Chiariho malformace

Chiariho malformace je stav, kdy mozková tkáň zasahuje do vašeho páteřního kanálu. Vyskytuje se, když je část lebky neobvykle malá nebo deformovaná, tlačí na mozek a tlačí ho dolů.

Chiariho malformace je neobvyklá, ale častější používání zobrazovacích testů vedlo k častějším diagnostikování.

Lékaři rozdělují Chiariho malformace do tří typů v závislosti na anatomii mozkové tkáně, která je přemísťována do míchy, a na tom, zda jsou přítomny vývojové abnormality mozku nebo páteře.

Chiariho malformace typu I se vyvíjí s rostoucí lebkou a mozkem. V důsledku toho se příznaky a symptomy mohou objevit až v pozdním dětství nebo v dospělosti. Pediatrické formy, Chiariho malformace typu II a III, jsou přítomny při narození (vrozené).

Léčba Chiariho malformace závisí na formě, závažnosti a souvisejících příznacích. Možná léčby zahrnuje pravidelné sledování, léky a chirurgický zákrok. V některých případech není nutná žádná léčba.

Klinicky se vada manifestuje především bolestí hlavy, oslabením úchopu a spasticitou.

spasticita = zvýšené napětí svalů ve vnitřních orgánech a zejména svalů kosterních