krasnokutská T. 2009. Analýza uhlíků ze sídliště kultury s lineární keramikou v Bravanticích, okres Nový Jičín. Ročenka  2008, AC Olomouc 53-58.
 • Novák, J. 2009. Charakteristika přírodních poměrů: Dolní Poohří. Severočeskou Přírodou, 40:13-15.
 • Konvicka, M., Novak, J., Benes, J., Fric, Z., Bradley, J., Keil, P., Hrcek, J., Chobot, K., Marhoul, P., 2008. The last population of the Woodland Brown butterfly (Lopinga achine) in the Czech Republic: habitat use, demography and site management. – Journal of Insect Conservation 12: 549-560.
 • Šída, P., Pokorný, P., Novák, J., Prostředník, J. 2008. Příspěvek bioarcheologie k poznání neolitického těžebního areálu v Jistebsku (The contribution of bioarchaeology to the recognition of the Neolithic mining area at Jistebsko) – In: J. Beneš – P. Pokorný (eds). 9- Bioarcheologie v České republice, AÚ AVČR, Praha, s. 199-218.
 • Sedláček, R., Beneš, J., Čejková, A., Kolář, T., Komárková, V., Kyncl, T., Novák, J., Nováková, K., Světlík, I. 2008. Studna z Dražkovic u Pardubic: komplexní archeologická a archeobotanická analýza (The well from DraIkovice by Pardubice:complex archaeological and archaeobotanical analysis).  In: J. Beneš – P. Pokorný (eds). – Bioarcheologie v České republice, AÚ AVČR, Praha, s.285-330.
 • Novák, J. 2008. Antrakologická analýza vybraných objektů polykulturní lokality v Turnově v poloze „V Zátiší“. Archeologie ve středních Čechách 12, 385-387.
 • Novák, J. 2008. Xylotomická a antrakologická analýza vybraných objektů ze střední doby bronzové ve Straškově. – Archeologie ve středních Čechách 12, 251-252.
 • Prach, K., Bastl, M., Konvalinková, P., Konvalinková, P., Kovář, P., Novák, J., Pyšek, P., Řehounková, K. & Sádlo, J. 2008. Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích v České republice – přehled dominantních druhů a stadií. Příroda, 26: 5–26, 2008.
 • Novák, J. 2008. Dřevinná skladba severní části Oderské brány starší doby železné z pohledu antrakologické analýzy. – In: J. Beneš – P. Pokorný (eds).,  Bioarcheologie v České republice, AÚ AVĆR, Praha.
 • Nováková, K.,  Novák, J. a Šafránková, J. 2008. Paleoekologický výzkum Velanské cesty u Českých Velenic: zachycení lidské činnosti.. – In: J. Beneš – P. Pokorný (eds).,  Bioarcheologie v České republice, AÚ AVĆR, Praha.
 • Novák, J. 2007. Antrakologická analýza vybraných objektů časně laténského sídliště v Chržíně. – Archeologické rozhledy LIX 517-522.
 • Novák, J., Konvička, M., 2006. Proximity of valuable habitats affects succession patterns in abandoned quarries. Ecol. Eng. 26: 113-122.
 • Šemberová, K., Novák, J., Sádlo, J. 2006. Puccinellion limosae Soó 1933. In: Chytrý M. (ed.)  Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and Heathland Vegetation.- Academia, Praha, pp 120 -125.
 • Šemberová, K., Novák, J., Sádlo, J. 2006. Juncion gerardii Wendelberger 1943. In: Chytrý M. (ed.) Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and Heathland Vegetation.- Academia, Praha, pp.125- 132.
 • Novák, J., Chytrý, M. 2006. Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika ex Klika 1951. In: Chytrý M. (ed.) Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and Heathland Vegetation.- Academia, Praha, pp.332-342.
 • Chytrý, M., Novák, J. 2006. Bromion erecti Koch 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and Heathland Vegetation.- Academia, Praha, pp. 342-345.
 • Novák, J. 2006. Slívínko – zpráva o antrakologické analýze. In: E. Droberjar – M. Lutovský (eds.), Archeologie barbarů 2005, Praha (ÚAPPSČ).
 • Novák, J. 2006. Variabilita sukcesích změn vegetace v čedičových lomech Českého středohoří. Zprávy České Botanické společnosti 21: 107-112.
 • Krahulec F., Kaplan Z., Novák J., 2005. Tragopogon porrifolius × T. pratensis: the present state of an old hybrid population in Central Bohemia, the Czech Republic. – Preslia, 77: 297- 306.
 • Novák, J. et Sádlo, J. 2005. Co způsobuje přítomnost nelesních druhů v borech na křídových podkladech? Severočeskou Přírodou, 36-37:1-10.
 • Jaroš, P. et Novák, J. 2005. Současný stav populace Aster alpinus L. v NPR Bořeň a NPR Sedlo v Českém středohoří. Severočeskou Přírodou, 36-37: 53-60.
 • Novak J., Prach, K., 2003. Vegetation succession in basalt quarries: Pattern on a landscape scale, Vegetation succes

eD system Czech: Jan Novák

Distributor eD system Czech vybral nového ředitele nákupu z řad svých zaměstnanců. Uvolněné místo od 1. února 2018 obsadil dosavadní manažer skupiny nákupu Jan Novák.
Jan Novák, ředitel nákupu v eD system Czech
Jan Novák, ředitel nákupu v eD system Czech

„Honza Novák za poslední období na svých značkách prokázal, že je schopen rozvíjet portfolio produktů a má manažerský potenciál k převzetí celého týmu produktových manažerů v Česku a na Slovensku,“ zdůvodnil volbu výkonný ředitel eD system Czech Petr Slouka.

Distributor nového ředitele nákupu hledal od konce loňského roku, kdy tuto pozici právě Petr Slouka uvolnil poté, co byl s platností od 1. prosince 2017 jmenován výkonným ředitelem firmy, a zároveň zvolen do funkce předsedy představenstva eD system Czech.

„Personální změny ve společnosti jsou důsledkem transformace na nový obchodní model, a to sjednocením řízení firem eD system z Česka, Slovenska a Polska pod jedno vedení,“ uvedl Hynek Tyl, generální ředitel skupiny firem eD system.

V souvislosti s touto personální změnou se tak v eD system Czech uvolnila pozice manažera skupiny nákupu, na kterou bude v nejbližší době vypsáno výběrové řízení.

Jan Nosek Novák

Jan Nosek Novák
Jan Nosek Novák

Rodilý pražák, který po absolvování státní konzervatoře hostoval v divadle Na Vinohradech a divadle ABC. Po ukončení angažmá v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami se vydal na cestu herce a režiséra na volné noze.

6 let hrál v seriálu ulice, a diváci jej znají z celé řady dalších seriálů a filmů. Např. Zdivočelá země, Vyprávěj. Nejkrásnější hádanka (rež. Zdeněk Troška) nebo Šťastný smolař (rež. Jiří Strach)

MUDr. Jan Novák, Ph.D.

MUDr. Jan Novák, Ph.D.
MUDr. Jan Novák, Ph.D.
tel. 549 49 7966
e-mail: 324158@mail.muni.cz
MUDr. Jan Novák, Ph.D.
učo 324158
Odborný asistent IKII FN USA LF MU
Místnost A20/225
Kamenice 5 — A20
Fyziologický ústav
 Pracoviště
II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Pracovní zařazení odborný asistent
Místnost A20/225 (Kamenice 5 — A20, Fyziologický ústav)
Telefon 549 49 7966
Fyziologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Pracovní zařazení odborný asistent
Výzkumná skupina Ondřeje Slabého – Centrum molekulární medicíny – Středoevropský technologický institut
Pracovní zařazení odborný asistent

Konzultační hodiny

Studenti mých seminárních skupin se se mnou mohou dohodnout individuálně na cvičení.

