Interpelace ministerského předsedy Sobotky poslance Vojtěchem Filipem

Proč vlády neřeší příčiny migrační krize?
Je třeba uzavřít hranice Schengenského prostoru. Ale vrcholní politici to nevidí jako něco do čeho by se jim chtělo. Proč to neudělají. Pramiér Sobotka to nevidí jako reálné. Vrcholní politici Evropské unie stále nedělají nic proti účinnému zastavení masové migrace. Jednou to dorazí i k nám do České republiky. Dnes je v Německu už milion migrantů. Postupně se sem budou také dostávat.

 

Kdy se uzavřou hranice Evropské unie proti přílivu uprchlíků a ekonomických migrantů?

Vojtěch Filip

Stenozáznam interpelace Místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlementu České republiky a poslance Vojtěcha Filipa webu poslanecké sněmovny   Úterý 13. září 2016

Děkuji panu premiérovi za hezkou statistiku, ale to vůbec neříká nic o tom, jaká je pozice české vlády vůči té krizi, která je provázena právě tou velkou migrací. Vy jste, pane premiére, hovořil o tom, že je potřeba ochrana schengenského prostoru a že pro schengenský prostor platí určitá pravidla. No ale to by musela platit. Ta neplatí. Protože schengenský prostor není zabezpečen a místo toho, abychom za 6 mld. eur aktivovali jednotlivé země, které mají na starost hranice schengenského prostoru, například Slovensko s Ukrajinou nebo Řecko s Tureckem či Itálii s Libyí nebo Egyptem, tak dáváme peníze do Turecka a hrozně si libujeme nad tím, že sem Turci nepustili další migranty. Takže migrační krize probíhá jiným způsobem. Vrátili jsme se na trasu z Libye do Itálie a Itálie čelí dalšímu náporu, stejně tak jako ostatní země včetně Řecka, ale z jiného směru.
To nemění tu pozici. Protože Evropská unie včetně České republiky neřeší to základní, tzn. příčinu krize. O tom jste, pane premiére, neřekl ani slovo. To mě mrzí ze všeho nejvíc. Protože migrační vlnu můžeme zastavit, zpomalit apod., ale nemůžeme ji řešit bez řešení toho problému. Na čí stranu jsme se přidali jako Česká republika? Na stranu Turecka? Které nám vyhrožuje a vydírá nás? Nebo jsme se přidali na stranu těch, kteří to řešit nechtějí? V tomto ohledu je mi opravdu líto, ale ani na zasedání NATO ve Varšavě jste neřekli a nevyvrátili panu Stoltenbergovi jeho úplně nesmyslná slova! Dovolte, abych citoval. Pan generální tajemník Jens Stoltenberg řekl: „Pokud se týká operace NATO ve východní části Egejského moře, pak raději vyčkejme. Je otázkou, zdali přinese opakování slavné italské operace mezi Libyí a Itálií.“ Prosím vás, to jste mu nemohli říct, že to je úplně smrtící pro Evropu? Že tedy v tom případě NATO nemá žádný smysl?! To jste mu nemohli říct, že v tom případě neplní to základní, co od něj občané České republiky očekávali?! Vždyť se stalo samotné prohlášení generálního tajemníka NATO absolutně zbytečné! Protože nechrání ten prostor, který chránit má! (Vše hlasitě a emotivně.) A jestliže to neumíme říct, tak nám vysvětlete – ne jako politikům, ale vysvětlete nám jako občanům České republiky, proč tam setrváváme, k čemu nám to je dobré a proč si pochvalujeme, jak dopadl varšavský summit. Vždyť to dopadlo fiaskem! Vždyť nedošlo k žádné shodě mezi Tureckem a Řeckem. Nedošlo k žádnému kroku, který by vedl k posílení bezpečnosti občanů Evropy, toho schengenského prostoru, o kterém jste tak hezky mluvil, pane premiére.

Jestliže tedy neplatí pravidla schengenského prostoru, protože ta vnější hranice není chráněná a jednotlivé země, já se jim nedivím – nerad bych si představoval, že tady znovu budeme vytvářet vnitřní hranice, protože to by opravdu vedlo k tomu, že Evropská unie se rozpadne, nebudeme muset z ničeho vystupovat, nebude žádný czexit, brexit bude dávno zapomenut – protože v podstatě to, co se očekává od Bruselu ať už z pohledu Evropské unie, nebo od NATO, tak je, že bude chráněna vnější hranice. A ta chráněna není. Pro to jsme neudělali – promiňte mi, jako Česká republika, v tom, co nám vykládali, jaký na to budeme mít vliv – nic. A ta slova generálního tajemníka NATO jasně dokazují, že NATO neslouží zájmům evropských členských zemí, že slouží něčemu jinému. Že slouží chaosu v Evropě a k tomu, aby se opakovala situace, která tady byla za první světové války, za druhé světové války, že válčiště bylo v Evropě a vydělávaly na tom americké koncerny. No to přece ale není možné! Přece nejsme po sto letech zpátky někde, kde budeme platit my životy občanů České republiky za to, že někdo bude vydělávat! To nemůžete myslet vážně.

Prosím tedy, pane premiére, abychom se vrátili k tomu, že ano, existuje migrační krize, my musíme řešit jak následky, ale zejména příčiny. Já chci vědět, jakým způsobem se bude Česká republika podílet na řešení příčin té migrační krize, tzn. o válce v Sýrii, o tom, jestli budeme, nebo nebudeme v rámci např. středomořské iniciativy Evropské unie řešit situaci v Libyi, aby tam bylo vůbec s kým jednat, jestli tam bude nějaký pronajatý prostor u nějakého přístavu, kam se budou moci vracet migranti, aby se neutopili v moři, ale aby také nezaplavovali Evropu. To přece je zásadní otázka. Tu mi pokládají lidé každé pondělí v poslanecké kanceláři a já na ni neumím odpovědět těmi slovy, která jste tady řekl – že máme ve statistice tolik Ukrajinců, tolik Kubánců, tolik Číňanů atd. To neřeší tu otázku, které se lidé obávají. Protože samotné přerozdělení v těch kvótách se zase má obejít. Má se obejít absolutně nesmyslným řešením, kdy Evropská komise z našich peněz, které jsme tam odvedli, nám dá 10 tis. eur na jednoho migranta… No, to jsme se zbláznili?! To znamená, že oni řeknou – ale my vám to platíme? Kde ty peníze, těch 10 tis. eur na jednoho migranta, vezmou? Jaké jednotlivé projekty Evropské unie budou zrušeny, jaké budou omezeny a co s tím budeme dělat, jestli budeme ty peníze dostávat na to, že nám je sem vnutí?

Proč jste, pane premiére, neodpověděl kancléřce Merkelové, když řekla, že se nejdřív spolkové země také bránily kvótám a nyní že se nebrání. My nejsme žádná spolková země! My jsme suverénní stát. Angela Merkelová se tím provinila vůči českému národu!!! Měli jste ho vrátit hned! (Potlesk poslanců KSČM.) Takovou drzost, kterou řekla Angela Merkelová vám, pane premiére, jsem nezažil od žádného německého politika od doby, kdy jsem vůbec v politice. To si nedovolil opravdu ještě nikdo! A vy jste mlčel! Copak je to možné?

Tak prosím, pane premiére, ještě jednou. Já bych rád věděl, jakým způsobem se Česká republika na svých jednáních v rámci NATO, v rámci Evropské unie bude podílet na tom, že se budou řešit primárně příčiny krize, a jakým způsobem budeme schopni a také ochotni se podílet na zajištění vnější hranice schengenského prostoru. Na to jste neodpověděl a vaše vystoupení mi připadá, promiňte mi, nedůstojné premiéra České republiky. (Potlesk poslanců KSČM.)

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka:

Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, víte, já přemýšlím – my jsme přece postupovali naprosto pragmaticky. Těžko někdo může obvinit českou vládu, že během celého řešení migrační krize v posledních dvou a půl letech nepostupovala naprosto a ryze pragmaticky.

První povinností vlády je chránit lidi, nikoliv řídit jejich životy.
První povinností vlády je chránit lidi, nikoliv řídit jejich životy.

Výsledkem je fakt, že nejsme země, která by přitahovala nelegální uprchlíky. V okamžiku, kdy krize začala, jsme postupovali striktně podle pravidel Schengenu a postupovali jsme striktně podle pravidel Dublinu. Je pravda, že to kritizovalo Rakousko, Německo, kritizovaly to i některé další země, ale byla to Česká republika, která trvala na tom, že nikdo Dublin nezrušil, že nikdo Schengen nezrušil a že pravidla pro nás platí. V okamžiku, kdy do České republiky přišel někdo bez platných dokladů, to znamená, byl to nelegální uprchlík, který přišel do České republiky, tak byl umístěn do detenčního zařízení a postupovalo se v souladu s Dublinem. V okamžiku, kdy se prokázalo, že vstoupili do Evropské unie na půdě jiného státu, tak jsme tyto lidi vraceli. Vraceli jsme je na Slovensko, do Rakouska, do sousedních států, přes které k nám přišli.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD)
Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD)

To znamená, že česká vláda na rozdíl od některých jiných nesuspendovala pravidla, trvali jsme na jejich dodržování. Já si vzpomínám, jak nás kritizovali – a vzpomeňte si na tu fotku, která obletěla evropské noviny – uprchlíci na nádraží v Břeclavi a naše příslušnice cizinecké policie jim píše čísla na ruku, aby bylo možné tyto lidi evidovat, protože neměli u sebe vůbec žádné doklady. Vzpomeňte si na fotku, jak Česká republika byla kritizována za to, že se snaží zasahovat proti nelegální migraci a udržet v České republice pořádek a pravidla. Tento náš striktní přístup, ve kterém jsme trvali na dodržení Dublinu, ačkoliv v té době Německo říkalo, že Dublin je mrtev, my jsme nikdy neřekli, že Dublin je mrtev, ale trvali jsme na dodržování pravidel, na kterých jsme se dohodli, tak díky této striktní politice se Česká republika nestala místem tranzitu ani cílů migrace.

