MUDr. Jan Novák, Ph.D.

MUDr. Jan Novák, Ph.D.
MUDr. Jan Novák, Ph.D.
tel. 549 49 7966
e-mail: 324158@mail.muni.cz
MUDr. Jan Novák, Ph.D.
učo 324158
Odborný asistent IKII FN USA LF MU
Místnost A20/225
Kamenice 5 — A20
Fyziologický ústav
 Pracoviště
II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Pracovní zařazení odborný asistent
Místnost A20/225 (Kamenice 5 — A20, Fyziologický ústav)
Telefon 549 49 7966
Fyziologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Pracovní zařazení odborný asistent
Výzkumná skupina Ondřeje Slabého – Centrum molekulární medicíny – Středoevropský technologický institut
Pracovní zařazení odborný asistent

Konzultační hodiny

Studenti mých seminárních skupin se se mnou mohou dohodnout individuálně na cvičení.

2021/2022
podzim 2021 LF:aVLKB091 Clinical Biochemistry
LF:MNAB0711s Aplikovaná biochemie – seminář
LF:VLKB091 Klinická biochemie
LF:VLLP0532c Propedeutika II – cvičení
2020/2021
jaro 2021 LF:aVLFY0422s Fyziologie II – seminář
LF:aVLVL9X63c Vnitřní lékařství blok 3 – nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie
LF:MIIN0231p Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech I – přednáška
LF:MIKIN0231p Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech I – přednáška
LF:VLFY0422s Fyziologie II – seminář
LF:VLLP0633c Propedeutika III – cvičení
podzim 2020 LF:aVLKB091 Klinická biochemie
LF:MNAB0711s Aplikovaná biochemie – seminář
LF:VLFY0321s Fyziologie I – seminář
LF:VLKB091 Klinická biochemie
LF:VLLP0532c Propedeutika II – cvičení
LF:VLVP07127c Vědecká příprava VII: cvičení
2019/2020
jaro 2020 LF:aVLFY0422s Fyziologie II – seminář
LF:VLFY0422s Fyziologie II – seminář
LF:VLLP0633c Propedeutika III – cvičení
LF:VLVP06126c Vědecká příprava VI – cvičení
podzim 2019 LF:VLFY0321s Fyziologie I – seminář
LF:VLLP0532c Propedeutika II – cvičení
2018/2019
jaro 2019 LF:aVLFY0422s Fyziologie II – seminář
LF:VLFY0422s Fyziologie II – seminář
LF:VLLP0431p Propedeutika I – přednáška
LF:VLLP0633c Propedeutika III – cvičení
podzim 2018 LF:VLFY0321s Fyziologie I – seminář
2017/2018
jaro 2018 LF:aVLFY0422s Fyziologie II – seminář
LF:VLFY0422s Fyziologie II – seminář
podzim 2017 LF:aVLFY0321c Fyziologie I – cvičení
LF:aVLFY0321s Fyziologie I – seminář
LF:VLFY0321s Fyziologie I – seminář
 Publikace
Článek v odborném periodiku
Decreased Global Strains of LV in Asymptomatic Female Duchenne Muscular Dystrophy Gene Carriers Using CMR-FT
MASÁROVÁ, Lucia, Mary Luz MOJICA-PISCIOTTI, Roman PANOVSKÝ, Vladimír KINCL, Martin PEŠL, Lukáš OPATŘIL, Jan MÁCHAL, Jan NOVÁK, Tomáš HOLEČEK, Lenka JUŘÍKOVÁ, Věra FEITOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Decreased Global Strains of LV in Asymptomatic Female Duchenne Muscular Dystrophy Gene Carriers Using CMR-FT. J Am Coll Cardiol Cardiovasc Imaging. 2021. doi:10.1016/j.jcmg.2020.09.016.
Levels of endothelial substances in patients with newly identified hypertension compared with healthy controls
BIEL, Vladislav, Jan NOVÁK, Veronika ŘÍMALOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Josef TOMANDL, Jiří ŠPÁC a Miroslav SOUČEK. Levels of endothelial substances in patients with newly identified hypertension compared with healthy controls. Biomedical papers. Olomouc: Palacky University, 2021. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.062.
Endoskopická diagnostika a terapie pankreatobiliárních onemocnění u osob po resekci žaludku podle Billrotha I
KIANIČKA, Bohuslav, Lumír KUNOVSKÝ, Martin BLAHO, Vladimír KOJECKÝ, Alena ONDREJKOVÁ, Hana NECHUTOVÁ, Miroslav SOUČEK, Filip ŠUSTR, Markéta MUSILOVÁ, Jan NOVÁK, Petr PISKAČ a Petr DÍTĚ. Endoskopická diagnostika a terapie pankreatobiliárních onemocnění u osob po resekci žaludku podle Billrotha I. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, o. s., 2020, roč. 66, č. 6, s. „E43″-„E45″, 3 s. ISSN 0042-773X.
Non-coding RNAs and Cardiac Arrhythmias
ŠUSTR, Filip, Zdeněk STÁREK, Miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Non-coding RNAs and Cardiac Arrhythmias. Advances in Experimental Medicine and Biology. Singapore: Springer, 2020, roč. 1229, č. 2020, s. 287-300. ISSN 0065-2598. doi:10.1007/978-981-15-1671-9_17.
Reccurent thrombus in the gigantic left atrium during effective anticoagulant therapy: case report
MASÁROVÁ, Lucia, Jan NOVÁK, Martin PEŠL, Jiří ONDRÁŠEK, Jiří SEMÉNKA, Eva ŠIMAROVÁ a Roman PANOVSKÝ. Reccurent thrombus in the gigantic left atrium during effective anticoagulant therapy: case report. BMC Cardiovascular Disorders. London: Biomed Central Ltd, 2020, roč. 20, č. 1, s. 1-7. ISSN 1471-2261. doi:10.1186/s12872-019-01279-1.
Variability of Peripheral Pulse Wave Velocity in Patients With Diabetes Mellitus Type 2 During Orthostatic Challenge
SVAČINOVÁ, Jana, Jana HRUŠKOVÁ, Juraj JAKUBÍK, Ksenia BUDINSKAYA, Simona HIDEGOVÁ, Martin FABŠÍK, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Variability of Peripheral Pulse Wave Velocity in Patients With Diabetes Mellitus Type 2 During Orthostatic Challenge. Physiological Research. Prague: ACAD SCIENCES CZECH REPUBLIC, 2020, roč. 69, Supplement 3, s. „S433″-„S441″, 9 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.934594.