2021/2022
podzim 2021 LF:aVLKB091 Clinical Biochemistry
LF:MNAB0711s Aplikovaná biochemie – seminář
LF:VLKB091 Klinická biochemie
LF:VLLP0532c Propedeutika II – cvičení
2020/2021
jaro 2021 LF:aVLFY0422s Fyziologie II – seminář
LF:aVLVL9X63c Vnitřní lékařství blok 3 – nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie
LF:MIIN0231p Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech I – přednáška
LF:MIKIN0231p Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech I – přednáška
LF:VLFY0422s Fyziologie II – seminář
LF:VLLP0633c Propedeutika III – cvičení
podzim 2020 LF:aVLKB091 Klinická biochemie
LF:MNAB0711s Aplikovaná biochemie – seminář
LF:VLFY0321s Fyziologie I – seminář
LF:VLKB091 Klinická biochemie
LF:VLLP0532c Propedeutika II – cvičení
LF:VLVP07127c Vědecká příprava VII: cvičení
2019/2020
jaro 2020 LF:aVLFY0422s Fyziologie II – seminář
LF:VLFY0422s Fyziologie II – seminář
LF:VLLP0633c Propedeutika III – cvičení
LF:VLVP06126c Vědecká příprava VI – cvičení
podzim 2019 LF:VLFY0321s Fyziologie I – seminář
LF:VLLP0532c Propedeutika II – cvičení
2018/2019
jaro 2019 LF:aVLFY0422s Fyziologie II – seminář
LF:VLFY0422s Fyziologie II – seminář
LF:VLLP0431p Propedeutika I – přednáška
LF:VLLP0633c Propedeutika III – cvičení
podzim 2018 LF:VLFY0321s Fyziologie I – seminář
2017/2018
jaro 2018 LF:aVLFY0422s Fyziologie II – seminář
LF:VLFY0422s Fyziologie II – seminář
podzim 2017 LF:aVLFY0321c Fyziologie I – cvičení
LF:aVLFY0321s Fyziologie I – seminář
LF:VLFY0321s Fyziologie I – seminář
 Publikace
Článek v odborném periodiku
Decreased Global Strains of LV in Asymptomatic Female Duchenne Muscular Dystrophy Gene Carriers Using CMR-FT
MASÁROVÁ, Lucia, Mary Luz MOJICA-PISCIOTTI, Roman PANOVSKÝ, Vladimír KINCL, Martin PEŠL, Lukáš OPATŘIL, Jan MÁCHAL, Jan NOVÁK, Tomáš HOLEČEK, Lenka JUŘÍKOVÁ, Věra FEITOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Decreased Global Strains of LV in Asymptomatic Female Duchenne Muscular Dystrophy Gene Carriers Using CMR-FT. J Am Coll Cardiol Cardiovasc Imaging. 2021. doi:10.1016/j.jcmg.2020.09.016.
Levels of endothelial substances in patients with newly identified hypertension compared with healthy controls
BIEL, Vladislav, Jan NOVÁK, Veronika ŘÍMALOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Josef TOMANDL, Jiří ŠPÁC a Miroslav SOUČEK. Levels of endothelial substances in patients with newly identified hypertension compared with healthy controls. Biomedical papers. Olomouc: Palacky University, 2021. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.062.
Endoskopická diagnostika a terapie pankreatobiliárních onemocnění u osob po resekci žaludku podle Billrotha I
KIANIČKA, Bohuslav, Lumír KUNOVSKÝ, Martin BLAHO, Vladimír KOJECKÝ, Alena ONDREJKOVÁ, Hana NECHUTOVÁ, Miroslav SOUČEK, Filip ŠUSTR, Markéta MUSILOVÁ, Jan NOVÁK, Petr PISKAČ a Petr DÍTĚ. Endoskopická diagnostika a terapie pankreatobiliárních onemocnění u osob po resekci žaludku podle Billrotha I. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, o. s., 2020, roč. 66, č. 6, s. „E43″-„E45″, 3 s. ISSN 0042-773X.
Non-coding RNAs and Cardiac Arrhythmias
ŠUSTR, Filip, Zdeněk STÁREK, Miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Non-coding RNAs and Cardiac Arrhythmias. Advances in Experimental Medicine and Biology. Singapore: Springer, 2020, roč. 1229, č. 2020, s. 287-300. ISSN 0065-2598. doi:10.1007/978-981-15-1671-9_17.
Reccurent thrombus in the gigantic left atrium during effective anticoagulant therapy: case report
MASÁROVÁ, Lucia, Jan NOVÁK, Martin PEŠL, Jiří ONDRÁŠEK, Jiří SEMÉNKA, Eva ŠIMAROVÁ a Roman PANOVSKÝ. Reccurent thrombus in the gigantic left atrium during effective anticoagulant therapy: case report. BMC Cardiovascular Disorders. London: Biomed Central Ltd, 2020, roč. 20, č. 1, s. 1-7. ISSN 1471-2261. doi:10.1186/s12872-019-01279-1.
Variability of Peripheral Pulse Wave Velocity in Patients With Diabetes Mellitus Type 2 During Orthostatic Challenge
SVAČINOVÁ, Jana, Jana HRUŠKOVÁ, Juraj JAKUBÍK, Ksenia BUDINSKAYA, Simona HIDEGOVÁ, Martin FABŠÍK, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Variability of Peripheral Pulse Wave Velocity in Patients With Diabetes Mellitus Type 2 During Orthostatic Challenge. Physiological Research. Prague: ACAD SCIENCES CZECH REPUBLIC, 2020, roč. 69, Supplement 3, s. „S433″-„S441″, 9 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.934594.
Flow mediated dilation – její úloha a význam ve screeningu rizika kardiovaskulárních chorob
BIEL, Vladislav, Jan NOVÁK, Luděk PLUHÁČEK a Jiří ŠPÁC. Flow mediated dilation – její úloha a význam ve screeningu rizika kardiovaskulárních chorob. Interní medicina pro praxi. Solen s.r.o., 2019, roč. 21, č. 2, s. 92-96, 6 s. ISSN 1212-7299.
Identification of a Diagnostic Set of Endomyocardial Biopsy microRNAs for Acute Cellular Rejection Diagnostics in Patients after Heart Transplantation Using Next-Generation Sequencing
NOVÁKOVÁ, Tereza, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jan NOVÁK, Petr HUDE, Július GODAVA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Filip ZLÁMAL, Petr NEMEC, Helena BEDANOVA, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jan KREJČÍ. Identification of a Diagnostic Set of Endomyocardial Biopsy microRNAs for Acute Cellular Rejection Diagnostics in Patients after Heart Transplantation Using Next-Generation Sequencing. Cells. Basel: MDPI, 2019, roč. 8, č. 11, s. 1-13. ISSN 2073-4409. doi:10.3390/cells8111400.
Status of nutrition and cardiovascular system in children from the south Moravian region of the Czech Republic: a pilot study
LINHARTOVÁ, Kateřina, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, Vojtěch SVÍZELA, M. PROKEŠ, M. PROKEŠOVÁ-KOSOVÁ, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Status of nutrition and cardiovascular system in children from the south Moravian region of the Czech Republic: a pilot study. Physiological research. Prague, 2019, roč. 68, Supplementum 3, s. „S243“-„S251“, 9 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.934355.
Funkce endotelu, její vztah k arteriální hypertenzi a možnosti její modulace
BIEL, Vladislav, Jan NOVÁK, Luděk PLUHÁČEK a Jiří ŠPÁC. Funkce endotelu, její vztah k arteriální hypertenzi a možnosti její modulace. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 64, 7-8, s. 762-770. ISSN 0042-773X.
HSPB7 GENE POLYMORPHISM ASSOCIATED WITH ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF OBESITY AND FAT INTAKE IN A CENTRAL EUROPEAN POPULATION
PAVLOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL a Julie DOBROVOLNÁ. HSPB7 GENE POLYMORPHISM ASSOCIATED WITH ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF OBESITY AND FAT INTAKE IN A CENTRAL EUROPEAN POPULATION. Central European journal of public health. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 26, č. 4, s. 272-277. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4921.
Human White Adipose Tissue Metabolome: Current Perspective
KUČERA, Jan, Zdeněk SPÁČIL, David FRIEDECKÝ, Jan NOVÁK, Matej PEKAŘ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Human White Adipose Tissue Metabolome: Current Perspective. OBESITY. HOBOKEN: WILEY, 2018, roč. 26, č. 12, s. 1870-1878. ISSN 1930-7381. doi:10.1002/oby.22336.
PIWI-piRNA pathway: Setting the pace of aging by reducing DNA damage
