Příběh lidských práv

Tento výrazný krátký film definuje – jednoduše a stručně – jeden z nejvíce nepochopených témat na světě: lidská práva. Informativní a dramatická prezentace ukazuje historii lidských práv od jejího vzniku ve starověku až po dnešní Všeobecnou deklaraci lidských práv. Zde je všech třicet lidských práv, základních práv a svobod, na které mají všechny lidské bytosti nárok, včetně práva na život a svobodu, svobodu myšlení a projevu a rovnost před zákonem.