Flow mediated dilation – její úloha a význam ve screeningu rizika kardiovaskulárních chorob
BIEL, Vladislav, Jan NOVÁK, Luděk PLUHÁČEK a Jiří ŠPÁC. Flow mediated dilation – její úloha a význam ve screeningu rizika kardiovaskulárních chorob. Interní medicina pro praxi. Solen s.r.o., 2019, roč. 21, č. 2, s. 92-96, 6 s. ISSN 1212-7299.
Identification of a Diagnostic Set of Endomyocardial Biopsy microRNAs for Acute Cellular Rejection Diagnostics in Patients after Heart Transplantation Using Next-Generation Sequencing
NOVÁKOVÁ, Tereza, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jan NOVÁK, Petr HUDE, Július GODAVA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Filip ZLÁMAL, Petr NEMEC, Helena BEDANOVA, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jan KREJČÍ. Identification of a Diagnostic Set of Endomyocardial Biopsy microRNAs for Acute Cellular Rejection Diagnostics in Patients after Heart Transplantation Using Next-Generation Sequencing. Cells. Basel: MDPI, 2019, roč. 8, č. 11, s. 1-13. ISSN 2073-4409. doi:10.3390/cells8111400.
Status of nutrition and cardiovascular system in children from the south Moravian region of the Czech Republic: a pilot study
LINHARTOVÁ, Kateřina, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, Vojtěch SVÍZELA, M. PROKEŠ, M. PROKEŠOVÁ-KOSOVÁ, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Status of nutrition and cardiovascular system in children from the south Moravian region of the Czech Republic: a pilot study. Physiological research. Prague, 2019, roč. 68, Supplementum 3, s. „S243“-„S251“, 9 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.934355.
Funkce endotelu, její vztah k arteriální hypertenzi a možnosti její modulace
BIEL, Vladislav, Jan NOVÁK, Luděk PLUHÁČEK a Jiří ŠPÁC. Funkce endotelu, její vztah k arteriální hypertenzi a možnosti její modulace. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 64, 7-8, s. 762-770. ISSN 0042-773X.
HSPB7 GENE POLYMORPHISM ASSOCIATED WITH ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF OBESITY AND FAT INTAKE IN A CENTRAL EUROPEAN POPULATION
PAVLOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL a Julie DOBROVOLNÁ. HSPB7 GENE POLYMORPHISM ASSOCIATED WITH ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF OBESITY AND FAT INTAKE IN A CENTRAL EUROPEAN POPULATION. Central European journal of public health. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 26, č. 4, s. 272-277. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4921.
Human White Adipose Tissue Metabolome: Current Perspective
KUČERA, Jan, Zdeněk SPÁČIL, David FRIEDECKÝ, Jan NOVÁK, Matej PEKAŘ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Human White Adipose Tissue Metabolome: Current Perspective. OBESITY. HOBOKEN: WILEY, 2018, roč. 26, č. 12, s. 1870-1878. ISSN 1930-7381. doi:10.1002/oby.22336.
PIWI-piRNA pathway: Setting the pace of aging by reducing DNA damage
LENÁRT, Peter, Jan NOVÁK a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. PIWI-piRNA pathway: Setting the pace of aging by reducing DNA damage. Mechanisms of ageing and development. Ireland: Elsevier Science Ireland, 2018, roč. 173, July, s. 29-38. ISSN 0047-6374. doi:10.1016/j.mad.2018.03.009.
Allelic variants in vitamin D receptor gene are associated with adiposity measures in the central-European population
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Aneta POHOŘALÁ, Ondřej MIKEŠ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jan NOVÁK, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Hynek PIKHART. Allelic variants in vitamin D receptor gene are associated with adiposity measures in the central-European population. BMC Medical Genetics. ENGLAND: BIOMED CENTRAL LTD, 2017, roč. 18, č. 90, s. 1-9. ISSN 1471-2350. doi:10.1186/s12881-017-0454-z.
Combinations of common polymorphisms within GSTA1 and GSTT1 as a risk factor for psoriasis in a central European population: a case-control study
HRUŠKA, Pavel, Silvia RYBECKÁ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Ondřej SLABÝ, Vladimír VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Combinations of common polymorphisms within GSTA1 and GSTT1 as a risk factor for psoriasis in a central European population: a case-control study. JEADV – journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. England: BLACKWELL PUBLISHING, 2017, roč. 31, č. 10, s. „E461″-„E463″, 3 s. ISSN 0926-9959. doi:10.1111/jdv.14266.
Doxorubicin and Liposomal Doxorubicin Differentially Affect Expression of miR-208a and let-7g in Rat Ventricles and Atria
NOVÁK, Jan, Jiří ŠÁNA, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Doxorubicin and Liposomal Doxorubicin Differentially Affect Expression of miR-208a and let-7g in Rat Ventricles and Atria. Cardiovascular Toxicology. Totowa: Humana Press, 2017, roč. 17, č. 3, s. 355-359. ISSN 1530-7905. doi:10.1007/s12012-016-9393-8.
Higher energy intake variability as predisposition to obesity: novel approach using Interquartile range
FOREJT, Martin, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Marie FORBELSKÁ, Petr BIENERT, Petra MOŘKOVSKÁ, Miroslava ZAVŘELOVÁ, Aneta POHOŘALÁ, Miluše JURÁŠKOVÁ, Nabil SALAH a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Higher energy intake variability as predisposition to obesity: novel approach using Interquartile range. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2017, roč. 25, č. 4, s. 321-325. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4451.
Impaired baroreflex function during orthostatic challenge in patients after spinal cord injury
ONDRUŠOVÁ, Katarína, Jana SVAČINOVÁ, Michal JAVORKA, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Impaired baroreflex function during orthostatic challenge in patients after spinal cord injury. Journal of Neurotrauma. New York: Mary Ann Liebert, 2017, roč. 34, č. 24, s. 3381-3387. ISSN 0897-7151. doi:10.1089/neu.2017.4989.
Non-Invasive Assessment of Vascular System Function and Damage Induced by Anthracycline Treatment in the Pediatric Cancer Survivors
BUDINSKAYA, Ksenia, Veronika PUCHNEROVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Jan NOVÁK, Hana HRSTKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Anna PEKAŘOVÁ, Matej PEKAŘ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-Invasive Assessment of Vascular System Function and Damage Induced by Anthracycline Treatment in the Pediatric Cancer Survivors. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2017, roč. 66, Suppl. 4, s. „S553″-„S560″, 8 s. ISSN 0862-8408.