LENÁRT, Peter, Jan NOVÁK a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. PIWI-piRNA pathway: Setting the pace of aging by reducing DNA damage. Mechanisms of ageing and development. Ireland: Elsevier Science Ireland, 2018, roč. 173, July, s. 29-38. ISSN 0047-6374. doi:10.1016/j.mad.2018.03.009.
Allelic variants in vitamin D receptor gene are associated with adiposity measures in the central-European population
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Aneta POHOŘALÁ, Ondřej MIKEŠ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jan NOVÁK, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Hynek PIKHART. Allelic variants in vitamin D receptor gene are associated with adiposity measures in the central-European population. BMC Medical Genetics. ENGLAND: BIOMED CENTRAL LTD, 2017, roč. 18, č. 90, s. 1-9. ISSN 1471-2350. doi:10.1186/s12881-017-0454-z.
Combinations of common polymorphisms within GSTA1 and GSTT1 as a risk factor for psoriasis in a central European population: a case-control study
HRUŠKA, Pavel, Silvia RYBECKÁ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Ondřej SLABÝ, Vladimír VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Combinations of common polymorphisms within GSTA1 and GSTT1 as a risk factor for psoriasis in a central European population: a case-control study. JEADV – journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. England: BLACKWELL PUBLISHING, 2017, roč. 31, č. 10, s. „E461″-„E463″, 3 s. ISSN 0926-9959. doi:10.1111/jdv.14266.
Doxorubicin and Liposomal Doxorubicin Differentially Affect Expression of miR-208a and let-7g in Rat Ventricles and Atria
NOVÁK, Jan, Jiří ŠÁNA, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Doxorubicin and Liposomal Doxorubicin Differentially Affect Expression of miR-208a and let-7g in Rat Ventricles and Atria. Cardiovascular Toxicology. Totowa: Humana Press, 2017, roč. 17, č. 3, s. 355-359. ISSN 1530-7905. doi:10.1007/s12012-016-9393-8.
Higher energy intake variability as predisposition to obesity: novel approach using Interquartile range
FOREJT, Martin, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Marie FORBELSKÁ, Petr BIENERT, Petra MOŘKOVSKÁ, Miroslava ZAVŘELOVÁ, Aneta POHOŘALÁ, Miluše JURÁŠKOVÁ, Nabil SALAH a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Higher energy intake variability as predisposition to obesity: novel approach using Interquartile range. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2017, roč. 25, č. 4, s. 321-325. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4451.
Impaired baroreflex function during orthostatic challenge in patients after spinal cord injury
ONDRUŠOVÁ, Katarína, Jana SVAČINOVÁ, Michal JAVORKA, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Impaired baroreflex function during orthostatic challenge in patients after spinal cord injury. Journal of Neurotrauma. New York: Mary Ann Liebert, 2017, roč. 34, č. 24, s. 3381-3387. ISSN 0897-7151. doi:10.1089/neu.2017.4989.
Non-Invasive Assessment of Vascular System Function and Damage Induced by Anthracycline Treatment in the Pediatric Cancer Survivors
BUDINSKAYA, Ksenia, Veronika PUCHNEROVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Jan NOVÁK, Hana HRSTKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Anna PEKAŘOVÁ, Matej PEKAŘ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-Invasive Assessment of Vascular System Function and Damage Induced by Anthracycline Treatment in the Pediatric Cancer Survivors. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2017, roč. 66, Suppl. 4, s. „S553″-„S560″, 8 s. ISSN 0862-8408.
Parental heights and maternal education as predictors of length/height of children at birth, age 3 and 19 years, independently on diet: the ELSPAC study
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Tomáš PRUŠA, Jan NOVÁK, Ondřej MIKEŠ, Pavel ČUPR, Aneta POHOŘALÁ, Jan ŠVANCARA, Lenka ANDRÝSKOVÁ a Hynek PIKHART. Parental heights and maternal education as predictors of length/height of children at birth, age 3 and 19 years, independently on diet: the ELSPAC study. European Journal of Clinical Nutrition. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2017, roč. 71, č. 10, s. 1193-1199. ISSN 0954-3007. doi:10.1038/ejcn.2016.244.
Caffeine and cardiovascular diseases: critical review of current research
ZULLI, Anthony, Renee M. SMITH, Peter KUBATKA, Jan NOVÁK, Yoshio UEHARA, Hayley LOFTUS, Tawar QARADAKHI, Miroslav POHANKA, Nazarii KOBYLIAK, Angela ZAGATINA, Jan KLIMAS, Alan HAYES, Giampiero La ROCCA, Miroslav SOUČEK a Peter KRUZLIAK. Caffeine and cardiovascular diseases: critical review of current research. European Journal of Nutrition. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2016, roč. 55, č. 4, s. 1331-1343. ISSN 1436-6207. doi:10.1007/s00394-016-1179-z.
mikroRNA a vnitřní lékařství: od patofyziologie k novým diagnostickým a terapeutickým postupům
NOVÁK, Jan a Miroslav SOUČEK. mikroRNA a vnitřní lékařství: od patofyziologie k novým diagnostickým a terapeutickým postupům. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 6, s. 477-485. ISSN 0042-773X.
MikroRNA u cerebrovaskulárních onemocnění – od patofyziologie k potenciálním bio­markerům
VOLNÝ, Ondřej, Linda KAŠIČKOVÁ, Dominika COUFALOVÁ, Petra CIMFLOVÁ a Jan NOVÁK. MikroRNA u cerebrovaskulárních onemocnění – od patofyziologie k potenciálním bio­markerům. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 3, s. 287-293. ISSN 1210-7859.
MikroRNA v kardiologii – přehled pro klinickou praxi
NOVÁK, Jan. MikroRNA v kardiologii – přehled pro klinickou praxi. Kardiologická revue – Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 4, s. 258-267. ISSN 1212-4540.
Muscle-specific microRNAs in skeletal muscle development
HOŘÁK, Martin, Jan NOVÁK a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Muscle-specific microRNAs in skeletal muscle development. Developmental Biology. San Diego: Academic Press Inc., 2016, roč. 410, č. 1, s. 1-13. ISSN 0012-1606. doi:10.1016/j.ydbio.2015.12.013.
Na jaké hodnoty snižovat systolický krevní tlak? Studie SPRINT
SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jan NOVÁK. Na jaké hodnoty snižovat systolický krevní tlak? Studie SPRINT. Kardiologická revue – Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 1, s. 55-58. ISSN 1212-4540.
Nové možnosti diagnostiky vnitřních nemocí – mikroRNA
NOVÁK, Jan. Nové možnosti diagnostiky vnitřních nemocí – mikroRNA. Medicína & umění. Praha: Petr Cincibuch, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 17-18. ISSN 1803-3679.
Studie SPRINT: Kam až snižovat systolický krevní tlak
SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jan NOVÁK. Studie SPRINT: Kam až snižovat systolický krevní tlak. Časopis lékařů českých. Praha: MeDitorial, s.r.o., 2016, roč. 155, č. 4, s. 9-12. ISSN 0008-7335.
Význam mikroRNA v patofyziologii aterosklerózy a jejich možné klinické využití
NOVÁK, Jan a Miroslav SOUČEK. Význam mikroRNA v patofyziologii aterosklerózy a jejich možné klinické využití. Atheroreview. Brno: Facta Medica, s.r.o., 2016, roč. 1, č. 3, s. 144-150. ISSN 2464-6555.
XXIII. kongres České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně
NOVÁK, Jan. XXIII. kongres České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 10, s. 847. ISSN 0042-773X.
