podvodné e-maily mrs.linda.brownn@gmail.com

PODVOD

Můj drahý

V tomto dopise je uvedeno, že jste významně přispěli časem a energií, kterou jste učinili při pokusu o pomoc při získávání prostředků z vašeho účtu, přestože nám to selhalo kvůli vaší neschopnosti pokračovat ve financování transakce.

Kromě toho s potěšením oznamuji, že se mi podařilo převést fond ze své domovské země pomocí nového partnera z Tuvalu.

Nyní jsem v Tuvalu pro investice a Tuvalu se skládá z 9 korálových atolů podél řetězu 360 mil v Polynésii. V roce 1978 získali nezávislost na bývalých Ellických ostrovech.

Proto jsem se v rámci vaší dřívější pomoci rozhodl vám odškodnit částkou 850 000,00 USD, kterou jsem ve vaší ATM KARTĚ zvýšil.

Tento fond, který jsem vám dal, byl uložen v bance, která již založila účet a vydala vám ATM CARD v hodnotě

850 000,00 USD (osm set a padesát tisíc amerických dolarů) Kartu ATM lze vybrat z jakéhokoli bankomatu na světě.

Neváhejte a kontaktujte mou sekretářku v Beninské republice, jmenuje se paní Linda Brownová

Adresa: Carre 1299, Ste Rita City Cotonou, Beninská republika

E-mail: (mrs.linda.brownn@gmail.com)

PODVOD

a přikázat jí, aby vám poslala ATM KARTU.

Prosím, dejte mi vědět okamžitě dostanete.

Pozdravy,

Mr.lan Jan

……………………………………………………

 

My Dear

This letter is to acknowledge the substantial contributions of time and energy you have made in trying to assist to claim the fund through your account, despite that it failed us because of your inability to continue financing the transaction.

Besides I’m happy to inform you that I have succeeded in transferring the fund out of my home Country with the help of a new partner from Tuvalu.

I am now in Tuvalu for investment and Tuvalu is composed of 9 coral atolls along a 360 mile chain in Polynesia. They gained independence in 1978 the former Ellice Islands.

Therefore in appreciation of your earlier assistance, I have decided to compensate you with the sum of $850.000.00 USD which I raised in ATM CARD on your favour.

This fund I have given to you has been deposited with a bank which has already opened an account and issued to you ATM CARD worth

US$850.000.00 (Eight Hundred and Fifty Thousand United States Dollars) The ATM CARD  is withdrawable from any ATM Machine in the world.

So feel free and contact my Secretary in Benin Republic, her name is Mrs.Linda Brown

Address: Carre 1299, Ste Rita City Cotonou,Benin Republic

Email: (mrs.linda.brownn@gmail.com)

and instruct her to send the ATM CARD to you.

Please do let me know immediately you receive it.

Regards,

Mr.Nolan Jan