Parental heights and maternal education as predictors of length/height of children at birth, age 3 and 19 years, independently on diet: the ELSPAC study
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Tomáš PRUŠA, Jan NOVÁK, Ondřej MIKEŠ, Pavel ČUPR, Aneta POHOŘALÁ, Jan ŠVANCARA, Lenka ANDRÝSKOVÁ a Hynek PIKHART. Parental heights and maternal education as predictors of length/height of children at birth, age 3 and 19 years, independently on diet: the ELSPAC study. European Journal of Clinical Nutrition. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2017, roč. 71, č. 10, s. 1193-1199. ISSN 0954-3007. doi:10.1038/ejcn.2016.244.
Caffeine and cardiovascular diseases: critical review of current research
ZULLI, Anthony, Renee M. SMITH, Peter KUBATKA, Jan NOVÁK, Yoshio UEHARA, Hayley LOFTUS, Tawar QARADAKHI, Miroslav POHANKA, Nazarii KOBYLIAK, Angela ZAGATINA, Jan KLIMAS, Alan HAYES, Giampiero La ROCCA, Miroslav SOUČEK a Peter KRUZLIAK. Caffeine and cardiovascular diseases: critical review of current research. European Journal of Nutrition. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2016, roč. 55, č. 4, s. 1331-1343. ISSN 1436-6207. doi:10.1007/s00394-016-1179-z.
mikroRNA a vnitřní lékařství: od patofyziologie k novým diagnostickým a terapeutickým postupům
NOVÁK, Jan a Miroslav SOUČEK. mikroRNA a vnitřní lékařství: od patofyziologie k novým diagnostickým a terapeutickým postupům. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 6, s. 477-485. ISSN 0042-773X.
MikroRNA u cerebrovaskulárních onemocnění – od patofyziologie k potenciálním bio­markerům
VOLNÝ, Ondřej, Linda KAŠIČKOVÁ, Dominika COUFALOVÁ, Petra CIMFLOVÁ a Jan NOVÁK. MikroRNA u cerebrovaskulárních onemocnění – od patofyziologie k potenciálním bio­markerům. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 3, s. 287-293. ISSN 1210-7859.
MikroRNA v kardiologii – přehled pro klinickou praxi
NOVÁK, Jan. MikroRNA v kardiologii – přehled pro klinickou praxi. Kardiologická revue – Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 4, s. 258-267. ISSN 1212-4540.
Muscle-specific microRNAs in skeletal muscle development
HOŘÁK, Martin, Jan NOVÁK a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Muscle-specific microRNAs in skeletal muscle development. Developmental Biology. San Diego: Academic Press Inc., 2016, roč. 410, č. 1, s. 1-13. ISSN 0012-1606. doi:10.1016/j.ydbio.2015.12.013.
Na jaké hodnoty snižovat systolický krevní tlak? Studie SPRINT
SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jan NOVÁK. Na jaké hodnoty snižovat systolický krevní tlak? Studie SPRINT. Kardiologická revue – Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 1, s. 55-58. ISSN 1212-4540.
Nové možnosti diagnostiky vnitřních nemocí – mikroRNA
NOVÁK, Jan. Nové možnosti diagnostiky vnitřních nemocí – mikroRNA. Medicína & umění. Praha: Petr Cincibuch, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 17-18. ISSN 1803-3679.
Studie SPRINT: Kam až snižovat systolický krevní tlak
SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jan NOVÁK. Studie SPRINT: Kam až snižovat systolický krevní tlak. Časopis lékařů českých. Praha: MeDitorial, s.r.o., 2016, roč. 155, č. 4, s. 9-12. ISSN 0008-7335.
Význam mikroRNA v patofyziologii aterosklerózy a jejich možné klinické využití
NOVÁK, Jan a Miroslav SOUČEK. Význam mikroRNA v patofyziologii aterosklerózy a jejich možné klinické využití. Atheroreview. Brno: Facta Medica, s.r.o., 2016, roč. 1, č. 3, s. 144-150. ISSN 2464-6555.
XXIII. kongres České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně
NOVÁK, Jan. XXIII. kongres České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 10, s. 847. ISSN 0042-773X.
Association of the ACE rs4646994 and rs4341 Polymorphisms with the Progression of Carotid Atherosclerosis in Slovenian Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
MERLO, S., Jan NOVÁK, Nikola TKÁČOVÁ, Nikolajević J. STARČEVIĆ, Šantl M. LETONJA, J. MAKUC, Cokan A. VUJKOVAC, J. LETONJA, D. BREGAR, M. ZORC, M. ROJKO, S. MANKOČ, Peter KRUŽLIAK a D. PETROVIČ. Association of the ACE rs4646994 and rs4341 Polymorphisms with the Progression of Carotid Atherosclerosis in Slovenian Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Balkan Journal of Medical Genetics. Skopje: Macedonian Academy of Sciences and Arts, 2015, roč. 18, č. 2, s. 37-42. ISSN 1311-0160. doi:10.1515/bjmg-2015-0084.
Mechanistic Role of MicroRNAs in Coupling Lipid Metabolism and Atherosclerosis
NOVÁK, Jan, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Nikola TKÁČOVÁ a Gaetano SANTULLI. Mechanistic Role of MicroRNAs in Coupling Lipid Metabolism and Atherosclerosis. Advances in Experimental Medicine and Biology. New York: Springer, 2015, roč. 887, „neuvedeno“, s. 79-100. ISSN 0065-2598. doi:10.1007/978-3-319-22380-3_5.
microRNAs in Cerebrovascular Disease
VOLNÝ, Ondřej, Linda KAŠIČKOVÁ, Dominika COUFALOVÁ, Petra CIMFLOVÁ a Jan NOVÁK. microRNAs in Cerebrovascular Disease. Advances in Experimental Medicine and Biology. Cham: Springer, 2015, roč. 888, „neuvedeno“, s. 155-195. ISSN 0065-2598. doi:10.1007/978-3-319-22671-2_9.
MicroRNAs in pulmonary arterial hypertension: pathogenesis, diagnosis and treatment
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK a Anna VAŠKŮ. MicroRNAs in pulmonary arterial hypertension: pathogenesis, diagnosis and treatment. Journal of the American Society of Hypertension. New York: Elsevier Science Inc., 2015, roč. 9, č. 3, s. 221-234. ISSN 1933-1711. doi:10.1016/j.jash.2014.12.011.
Polymorphism in miR-31 and miR-584 binding site in the angiotensinogen gene differentially influences body fat distribution in both sexes
MÁCHAL, Jan, Jan NOVÁK, Renata HÉŽOVÁ, Filip ZLÁMAL, Anna VAŠKŮ, Ondřej SLABÝ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Polymorphism in miR-31 and miR-584 binding site in the angiotensinogen gene differentially influences body fat distribution in both sexes. Genes and Nutrition. New York: Springer, 2015, roč. 10, č. 5, s. 1-7. ISSN 1555-8932. doi:10.1007/s12263-015-0488-9.