Association of the ACE rs4646994 and rs4341 Polymorphisms with the Progression of Carotid Atherosclerosis in Slovenian Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
MERLO, S., Jan NOVÁK, Nikola TKÁČOVÁ, Nikolajević J. STARČEVIĆ, Šantl M. LETONJA, J. MAKUC, Cokan A. VUJKOVAC, J. LETONJA, D. BREGAR, M. ZORC, M. ROJKO, S. MANKOČ, Peter KRUŽLIAK a D. PETROVIČ. Association of the ACE rs4646994 and rs4341 Polymorphisms with the Progression of Carotid Atherosclerosis in Slovenian Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Balkan Journal of Medical Genetics. Skopje: Macedonian Academy of Sciences and Arts, 2015, roč. 18, č. 2, s. 37-42. ISSN 1311-0160. doi:10.1515/bjmg-2015-0084.
Mechanistic Role of MicroRNAs in Coupling Lipid Metabolism and Atherosclerosis
NOVÁK, Jan, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Nikola TKÁČOVÁ a Gaetano SANTULLI. Mechanistic Role of MicroRNAs in Coupling Lipid Metabolism and Atherosclerosis. Advances in Experimental Medicine and Biology. New York: Springer, 2015, roč. 887, „neuvedeno“, s. 79-100. ISSN 0065-2598. doi:10.1007/978-3-319-22380-3_5.
microRNAs in Cerebrovascular Disease
VOLNÝ, Ondřej, Linda KAŠIČKOVÁ, Dominika COUFALOVÁ, Petra CIMFLOVÁ a Jan NOVÁK. microRNAs in Cerebrovascular Disease. Advances in Experimental Medicine and Biology. Cham: Springer, 2015, roč. 888, „neuvedeno“, s. 155-195. ISSN 0065-2598. doi:10.1007/978-3-319-22671-2_9.
MicroRNAs in pulmonary arterial hypertension: pathogenesis, diagnosis and treatment
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK a Anna VAŠKŮ. MicroRNAs in pulmonary arterial hypertension: pathogenesis, diagnosis and treatment. Journal of the American Society of Hypertension. New York: Elsevier Science Inc., 2015, roč. 9, č. 3, s. 221-234. ISSN 1933-1711. doi:10.1016/j.jash.2014.12.011.
Polymorphism in miR-31 and miR-584 binding site in the angiotensinogen gene differentially influences body fat distribution in both sexes
MÁCHAL, Jan, Jan NOVÁK, Renata HÉŽOVÁ, Filip ZLÁMAL, Anna VAŠKŮ, Ondřej SLABÝ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Polymorphism in miR-31 and miR-584 binding site in the angiotensinogen gene differentially influences body fat distribution in both sexes. Genes and Nutrition. New York: Springer, 2015, roč. 10, č. 5, s. 1-7. ISSN 1555-8932. doi:10.1007/s12263-015-0488-9.
The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population
ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Martin FOREJT, Soňa HAVLENOVÁ, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. Nutritional Neuroscience. West Yorkshire: Maney Publishing, 2015, roč. 18, č. 1, s. 41-48. ISSN 1028-415X. doi:10.1179/1476830513Y.0000000100.
The presence of B-cell activating factor (BAFF) in umbilical cord blood in both healthy and pre-eclamptic pregnancies and in human breast milk.
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Zuzana HODICKÁ, Jan NOVÁK, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Pavel VENTRUBA, Vojtěch THON a Anna VAŠKŮ. The presence of B-cell activating factor (BAFF) in umbilical cord blood in both healthy and pre-eclamptic pregnancies and in human breast milk. Journal of Reproductive Immunology. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2015, roč. 109, JUN 2015, s. 89-93. ISSN 0165-0378. doi:10.1016/j.jri.2014.12.003.
The role of visfatin (PBEF/Nampt) in pregnancy complications
PAVLOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. The role of visfatin (PBEF/Nampt) in pregnancy complications. Journal of Reproductive Immunology. Shannon: Elsevier Ireland LTD, 2015, roč. 112, NOV 2015, s. 102-110. ISSN 0165-0378. doi:10.1016/j.jri.2015.09.004.
Central Pulse Pressure and Variability in Matrix Metalloproteinases Genes and Their Inhibitors in Patients With Ischemic Heart Disease
VAŠKŮ, Anna, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jiří PAŘENICA, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jan NOVÁK, Monika CHMELÍKOVÁ, Dana HONSOVÁ, Jolana LIPKOVÁ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. Central Pulse Pressure and Variability in Matrix Metalloproteinases Genes and Their Inhibitors in Patients With Ischemic Heart Disease. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2014, roč. 63, Suppl. 4, s. „S497″-„S507″, 11 s. ISSN 0862-8408.
Dysbalance autonomního nervového systému u mladých dospělých s nadváhou
TKÁČOVÁ, Nikola, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Dysbalance autonomního nervového systému u mladých dospělých s nadváhou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, roč. 23, č. 3. ISSN 1210-5481.
Interatrial Pressure Gradients During Simulated Obstructive Sleep Apnea: A Catheter-Based Study
KONEČNÝ, Tomáš, Amber D. KHANNA, Jan NOVÁK, Abdi A. JAMA, George M ZAWADOWSKI, Marek ORBAN, Gregg PRESSMAN, Jan BUKARTYK, Tomáš KÁRA, Frank Jr. CETTA, Barry A BORLAUG, Virend K. SOMERS a Guy S. REEDER. Interatrial Pressure Gradients During Simulated Obstructive Sleep Apnea: A Catheter-Based Study. Cathetrization and cardiovascular interventions. 2014. ISSN 1522-726X. doi:10.1002/ccd.25433.
MicroRNAs Involved in the Lipid Metabolism and Their Possible Implications for Atherosclerosis Development and Treatment
NOVÁK, Jan, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Tomáš KÁRA a Miroslav NOVÁK. MicroRNAs Involved in the Lipid Metabolism and Their Possible Implications for Atherosclerosis Development and Treatment. Mediators of Inflammation. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, č. 275867, s. 1-14. ISSN 0962-9351. doi:10.1155/2014/275867.
MicroRNA-206: a Promising Theranostic Marker
NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Ondřej SLABÝ a Miroslav NOVÁK. MicroRNA-206: a Promising Theranostic Marker. THERANOSTICS. LAKE HAVEN: IVYSPRING INT PUBL, 2014, roč. 4, č. 2, s. 119-133. ISSN 1838-7640. doi:10.7150/thno.7552.
Role mikroRNA v patofyziologii neuroblastomu a možnosti jejich využití pro diagnostiku, odhad prognózy a terapii
VINKLÁREK, Jan, Jan NOVÁK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jaroslav ŠTĚRBA a Ondřej SLABÝ. Role mikroRNA v patofyziologii neuroblastomu a možnosti jejich využití pro diagnostiku, odhad prognózy a terapii. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2014, roč. 27, č. 5, s. 331-339. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2014331.
Role of calprotectin in cardiometabolic diseases
KRUŽLIAK, Peter, Jan NOVÁK, Miroslav NOVÁK a George J. FODOR. Role of calprotectin in cardiometabolic diseases. Cytokine & Growth Factor Reviews. Oxford: Elsevier Science Ltd., 2014, roč. 25, č. 1, s. 67-75. ISSN 1359-6101. doi:10.1016/j.cytogfr.2014.01.005.
„Stress entropic load“ as a transgenerational epigenetic response trigger
BIENERTOVÁ-VAŠKŮ, Julie, Ivo NEČESÁNEK, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK a Filip ZLÁMAL. „Stress entropic load“ as a transgenerational epigenetic response trigger. Medical Hypotheses. Edinburg: Churchill Livingstone, 2014, roč. 82, č. 3, s. 271-274. ISSN 0306-9877. doi:10.1016/j.mehy.2013.12.008.
The PER3 VNTR polymorphism is a predictor of dietary composition in the Central European population