Samozřejmě že pašeráci lidí, když prodávají své služby uprchlíkům z Blízkého východu nebo ze severní Afriky, tak jim doporučují trasu. Doporučují jim trasu, po které jsou schopni se velmi dobře a rychle dostat do své cílové země. V okamžiku, kdy na trase třeba leží Česká republika a je známo, že když přijde nelegální uprchlík do České republiky, tak je zadržen, je zkontrolován, je tady snaha o jeho identifikaci, může pobývat v detenčním zařízení, nemůže se volně pohybovat, tak to samozřejmě vytváří informaci, která slouží tak, že Česká republika není země, která by byla vyhledávána pašeráky lidí, a není vyhledávána ani ilegálními migranty. Prostě u nás platí pravidla, fungují pravidla a i díky tomu počet uprchlíků, kteří přišli do České republiky, byl nízký.

Premiér a šéf Socciální demokracie Bohuslav Sobotka
Premiér a šéf Socciální demokracie Bohuslav Sobotka

Za druhé. Myslím, že máme společný zájem v Evropě a máme společný zájem i s Německem, Rakouskem, Slovenskem, Maďarskem, Polskem, aby do Evropy nepřicházeli nelegální uprchlíci, aby tady nebyla nelegální migrace, abychom ji zastavili, abychom ji regulovali. Na tom přece máme společný zájem. Já nejednám jenom s Angelou Merkelovou, jednám také s předsedy vlád jednotlivých spolkových zemí, třeba Saska nebo Bavorska. Prostě máme společný zájem. To jsou země, které s námi sousedí, máme s nimi společné hranice, se Saskem, Bavorskem máme společný zájem, aby tady nebyl problém nelegální migrace a platila pravidla. Myslím si, že máme společný a stejný zájem také s německou vládou na spolkové úrovni.

Naše názory, návrhy, které prezentovala Česká republika, česká vláda, se postupně staly součástí mainstreamu v Evropské unii. Na začátku to, co říkala V4, bylo vnímáno jako něco okrajového, dneska je to součástí hlavního proudu. Když se debatuje o tom, o čem bychom měli mluvit teď v pátek v Bratislavě na jednání o budoucnosti Evropské unie, tak to je přece náš úspěch, že bezpečnost je na prvním místě. Nebo se snad domníváte, kolegové a kolegyně, že bezpečnost by neměla být jednou z priorit Evropské unie? Když lidé v Evropské unii viděli, co se odehrává na Blízkém východě, když vidí atentáty ve Francii nebo atentáty v Belgii? Přece zajistit našim lidem bezpečí musí být klíčová priorita Evropské unie. Proto jsem pojmenoval jako jednu z klíčových priorit Evropské unie zajistit bezpečnost. A bezpečnost je vnitřní a vnější. Pokud jde o tu vnější, tak je přece naprosto legitimní se zeptat, jestli bychom nemohli lépe spolupracovat v oblasti obrany. Jak jsem slyšel odpověď nejenom od předsedy maďarské vlády, ale teď také od ministrů obrany Francie a Německa: ano, je tady cesta k posílení spolupráce v oblasti obrany.

Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka
Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka

Já už jsem na to odpovídal při interpelacích. Tohle přece není o tom nahradit Severoatlantickou alianci. My zůstáváme členy NATO. Já si myslím, že je to dobře. Je to pro nás velká garance bezpečnosti. Ale nejsme jako evropské země jediným členem NATO. V NATO je také Kanada, Spojené státy, je tam Turecko. Může nastat situace, kdy budeme mít jiné priority i v rámci Severoatlantické aliance. A ta situace nastala. Když jsme chtěli, aby NATO udělalo operaci v Egejském moři, tak o tom byla příliš dlouhá debata, než se to podařilo zorganizovat. Posílení spolupráce v Evropě v oblasti obrany je podle mě naprosto legitimní směr úvahy, když se bavíme o tom, že chceme posílit bezpečnost. Evropa nemůže být spojována s chaosem. Evropa nemůže být spojována s teroristickými útoky. Evropa nemůže být spojována s tím, že nikdo nekontroluje migraci na hranicích. Evropa musí být spojována s bezpečností. To je to, co budu říkat v Bratislavě v pátek, a doufám, že se v tom nelišíme, že se na tom shodneme, že bezpečnost je dneska klíčový úkol, pokud jde o evropskou spolupráci.

Druhá věc – k Turecku. No samozřejmě, já myslím, že turecký prezident a turecká vláda, turecký režim nám v Evropě není příliš sympatický. Aby byl? To, co se odehrává po puči, ty rozsáhlé represe, čistky, to je přece věc, ke které nemůžeme mlčet a také nemlčíme. To je přece zřejmé. Ale já jsem přesvědčený o tom, že i Turecko má zájem na tom, aby tady existovala dohoda s Evropou, že to není jednostranná věc. Protože představte si, čím se Turecko stalo v posledních měsících. Turecko se stalo trychtýřem, který z celého Blízkého východu nasával ilegální uprchlíky z Afghánistánu, z Íránu, Iráku, ze Sýrie, z Jordánska, dokonce ze severní Afriky, trychtýř, který nasával ilegální uprchlíky a s nimi spojený organizovaný zločin, který se týká pašování lidí. Kdybyste byli v turecké vládě, chtěli byste, aby vaše země byla místem, které nasává organizovaný zločin a ilegální uprchlíky z celého Blízkého východu? Je zřejmé, že Turecko také potřebuje dohodu s Evropou, protože nemůže být trvale místem, které vzbuzuje šance, že přes něj se dostanete bez problémů do Evropy. A navíc už dneska to ani není pravda.

Já jsem velice rád, že zde zaznělo ocenění toho, jak důležité bylo zastavení nelegální migrace v oblasti Balkánu. Vzpomeňte si na to, že to byla V4, že to byla Česká republika. Kdy jsme předsedali V4, tak jsme tady v Praze udělali schůzku, kam jsme pozvali makedonského prezidenta, pozvali jsme bulharského předsedu vlády a jednali jsme o tom, jak zastavit balkánskou migrační trasu. Česká republika, ale také naši partneři ve V4 jsme se intenzivně zasazovali o to, aby se balkánská migrační trasa uzavřela, nejenom na jednání Evropské rady, ale také při jednání s našimi partnery na Balkáně. A to, že se uzavřela, spolu s dohodou s Řeckem, vedlo k tomu, že se tato migrační cesta do značné míry zastavila.

Ano, přicházejí uprchlíci do Itálie z Afriky, ale podle analýz, které máme k dispozici, to nejsou lidé, kteří by tam přišli z Turecka, že by z Turecka přišli do Libye a odtud se plavili do Itálie. Vesměs zdrojem migrace, která přichází z Libye do Itálie, je bohužel střední a subsaharská Afrika. To je zcela samostatná migrační trasa, která má své vlastní zdroje, které tolik nesouvisí s válkou v Sýrii, ale souvisí bohužel se střety s islamisty ve střední Africe a souvisí s klimatickými změnami a obecně s chudobou. Ale i tam potřebujeme mít na africké straně partnery, se kterými se dohodneme, a budeme nelegální uprchlíky vracet. Vracet zpátky. Prostě není možné, aby Evropa měla politiku založenou na legalizaci nelegální migrace. Naše politika musí být postavena na regulaci migrace a zastavení nelegální migrace. Tohle byla od samého začátku pragmatická priorita české vlády.

Já si velmi vážím toho, že jsme podle mezinárodních statistik, Česká republika, šestou nejbezpečnější zemí na světě. To přece není špatný výsledek. Nebo se domníváte, že ano? To, že jsme šestá nejbezpečnější země na světě? To je přece výborný výsledek. To je výborná známka toho, že v naší zemi máme dobrou bezpečnostní politiku. Že se o bezpečnost občanů dokážeme navzdory už dva roky běžící migrační krizi postarat. Takže naše země je bezpečná země. Vláda se snaží o to, aby to tak zůstalo. Včetně toho, že investujeme do bezpečnosti, že investujeme do protiteroristických preventivních opatření, že jsme stabilizovali policii, že jsme stabilizovali armádu. Tohle všechno jsou naprosto konkrétní kroky, za které naše vláda dva a půl roku se rozhodně před touto Poslaneckou sněmovnou ani před občany České republiky nemusí stydět. Protože jak pevně věřím, shodujeme se všichni, že to je bezpečnost, na které nám musí především záležet. Takže važme si toho. Jsme šestá nejbezpečnější země na světě. Starejme se o to, aby to tak zůstalo. A já doufám, že i tato Poslanecká sněmovna k tomu bude svým rozhodováním a svým vystupováním přispívat.

Samozřejmě že my tady ve středu Evropy, pokud chceme zastavit nelegální migraci na vnějších schengenských hranicích, my tady ve středu Evropy musíme spolupracovat s těmi zeměmi, které na hranicích jsou. A jestliže máme společný schengenský prostor, společný schengenský prostor v rámci Evropské unie, tak logicky bychom také měli pomáhat při řešení migrační krize.

Pan předseda Filip tady mluvil o tom, že se nestaráme o příčiny migrační krize. Že nepřispíváme k tomu, aby se migrační krize vyřešila. Myslím, že my jsme jedna ze zemí, která je velmi aktivní na mezinárodním poli. Připomínám, že jsme možná už jediná země z Evropské unie, která má stále funkční ambasádu v Damašku. To je věc, která hodně přispívá k tomu, abychom byli schopni za prvé poskytovat informace spojencům o tom, co se reálně v Sýrii odehrává, a za druhé pomáhat řešit třeba humanitární problémy přímo na území Sýrie.

Chci připomenout, že jsme země, která je velmi aktivní, pokud jde o řešení humanitárních krizí. Pokud jde o řešení negativních důsledků, které přinesla několik let trvající válka v Sýrii. My jsme země, která je aktivní. A opět, nemusíme se stydět za to, co všechno děláme a co všechno jsme udělali pro to, abychom řešili příčiny migrace a snížili obrovský migrační tlak, který na Evropu je. Který na Evropu je, protože bohužel okolí Evropy není bezpečné. A dokud se nezvýší stabilita v bezprostředním okolí Evropy, tak migrační tlaky budou pokračovat a my si s nimi budeme muset poradit, tak abychom zajistili bezpečnost našich občanů a tak aby Česká republika patřila k zemím, které budou schopny jasně ve spolupráci s dalšími členskými státy Evropské unie migrační krizi vyřešit.