The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population
ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Martin FOREJT, Soňa HAVLENOVÁ, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. Nutritional Neuroscience. West Yorkshire: Maney Publishing, 2015, roč. 18, č. 1, s. 41-48. ISSN 1028-415X. doi:10.1179/1476830513Y.0000000100.
The presence of B-cell activating factor (BAFF) in umbilical cord blood in both healthy and pre-eclamptic pregnancies and in human breast milk.
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Zuzana HODICKÁ, Jan NOVÁK, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Pavel VENTRUBA, Vojtěch THON a Anna VAŠKŮ. The presence of B-cell activating factor (BAFF) in umbilical cord blood in both healthy and pre-eclamptic pregnancies and in human breast milk. Journal of Reproductive Immunology. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2015, roč. 109, JUN 2015, s. 89-93. ISSN 0165-0378. doi:10.1016/j.jri.2014.12.003.
The role of visfatin (PBEF/Nampt) in pregnancy complications
PAVLOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. The role of visfatin (PBEF/Nampt) in pregnancy complications. Journal of Reproductive Immunology. Shannon: Elsevier Ireland LTD, 2015, roč. 112, NOV 2015, s. 102-110. ISSN 0165-0378. doi:10.1016/j.jri.2015.09.004.
Central Pulse Pressure and Variability in Matrix Metalloproteinases Genes and Their Inhibitors in Patients With Ischemic Heart Disease
VAŠKŮ, Anna, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jiří PAŘENICA, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jan NOVÁK, Monika CHMELÍKOVÁ, Dana HONSOVÁ, Jolana LIPKOVÁ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. Central Pulse Pressure and Variability in Matrix Metalloproteinases Genes and Their Inhibitors in Patients With Ischemic Heart Disease. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2014, roč. 63, Suppl. 4, s. „S497″-„S507″, 11 s. ISSN 0862-8408.
Dysbalance autonomního nervového systému u mladých dospělých s nadváhou
TKÁČOVÁ, Nikola, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Dysbalance autonomního nervového systému u mladých dospělých s nadváhou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, roč. 23, č. 3. ISSN 1210-5481.
Interatrial Pressure Gradients During Simulated Obstructive Sleep Apnea: A Catheter-Based Study
KONEČNÝ, Tomáš, Amber D. KHANNA, Jan NOVÁK, Abdi A. JAMA, George M ZAWADOWSKI, Marek ORBAN, Gregg PRESSMAN, Jan BUKARTYK, Tomáš KÁRA, Frank Jr. CETTA, Barry A BORLAUG, Virend K. SOMERS a Guy S. REEDER. Interatrial Pressure Gradients During Simulated Obstructive Sleep Apnea: A Catheter-Based Study. Cathetrization and cardiovascular interventions. 2014. ISSN 1522-726X. doi:10.1002/ccd.25433.
MicroRNAs Involved in the Lipid Metabolism and Their Possible Implications for Atherosclerosis Development and Treatment
NOVÁK, Jan, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Tomáš KÁRA a Miroslav NOVÁK. MicroRNAs Involved in the Lipid Metabolism and Their Possible Implications for Atherosclerosis Development and Treatment. Mediators of Inflammation. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, č. 275867, s. 1-14. ISSN 0962-9351. doi:10.1155/2014/275867.
MicroRNA-206: a Promising Theranostic Marker
NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Ondřej SLABÝ a Miroslav NOVÁK. MicroRNA-206: a Promising Theranostic Marker. THERANOSTICS. LAKE HAVEN: IVYSPRING INT PUBL, 2014, roč. 4, č. 2, s. 119-133. ISSN 1838-7640. doi:10.7150/thno.7552.
Role mikroRNA v patofyziologii neuroblastomu a možnosti jejich využití pro diagnostiku, odhad prognózy a terapii
VINKLÁREK, Jan, Jan NOVÁK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jaroslav ŠTĚRBA a Ondřej SLABÝ. Role mikroRNA v patofyziologii neuroblastomu a možnosti jejich využití pro diagnostiku, odhad prognózy a terapii. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2014, roč. 27, č. 5, s. 331-339. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2014331.
Role of calprotectin in cardiometabolic diseases
KRUŽLIAK, Peter, Jan NOVÁK, Miroslav NOVÁK a George J. FODOR. Role of calprotectin in cardiometabolic diseases. Cytokine & Growth Factor Reviews. Oxford: Elsevier Science Ltd., 2014, roč. 25, č. 1, s. 67-75. ISSN 1359-6101. doi:10.1016/j.cytogfr.2014.01.005.
„Stress entropic load“ as a transgenerational epigenetic response trigger
BIENERTOVÁ-VAŠKŮ, Julie, Ivo NEČESÁNEK, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK a Filip ZLÁMAL. „Stress entropic load“ as a transgenerational epigenetic response trigger. Medical Hypotheses. Edinburg: Churchill Livingstone, 2014, roč. 82, č. 3, s. 271-274. ISSN 0306-9877. doi:10.1016/j.mehy.2013.12.008.
The PER3 VNTR polymorphism is a predictor of dietary composition in the Central European population
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Jolana LIPKOVÁ, Jiří ŠŤASTNÝ, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. The PER3 VNTR polymorphism is a predictor of dietary composition in the Central European population. Biological Rhythm Research. Oxon: Taylor & Francis Ltd., 2014, roč. 45, č. 5, s. 747-757. ISSN 0929-1016. doi:10.1080/09291016.2014.913949.
The prediction role of indexes of circulating adipokines for common anthropometric and nutritional characteristics of obesity in the obese Central European population
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Soňa HAVLENOVÁ, Aneta JACKOWSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. The prediction role of indexes of circulating adipokines for common anthropometric and nutritional characteristics of obesity in the obese Central European population. Eating Behaviors. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 15, č. 2, s. 244-251. ISSN 1471-0153. doi:10.1016/j.eatbeh.2014.03.001.
Vascular endothelial growth factor inhibitor-induced hypertension: from pathophysiology to prevention and treatment based on long-acting nitric oxide donors.
KRUŽLIAK, Peter, Jan NOVÁK a Miroslav NOVÁK. Vascular endothelial growth factor inhibitor-induced hypertension: from pathophysiology to prevention and treatment based on long-acting nitric oxide donors. American Journal of Hypertension. Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 27, č. 1, s. 3-13. ISSN 0895-7061. doi:10.1093/ajh/hpt201.
MicroRNAs involved in skeletal muscle development and their roles in rhabdomyosarcoma pathogenesis
NOVÁK, Jan, Jan VINKLÁREK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs involved in skeletal muscle development and their roles in rhabdomyosarcoma pathogenesis. PEDIATRIC BLOOD & CANCER. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013, roč. 60, č. 11, s. 1739-1746. ISSN 1545-5009. doi:10.1002/pbc.24664.
