duchovní svoboda

duchovní svoboda
duchovní svoboda

Co si většina z vás představí pod pojmem duchovní svoboda?

Svoboda je dar lásky. Cílem stvořitele nebylo vytvořit stádo bytostí které budou jako automaty, vytvořil takové, kteří se dokáží rozhodovat a vybírat nejlepší cestu a volby podle dostupných informací – to by se dalo nazývat svobodou. Pokud někdo zkouší omezit možnost volby tím, že je k osobě nepřátelský pokud si zvolí něco jiného než ten,kdo se pokouší osobu kontrolovat nebo šíří nepravdivé informace, aby možnost volby jedince byla ovlivněna lživými informacemi jedná se o nátlak a diktaturu.

absolutní právo volit, jednat, vybírat pro sebe cokoliv

Duchovní svoboda znamená dokázat si v životě volit takovou cestu, která mne ničím neomezuje v možnosti neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy, k postupu ke stále vyšší pravdě.

Co je to svoboda? Co je tu duch, duše, duchovno? Může být duše nesvobodná?

Co duchovno svazuje a snižuje jeho sílu duchovních bytostí:

fixace
bolest
zmar z neschopnosti naplnit své touhy
zmar z nemožnosti naplnit své touhy protože v nich někdo brání