Pokud jde o dohodu s Tureckem jako takovou, znovu připomínám, že tato dohoda je dohodou všech členských států Evropské unie, podpořily ji všechny země Visegrádské čtyřky. A pokud jde o liberalizaci vízového režimu, ta nenastala a v nejbližší době zřejmě nenastane, protože trváme na tom, aby byly splněny všechny podmínky, které se týkají toho, aby něco takového vůbec mohlo nastat. Myslím, že debata o členství Turecka v Evropské unii je mimo prostor a čas. Není to něco, čím bychom se aktuálně zabývali. A nemyslím si, že by se tím měly zabývat i následující vlády, které přijdou po nás. Zejména v souvislosti s tím, co se dneska v Turecku aktuálně po tom neúspěšném puči odehrává.

Takže tolik jenom několik reakcí na diskusi, která tady proběhla. Já bych skutečně chtěl požádat o to, abychom přistupovali k řešení migrační krize racionálně, abychom vnímali národní zájmy, které tady Česká republika má, abychom také vnímali realitu, která tady je. Abychom nepopírali realitu v zájmu možná jenom nějaké politické propagace. Protože každý, kdo říká, že dohoda s Tureckem nemá výsledky, tak neříká pravdu. Dohoda s Tureckem reálně snížila migrační tlaky. A běžte se zeptat do Makedonie, do Srbska, do Chorvatska, do Slovinska, o kolik se jim snížil počet přicházejících migrantů v důsledku dohody s Tureckem. Čili ta dohoda výrazně snížila migrační tlaky a poskytla nám čas k tomu, abychom se sami připravili na zajištění vnější schengenské hranice a abychom jako Evropská unie pro ostrahu vnějšího Schengenu a fungování vnitřního Schengenu udělali více, než tomu bylo v minulosti.

Pět muslimů, kteří znásilnili chlapce nebudou deportováni Protože „Jejich vlast je příliš nebezpečná“

Pět muslimů, kteří znásilnili chlapce nebudou deportováni protože „Jejich vlast je příliš nebezpečná“.

muslimové na nádraží
muslimové na nádraží

Znásilňovači nebudou deportování protože jejich domovská země je příliš nebezpečná, a v jejich domovské zemi, kterou je Afganistán a i jinde v arabském světě, je podobné chování široce tolerováno. Ženy jsou v Afganistátnu většinou zahalené, proto se pozornost mužů ohledně sexuálního potěšení někdy zaměřuje i na muže. Korán slibuje nejen panny požehnaným, ale i chlapce jako „rozsypané perly“.

Pět Afgánských mladíků bylo usvědčeno ve Švédsku ze skupinového znásilnění chlapce, ale nebudou deportováni. Obětí je další mladiství, kterému je méně než 15 let, a který byl dokonce během znásilňování natáčen. Událost se odehrála v Uppsala na jihu Švédska byl. Mladiství znásilněný byl bit a za trvajícího ohrožování nožem zatažen do lesíka, kde mu byly způsobovány muka po dobu více než hodiny, řekl prokurátor.

Švédská policie
Švédská policie

Soud uznal mladíky vinné z násilného znásilnění, ale navzdory žádosti prokurátora, nebudou odsouzení vypovězení ze Švédska pro svůj věk, protože jsou ještě mladiství a z důvodu nebezpečí, kterému by čelili ve své domovské zemi.

Soudce prohlásil, že by mladiství odsouzení byli deportací velmi tvrdě zasaženi, protože je v Afganistánu velmi špatná bezpečnostní situace.

Čtyři z obžalovaných dostali tresty 15 měsíců, zatímco pátý dostal 13 měsíců, sdělil list Expressen.

Prokurátor prohlásil, že jeden z útočníků natáčel části přepadení, a v noci z 24. na 25. října 2016, zveřejnil své záběry na sociální média.

Mladistvý – původem rovněž z Afganistánu, který se stal obětí tohoto znásilnění policii znásilnění oznámil. Následně byli pachatelé činu policií nalezení a zadrženi.

Všech pět popřelo obvinění, jeden řekl, že nebyl na místě činu přítomen.

Dva říkali, že si nic z toho co dělali nepamatují, zatímco další dva se přiznali „k části obvinění“.

Soudní dokumenty sdělují, že mladiství ve věku 16 a 17, bili dětskou oběť do hlavy a na těle, následně poškozeného odtáhli přičemž mu zakrývaly ústa a zatáhly ho do lesní oblasti“.

Soudní dokumenty dále uvádí, že každý z obviněných prováděl závažný sexuální útoků na dítě, které bylo současně bito na zádech.

Na základě informací od místních médii uvádíme, že útočníci i oběť se před událostí znali, ale motiv útoku zůstává neznámý.

Zdroj: http://www.expressen.se/nyheter/fem-tonaringar-doms-for-grov-gruppvaldtakt/

Pákistán odtestoval svou 1. námořní nukleární raketu, v Indickém oceánu

Pákistán odtestoval svou 1. námořní nukleární raketu, v Indickém oceánu
Pákistán odtestoval svou 1. námořní nukleární raketu, v Indickém oceánu

Pákistán má za sebou úspěšný test, své první námořní, nukleární rakety.
Pákistánská ponorka vystřelila první nukleární raketu, test se uskutečnil v Indickém oceánu. Tyto informace potvrdilo pákistánské vojenské tiskové oddělení, ještě v pondělí.
Tisková zpráva z Inter-Services Public Relations (Ispra) informuje, že střela zasáhla svůj cíl s extrémní přesností.
Pákistánský premiér Nawaz Sharif byl mezi úředníky, kteří blahopřáli armádě k tomuto úspěšnému zkušebnímu startu. Ve svém prohlášení, řekl: “ Babur-3 je projevem pákistánského technologického pokroku a soběstačnosti. “ Zdroj- Rt.com
Babur-3 je raketa, která vznikla na bázi verze Babur-2, poprvé byla úspěšné otestována v prosinci 2016. Její dostřel je přibližně 450 kilometrů.
Ispra ve své tiskové zprávě píše, že tyto raketové testy jsou pravděpodobně Pákistánskou odpovědí, na Indické raketové zkoušky, v posledních měsících.
India nedávno testovala mezikontinentální balistickou střelu Agni-V, která má užitečnou hmotnost o více než jednu tunu a může nést jadernou hlavici na vzdálenost více než 5000 kilometrů. Soupeření v oblasti jaderných zbraní, mezi Indií a Pákistánem probíhá již dlouhá léta, v posledním období se však stupňuje.
#Pakistan Successfully test fired first Submarine launched Cruise Missile Babur-3. Rg 450 Km. #COAS Congrats Nation and the team involved. pic.twitter.com/YRNei5oF65
– Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 9. ledna 2017
Den poté, co Pákistán oznámil úspěšný test střely z ponorky, Indický analytik prohlásil, že Pákistán, video z úspěšného testu rakety, zfalšoval. Zdroj: indiatimes.com

 

Migranti ve Švédsku nejsou spokojeni s tím, jak je o nich postaráno.

Migranti ve Švédsku nejsou spokojeni s tím, jak je o nich postaráno.
Migranti ve Švédsku nejsou spokojeni s tím, jak je o nich postaráno.

Syřan Mohammad Juma, se na život ve Švédsku postěžoval ve švédském veřejném vysílači Thursday. Jeho prohlášení vyvolala obrovské pobouření švédské veřejnosti.
„Nemůžu uvěřit tomu, že tohle je Švédsko! Proč jste otevřeli brány nám, uprchlíkům, pokud nám nedokážete pomoci žít důstojný, uctivý a plnohodnotný život? Jsem čestný a poctivý muž. Mnoho uprchlíků proklíná den, kdy sem přišli, „řekl Mohammad

„Nevymlouvejte se, že jste vzali do Švédska tolik mnoho migrantů. Vím to. Ale nechápu, proč nás chcete nechat zemřít. Tento čekací proces je jako kdybyste nás zabíjeli. Čekání je totéž jako umírání a je z toho hodně stresu a hodně špatných pocitů, „Mohammad také dodal, že podobně se cítí i ostatní migranti.
Rozhovor byl pořízen is dalším Syřanům Mahmúdem, ten je zklamán že dostal byt a ne dům …
„Doufal jsem, že dostanu svůj vlastní dům. A dali mi tento byt, který je jako uprchlický tábor. Jaký je mezi nimi rozdíl? „Stěžoval se další, před válkou prchající migrant. „Mám 25 let a ještě nikdy jsem neměl přítelkyni. Jsem ještě panic a chci si najít přítelkyni, chci si najít manželku. Ale je to nemožné. Jak mohu žít v takové pokoji? “

Zdroj: Breitbart.

Na rakovinu existuje levný lék. Farmaceutickým firmám se však nevyplácí

Bezpečný a efektivní lék na rakovinu byl objeven v podobě jednoho staršího léku, který se původně používal k léčbě neobvyklých metabolických problémů.

Přesto rakovinový průmysl neprojevil o výzkumnou zprávu z Univerzity v Albertě v Kanadě, publikovanou v roce 2007, žádný zájem.

Na rakovinu existuje levný lék. Farmaceutickým firmám se však nevyplácí
Na rakovinu existuje levný lék. Farmaceutickým firmám se však nevyplácí

Proč medicína odmítla dichlor acetát?

Problém byl v tom, že patent na dichlor acetát (nebo ve zkratce DCA) již vypršel.

Uvedený výzkum také potvrdil, že rakovina je metabolickou chorobou a ne nějakou zvláštní genetickou mutací buněk, který jako argument s radostí používá hlavní medicínský proud.

Nicméně medicínská a farmaceutická komunita nechtějí, abyste se dozvěděli o tom, co většina alternativních lékařů na rakovinu už dávno ví.

Od dob, kdy americký prezident Nixon vyhlásil v roce 1976 válku rakovině, podařilo se rakovinovému průmyslu získat obrovské množství peněz na výzkum neskutečně drahých chemoterapií.

Jen jeden cyklus těchto léků stojí i 50, 100 a někdy i více tisíc Eur. Navíc jen zřídka, pokud vůbec, fungují.

Chemoterapeutika si obyčejně vyžadují být doplňována dalšími druhy léků na zmírnění jejich hrozných vedlejších účinků.