Konferenční abstrakt
Diabetici mají jinou odpověď rychlosti pulzové vlny v periferních tepnách na ortostatickou zátěž
SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jana HRUŠKOVÁ. Diabetici mají jinou odpověď rychlosti pulzové vlny v periferních tepnách na ortostatickou zátěž. In 96. Fyziologické dni. 2020. ISBN 978-80-8187-074-3.
Not „just another“ limb ischemia – a rare case of psoriatic vasculitis
NOVÁK, Jan. Not „just another“ limb ischemia – a rare case of psoriatic vasculitis. In European Federation of Internal Medicine Winter School. 2020.
Odpověď rychlosti pulzové vlny na ortostatickou zátěž u diabetiků a zdravých kontrol
SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA a Jana HRUŠKOVÁ. Odpověď rychlosti pulzové vlny na ortostatickou zátěž u diabetiků a zdravých kontrol. In 96. Fyziologické dni. 2020. ISBN 978-80-8187-074-3.
Beat-to-beat variability of pulse wave velocity
SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jana HRUŠKOVÁ. Beat-to-beat variability of pulse wave velocity. In Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Italian Physiological Society (SIF) Bologna (Italy), September 10th – 13th 2019. 2019. ISSN 1748-1708.
Different response of pulse wave velocity to orthostatic challenge in older diabetics
SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jana HRUŠKOVÁ. Different response of pulse wave velocity to orthostatic challenge in older diabetics. In Jahreskongress 2019. 2019.
Hledání plazmatických mikroRNA jako prognostických biomarkerů rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – pilotní data
ŠUSTR, Filip, Jan NOVÁK, Táňa MACHÁČKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Zdeněk STÁREK a Miroslav SOUČEK. Hledání plazmatických mikroRNA jako prognostických biomarkerů rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – pilotní data. In XXXVIII. Dny Mladých Internistů. 2019.
Identifying urinary microRNAs for heart allograft rejection monitoring using small RNA sequencing – Pilot results
NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Identifying urinary microRNAs for heart allograft rejection monitoring using small RNA sequencing – Pilot results. In ESC365. 2019. ISSN 1388-9842.
Komplikovaná titrace antihypertenzní medikace u pacientky na peritoneální dialýze pro chyloascites – kazuistika
NOVÁKOVÁ, Nikola, Eliška BOŽENKOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Jan NOVÁK a Miroslav SOUČEK. Komplikovaná titrace antihypertenzní medikace u pacientky na peritoneální dialýze pro chyloascites – kazuistika. In 47. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2019.
Plazmatické mikroRNA užitelné ve skreeningu spánkové apnoe u hypertenzních pacientů
NOVÁK, Jan, Lujza ZIKMUND GALKOVÁ, Ondřej LUDKA a Miroslav SOUČEK. Plazmatické mikroRNA užitelné ve skreeningu spánkové apnoe u hypertenzních pacientů. In 47. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2019.
Screening for obstructive sleep apnea syndrome in hypertensive patients using circulating microRNAs: concept and pilot results
NOVÁK, Jan. Screening for obstructive sleep apnea syndrome in hypertensive patients using circulating microRNAs: concept and pilot results. In European Society of Hypertension Summer School 2019. 2019.
Sulfán a jeho hladiny u pacientov s diabetom mellitom
FABŠÍK, Martin, Petr BABULA a Jan NOVÁK. Sulfán a jeho hladiny u pacientov s diabetom mellitom. In 47. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2019.
Vedlejší efekt antihypertenzní terapie: zkalení peritoneálního dialyzátu imitující bakteriální peritonitidu
BOŽENKOVÁ, Eliška, Jan NOVÁK, Nikola NOVÁKOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Vedlejší efekt antihypertenzní terapie: zkalení peritoneálního dialyzátu imitující bakteriální peritonitidu. In XXVI. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP. 2019.
Ambulatory arterial stiffness index in patients with hypertension and rheumatoid arthritis
ŘIHÁČEK, Ivan a Jan NOVÁK. Ambulatory arterial stiffness index in patients with hypertension and rheumatoid arthritis. 2018.
Circulating levels of selected microRNAs and their relation to nitric oxide levels in hypertensive patients
NOVÁK, Jan, Vladislav BIEL, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Circulating levels of selected microRNAs and their relation to nitric oxide levels in hypertensive patients. In 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 2018. ISSN 0263-6352.
Hladiny sulfánu u pacientov s diabetes mellitus 2. typu: metodická štúdia a pilotné výsledky
FABŠÍK, Martin, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Petr BABULA a Jan NOVÁK. Hladiny sulfánu u pacientov s diabetes mellitus 2. typu: metodická štúdia a pilotné výsledky. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
Hladiny vybraných plazmatických mikroRNA u pacientů po srdeční transplantaci odrážejí probíhající celulární rejekci štěpu – primární výsledky sekvenací
NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Dalibor MLEJNEK, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Hladiny vybraných plazmatických mikroRNA u pacientů po srdeční transplantaci odrážejí probíhající celulární rejekci štěpu – primární výsledky sekvenací. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
Identifikace potencionálních miRNA jako biomarkeru plicní embolizace s využitím sekvenování nové generace – pilotní data
ULRICHOVÁ, Lucie a Jan NOVÁK. Identifikace potencionálních miRNA jako biomarkeru plicní embolizace s využitím sekvenování nové generace – pilotní data. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
Použití sekvenování nové generace při hledání kandidátních mikroRNA jako biomarkerů rekurence fibrilace síní po katetrové ablaci – pilotní data
ŠUSTR, Filip, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jan OPPELT, Ondřej SLABÝ, Zdeněk STÁREK a Jan NOVÁK. Použití sekvenování nové generace při hledání kandidátních mikroRNA jako biomarkerů rekurence fibrilace síní po katetrové ablaci – pilotní data. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
Recidivující trombus levé síně u pacienta na účinné antikoagulační terapii – kazuistika
MASÁROVÁ, Lucia, Jan NOVÁK, Martin PEŠL, Jiří ONDRÁŠEK, Jiří SEMÉNKA, Eva ŠIMAROVÁ a Roman PANOVSKÝ. Recidivující trombus levé síně u pacienta na účinné antikoagulační terapii – kazuistika. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
Význam bioimpedančnej pulzovej krivky u diabetikov
HIDEGOVÁ, Simona, Juraj JAKUBÍK, Jana SVAČINOVÁ, Dominik NEDOMA, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Jana HRUŠKOVÁ, Manlio VINCIGUERRA, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Význam bioimpedančnej pulzovej krivky u diabetikov. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
Význam bioimpedanční pulzové křivky u diabetiků
HIDEGOVÁ, Simona, Juraj JAKUBÍK, Jana SVAČINOVÁ, Dominik NEDOMA, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Jana HRUŠKOVÁ, VICIGUERRA MANLIO, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Význam bioimpedanční pulzové křivky u diabetiků. In 62. studentská vědecká konference LF MU Brno – konferenční abstrakt. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
Circulating levels of microrna-210 and microrna-126 are increased in hypertensive patients suffering from obstructive sleep apnea: pilot results
NOVÁK, Jan, Mojmír BLAHA, ondřej LUDKA a miroslav SOUČEK. Circulating levels of microrna-210 and microrna-126 are increased in hypertensive patients suffering from obstructive sleep apnea: pilot results. In World Sleep 2017. 2017. ISSN 1389-9457. doi:10.1016/j.sleep.2017.11.707.