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Jolana LIPKOVÁ, Jiří ŠŤASTNÝ, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. The PER3 VNTR polymorphism is a predictor of dietary composition in the Central European population. Biological Rhythm Research. Oxon: Taylor & Francis Ltd., 2014, roč. 45, č. 5, s. 747-757. ISSN 0929-1016. doi:10.1080/09291016.2014.913949.
The prediction role of indexes of circulating adipokines for common anthropometric and nutritional characteristics of obesity in the obese Central European population
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Soňa HAVLENOVÁ, Aneta JACKOWSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. The prediction role of indexes of circulating adipokines for common anthropometric and nutritional characteristics of obesity in the obese Central European population. Eating Behaviors. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 15, č. 2, s. 244-251. ISSN 1471-0153. doi:10.1016/j.eatbeh.2014.03.001.
Vascular endothelial growth factor inhibitor-induced hypertension: from pathophysiology to prevention and treatment based on long-acting nitric oxide donors.
KRUŽLIAK, Peter, Jan NOVÁK a Miroslav NOVÁK. Vascular endothelial growth factor inhibitor-induced hypertension: from pathophysiology to prevention and treatment based on long-acting nitric oxide donors. American Journal of Hypertension. Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 27, č. 1, s. 3-13. ISSN 0895-7061. doi:10.1093/ajh/hpt201.
MicroRNAs involved in skeletal muscle development and their roles in rhabdomyosarcoma pathogenesis
NOVÁK, Jan, Jan VINKLÁREK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs involved in skeletal muscle development and their roles in rhabdomyosarcoma pathogenesis. PEDIATRIC BLOOD & CANCER. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013, roč. 60, č. 11, s. 1739-1746. ISSN 1545-5009. doi:10.1002/pbc.24664.
Konferenční abstrakt
Diabetici mají jinou odpověď rychlosti pulzové vlny v periferních tepnách na ortostatickou zátěž
SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jana HRUŠKOVÁ. Diabetici mají jinou odpověď rychlosti pulzové vlny v periferních tepnách na ortostatickou zátěž. In 96. Fyziologické dni. 2020. ISBN 978-80-8187-074-3.
Not „just another“ limb ischemia – a rare case of psoriatic vasculitis
NOVÁK, Jan. Not „just another“ limb ischemia – a rare case of psoriatic vasculitis. In European Federation of Internal Medicine Winter School. 2020.
Odpověď rychlosti pulzové vlny na ortostatickou zátěž u diabetiků a zdravých kontrol
SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA a Jana HRUŠKOVÁ. Odpověď rychlosti pulzové vlny na ortostatickou zátěž u diabetiků a zdravých kontrol. In 96. Fyziologické dni. 2020. ISBN 978-80-8187-074-3.
Beat-to-beat variability of pulse wave velocity
SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jana HRUŠKOVÁ. Beat-to-beat variability of pulse wave velocity. In Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Italian Physiological Society (SIF) Bologna (Italy), September 10th – 13th 2019. 2019. ISSN 1748-1708.
Different response of pulse wave velocity to orthostatic challenge in older diabetics
SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jana HRUŠKOVÁ. Different response of pulse wave velocity to orthostatic challenge in older diabetics. In Jahreskongress 2019. 2019.
Hledání plazmatických mikroRNA jako prognostických biomarkerů rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – pilotní data
ŠUSTR, Filip, Jan NOVÁK, Táňa MACHÁČKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Zdeněk STÁREK a Miroslav SOUČEK. Hledání plazmatických mikroRNA jako prognostických biomarkerů rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – pilotní data. In XXXVIII. Dny Mladých Internistů. 2019.
Identifying urinary microRNAs for heart allograft rejection monitoring using small RNA sequencing – Pilot results
NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Identifying urinary microRNAs for heart allograft rejection monitoring using small RNA sequencing – Pilot results. In ESC365. 2019. ISSN 1388-9842.
Komplikovaná titrace antihypertenzní medikace u pacientky na peritoneální dialýze pro chyloascites – kazuistika
NOVÁKOVÁ, Nikola, Eliška BOŽENKOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Jan NOVÁK a Miroslav SOUČEK. Komplikovaná titrace antihypertenzní medikace u pacientky na peritoneální dialýze pro chyloascites – kazuistika. In 47. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2019.
Plazmatické mikroRNA užitelné ve skreeningu spánkové apnoe u hypertenzních pacientů
NOVÁK, Jan, Lujza ZIKMUND GALKOVÁ, Ondřej LUDKA a Miroslav SOUČEK. Plazmatické mikroRNA užitelné ve skreeningu spánkové apnoe u hypertenzních pacientů. In 47. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2019.
Screening for obstructive sleep apnea syndrome in hypertensive patients using circulating microRNAs: concept and pilot results
NOVÁK, Jan. Screening for obstructive sleep apnea syndrome in hypertensive patients using circulating microRNAs: concept and pilot results. In European Society of Hypertension Summer School 2019. 2019.
Sulfán a jeho hladiny u pacientov s diabetom mellitom
FABŠÍK, Martin, Petr BABULA a Jan NOVÁK. Sulfán a jeho hladiny u pacientov s diabetom mellitom. In 47. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2019.
Vedlejší efekt antihypertenzní terapie: zkalení peritoneálního dialyzátu imitující bakteriální peritonitidu
BOŽENKOVÁ, Eliška, Jan NOVÁK, Nikola NOVÁKOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Vedlejší efekt antihypertenzní terapie: zkalení peritoneálního dialyzátu imitující bakteriální peritonitidu. In XXVI. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP. 2019.
Ambulatory arterial stiffness index in patients with hypertension and rheumatoid arthritis
ŘIHÁČEK, Ivan a Jan NOVÁK. Ambulatory arterial stiffness index in patients with hypertension and rheumatoid arthritis. 2018.
Circulating levels of selected microRNAs and their relation to nitric oxide levels in hypertensive patients
NOVÁK, Jan, Vladislav BIEL, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Circulating levels of selected microRNAs and their relation to nitric oxide levels in hypertensive patients. In 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 2018. ISSN 0263-6352.
Hladiny sulfánu u pacientov s diabetes mellitus 2. typu: metodická štúdia a pilotné výsledky
FABŠÍK, Martin, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Petr BABULA a Jan NOVÁK. Hladiny sulfánu u pacientov s diabetes mellitus 2. typu: metodická štúdia a pilotné výsledky. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
Hladiny vybraných plazmatických mikroRNA u pacientů po srdeční transplantaci odrážejí probíhající celulární rejekci štěpu – primární výsledky sekvenací
NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Dalibor MLEJNEK, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Hladiny vybraných plazmatických mikroRNA u pacientů po srdeční transplantaci odrážejí probíhající celulární rejekci štěpu – primární výsledky sekvenací. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
Identifikace potencionálních miRNA jako biomarkeru plicní embolizace s využitím sekvenování nové generace – pilotní data