Příkladem je tento článek: Repeat business? FDA approves new cancer drug to treat toxicity caused by another cancer drug (překlad: Opakovaný prodej? FDA schválila nový lék, kterým se léčí vedlejší toxické účinky jiného léku na rakovinu).

Mezitím stále více a více lidí postihuje rakovina a následně kvůli následkům toxické léčby i umírá.

Jak dichlor acetát funguje?

Evangelos Michelakis a tým z Univerzity v Albertě testovali dichlor acetát (DCA) na lidských rakovinných buňkách mimo tělo a na myších postižených rakovinou a výsledkem byl nesmírný úspěch.

DCA byl kdysi používán k léčbě netypických metabolických problémů.

Jeho nejhoršími vedlejšími účinky, vyskytujícími se jen zřídka, bývá snížení citlivosti a změna v držení těla.

Myším krmených DCA rozpuštěným ve vodě se již po týdnech výrazně zmenšily nádory. Také se ukázalo, že DCA může být užíván i orálně.

rakovina jater
rakovina jater

DCA funguje prostřednictvím obnovy mitochondrií. Michelakis a jeho tým objevili, že mitochondrie v nádorových buňkách nejsou permanentně poškozeny. To je opakem toho, co si myslí medicína hlavního proudu.

Buňky s nefunkčními mitochondriemi používají na získávání energie proces fermentace cukru. Tato fermentace probíhá v buněčném prostředí bez kyslíku, vytvořeném nezhoubným nádory, toxiny nebo nízkými hladinami Ph.

DCA obnovuje mitochondrie v buňkách a zajišťuje tak jejich správné fungování.

Další funkcí normálních mitochondrií je signalizace apoptózy, tedy buněčné smrti.

Normální buňky neustále umírají a jsou znovu nahrazovány. Avšak při nádorových buňkách je signál apoptózy potlačen a ty se pak stávají nesmrtelnými.

Výzkumníci z Univerzity v Albertě dále zjistili, že rakovinné buňky během procesu fermentace cukru produkují kyselinu mléčnou, která narušuje kolagen držící buňky nádoru pohromadě.

To umožňuje rakovinným buňkám u klasických terapiích zaměřených na zmenšení nádoru, se od něj odtrhnout.

rakovina - nádory jater
rakovina – nádory jater

Výzkumníci takto zdůvodňovali vznik metastáz a rozšíření rakoviny do dalších orgánů během remise, která obvykle následuje po klasické chemoterapii.

Tragické pokrytectví onkologie

Alternativní přístupy k léčbě rakoviny nemají žádný, případně jen velmi malý problém s metastazujícím karcinomem nebo s rakovinou objevující se po remisi.

Většina alternativních přístupů totiž léčí rakovinu úplně.

DCA nabízí rakovinovému průmyslu přijít s léčbou, která je farmaceutická a také mnohem levnější a bezpečnější než jejich současné standardní léčby.

Přesto rakovinový průmysl tuto příležitost ignoruje. DCA se tak stal sirotkem bez domova, žebrající o finance z výzkumných fondů, aby se vyhnul právním následkům plynoucím z označení jako nelicencovaná rakovinová léčba.

Alternativní rakovinoví lékaři častokrát věci prostě vyzkoušeli a pokud se osvědčily, tak je dále sdíleli s těmi, kterým více záleželo na léčení, než na moci a penězích.

Medicínská mafie vytvořila matrix vyžadující si velké peníze na dělání velkých peněz za nemocnou a neúčinnou léčbu namísto skutečného vyléčení.

Každý, kdo je v tomto podvodu zainteresovaný, na tom finančně profituje.

Rakovinový průmysl pak obviňuje alternativní lékaře léčících rakovinu ze šarlatánství a využívání zoufalých pacientů s rakovinou za účelem finančního prospěchu.

Angelina Jolie po transpantaci celého těla snížila hrozbu rakoviny o pěkných 90 %
Angelina Jolie po transpantaci celého těla snížila hrozbu rakoviny o pěkných 90 %

Závěr

Obviňování druhých z tvých motivů a zločinů se nazývá pokrytectvím.

Medicínsko-farmaceutický komplex je zkorumpovaný kapitalismus, který nechce lék na rakovinu odnikud.

Dokonce ani tehdy, když se jedná o jejich vlastní produkt.

Je to smutné, ale bohužel pravdivé.

Hamé a jejich dvojí standarty kvality – horší pro čechy, lepší pro západ

Hamé a jejich dvojí standarty kvality – horší pro čechy, lepší pro západ.

Hamé a jejich dvojí standardy kvality pro vepřové ve vlastní šťávě - horší pro čechy, lepší pro západ
Hamé a jejich dvojí standardy kvality pro vepřové ve vlastní šťávě – horší pro čechy, lepší pro západ

Chcete se pobavit?
Bylo mi na stránkách Hamé okomentováno moje nelichotivé hodnocení jedním uživatelem. Já už tam samozřejmě reagovat nemůžu páč mě Hamé blokuje, tak jsem aspoň stáhl fotku a sdílím.
Hamé prodává svojí vepřovku i v Rakousku no tam dává prvotřídní maso do 300 gr. balení za 1.79€ a hnusy co zůstanou zabalí do 290 gr. balení a prodávají jako prémiové čechům za v přepočtu krásných 2.15€ !
Nekupujte od HAMÉ vůbec nic, ať klidně zbankrotují!
Prosím sdílejte a posílejte dál, ať jsou lidi v obraze a vědí jak si čeští výrobci váží vlastních zákazníků! Děkuji

Přelomový verdikt soudu ve Štrasburku: Děti uprchlíků se musí přizpůsobit evropským tradicím

10. 01. 2017
ŠTRASBURK – Švýcarské úřady neporušily Evropská úmluva o lidských právech, když odmítli osvobodit dvě dívky z muslimských rodin v předpubertálním věku ze školních kurzů plavání, kterých se účastní i chlapci. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP).

Burkiny - celotělové plavky - děti imigrantů se musí přizpůsobit evropským tradicím
Burkiny – celotělové plavky – děti imigrantů se musí přizpůsobit evropským tradicím

Soud uvedl, že krok úřadů byl sice zásahem do svobody vyznání, ale tento zásah byl podle něj v souladu se švýcarskými zákony a měl legitimní cíl: umožnit těmto dívkám, aby se zúčastnili všech školních aktivit a plně se integrovali do společnosti.

„Škola zajímá v procesu sociální integrace významné místo, především pro žáky zahraničního původu,“ uvedl soud v tiskovém prohlášení. Zájem na tom, aby se dívky začlenily do společnosti a přizpůsobily místním zvyklostem, převážil podle něj nad přáním rodičů, aby se dívky smíšených kurzů nezúčastnili.

Soud také uvedl, že úřady nabídly žalobcem velmi flexibilní opatření ke snížení dopadu účasti dětí na smíšených plaveckých kurzech na náboženském přesvědčení rodičů, jako je například umožnění jejich dcerám nosit Burkiny.

Burkiny - celotělové plavky
Burkiny – celotělové plavky

 

Případ dali na štrasburský soud dva švýcarští občané tureckého původu, kterým za neúčast jejich dcer na kurzech švýcarské úřady udělily pokutu. Rodiče se nejprve obrátili na místní soud, který dal v roce 2011 za pravdu úřadem, stejně jako soud vyšší instance o rok později. Na Evropský soud pro lidská práva, který je institucí Rady Evropy, se dvojice obrátila v roce 2012.

Dívka krutě pyká za sňatek v cizině: Muž ji obvinil z nevěry, přišel tvrdý trest jako z hororu

07. 01. 2017
LONDÝN – Britka Hannah Jamesová (26) se v březnu tohoto roku přestěhovala do Bahrajnu a brzy poté se vdala za otce svého čtyřletého syna Jassima Alhaddera. Jejich štěstí však trvalo jen krátce. Začátkem prosince ji uvrhli do vězení na základě přísných zákonů šaría, protože její manžel tvrdil, že ho podváděla. Žena však říká, že ji napadl a spálil její pas, protože chtěla kvůli jeho násilné povaze odejít ze země.

Britka Hannah James se přestěhovala do Bahrajnu za Jassim Alhadder
Britka Hannah James se přestěhovala do Bahrajnu za Jassim Alhadder

Muslimové v šoku: Mladé ženy na VIDEU pohoršily mravní policii, dostanou krutý trest

Alhadder policii řekl, že jeho žena má poměr s ženatým mužem, který pracuje pro vládu a Hannah následně skončila ve vězení, kde musela přežít na třech jídlech denně, sestávajících z rýže a vody. Nakonec ji v lednu propustili, když ji její muž před příslušnými orgány z obvinění z cizoložství očistil. Pro britský MailOnline uvedl, že tak učinil proto, že je matkou jeho dítěte a stále ji miluje. Po propuštění je prý v dobrých rukou.

Britka Hannah Jamesová se přestěhovala do Bahrajnu za Jassimem Alhadderem
Britka Hannah Jamesová se přestěhovala do Bahrajnu za Jassimem Alhadderem

Dívka krutě pyká za
Hannah, původem z Fraserburgh v hrabství Aberdeenshire, nyní uvízla v konzervativní muslimské zemi, protože její Alhadder údajně spálil pas. Ten to však popírá. Nejprve přišel s verzí, že doklad ztratila, později řekl, že si ho zničila sama, když zapomněla na to, že si ho schovala do horkovzdušné trouby.