Endothelial Dysfunction in Patients With Hypertension and Resistant Hypertension – Profound Vasoconstriction or Improper Vasodilation? Pilot Results
NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, zuzana NOVÁKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Endothelial Dysfunction in Patients With Hypertension and Resistant Hypertension – Profound Vasoconstriction or Improper Vasodilation? Pilot Results. In 27th European Meeting on Hypertension and Cardivascular Protection. 2017. ISSN 0263-6352. doi:10.1097/01.hjh.0000523434.58534.45.
Levels of various microRNAs are altered in endomyocardial biopsies during acute cellular rejection in patients after heart transplantation.
NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tereza KÁFUŇKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Levels of various microRNAs are altered in endomyocardial biopsies during acute cellular rejection in patients after heart transplantation. In Europena Society of Cardiology Congress 2017. 2017. ISSN 0195-668X. doi:10.1093/eurheartj/ehx493.P6030.
Screening for sleep apnoea in patients with resistant hypertension using microRNAs: preliminary report
NOVÁK, Jan, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Ondřej LUDKA, Mojmír BLAHA a Miroslav SOUČEK. Screening for sleep apnoea in patients with resistant hypertension using microRNAs: preliminary report. In European Society of Cardiology Congress 2017. 2017. ISSN 0195-668X.
Změny hladin microRNA ve vzorcích endomyokardiální biopsie během akutní celulární rejekce u pacientů po srdeční transplantaci
KÁFUŇKOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a lenka ŠPINAROVÁ. Změny hladin microRNA ve vzorcích endomyokardiální biopsie během akutní celulární rejekce u pacientů po srdeční transplantaci. In XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS a BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS. 2017.
Hladiny mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu – pilotní data
TOMÁŠKOVÁ, Veronika, Nikola TKÁČOVÁ, Filip ŠUSTR, Vladislav BIEL a Jan NOVÁK. Hladiny mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu – pilotní data. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
mikroRNA v diagnostice spánkové apnoe: pilotní studie
NOVÁK, Jan. mikroRNA v diagnostice spánkové apnoe: pilotní studie. In 44. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
Plasmatic and Urinary microRNAs as Biomarkers in Cardiovascular Diseases
NOVÁK, Jan a Miroslav SOUČEK. Plasmatic and Urinary microRNAs as Biomarkers in Cardiovascular Diseases. In Anitschkow Days – Symposium of the International Atherosclerosis Society. 2016.
Inserčně-deleční polymorfismus v genu pro ACE a jeho vztah k rychlosti progrese aterosklerózy karotid u pacientů s DM 2. typu
TKÁČOVÁ, Nikola, Danijel PETROVIČ a Jan NOVÁK. Inserčně-deleční polymorfismus v genu pro ACE a jeho vztah k rychlosti progrese aterosklerózy karotid u pacientů s DM 2. typu. In 43. Pracovní Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
mikroRNA v protekci myokardu
NOVÁK, Jan. mikroRNA v protekci myokardu. In 43. Pracovní Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
Polymorfismy RS5186 v AT1R a RS7079 v AGT ovlivňují krevní tlak a jeho variabilitu u mladých osob
ŠUSTR, Filip, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jan NOVÁK. Polymorfismy RS5186 v AT1R a RS7079 v AGT ovlivňují krevní tlak a jeho variabilitu u mladých osob. In 43. Pracovní Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
Doxorubicin and liposomal doxorubicin affect microRNA expression in rat right ventricles
NOVÁK, Jan, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Doxorubicin and liposomal doxorubicin affect microRNA expression in rat right ventricles. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014. 2014. ISBN 978-80-8141-064-2.
Evaluation of Baroreflex Sensitivity in Overweight Young Adults
TKÁČOVÁ, Nikola, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Evaluation of Baroreflex Sensitivity in Overweight Young Adults. In 23rd Meeting of ES-PCR (European Society of Paediatric Clinical Research). 2014. ISBN 978-961-6909-33-4.
Epigenetické změny na úrovni tukové tkáně během ontogenetického vývoje z hlediska rizika rozvoje komplexních onemocnění později během života
BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Silvia RYBECKÁ a Anna VAŠKŮ. Epigenetické změny na úrovni tukové tkáně během ontogenetického vývoje z hlediska rizika rozvoje komplexních onemocnění později během života. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
Kombinovaný vliv polymorfismů v genech pro aldosteronsyntázu (ALDS) a angiotenzin-konvertující enzym (ACE) na krátkodobou variabilitu a regulaci krevního tlaku
NOVÁK, Jan, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Kombinovaný vliv polymorfismů v genech pro aldosteronsyntázu (ALDS) a angiotenzin-konvertující enzym (ACE) na krátkodobou variabilitu a regulaci krevního tlaku. In 41. Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2013.
MikroRNA: DIAGNOSTICKÉ, PROGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI U KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ (ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ)
NOVÁK, Jan, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Ondřej SLABÝ. MikroRNA: DIAGNOSTICKÉ, PROGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI U KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ (ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ). In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
Omentin a epigenetické souvislosti u komplexních nemocí
ŠPLÍCHAL, Zbyněk, filip ZLÁMAL, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Silvia RYBECKÁ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Omentin a epigenetické souvislosti u komplexních nemocí. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
VLIV KOMPENZATORNÍ BUNĚČNÉ ENERGETIKY / ENERGETICKÉ NÁLOŽE/ NA FIXACI EPIGENOMU
NEČESÁNEK, Ivo, Filip ZLÁMAL, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Silvia RYBECKÁ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. VLIV KOMPENZATORNÍ BUNĚČNÉ ENERGETIKY / ENERGETICKÉ NÁLOŽE/ NA FIXACI EPIGENOMU. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
VÝZNAM MIKRORNA V PATOGENEZI, DIAGNOSTICE, PROGNÓZE A TERAPII NEUROBLASTOMEM TRPÍCÍCH PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ
VINKLÁREK, Jan, Jan NOVÁK, Ivo NEČESÁNEK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. VÝZNAM MIKRORNA V PATOGENEZI, DIAGNOSTICE, PROGNÓZE A TERAPII NEUROBLASTOMEM TRPÍCÍCH PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
Vztah inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotensin-konvertující enzym k variabilitě krevního tlaku
NOVÁK, Jan. Vztah inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotensin-konvertující enzym k variabilitě krevního tlaku. In 57. Studentská vědecká konference. 2013. ISBN 978-80-210-6234-4.