ULRICHOVÁ, Lucie a Jan NOVÁK. Identifikace potencionálních miRNA jako biomarkeru plicní embolizace s využitím sekvenování nové generace – pilotní data. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
Použití sekvenování nové generace při hledání kandidátních mikroRNA jako biomarkerů rekurence fibrilace síní po katetrové ablaci – pilotní data
ŠUSTR, Filip, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jan OPPELT, Ondřej SLABÝ, Zdeněk STÁREK a Jan NOVÁK. Použití sekvenování nové generace při hledání kandidátních mikroRNA jako biomarkerů rekurence fibrilace síní po katetrové ablaci – pilotní data. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
Recidivující trombus levé síně u pacienta na účinné antikoagulační terapii – kazuistika
MASÁROVÁ, Lucia, Jan NOVÁK, Martin PEŠL, Jiří ONDRÁŠEK, Jiří SEMÉNKA, Eva ŠIMAROVÁ a Roman PANOVSKÝ. Recidivující trombus levé síně u pacienta na účinné antikoagulační terapii – kazuistika. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
Význam bioimpedančnej pulzovej krivky u diabetikov
HIDEGOVÁ, Simona, Juraj JAKUBÍK, Jana SVAČINOVÁ, Dominik NEDOMA, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Jana HRUŠKOVÁ, Manlio VINCIGUERRA, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Význam bioimpedančnej pulzovej krivky u diabetikov. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
Význam bioimpedanční pulzové křivky u diabetiků
HIDEGOVÁ, Simona, Juraj JAKUBÍK, Jana SVAČINOVÁ, Dominik NEDOMA, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Jana HRUŠKOVÁ, VICIGUERRA MANLIO, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Význam bioimpedanční pulzové křivky u diabetiků. In 62. studentská vědecká konference LF MU Brno – konferenční abstrakt. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
Circulating levels of microrna-210 and microrna-126 are increased in hypertensive patients suffering from obstructive sleep apnea: pilot results
NOVÁK, Jan, Mojmír BLAHA, ondřej LUDKA a miroslav SOUČEK. Circulating levels of microrna-210 and microrna-126 are increased in hypertensive patients suffering from obstructive sleep apnea: pilot results. In World Sleep 2017. 2017. ISSN 1389-9457. doi:10.1016/j.sleep.2017.11.707.
Endothelial Dysfunction in Patients With Hypertension and Resistant Hypertension – Profound Vasoconstriction or Improper Vasodilation? Pilot Results
NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, zuzana NOVÁKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Endothelial Dysfunction in Patients With Hypertension and Resistant Hypertension – Profound Vasoconstriction or Improper Vasodilation? Pilot Results. In 27th European Meeting on Hypertension and Cardivascular Protection. 2017. ISSN 0263-6352. doi:10.1097/01.hjh.0000523434.58534.45.
Levels of various microRNAs are altered in endomyocardial biopsies during acute cellular rejection in patients after heart transplantation.
NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tereza KÁFUŇKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Levels of various microRNAs are altered in endomyocardial biopsies during acute cellular rejection in patients after heart transplantation. In Europena Society of Cardiology Congress 2017. 2017. ISSN 0195-668X. doi:10.1093/eurheartj/ehx493.P6030.
Screening for sleep apnoea in patients with resistant hypertension using microRNAs: preliminary report
NOVÁK, Jan, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Ondřej LUDKA, Mojmír BLAHA a Miroslav SOUČEK. Screening for sleep apnoea in patients with resistant hypertension using microRNAs: preliminary report. In European Society of Cardiology Congress 2017. 2017. ISSN 0195-668X.
Změny hladin microRNA ve vzorcích endomyokardiální biopsie během akutní celulární rejekce u pacientů po srdeční transplantaci
KÁFUŇKOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a lenka ŠPINAROVÁ. Změny hladin microRNA ve vzorcích endomyokardiální biopsie během akutní celulární rejekce u pacientů po srdeční transplantaci. In XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS a BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS. 2017.
Hladiny mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu – pilotní data
TOMÁŠKOVÁ, Veronika, Nikola TKÁČOVÁ, Filip ŠUSTR, Vladislav BIEL a Jan NOVÁK. Hladiny mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu – pilotní data. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
mikroRNA v diagnostice spánkové apnoe: pilotní studie
NOVÁK, Jan. mikroRNA v diagnostice spánkové apnoe: pilotní studie. In 44. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
Plasmatic and Urinary microRNAs as Biomarkers in Cardiovascular Diseases
NOVÁK, Jan a Miroslav SOUČEK. Plasmatic and Urinary microRNAs as Biomarkers in Cardiovascular Diseases. In Anitschkow Days – Symposium of the International Atherosclerosis Society. 2016.
Inserčně-deleční polymorfismus v genu pro ACE a jeho vztah k rychlosti progrese aterosklerózy karotid u pacientů s DM 2. typu
TKÁČOVÁ, Nikola, Danijel PETROVIČ a Jan NOVÁK. Inserčně-deleční polymorfismus v genu pro ACE a jeho vztah k rychlosti progrese aterosklerózy karotid u pacientů s DM 2. typu. In 43. Pracovní Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
mikroRNA v protekci myokardu
NOVÁK, Jan. mikroRNA v protekci myokardu. In 43. Pracovní Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
Polymorfismy RS5186 v AT1R a RS7079 v AGT ovlivňují krevní tlak a jeho variabilitu u mladých osob
ŠUSTR, Filip, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jan NOVÁK. Polymorfismy RS5186 v AT1R a RS7079 v AGT ovlivňují krevní tlak a jeho variabilitu u mladých osob. In 43. Pracovní Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
Doxorubicin and liposomal doxorubicin affect microRNA expression in rat right ventricles
NOVÁK, Jan, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Doxorubicin and liposomal doxorubicin affect microRNA expression in rat right ventricles. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014. 2014. ISBN 978-80-8141-064-2.
Evaluation of Baroreflex Sensitivity in Overweight Young Adults
TKÁČOVÁ, Nikola, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Evaluation of Baroreflex Sensitivity in Overweight Young Adults. In 23rd Meeting of ES-PCR (European Society of Paediatric Clinical Research). 2014. ISBN 978-961-6909-33-4.
Epigenetické změny na úrovni tukové tkáně během ontogenetického vývoje z hlediska rizika rozvoje komplexních onemocnění později během života
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Silvia RYBECKÁ a Anna VAŠKŮ. Epigenetické změny na úrovni tukové tkáně během ontogenetického vývoje z hlediska rizika rozvoje komplexních onemocnění později během života. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
Kombinovaný vliv polymorfismů v genech pro aldosteronsyntázu (ALDS) a angiotenzin-konvertující enzym (ACE) na krátkodobou variabilitu a regulaci krevního tlaku
NOVÁK, Jan, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Kombinovaný vliv polymorfismů v genech pro aldosteronsyntázu (ALDS) a angiotenzin-konvertující enzym (ACE) na krátkodobou variabilitu a regulaci krevního tlaku. In 41. Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2013.