Britka Hannah Jamesová se přestěhovala do Bahrajnu za Jassimem Alhadderem
Britka Hannah Jamesová se přestěhovala do Bahrajnu za Jassimem Alhadderem

Dívka krutě pyká za
Rodina mladé ženy tvrdí, že ji Alhadder obvinil z nevěry poté, co se dozvěděl o jejím úmyslu vrátit se zpět do Velké Británie, protože ji bil. Hannah na Facebooku sdílela fotografie s monoklem pod okem, i s velkou modřinou na ruce. Manžel však říká, že jednal v sebeobraně poté, co ho Hannah napadla, když ji konfrontoval s jejím údajným románkem. Podle něj si navíc ráda vypila a nejednou spadla, když byla pod vlivem alkoholu.

modřiny na ruce britky Hannah Jamesové, která se přestěhovala do Bahrajnu za manželem Jassimem Alhadderem
modřiny na ruce britky Hannah Jamesové, která se přestěhovala do Bahrajnu za manželem Jassimem Alhadderem

Dívka krutě pyká za
Alhadder dále uvádí, že on nebyl tím, kdo ji poslal do vězení, ale může si za to sama, protože měla prý vztah s jiným mužem. Tomu se chce nyní pomstít za to, že přišel o všechno a chce jej také připravit o jeho rodinu.

monokl na obličeji Britky Hannah Jamesové, která se přestěhovala do Bahrajnu za manželem Jassimem Alhadderem
monokl na obličeji Britky Hannah Jamesové, která se přestěhovala do Bahrajnu za manželem Jassimem Alhadderem

Dívka krutě pyká za
Rodiče Hannah se nyní snaží prostřednictvím internetu získat finanční prostředky, aby se jejich dcera mohla vrátit domů.

projekt Terasy Červený vrch Praha 6 – Vokovice

Projekt Terasy Červený vrch v Praze 6 Vokovicích je zajímavý díky výborné dopravní dostupnosti do centra i na letiště Václava Havla. Nedaleko domů, které jsou součástí projektu Červený vrch je rozlehlý park Divoká Šárka, která je ideálním místem pro procházky a relaxaci.

projekt Terasy Červený vrch Praha 6 – Vokovice
projekt Terasy Červený vrch Praha 6 – Vokovice

Architektura Teras Červený vrch se hlásí k moderním směrům devadesátých let a je inspirovaná funkcionalismem, tak typickým pro Prahu 6. Jednotlivé budovy se liší barvami fasád a drobnými architektonickými prvky, ale dohromady tvoří spolu s okolím harmonicky sladěný celek.

Terasy Červený vrch Praha 6 – Vokovice
Terasy Červený vrch Praha 6 – Vokovice

Projekt Terasy Červený vrch byl rozdělen na dvě fáze. V první fázi, se stavěla budova F a šest vilových domu E. V budově F – je kromě recepce navíc k dispozici fitness, sauna a prádelna.Ve druhé fázi, jejíž stavba začala na jaře 2001, byly postaveny budovy A/B a C/D, ve kterých našlo své místo dalších 180 bytu různých velikosti včetně 2 velkoplošných bytu (tzv. penthouse) na střeše budovy C/D s výhledem do Šáreckého udolí. Mezi jednotlivými domy se rozkládají travnaté plochy a kaskádovité zahrady, které lemuji místní komunikace a vytvářejí tak dojem parkového prostředí plynule navazujícího na zeleň okolní přírody.

Terasy Červený vrch Praha 6 – Vokovice
Terasy Červený vrch Praha 6 – Vokovice

V projektu Terasy Červený vrch je cele spektrum bytů velikostí bytů, od garsoniér s rozlohou od 35 m2 po celoplošné byty s rozlohou za 250 m2 v horních patrech vilových domu.

Byty byly projektovaný s ohledem na požadavky moderního životního stylu. Vnitřní dispozice kladly důraz na praktičnost a variabilitu.

Kupující si mohli v raných stádiích výstavby při plánovaní svého domova navrhnout úpravy vnitřního členěni bytu.

Terasy Červený vrch Praha 6 – Vokovice
Terasy Červený vrch Praha 6 – Vokovice

Investorem a realizátorem projektu byla firma Skanska Červený vrch, a. s., dceřina společnost švédské firmy Skanska, která patří mezi největší společnosti na světě poskytující kompletní služby související se stavebnictvím a řízením stavebních projektu. Společnost Skanska byla založena roku 1887 a působí v 60 zemích světa.

Komfortní bydlení v místě projektu Terasy Červený vrch, poskytuje vše, co nabízí velkoměsto, a je zároveň zasazen do lůna přírody, se nehledá snadno. Všechny tyto přednosti splňuje projekt Terasy Červený vrch v sousedství přírodní rezervace Divoká a Tichá Šárka. Jedná se o velmi zajímavý projekt ve velmi žádané lokalitě z pohledu nového standardu bydlení a to především díky velkému důrazu kladenému na čistotu dle standardu skandinávských zemí.

Projekt byl postupně kolaudován v roce 2001. Dne 10. května 2001 bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí na byty ve vilových domech E2 a E3. Počátkem března 2001 bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí na prvních 100 bytů, které se nachází v budově F (celkem 90 bytů) a ve vilovém domě E4 (celkem 10 bytů). 

První majitele bytu se začaly stěhovat do svých nových domovu na jaře 2001. Začala fungovat většina služeb, např. recepční a bezpečnostní služba, úklidová služba, sauna a prádelna, včetně správy objektu. Fungováni fitness bylo naplánováno na konec března 2001.

 

Zemřel Guy Hamilton. Režisér čtyř klasických bondovek

Britský filmový režisér Guy Hamilton, který režíroval čtyři slavné bondovky: Goldfinger (1964), Diamanty jsou věčné (1971), Žít a nechat zemřít (1973) a Muž se zlatou zbraní (1974), zemřel ve Španělsku ve věku 93 let.

režisér Guy Hamilton režíroval čtyři slavné bondovky: Goldfinger (1964), Diamanty jsou věčné (1971), Žít a nechat zemřít (1973) a Muž se zlatou zbraní (1974)
režisér Guy Hamilton režíroval čtyři slavné bondovky: Goldfinger (1964), Diamanty jsou věčné (1971), Žít a nechat zemřít (1973) a Muž se zlatou zbraní (1974)

 

Hamilton žil na Mallorce a Nemocnice Juaneda Miramar ve městě Palma de Mallorca dnes oznámila, že tam ve středu zemřel, informovala tisková agentura AP. Nemocnice odmítla uvést podrobnosti o jeho úmrtí s odůvodněním, že respektuje právo pacientů na soukromí.
„Jsem neuvěřitelně, neuvěřitelně smutný, že úžasný režisér Guy Hamilton odešel do velké střižny na nebesích,“ reagoval na zprávu o jeho úmrtí na Twitteru Roger Moore.
Slávu mu však přinesl až Goldfinger

Hamilton pozvedl úroveň filmů o agentovi 007, jehož ve dvou jeho filmech (Žít a nechat zemřít a Muž se zlatou zbraní) ztvárnil Roger Moore a ve druhých dvou (Goldfinger a Diamanty jsou věčné) Sean Connery. Hamilton se narodil v roce 1922 ve Francii rodičům pocházejícím z Anglie. Za okupace spolupracoval s odbojem a režii se začal věnovat až v 50. letech. Jeho režijní debut, The Ringer (1952), prošel bez povšimnutí.

V roce 1962 dostala jeho snímek The Best of Enemies (1961) Zlatý glóbus za nejlepší cizojazyčný film. Slávu mu však přinesl až Goldfinger, bondovka číslo 3 v roce 1964, na kterou se prodalo přes 130 milionů lístků. Guy Hamilton natočil za 30 let 21 filmů, například Bitvu o Británii (1969) či Rozbité zrcadlo (1980) a Zlo pod sluncem (1982) – obě podle knih Agathy Christieovej, ale známý je především jako režisér bondovek.

Sexica Margot Robbie je Tarzanova Jane!

Režisér Harryho Pottera chystá novým film s největším mužem džungle

Režisér Harryho Pottera chystá novým film s největším mužem džungle
Režisér Harryho Pottera chystá novým film s největším mužem džungle

 

The Legend of Tarzan nás poctili prvními obrázky Alexandera Skarsgård coby muže džungle.

Nového Tarzana, o kterém jsem ani netušil, že se připravuje, natočil David Yates, režisér posledních 4 potterovek a také Fantastic Beasts. Necelé dva měsíce po Knize džunglí zavítá The Legend of Tarzan do kin po celém světě. Ústřední postavu si zahraje Alexander Skarsgård, zatímco v role Jane se představí Margot Robbie. Ta se věru na nedostatek pracovních nabídek stěžovat nemůže. Dnes byly zveřejněny první dva obrázky. Tím by měl následovat trailer již v nejbližších dnech. Do té doby se ženy mohou kochat tělem nového krále džungle.

 

Prodej bytu 3+kk, 84 m², Praha – Vinohrady, Uruguayská

Nabízím k prodeji velmi zajímavě řešenou mezonetovou bytovou jednotku po kompletní rekonstrukci, nacházející se v Praze na Vinohradech, v 5. patře cihlového domu s výtahem.

Prodej bytu 3+kk, 84 m², Praha - Vinohrady, Uruguayská
Prodej bytu 3+kk, 84 m², Praha – Vinohrady, Uruguayská

Dům je rovněž zcela zrekonstruován je možné jej najít v ulici Uruguayská. Byt je svou dispozicí 3+kk a má podlahovou výměru 83,5m2. Po příchodu do bytu se ocitneme v předsíňce, z níž se je možné dostat na první toaletu a do obytné části, která je rozdělena na dvě místnosti, prostornou kuchyň a kouzelný obývací pokoj s krbem.

Prodej bytu 3+kk, 84 m², Praha - Vinohrady, Uruguayská
Prodej bytu 3+kk, 84 m², Praha – Vinohrady, Uruguayská

Z tohoto pokoje vede schodiště do vyššího patra bytu, kde se nachází koupelna, spojená s druhou toaletou a hlavně útulná ložnice, z níž vedou dveře do lodžie, která je situována do vnitrobloku.

Prodej bytu 1+1, 51 m² Praha – Vinohrady, Lublaňská

Na prodej nabízíme slunný byt na Královských Vinohradech, Praha 2, ulice Lublaňská.

Prodej bytu 1+1, 51 m² Praha - Vinohrady, Lublaňská
Prodej bytu 1+1, 51 m² Praha – Vinohrady, Lublaňská

Byt má 60 m2, je ve stavu po rekonstrukci, nový a tichý výtah, za domem letní sezení. V bytě jsou na podlahách dubové parkety, nová a prostorná koupelna s vanou, WC a bidet, velká a prostorná chodba, bezpečnostní dveře, k bytu náleží sklep 4,5 m situovaný v suterénu domu. Je to pouze 5 minut chůzí na metro I.P. Pavlova.

Prodej bytu 1+1, 51 m² Praha - Vinohrady, Lublaňská
Prodej bytu 1+1, 51 m² Praha – Vinohrady, Lublaňská

Prodej z důvodů stěhování do zahraničí při rychlém jednání, výrazná sleva. Byt sloužil jako investice a stále se pronajímá. Dům též po rekonstrukci.