Vliv C-344T polymorfismu v genu pro aldosteronsyntázu na krátkodobou regulaci krevního tlaku
NOVÁK, Jan. Vliv C-344T polymorfismu v genu pro aldosteronsyntázu na krátkodobou regulaci krevního tlaku. In 56. Studentská vědecká konference. 2012. ISBN 978-80-210-5857-6.
VLIV POLYMORFISMU V GENU PRO ALDOSTERONSYNTÁZU NA KRÁTKODOBOU VARIABILITU SRDEČNÍ FREKVENCE A CITLIVOST BAROREFLEXU U MLADÝCH OSOB
NOVÁK, Jan, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. VLIV POLYMORFISMU V GENU PRO ALDOSTERONSYNTÁZU NA KRÁTKODOBOU VARIABILITU SRDEČNÍ FREKVENCE A CITLIVOST BAROREFLEXU U MLADÝCH OSOB. In 40. Pracovní setkání Komise experimentální kardiologie. 2012. ISSN 1801-6103.
A cosinor analysis of 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in young adults; the effect of anthracycline therapy
NOVÁK, Jan, Matej PEKAŘ, Anna PETROVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. A cosinor analysis of 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in young adults; the effect of anthracycline therapy. In 87. Fyziologické dny. 2011. ISSN 0862-8408.
Kosinorová analýza profilů 24 hodinových krevních tlaků u mladých dospělých, efekt antracyklinové terapie
NOVÁK, Jan, Matej PEKAŘ a Anna PETROVÁ. Kosinorová analýza profilů 24 hodinových krevních tlaků u mladých dospělých, efekt antracyklinové terapie. In 54. Studentská vědecká konference. 2010. ISBN 978-80-210-5189-8.
Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Diferenciální diagnostika
SOUČEK, Miroslav, Ivan ČAPOV, Josef BEDNAŘÍK, Katarína BIELAKOVÁ, Mojmír BLAHA, Kristián BRAT, Milan DASTYCH, Petr DOBŠÁK, Irena DOLEŽALOVÁ, Jiří DOLINA, Martina DOUBKOVÁ, Tereza GREGOROVÁ, Aleš HEP, Vladimír HEROUT, Ota HLINOMAZ, Petr HUSA, Zdeněk CHOVANEC, Jarmila KISSOVÁ, Jan KONEČNÝ, Štefan KONEČNÝ, Milan KOZÁK, Radek KROUPA, Lubomír KŘIVAN, Lenka KUČEROVÁ, Ondřej LUDKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jozef MICHALKA, Helena NĚMCOVÁ, Petr NĚMEC, Jan NOVÁK, Miroslav NOVÁK, Miroslav PENKA, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Michal REŠKA, Gabriela ROMANOVÁ, Ivan ŘIHÁČEK, Michaela SOSÍKOVÁ, Vladimír SOŠKA, Otmar STRÁNSKÝ, Petra STRNADOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Kamil ŠEVELA, Radka ŠLAISOVÁ, Jan ŠLAPÁK, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠPÁC, Jindřich ŠPINAR, Ondřej VENCLÍČEK, Lenka VEVERKOVÁ, Jiří VÍTOVEC a Eva VLČKOVÁ. Diferenciální diagnostika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9583-0.
Stať ve sborníku
A different response of the upper and lower limb beat-to-beat pulse wave velocity to the orthostatic challenge
SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Ksenia BUDINSKAYA, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jana HRUŠKOVÁ. A different response of the upper and lower limb beat-to-beat pulse wave velocity to the orthostatic challenge. In Cornélissen, G.; Siegelová, J.; Dobšák, P. Noninvasive methods in cardiology 2019. First edition. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 107-111. ISBN 978-80-210-9442-0.
Glifloziny vs. diuretika v léčbě hypertenze a diabetes mellitus 2. typu
SOUČEK, Miroslav, Aleš DVOŘÁK a Jan NOVÁK. Glifloziny vs. diuretika v léčbě hypertenze a diabetes mellitus 2. typu. In Jiří Widimský a kolektiv. Arteriální hypertenze – současné klinické trendy XVI. Vyd. 1. Praha: Triton, 2018. s. 19-24. ISBN 978-80-7553-529-0.
Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
HSPB7 GENE POLYMORPHISM ASSOCIATED WITH ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF OBESITY AND FAT INTAKE IN A CENTRAL EUROPEAN POPULATION (vol 26, pg 272, 2018)
PAVLOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL a Julie DOBROVOLNÁ. HSPB7 GENE POLYMORPHISM ASSOCIATED WITH ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF OBESITY AND FAT INTAKE IN A CENTRAL EUROPEAN POPULATION (vol 26, pg 272, 2018). Central European journal of public health. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 27, č. 1, s. 83. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a5752.
Popularizační texty a aktivity
Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění
SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK, Jan NOVÁK a Andrea CARBOLOVÁ. Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. In Diabetology news. Praha: We Make Media, 2017. s. 4-11. ISSN 1804-1647.
Novinky v léčbě hypertenze
SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jan NOVÁK. Novinky v léčbě hypertenze. In Aktuální medicína. Liberec: Axonite CZ s.r.o., 2017. s. 48, 50, 52, 3 s. ISSN 2570-7418.
Ocenění vědecké a umělecké činnosti
Diferenciální diagnostika dušnosti s využitím cirkulujících molekul miRNA
ULRICHOVÁ, Lucie a Jan NOVÁK. Diferenciální diagnostika dušnosti s využitím cirkulujících molekul miRNA. IV. Odborné Setkání Studentů Lékařských Fakult, 2017.
Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU
NOVÁK, Jan. Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU. rektor Masarykovy univerzity, 2014.
Prezentace na konferencích
Dynamika hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu
TOMÁŠKOVÁ, Veronika, Nikola NOVÁKOVÁ, Filip ŠUSTR, Lucie ULRICHOVÁ, Vladislav BIEL, Ota HLINOMAZ, Miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Dynamika hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie – „Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice“. 2017.