MikroRNA: DIAGNOSTICKÉ, PROGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI U KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ (ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ)
NOVÁK, Jan, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Ondřej SLABÝ. MikroRNA: DIAGNOSTICKÉ, PROGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI U KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ (ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ). In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
Omentin a epigenetické souvislosti u komplexních nemocí
ŠPLÍCHAL, Zbyněk, filip ZLÁMAL, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Silvia RYBECKÁ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Omentin a epigenetické souvislosti u komplexních nemocí. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
VLIV KOMPENZATORNÍ BUNĚČNÉ ENERGETIKY / ENERGETICKÉ NÁLOŽE/ NA FIXACI EPIGENOMU
NEČESÁNEK, Ivo, Filip ZLÁMAL, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Silvia RYBECKÁ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. VLIV KOMPENZATORNÍ BUNĚČNÉ ENERGETIKY / ENERGETICKÉ NÁLOŽE/ NA FIXACI EPIGENOMU. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
VÝZNAM MIKRORNA V PATOGENEZI, DIAGNOSTICE, PROGNÓZE A TERAPII NEUROBLASTOMEM TRPÍCÍCH PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ
VINKLÁREK, Jan, Jan NOVÁK, Ivo NEČESÁNEK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. VÝZNAM MIKRORNA V PATOGENEZI, DIAGNOSTICE, PROGNÓZE A TERAPII NEUROBLASTOMEM TRPÍCÍCH PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
Vztah inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotensin-konvertující enzym k variabilitě krevního tlaku
NOVÁK, Jan. Vztah inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotensin-konvertující enzym k variabilitě krevního tlaku. In 57. Studentská vědecká konference. 2013. ISBN 978-80-210-6234-4.
Vliv C-344T polymorfismu v genu pro aldosteronsyntázu na krátkodobou regulaci krevního tlaku
NOVÁK, Jan. Vliv C-344T polymorfismu v genu pro aldosteronsyntázu na krátkodobou regulaci krevního tlaku. In 56. Studentská vědecká konference. 2012. ISBN 978-80-210-5857-6.
VLIV POLYMORFISMU V GENU PRO ALDOSTERONSYNTÁZU NA KRÁTKODOBOU VARIABILITU SRDEČNÍ FREKVENCE A CITLIVOST BAROREFLEXU U MLADÝCH OSOB
NOVÁK, Jan, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. VLIV POLYMORFISMU V GENU PRO ALDOSTERONSYNTÁZU NA KRÁTKODOBOU VARIABILITU SRDEČNÍ FREKVENCE A CITLIVOST BAROREFLEXU U MLADÝCH OSOB. In 40. Pracovní setkání Komise experimentální kardiologie. 2012. ISSN 1801-6103.
A cosinor analysis of 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in young adults; the effect of anthracycline therapy
NOVÁK, Jan, Matej PEKAŘ, Anna PETROVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. A cosinor analysis of 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in young adults; the effect of anthracycline therapy. In 87. Fyziologické dny. 2011. ISSN 0862-8408.
Kosinorová analýza profilů 24 hodinových krevních tlaků u mladých dospělých, efekt antracyklinové terapie
NOVÁK, Jan, Matej PEKAŘ a Anna PETROVÁ. Kosinorová analýza profilů 24 hodinových krevních tlaků u mladých dospělých, efekt antracyklinové terapie. In 54. Studentská vědecká konference. 2010. ISBN 978-80-210-5189-8.
Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Diferenciální diagnostika
SOUČEK, Miroslav, Ivan ČAPOV, Josef BEDNAŘÍK, Katarína BIELAKOVÁ, Mojmír BLAHA, Kristián BRAT, Milan DASTYCH, Petr DOBŠÁK, Irena DOLEŽALOVÁ, Jiří DOLINA, Martina DOUBKOVÁ, Tereza GREGOROVÁ, Aleš HEP, Vladimír HEROUT, Ota HLINOMAZ, Petr HUSA, Zdeněk CHOVANEC, Jarmila KISSOVÁ, Jan KONEČNÝ, Štefan KONEČNÝ, Milan KOZÁK, Radek KROUPA, Lubomír KŘIVAN, Lenka KUČEROVÁ, Ondřej LUDKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jozef MICHALKA, Helena NĚMCOVÁ, Petr NĚMEC, Jan NOVÁK, Miroslav NOVÁK, Miroslav PENKA, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Michal REŠKA, Gabriela ROMANOVÁ, Ivan ŘIHÁČEK, Michaela SOSÍKOVÁ, Vladimír SOŠKA, Otmar STRÁNSKÝ, Petra STRNADOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Kamil ŠEVELA, Radka ŠLAISOVÁ, Jan ŠLAPÁK, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠPÁC, Jindřich ŠPINAR, Ondřej VENCLÍČEK, Lenka VEVERKOVÁ, Jiří VÍTOVEC a Eva VLČKOVÁ. Diferenciální diagnostika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9583-0.
Stať ve sborníku
A different response of the upper and lower limb beat-to-beat pulse wave velocity to the orthostatic challenge
SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Ksenia BUDINSKAYA, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jana HRUŠKOVÁ. A different response of the upper and lower limb beat-to-beat pulse wave velocity to the orthostatic challenge. In Cornélissen, G.; Siegelová, J.; Dobšák, P. Noninvasive methods in cardiology 2019. First edition. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 107-111. ISBN 978-80-210-9442-0.
Glifloziny vs. diuretika v léčbě hypertenze a diabetes mellitus 2. typu
SOUČEK, Miroslav, Aleš DVOŘÁK a Jan NOVÁK. Glifloziny vs. diuretika v léčbě hypertenze a diabetes mellitus 2. typu. In Jiří Widimský a kolektiv. Arteriální hypertenze – současné klinické trendy XVI. Vyd. 1. Praha: Triton, 2018. s. 19-24. ISBN 978-80-7553-529-0.
Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
HSPB7 GENE POLYMORPHISM ASSOCIATED WITH ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF OBESITY AND FAT INTAKE IN A CENTRAL EUROPEAN POPULATION (vol 26, pg 272, 2018)
PAVLOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL a Julie DOBROVOLNÁ. HSPB7 GENE POLYMORPHISM ASSOCIATED WITH ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF OBESITY AND FAT INTAKE IN A CENTRAL EUROPEAN POPULATION (vol 26, pg 272, 2018). Central European journal of public health. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 27, č. 1, s. 83. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a5752.
Popularizační texty a aktivity
Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění
SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK, Jan NOVÁK a Andrea CARBOLOVÁ. Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. In Diabetology news. Praha: We Make Media, 2017. s. 4-11. ISSN 1804-1647.
Novinky v léčbě hypertenze
SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jan NOVÁK. Novinky v léčbě hypertenze. In Aktuální medicína. Liberec: Axonite CZ s.r.o., 2017. s. 48, 50, 52, 3 s. ISSN 2570-7418.
Ocenění vědecké a umělecké činnosti
Diferenciální diagnostika dušnosti s využitím cirkulujících molekul miRNA
ULRICHOVÁ, Lucie a Jan NOVÁK. Diferenciální diagnostika dušnosti s využitím cirkulujících molekul miRNA. IV. Odborné Setkání Studentů Lékařských Fakult, 2017.
Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU
NOVÁK, Jan. Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU. rektor Masarykovy univerzity, 2014.
Prezentace na konferencích
Dynamika hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu
TOMÁŠKOVÁ, Veronika, Nikola NOVÁKOVÁ, Filip ŠUSTR, Lucie ULRICHOVÁ, Vladislav BIEL, Ota HLINOMAZ, Miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Dynamika hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie – „Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice“. 2017.
Endotelová dysfunkce u pacientů s nově zjištěnou a rezistentní hypertenzí
NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Endotelová dysfunkce u pacientů s nově zjištěnou a rezistentní hypertenzí. In XXXVI. Dny mladých internistů Olomouc. 2017.
Hladiny oxidu dusnatého jsou sníženy u pacientů s hypertenzí a rezistentní hypertenzí
NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Hladiny oxidu dusnatého jsou sníženy u pacientů s hypertenzí a rezistentní hypertenzí. In XXV. Výroční Sjezd České Kardiologické Společnosti. 2017.
Hladiny vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů s akutní plicní embolizací – první výsledky
ULRICHOVÁ, Lucie, Veronika TOMÁŠKOVÁ, miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Hladiny vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů s akutní plicní embolizací – první výsledky. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie – „Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice“. 2017.
Metodické přístupy ke stanovení hladin H2S v tělních tekutinách
FABŠÍK, Martin, Jan NOVÁK a Petr BABULA. Metodické přístupy ke stanovení hladin H2S v tělních tekutinách. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie – „Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice“. 2017.
Možnosti využití plazmatických mikroRNA v predikci rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – první výsledky
ŠUSTR, Filip, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Nikola NOVÁKOVÁ, František LEHAR, Zdeněk STÁREK a Jan NOVÁK. Možnosti využití plazmatických mikroRNA v predikci rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – první výsledky. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie – „Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice“. 2017.
Polymorfismy v mikroRNA-146a a mikroRNA-196-a2 nepredikují výskyt diabetických mikrovaskulárních komplikací u pacientů s diabetes mellitus 2. typu
KAŠČÁKOVÁ, Zuzana, Nikola NOVÁKOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Danijel PETROVIČ a Jan NOVÁK. Polymorfismy v mikroRNA-146a a mikroRNA-196-a2 nepredikují výskyt diabetických mikrovaskulárních komplikací u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie – „Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice“. 2017.
Využití RNA sekvenování v identifikaci nových klinicky relevantních biomarkerů – přehled a vlastní výsledky se zaměřením na monitoring akutní rejekce u pacientů po srdeční transplantaci
NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza KÁFUŇKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Využití RNA sekvenování v identifikaci nových klinicky relevantních biomarkerů – přehled a vlastní výsledky se zaměřením na monitoring akutní rejekce u pacientů po srdeční transplantaci. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie – „Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice“. 2017.
Změny hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u hypertenzních pacientů
NOVÁK, Jan, Ivan ŘIHÁČEK, Jiří ŠPÁC, Mojmír BLAHA a Miroslav SOUČEK. Změny hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u hypertenzních pacientů. In XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS a BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS. 2017.
Association of a SNP in miR-576-5p binding site of NHLH2 gene with neuroectodermal tumours in paediatrics
VINKLÁREK, Jan, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Dana AMBROZKOVÁ, Alena STEJSKALOVÁ, Ivo NEČESÁNEK, Daniela KODYTKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Association of a SNP in miR-576-5p binding site of NHLH2 gene with neuroectodermal tumours in paediatrics. 2014.
The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population
ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. 2014.
+11525 C/A Polymorphism in MicroRNA Binding Site of Angiotensinogen is Associated with Occurence of Restenosis in Patients After Myocardial Infarction
NOVÁK, Jan, Renata HÉŽOVÁ, Jan MÁCHAL, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Ota HLINOMAZ, Ladislav GROCH, Jiří VÍTOVEC, Ondřej SLABÝ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. +11525 C/A Polymorphism in MicroRNA Binding Site of Angiotensinogen is Associated with Occurence of Restenosis in Patients After Myocardial Infarction. In European Society of Human Genetics. 2014.
Vyžádané přednášky
Využití mikroRNA v diagnostice chronického srdečního selhání
NOVÁK, Jan. Využití mikroRNA v diagnostice chronického srdečního selhání. In XXII. Konference České asociace srdečního selhání. 2017.
STRES A EPIGENETIKA Z POHLEDU SOUČASNÉ FYZIKY
ZLÁMAL, Filip, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Silvia RYBECKÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. STRES A EPIGENETIKA Z POHLEDU SOUČASNÉ FYZIKY. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Double Heterozygotes for ACE ID and AGT M235T Polymorphisms Are in Lower Risk of Developing Non.Syndromic Intrauterine Growth Restriction: A Possible Role of Appetite?
HODICKÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan NOVÁK a Anna VAŠKŮ. Double Heterozygotes for ACE ID and AGT M235T Polymorphisms Are in Lower Risk of Developing Non.Syndromic Intrauterine Growth Restriction: A Possible Role of Appetite? NOVA, 2014. s. 177-188.
 Projekty
Diferenciální diagnostika a odhad prognózy interních nemocí 4
Kód projektu MUNI/A/1403/2019
Řešitel na MU MUDr. Jan Novák, Ph.D.
Období řešení 1/2020–12/2020
Cirkulující mikroRNA jako neinvazivní markery rejekce štěpu u pacientů po srdeční transplantaci
Kód projektu 16-30537A
Řešitel na MU prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.
Období řešení 4/2016–12/2020
Diferenciální diagnostika a odhad prognózy interních nemocí 3
Kód projektu MUNI/A/1475/2018
Řešitel na MU MUDr. Jan Novák, Ph.D.
Období řešení 1/2019–12/2019
Sledování fyziologických parametrů vylučovacího a gastrointestinálního systému – od teorie ke klinické praxi
Kód projektu MUNI/FR/1240/2017
Řešitel na MU Zuzana Kaščáková
Období řešení 1/2018–12/2018
Diferenciální diagnostika a odhad prognózy interních nemocí 2
Kód projektu MUNI/A/1221/2017
Řešitel na MU MUDr. Jan Novák, Ph.D.
Období řešení 1/2018–12/2018
Diferenciální diagnostika a odhad prognózy interních nemocí
Kód projektu MUNI/A/0949/2016
Řešitel na MU MUDr. Jan Novák, Ph.D.
Období řešení 1/2017–12/2017
Kardiovaskulární systém: od modelu přes terapii k prevenci
Kód projektu MUNI/A/1365/2015
Řešitel na MU prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Období řešení 1/2016–12/2016
Kardiovaskulární systém od buňky k lůžku pacienta
Kód projektu MUNI/A/1326/2014
Řešitel na MU prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Období řešení 1/2015–12/2015
Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pre- i postgraduálních studentů, obsahující základní poznatky a návody po tvorbu publikací různých typů
Kód projektu MUNI/FR/0308/2014
Řešitel na MU prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.
Období řešení 3/2014–12/2014
Studium kardiovaskulárních regulací ve zdraví i nemoci
Kód projektu MUNI/A/0957/2013
Řešitel na MU prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Období řešení 1/2014–12/2014
Studium mechanismů vzniku vybraných kardiovaskulárních nemocí a poúrazových stavů
Kód projektu MUNI/A/0951/2012
Řešitel na MU prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Období řešení 1/2013–12/2013