Na prodej byt 3+kk Praha 4 – Šeberov, K Újezdu

Na prodej nabízíme byt 3+kk s balkonem v klidné lokalitě Prahy 4 – Šeberov. Byt se nachází v 1 patře novostavby cihlového bytového domu. Nabízený byt je orientován do zahrady se zelení a do klidné ulice. V bytě majitel zanechá kuchyňskou linku s kombinovaným sporákem a velkou vestavěnou skříňí v předsíni. Podlahy: obývák a předsíň – plovoucí, pokoje – PVC, koupelna a wc – dlažba. K bytu náleží zděná sklepní kóje o výměře 1,4m2.
Prodej bytu 4+kk Praha 2 – Vinohrady, Italská ul.

Velmi nízké provozní náklady, zálohy na služby včetně fondu oprav! vychází na 1.900Kč/měsíčně a zahrnují vše vč. topení vyjma elektřiny (cca. 800Kč). V místě je bezproblémové parkování. Lokalita nabízí kompletní občanskou vybavenost (škola, školka, nákupní možnosti).

Stravovat se zdravě doma i v práci už nemusí být žádný problém

Nedaleko domu se nachází zastávka autobusu – cesta na metro Opatov trvá cca. 5min. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován).  Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 608 114 411 nebo piště na e-mail: prodej(a)h360.cz

Prodej bytu 2+1, Praha 5 – Hlubočepy, Renoirova

Na prodej nabízím byt 2+1, 43 m2 v panelovém domě se sklepní kójí v osobním vlastnictví v klidné části Barrandova, blízko lesoparku a Prokopského údolí. byt je ve 2 podlaží. Dispozice: chodba s komorou, koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC, kuchyň s kuchyňskou linkou, obývacím pokojem a ložnicí. Vstupní bezpečnostní dveře.

Prodej bytu 2+1, Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova
Prodej bytu 2+1, Praha 5 – Hlubočepy, Renoirova

Atraktívne pobyty v kúpeľnom meste Dudince za výnimočné akciové ceny

Plastová okna se žaluziemi a ochrannými síťkami. V plánu renovace společných částí interiéru domu (vstupy do domu, pošt. schránky, stěny, podlahy, schodiště. Výtah již je nový. Stoupací potrubí po rekonstrukci.

Prodej bytu 2+1, Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova
Prodej bytu 2+1, Praha 5 – Hlubočepy, Renoirova

Prodej bytu 2+1 Praha 10 – Záběhlice, Bramboříková

V bytě připojení k internetu – připojení v jednotlivých mistnostech.  Klidná lokalita v blízkém dosahu přírodní rezervace Dalejské a Prokopské údolí, s rychlým spojením do centra. Příjemná lokalita s veškerou občanskou vybaveností v místě – obchody (Billa, Albert), lékaři, školy, školky, dětské hřiště. Zastávka MHD – autobus a tramvaj kousek od bytu.

Prodej bytu 2+1, Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova
Prodej bytu 2+1, Praha 5 – Hlubočepy, Renoirova

4 nejčastější chyby při řešení hypotéky

Spoj na Anděl jen 15 min. Parkování bez problémů přímo před bytem bez parkovacích poplatků. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován).  Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 608 114 411 nebo piště na e-mail: prodej(a)h360.cz

Prodej bytu 2+kk, Praha 5 – Stodulky, Mezi Školami

Nabízím prodej bytu 2+kk s terasou, v 5.NP s vysokými stropy a okny na západ. V domě je recepce a ostraha nonstop. K bytu náleží sklep na patře a velké garážové stání v 2. PP. Plocha bytu je 67 m2 + 11 m2 terasa. V ceně bytu je kuchyňská linka s barovým pultem včetně vestavných spotřebičů (sporák, lednice, mrazák, digestoř), vestavné skříně v předsíni a ložnici (po dohodě další nábytek).

Prodej bytu 2+kk Praha – Modřany, Komořanská

Prostorná koupelna se sprch. koutem, bidetem a WC. Metro B – Hůrka pouze 300 m od domu. V bezprostředním okolí veškerá občanská vybavenost – poliklinika, školy, obchody, restaurace, park.

Zateplením panelového domu nejen ušetříte za vytápění.

Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován).  Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 608 114 411 nebo piště na e-mail: prodej(a)h360.cz

Prodej bytu 3+1 Praha 4 – Krč, Ružinovská

Nabízíme k prodeji velmi pěkný, slunný byt (orientace na jih a východ) v družstevním vlastnictví o dispozici 2+1 se zasklenou lodžií o výměře 68m2. Původně se jednalo o 3+1 a ložnici je možno opět rozdělit jednoduchou příčkou na dva pokoje. Byt se nachází v 6. patře panelového domu nedaleko Thomayerovy nemocnice a Kunraticko-Michelského lesa, kde je možnost krásných procházek.

Nové byty v blízkosti centra Prahy 

Autobusem na metro Kačerov 5 minut. V budoucnosti bude zastávka metra D v docházkové vzdálenosti.  Dům je zrekonstruován – zateplen, má novou fasádu, interiéry, schránky, zvonky, zábradlí a výtahy zrekonstruované jsou i lodžie.

Prodej bytu 2+kk Praha 5 – Smíchov, U Santošky

Byt prošel kompletní rekonstrukcí v uplynulých 10 letech – nové podlahy (plovoucí, dlažba, lino), obložení stěn sádrokartonem (včetně stropů pro snížení hluku), vestavěné skříně, zasklení lodžie, zděné jádro, WC odděleně od koupelny (nové stupačky), zabudovaný trezor, kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, alarm. K bytu náleží sklepní kóje. Byt je v družstevním vlastnictví se splacenou anuitou. Převod do OV zatím není možný (plánováno kolem roku 2023).  Veškerá občanská vybavenost v pěší dostupnosti, základní škola a školka v docházkové vzdálenosti, parkování bez obtíží přímo u domu. Vřele doporučuji prohlídku – byt je pěkný, útulný, bez nutnosti dalších okamžitých investic (samozřejmě kromě vybavení). Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován).  Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 608 114 411 nebo piště na e-mail: prodej(a)h360.cz

Prodej bytu 1+kk Praha 10 – Vršovice, ul. Orelská

Prodej bytu na vynikajícím místě Prahy 10 – Vršovice, Orelská. Byt, který se nachází v přízemí (okna jsou situována jen do vnitrobloku a jsou cca 2m nad zemí) v osobním vlastnictví.

Prodej bytu 1+kk Praha 10 - Vršovice, ul. Orelská
Prodej bytu 1+kk Praha 10 – Vršovice, ul. Orelská

Nabízený byt prošel celkovou rekonstrukcí v jejímž rámci bylo uděláno naprosto vše – Nové rozvody elektroinstalace (kompletní včetně nízkého tarifu), Nové rozvody topení – elektrický kotel (umístěn v předsíni spolu s místem na pračku) s radiátory v každém prostoru (WC, předsíň, koupelna, pokoj), Nové rozvody vody studené i teplé (elektrický bojler schovaný ve stropě koupelny).

Prodej bytu 1+kk Praha 10 - Vršovice, ul. Orelská
Prodej bytu 1+kk Praha 10 – Vršovice, ul. Orelská

Atraktívne pobyty v kúpeľnom meste Dudince za výnimočné akciové ceny
Nový kuchyňský kout (digestoř, obklady, oddělující bar, příprava jak na vodu, odpady tak i na připojení desky a trouby), Nově vybudovaný úložný prostor nad předsíní (cca 3m2 s výškou 1m) a samostatná komora v bytě, Nově udělaná koupelna (sprchový kout 90cm, umyvadlo, vyhřívaná podlaha, kombi otopný žebřík na kotel či samostatně přes zásuvku), Nově WC (závěsné WC, umyvadlo), Nové podlahy (dlažby v předsíni, kk, WC a koupelně, v pokoji moderní přírodní marmoleum), Nově stěny (kompletní nové štuky a výmalba), stropy (sádrokartonové podhledy s osvětlovacími tělesy a 4 okruhy svícení). Velmi světlý byt s orientací na JV stranu, okna jsou ve všech prostorách bytu (předsíň, WC, komora, pokoj i koupelna). V celém bytě zachovány a renovovány původní dřevěné dveře a zárubně včetně vstupních, jediné co není uděláno jsou okna – ta budou kompletně vyměněna v rámci renovace domu a to zcela zdarma (viz níže).  Cihlový dům je ve velmi dobrém stavu, ale do dvou let bude jako nový (v současnosti odsouhlaseno finálním jednáním s investorem na odkup půdy, v jejímž rámci bude uděláno – Nová fasáda, Nová okna,

Prodej bytu 3+1 Praha 1 – Nové Město, Senovážná

Nově výtah (nyní již je, ale bude renovován), Nově sklepy (pravděpodobně bude ještě k bytu přidělán i sklep), Nově vnitřky domu – zkrátka dům bude jako nový.
Jedná se o naprosto výbornou lokalitu (vynikající na krátkodobé pronájmy zahraničním turistům i k dlouhodobým pronájmům či stálému bydlení) dostupnou MHD po 24 hod (centrum Prahy do 10 min). Občanská vybavenost je zcela pokryta v okruhu 500m – pošta, lékař, zubař, škola, školka, dále veškerá vybavenost drobných obchodů jakož i TESCO EDEN ….. atd. V ceně není zahrnuta úhrada Daně z nabytí nemovitosti – hradí kupující. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován).  Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 608 114 411 nebo piště na e-mail: prodej(a)h360.cz

Prodej bytu 3+kk Praha 4 – Michle, Vokáčova

Prodám družstevní byt 3+kk o celkové výměře 67,90 m2, + komora na chodbě – v Praze 4 – na metru C (cca 6 minut chůze na metro Budějovická a cca 10 minut na metro Pankrác). Byt se nachází v pátém patře, kompletně revitalizovaného panelového domu. Byt je po rekonstrukci – nové elektro rozvody, sociální zařízení WC + koupelna, zabudované skříně ve zdi (2x v předsíni a 1x v ložnici) a v kuchyni kuchyňská linka se zabudovanými spotřebiči – rekonstrukce proběhla v roce 2010 (použitý materiál YTONG – v jádru 6cm / v kuchyni 10cm).
Nabízíme k prodeji slunný byt 3+kk 85 m2 Praha 6 – Dejvice, ul. Kafkova

Byt je velmi světlý, suchý a tichý. Rozmístění místností – vlevo – tichá část – ložnice a dětský pokoj u sebe, uprostřed chodba do L a sociální zařízení, vpravo prostorný obývací pokoj, na který navazuje kuchyňský kout s oknem.

