Postupné dávkování represí. Třetí týden politické krize v Bělorusku

Po masové demonstraci pořádané v neděli v centru Minsku (odhaduje se na 100 000–1 500 000 účastníků) se dynamika protestů výrazně snížila. Podobný trend nastal minulý týden po první masové demonstraci 16. srpna.

Postupné dávkování represí. Třetí týden politické krize v Bělorusku
Postupné dávkování represí. Třetí týden politické krize v Bělorusku

V posledních dnech se tradičně konaly protesty v Minsku, Grodně a Brestu, stejně jako v menších městech, jako je Mołodeczno a Żodino. Počet demonstrací nepřesáhl několik tisíc lidí. Na pracovištích stále existují náznaky nespokojenosti, ale žádnému z nich se nepodařilo zorganizovat generální stávku k zastavení výroby. Nejaktivnější byli pracovníci závodu Grodno Azot v Grodně (dusíkatá hnojiva) a závodu Biełaz v Żodzi (výroba stavebních vozidel). Koordinační rada pro Mírovým předáním moci vyzvala občany, aby se hromadně přidali k jejímu složení, a 26. srpna mělo tělo již kolem 2 000 členů. Vedoucí představitelé rady, včetně bývalého ministra kultury a diplomata Pavla Latušky, zároveň zahájili postup (stanovený v běloruském volebním zákoně), který spočívá v odvolání poslanců dolní komory parlamentu. Důvodem je především nedostatečný zásah proti brutálním činům donucovacích orgánů. V současné době byly v tomto směru podniknuty kroky u 20 ze 110 poslanců. zahájila řízení o odvolání poslanců dolní komory parlamentu (stanovené v běloruském volebním zákoně). Důvodem je především nedostatečný zásah proti brutálním činům donucovacích orgánů. V současné době byly v tomto směru podniknuty kroky u 20 ze 110 poslanců. zahájila řízení o odvolání poslanců dolní komory parlamentu (stanovené v běloruském volebním zákoně). Důvodem je především nedostatečný zásah proti brutálním činům donucovacích orgánů. V současné době byly v tomto směru podniknuty kroky u 20 ze 110 poslanců.

Od pondělí úřady zesílily represi vůči nejaktivnějším vůdcům a účastníkům protestů. Zadržen a odsouzen k 10 dnům odnětí svobody, vč. Wolha Kawalekowa, který je členem předsednictva rady, a předsedové stávkových výborů ve dvou varšavských závodech: MTZ (výroba traktorů) a MZKT (výroba zbraní). Vedoucí protestů pracujících v závodě Grodno Azot Yuryj Rawawy se zase uchýlil do Polska a požádal o azyl. Vyšetřovací výbor dále vyzval k výslechům členů předsednictva rady, včetně Pawla Latuszky a nositele Nobelovy ceny Swiatlany Aleksijewiczové.

Za poslední dva dny OMON zadržuje každý den několik desítek účastníků demonstrací, které se konají v centru Minsku. Neexistuje žádná hrubá síla nebo masové uklidnění demonstrantů. Alyaksandr Lukašenka se vrátil k tradičnímu vyprávění o vnějším zásahu (znovu obvinil Varšavu, že chce začlenit oblast Grodno), a obvinění proti demonstrantům byla doplněna populistickou rétorikou, která v posledních týdnech téměř chyběla. 25. srpna na konferenci o hospodářské politice jasně zdůraznil, že bez ohledu na stav státních financí je nutné udržovat současnou úroveň mezd v rozpočtovém sektoru a důchodech, se zvláštním důrazem na výhody veteránů. Aleh Hajdukiewicz, poslanec Sněmovny reprezentantů, kterému důvěřoval Lukašenka, navrhl svolat mimořádné zasedání parlamentu, aby se zákonodárce mohl podílet na regulaci situace v zemi. V posledních dnech výrazně vzrostla poptávka po cizích měnách, zejména po eurech a dolarech, což vedlo k částečnému deficitu směnáren. V důsledku toho kurz běloruského rublu vůči těmto měnám poklesl o více než 5%. Také se zvýšily náklady na servis běloruských eurobondů vydaných v červnu tohoto roku. za 1,25 miliardy dolarů. V důsledku toho kurz běloruského rublu vůči těmto měnám poklesl o více než 5%. Také se zvýšily náklady na servis běloruských eurobondů vydaných v červnu tohoto roku. za 1,25 miliardy dolarů. V důsledku toho kurz běloruského rublu vůči těmto měnám poklesl o více než 5%. Také se zvýšily náklady na servis běloruských eurobondů vydaných v červnu tohoto roku. za 1,25 miliardy dolarů.