Prodej bytu 3+kk, 70 m² Praha 8 – Kobylisy, Hovorčovická
Dům je kompletně zrekonstruovaný – zateplený vč. střechy, výtah, bezbariérový vchod, čipové el. zámky, kamerový systém, nově udělané společné prostory domu , absolutní bezpečnost – služby včetně příspěvku do FO 4 000,- Kč/měsíc (každý rok ve vyúčtování služeb vysoký přeplatek). Vlastnictví bytu je formou vlastnictví podílu v s.r.o. – nelze hypotéka. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován).  Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 608 114 411 nebo piště na e-mail: prodej(a)h360.cz

Prodej bytu 2+kk Praha 5 – Hlubočepy, Pod třešněmi

Slunný byt s pěkným výhledem, nacházející se na pražském Barrandově (katastrální území Praha Hlubočepy), s dispozicí 2+KK, o výměře 63 m2, ve 3. nadzemním podlaží bytového domu, jenž byl kolaudován v r. 2005. K bytu náleží parkovací místo na soukromém pozemku a dva sklepy.

Koupelny za příznivé ceny, obklady nebo koupelnový nábytek seženete na Kbkoupelny.cz

Vybavení: v obytných místnostech podlahy z dubového dřeva (masiv), v ostatních místnostech dlažba, ve všech místnostech podlahové vytápění, prostorná koupelna s exkluzivní masážní vanou pro dvě osoby (zn. SANJET DUO v nejvyšší konfiguraci, pořiz. cena 101 tis. Kč), zařízená kuchyně, vestavěné skříně, alarm, osmibodové bezpečnostní vstupní dveře, telefon, kabelová TV, videovrátný.
Prodej bytu 1+1 Praha 5 – Malá Strana, Mělnická
Lokalita: hezké a klidné místo k bydlení, vyhledávaná rezidenční oblast se vzrostlou zelení v okolí a výbornou občanskou vybaveností – nákupní střediska, akvapark a sportoviště, ordinace lékařů, pošta, banky, škola, školka, několik restaurací, posilovna, tenis, trasy pro in-line, blízko přírody – Prokopské údolí atd., vše v dosahu do 10 min. chůze + bezproblémové parkování a skvělá MHD obslužnost: Tram č. 4, 12, 14, 20 / BUS č. 230, 246, 247, 248. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován).  Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 608 114 411 nebo piště na e-mail: prodej(a)h360.cz

Prodej bytu 1+kk Praha – Horní Počernice, K Berance

Slunný byt 1+kk (34m2) v nízkoenergetické novostavbě z roku 2010 na Praze 9 – Horní Počernice se sklepní kójí a podzemním gar. stáním se nachází v menším bytovém domě. Ideální na investici – vynikající výnos – mohu doložit, momentálně obsazen spolehlivým a bezproblémovým nájemcem, či po dohodě k vlastnímu bydlení s již vyřešeným financováním. Zajímavě členěn, možno rozdělit barem, či sádrokartonovou stěnou podle vlastního vkusu.

Prodej bytu 1+1 Praha 1 – Hradčany, ulice Jelení

Vysoký standard provedení, bezpečnostní dveře, dřevěná eurookna, francouzské okno, domovní videotelefon, kamerově zabezpečené gar. stání v suterénu domu, koupelna se sprchovým koutem a toaletou, vjezdová vrata na dálkové ovládání, bezhlučný bezbariérový výtah z garáže až do bytu. Možno po dohodě nechat zabudovanou kuchyňskou linku IKEA na míru s multifunkční troubou a spotřebiči, či podle dohody, bez bytového nábytku. Nízké náklady na teplo a teplou vodu (ze zdroje systému tepelných čerpadel), zateplený dům, 2 minuty od domu zastávka bus MHD na metro a nákupní a zábavní Centrum Černý Most – pracovní příležitosti.
Cesta do centra Prahy trvá autem (vlastní garáž) či metrem přibližně 20 minut. V blízkém okolí lokality je několik bank a pobočka České pošty, školy, osmileté gymnázium a Střední odborná škola, supermarket, kavárna, pizzeria, obchůdky. Celý areál osazen novou zelení, v docházkové vzdálenosti je Klánovický les a Xaverovský háj. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován).  Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 608 114 411 nebo piště na e-mail: prodej(a)h360.cz

Prodej bytu 3+kk Praha 4 – Braník, Nad šálkovnou

Prodáme prostorný a světlý byt situovaný ve vilové čtvrti ve starém Braníku s perfektní dostupností do centra. Byt je v jednom ze čtyř opravených panelových domů zasazených v zeleni. Byt je kompletně moderně zrekonstruovaný včetně nových rozvodů elektřiny, vody a odpadu, kompletního vybourání a přestavby jádra, nových omítek a stropů, podlah atd. Majitelé si z estetických důvodů ponechali původní dřevěná okna. Byt nemá vlastní balkon, pouze francouzské okno, nicméně na patře je společný prostorný balkon pro tři domácnosti (jen ty mají klíč). Sousedé jsou na patře velmi příjemní.

Prodej bytu 3+kk Praha 5 – Košíře, Černochova
Byt je orientovaný – obývací pokoj na jiho-západ, výhled přes zeleň na Barrandovské skály. Kuchyň a ložnice jsou naopak zality ranním sluncem. Obývací pokoj s designovým podhledem přechází do jídelny, která je volně propojena se vstupní halou, kterou majitelé pojali jako galerii. Atypická kuchyň přechází v pracovní kout, kde je umístěn sklopný stolek na snídaně. Díky němu je možné využít ranní slunce. Koupelna spojená s WC má světlo přivedené přes mléčné sklo, které tvoří část jedné ze zdí. Svítit je potřeba pouze večer.
K bytu náleží prostornější rohová sklepní kóje. V přízemí je možné využívat společnou sušárnu či kočárkárnu. V okolí je bezproblémové parkování. Nad i pod domem se nachází malé parkoviště a část bytů vlastní i garáž. Občas se objeví inzerát na odkoupení či pronájem garáže.
Dům je obklopen vzrostlými stromy a po většinu roku je výhled z oken do záplavy zeleně. Vzhledem k situování bytu v pátém patře se světlem ani tak není problém. V okolí je perfektní občanská vybavenost. Braník je výborným místem pro sportovní vyžití (stezka kolem Vltavy či Dobeška, bazén na Zeleném pruhu, vše jen pár minut chůze z bytu). Tramvají č. 17, 3 a 21 se ze zastávky Přístaviště dostanete za 10 minut na Palackého náměstí. Ze zastávky Zemanka jste zase za 5 minut na metru Budějovická. Bydlení v Braníku si zamilujete. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován).  Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 608 114 411 nebo piště na e-mail: prodej(a)h360.cz

Prodej bytu 3+kk Praha 6 – Dejvice, Kotěrova

Na prodej nabízíme byt 3+kk, který má privátní balkon na mezipatře (balkon není sdílený s žádným dalším bytem) v bytovém obytném domě s krásnou společnou zahradou ve vnitrobloku lokalitě Prahy 6 Dejvice – ulice Kotěrova. Byt podlahové ploše 75 m2 + balkon na mezipatře 3 m2 + sklep 3 m2 se prodává se ve stavu před rekonstrukcí. Topení v bytě je zajištěno plynovým kotlem Vailant, kuchyni. Celý bytový dům bude ve společných částech procházet nákladnou rekonstrukcí – výměna oken všech bytů, vstupní dveře do domu a jednotek, nové stoupačky, výmalba, atd.. Historie bytového domu sahá do roku 1933. Lokalita Dejvic nabízí klidné části jako je Divoká Šárka s přilehlou vilovou čtvrtí Hanspaulka i budovy okolo Vítězného náměstí postavené v duchu socialistického realismu.

Prodej bytu 2+1 Praha – Záběhlice, Bramboříková

Mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Evropskou se nachází rozlehlý univerzitní kampus ČVUT s Národní technickou knihovnou. Kousek od Vítězného náměstí pak najdete známé divadlo Semafor nebo Dejvické divadlo. Sportovní aktivity vám nabídne Sportovní areál Juliska či víceúčelové sportoviště Kotlářka. Vyhlášená je v Dejvicích hospůdka U Pětníka nebo restaurace Na Staré faře. Okolí domu vám má rozhodně co nabídnout. Je zde spousta obchodů, restaurací, kaváren, lékáren, mateřská, střední i vysoká škola, pošta i golfový klub. Veškeré své služby nabídne také obchodní centrum Šestka, které je vzdáleno čtvrt hodiny autem od domu. Krom zeleně uprostřed Prahy, komfortního bydlení a občanské vybavenosti vám bydlení v Garden House nabídne i špičkovou dopravní dostupnost.Do 5 minut jste na autobusové zastávce Čínská či Na Santince a 6 minut je to na tramvajovou zastávku Zelená. Pouze 2 zastávky tramvají je vzdáleno metro A, stanice Dejvická. Pro své toulky Prahou můžete využít i železniční dopravu. Vlaková zastávka Praha – Podbaba je 700 m od domu. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován).  Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 608 114 411 nebo piště na e-mail: prodej(a)h360.cz

Prodej rodinného domu Praha 4 – Braník, ul. Na Zemance

Dovolujeme si nabídnout k prodeji rodinný dům postavený před druhou světovou válkou v Pražském Braníku, který leží v ulici Na Zemance. Částečně podsklepený dům napojený na všechny inženýrské sítě ( vody, kanalizace, plynu a elektřiny) byl před asi 3 lety zrekonstruován. V suterénu domu je plynová kotelna a bojler. V přízemí se nachází byt 2+1, který se skládá z předsíně ze které je vstup do kuchyně, koupelny a WC a dvou pokojů. V prvním patře domu se nachází identický byt 2+1. V mezipatře rodinného domu se nachází balkon. V druhém patře se nachází byt 2+1 s kuchyní, koupelnou a WC a dvěma pokoji, ze kterých je výhled na Pražský hrad. Nad tímto bytem se ještě nachází nevyužitá půda. V současné době jsou všechny prostory užívány jako obytné místnosti. Zděná garáž je v horní části pozemku.

Na prodej řadový rodinný dům 5+kk Praha 5 – Jinonice, Šternova

Byt na prodej 3+1 Praha 2 – Nusle, Čiklova

Před ní jsou ještě dvě místa na stání. Velká zahrada ze zahradním domkem a stavební parcelou. Trvalé porosty jsou ovocné dále okrasné stromy a keře. Výborná dopravní dostupnost, blízko linky MHD (autobus ).

Co dalšího by vás mohlo zajímat v lokalitě Prahy 4 Bráník, Ulice na Zemance?

BYTOVÝ DŮM NA ZEMANCE Rezidence se nachází v Praze 4. Navrhl ji ateliér Šafer Hájek Architekti – byl nominován na stavbu roku 2006. Lokalita je v blízkosti ulice Zelený Pruh.

Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací o prodeji této nemovitosti nebo sjednání prohlídky kontaktujte Diana Polívková, tel. 602 207 723, prodej (a) h360.cz

 

Prodej bytu 2+kk Praha 4 – Modřany, Ul. Krupná

Na prodej nabízíme pěkný byt 2+kk 51,8 m2 s orientací na východ v Praze Modřanech. K bytu náleží sklepní kóje (2,1 m2) a balkon (8,5 m2).  Okna bytu jsou orientována na východ, což je příjemné v letních měsících. Bytový dům byl postaven v roce 1976. Byt se skládá z prostorné chodby (11m2), ložnice (15,5 m2), záchod (1,2 m2) a koupelna (3,8 m2) jsou oddělené. Obývací pokoj (20,2 m2) je vybaven kuchyňskou linkou dělanou na míru, se indukční varnou deskou a elektrickou troubou Whirpool a lednicí s mrazákem. K dispozici je dostatek úložného prostoru ve třech vestavěných skříních. V bezprostřední blízkosti domu je zastávka tramvaje č. 17 a 3 – Nádraží Modřany (15 minut na Palackého náměstí – metro B), noční linky tramvají, zastávka autobusů 139 (18 minut na Kačerov – metro C). Ze zastávky Nádraží Modřany jezdí vlak na Hlavní Nádraží. Ideální lokalita pro sport a zábavu – u řeky je cyklosteska do města nebo do přírody: směr Vrané nad Vltavou. Naproti domu jsou 2 parky, kino, 3 restaurace, cukrárna, lekárna, kostel. Obchod Albert, drogerie Teta, Kik, kadeřnický salon jsou do 100m. Mateřská a základní škola přes ulici. Nedaleko od domu jsou tenisové kurty, fotbalové hřiště, Modřanská rokle. Obýváno pouze jednou rodinou, která se odstěhovala do většího. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován).  Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 608 11 44 11 nebo piště na e-mail: prodej(a)h360.cz

Prodej bytu 3+1 Praha 1 – Staré město, Dušní

Na prodej nabízíme nhezký světlý byt 3+1, 95 m2 situovaný v 3 patře cihlového bytového domu ve velmi žádané lokalitě centra Prahy v ulici Dušní, v docházkové vzdálenosti Staroměstského náměstí a Pařížské ulice. Světlý byt 3+1 k prodeji je řešen jako dvouložnicový, hlavní obytnou místnost tvoří obývací pokoj s krbem, odkud vede přímý vstup na balkon i do kuchyně s jídelním koutem. Každá ložnice má vlastní koupelnu i toaletu, jedna toaleta je také samostatně na chodbě. Prostorný byt k prodeji zachovává mnoho původních prvků, součástí jsou vysoké obložkové dveře, vysoké stropy a špaletová okna. Blízké okolí nabízí veškeré občanské i kulturní zázemí – restaurace, muzea, historické pamětihodnosti. Výborná dostupnost vozem i hromadnou dopravou – stanice Staroměstská (metro A, tramvaj, autobus). Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován).  Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 608 11 44 11 nebo piště na e-mail: prodej(a)h360.cz

Prodej bytu 1+kk Praha – Bohnice, Štětínská ulice

Na prodej nabízíme byt o dispozici 1+KK a rozloze 34 m2 v 4. nadzemním podlaží panelového bytového domu v družstevním vlastnictví. Byt je dispozičně řešen jako 2+KK. Jedná se o klidnou lokalitu Praha 8 Bohnice. MHD zastávka Podhajská pole 30 metrů od vchodu do domu. Metro trasa C Kobylisy cca. 5 minut MHD. Parkovani vozidla možno přímo před vchodem do domu. V blízkosti sportovní areál, plavecký bazén Šutka a Čimický háj. V bytě topení ústřední dálkové. Dům je zateplený, plastová okna s vnitřním plastovým parapetem a žaluziemi. Samotný byt po částečné rekonstrukci. Vchodové bezpečnostní dveře do bytu od firmy NEXT jsou nové a protipožární. Následuje chodba, kde se nachází samostatné WC a koupelna. Z chodby se vchází do místnosti, kde jsou dvě velká okna, čehož bylo využito k vystavení stěny a tudíž oddělené ložnice od obývacího pokoje. Podlaha v celé místnosti a to jak v ložnici, tak v obývacím pokoji je linoleum s filcovým podkladem a vysokou nášlapnou vrstvou. V levém rohu obývacího pokoje se nachází vstup do samostatného kuchyňského koutu, kde se nachází kuchyňská linka a elektrický sporák a troubou. Je zde prostor i pro malý jídelní stůl. K bytu náleží i sklep o velikosti 2 m2. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací o prodeji této nemovitosti nebo sjednání prohlídky kontaktujte Diana Polívková, tel. 602 207 723, prodej (a) h360.cz

Na prodej byt 3+1 Praha 1 Nové Město, Ostrovní

Na prodej nabízíme byt 3+1, 128m2 + 8m2 terasa a 13 m2 sklep. Byt se nachází v prvním patře s výtahem a je po kompletní, velmi nákladné rekonstrukci. Všechny místnosti mají vysoké stropy, futra a dveře s fazetovými vitrážemi a secesními prvky, dubové parkety, exkluzivní dlažby. V bytě jsou dvě koupelny obložené mramorem s topením v podlaze, hydromasážní vana sprchový kout se sedací vanou, umělecké vitráže, bezpečnostní dveře, nejmodernější, špičková kuchyň, bar, lednice, mrazák, sporák, plnovýsuvy – zakázková práce na míru od špičkového truhláře. Plynové etážové topení – vlastní kondenzační kotel, luxusní mramorový krb s nejmodernější litinovou panoramatickou vložkou v maximální velikosti, vynikajícím tahem, výkonem a pyrolytickým sklem. Doporučuji klientům, kteří hledají výjimečný byt a nadstandardní bydlení pro sebe a svou rodinu. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Zájemci o koupi nechť volají na telefon 608 11 44 11, nebo pošlete email na prodej (a) h360.cz

Prodej bytu 4+1 Praha 1 – Staré město, Staroměstské náměstí

Nabízíme luxusní mezonetový byt na Starém městě, na Staroměstském náměstí, situovaný v 4 patře historického domu. Jde o střešní nově vestavěný byt, o celkové výměře 131,5 m2, z čeho je terasa o výměře 10,5 m2. Terasa je do vnitrobloku. Obytný dům je po celkové rekonstrukci a nově, ze strany vnitrobloku je dodatečně udělán výtah. V dolním patře je samostatné WC, umývadlo a technická místnost – byt má vlastní plynové topení a klimatizaci. V horním patře jsou 2 pokoje, koupelna s oknem, WC, umývadlem a sprchovým koutem. Podlahy v celém bytě dubové parkety. V okolí je vynikající občanská vybavenost, vše v docházkové vzdálenosti.

Prodej bytu 3+kk v Praze, Vinohradech, ulice Římská

Vybavení koupelny: klasická vana, umyvadlo, skříňka, zrcadlo. Oddělené samostatné WC. Vybavení kuchyně: kuchyňská linka, deska + dřez, el. sporák, mikrovlnka, indukční varná deska, lednice, mrazák, pračka. Ostatní vybavení: skříně předsíň, kabelová televize, internet. Zabezpečení: bezpečnostní dveře. Je zde mnoho gurmánských restaurací, obchody s luxusním zbožím (Pařížská ulice prakticky „za rohem“…, atd.), dále divadla, galerie, kavárny, bary, atpod. Dopravní dostupnosti – metro, tramvaj, autobus – je taky vynikající, také vše na dosah pěší chůze. Doporučuji prohlídku!  Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací o prodeji této nemovitosti nebo sjednání prohlídky kontaktujte Diana Polívková, tel. 602 207 723, prodej (a) h360.cz

Prodej bytu 3+1 Praha 2 – Vinohrady, Šmilovského

Nabízím k prodeji byt s dispozicí 3+1 (osobní vlastnictví) v Praze 2 – Královské Vinohrady, v klidné ulici Šmilovského, nedaleko Havlíčkových sadů. Byt o velikosti 84,7 m2 se nachází v prvním nadzemním podlaží šestipatrového cihlového domu z 30. let. Dva pokoje jsou s výhledem do ulice, kuchyň s jídelnou a malým balkonem spojená s obývacím pokojem jsou s výhledem do vnitrobloku.
Podlahy jsou převážně parketové, v koupelně, na WC a chodbě je položena dlažba.  V bytě jsou kompletně nové rozvody topení (plyn. kotel), elektřiny a vody, nová dřevěná okna.
Prodej bytu 1+kk Praha 2 – Vinohrady, Na Folimance

Skvělá dopravní dostupnost – tram, metro, bus. Bezproblémové parkování (parkovací karta). Dům i společné prostory jsou v rekonstrukci (dokončena fasáda do dvora, střecha). K bytu náleží sklepní kóje.
Další informace rádi poskytneme na vyžádání – prohlídka možná pro vážné zájemce. V ceně není započtena daň z převodu nemovitosti.

Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován).
Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 608 11 44 11 nebo piště na e-mail: prodej(a)h360.cz