Endotelová dysfunkce u pacientů s nově zjištěnou a rezistentní hypertenzí
NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Endotelová dysfunkce u pacientů s nově zjištěnou a rezistentní hypertenzí. In XXXVI. Dny mladých internistů Olomouc. 2017.
Hladiny oxidu dusnatého jsou sníženy u pacientů s hypertenzí a rezistentní hypertenzí
NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Hladiny oxidu dusnatého jsou sníženy u pacientů s hypertenzí a rezistentní hypertenzí. In XXV. Výroční Sjezd České Kardiologické Společnosti. 2017.
Hladiny vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů s akutní plicní embolizací – první výsledky
ULRICHOVÁ, Lucie, Veronika TOMÁŠKOVÁ, miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Hladiny vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů s akutní plicní embolizací – první výsledky. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie – „Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice“. 2017.
Metodické přístupy ke stanovení hladin H2S v tělních tekutinách
FABŠÍK, Martin, Jan NOVÁK a Petr BABULA. Metodické přístupy ke stanovení hladin H2S v tělních tekutinách. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie – „Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice“. 2017.
Možnosti využití plazmatických mikroRNA v predikci rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – první výsledky
ŠUSTR, Filip, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Nikola NOVÁKOVÁ, František LEHAR, Zdeněk STÁREK a Jan NOVÁK. Možnosti využití plazmatických mikroRNA v predikci rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – první výsledky. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie – „Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice“. 2017.
Polymorfismy v mikroRNA-146a a mikroRNA-196-a2 nepredikují výskyt diabetických mikrovaskulárních komplikací u pacientů s diabetes mellitus 2. typu
KAŠČÁKOVÁ, Zuzana, Nikola NOVÁKOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Danijel PETROVIČ a Jan NOVÁK. Polymorfismy v mikroRNA-146a a mikroRNA-196-a2 nepredikují výskyt diabetických mikrovaskulárních komplikací u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie – „Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice“. 2017.
Využití RNA sekvenování v identifikaci nových klinicky relevantních biomarkerů – přehled a vlastní výsledky se zaměřením na monitoring akutní rejekce u pacientů po srdeční transplantaci
NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza KÁFUŇKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Využití RNA sekvenování v identifikaci nových klinicky relevantních biomarkerů – přehled a vlastní výsledky se zaměřením na monitoring akutní rejekce u pacientů po srdeční transplantaci. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie – „Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice“. 2017.
Změny hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u hypertenzních pacientů
NOVÁK, Jan, Ivan ŘIHÁČEK, Jiří ŠPÁC, Mojmír BLAHA a Miroslav SOUČEK. Změny hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u hypertenzních pacientů. In XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS a BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS. 2017.
Association of a SNP in miR-576-5p binding site of NHLH2 gene with neuroectodermal tumours in paediatrics
VINKLÁREK, Jan, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Dana AMBROZKOVÁ, Alena STEJSKALOVÁ, Ivo NEČESÁNEK, Daniela KODYTKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Association of a SNP in miR-576-5p binding site of NHLH2 gene with neuroectodermal tumours in paediatrics. 2014.
The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population
ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. 2014.
+11525 C/A Polymorphism in MicroRNA Binding Site of Angiotensinogen is Associated with Occurence of Restenosis in Patients After Myocardial Infarction
NOVÁK, Jan, Renata HÉŽOVÁ, Jan MÁCHAL, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Ota HLINOMAZ, Ladislav GROCH, Jiří VÍTOVEC, Ondřej SLABÝ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. +11525 C/A Polymorphism in MicroRNA Binding Site of Angiotensinogen is Associated with Occurence of Restenosis in Patients After Myocardial Infarction. In European Society of Human Genetics. 2014.
Vyžádané přednášky
Využití mikroRNA v diagnostice chronického srdečního selhání
NOVÁK, Jan. Využití mikroRNA v diagnostice chronického srdečního selhání. In XXII. Konference České asociace srdečního selhání. 2017.
STRES A EPIGENETIKA Z POHLEDU SOUČASNÉ FYZIKY
ZLÁMAL, Filip, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Silvia RYBECKÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. STRES A EPIGENETIKA Z POHLEDU SOUČASNÉ FYZIKY. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Double Heterozygotes for ACE ID and AGT M235T Polymorphisms Are in Lower Risk of Developing Non.Syndromic Intrauterine Growth Restriction: A Possible Role of Appetite?
HODICKÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan NOVÁK a Anna VAŠKŮ. Double Heterozygotes for ACE ID and AGT M235T Polymorphisms Are in Lower Risk of Developing Non.Syndromic Intrauterine Growth Restriction: A Possible Role of Appetite? NOVA, 2014. s. 177-188.
 Projekty
Diferenciální diagnostika a odhad prognózy interních nemocí 4
Kód projektu MUNI/A/1403/2019
Řešitel na MU MUDr. Jan Novák, Ph.D.
Období řešení 1/2020–12/2020
Cirkulující mikroRNA jako neinvazivní markery rejekce štěpu u pacientů po srdeční transplantaci
Kód projektu 16-30537A
Řešitel na MU prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.
Období řešení 4/2016–12/2020
Diferenciální diagnostika a odhad prognózy interních nemocí 3
Kód projektu MUNI/A/1475/2018
Řešitel na MU MUDr. Jan Novák, Ph.D.
Období řešení 1/2019–12/2019
Sledování fyziologických parametrů vylučovacího a gastrointestinálního systému – od teorie ke klinické praxi
Kód projektu MUNI/FR/1240/2017
Řešitel na MU Zuzana Kaščáková
Období řešení 1/2018–12/2018
Diferenciální diagnostika a odhad prognózy interních nemocí 2
Kód projektu MUNI/A/1221/2017
Řešitel na MU MUDr. Jan Novák, Ph.D.
Období řešení 1/2018–12/2018
Diferenciální diagnostika a odhad prognózy interních nemocí
Kód projektu MUNI/A/0949/2016
Řešitel na MU MUDr. Jan Novák, Ph.D.
Období řešení 1/2017–12/2017
Kardiovaskulární systém: od modelu přes terapii k prevenci
Kód projektu MUNI/A/1365/2015
Řešitel na MU prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Období řešení 1/2016–12/2016
Kardiovaskulární systém od buňky k lůžku pacienta
Kód projektu MUNI/A/1326/2014
Řešitel na MU prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Období řešení 1/2015–12/2015
Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pre- i postgraduálních studentů, obsahující základní poznatky a návody po tvorbu publikací různých typů
Kód projektu MUNI/FR/0308/2014
Řešitel na MU prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.
Období řešení 3/2014–12/2014
Studium kardiovaskulárních regulací ve zdraví i nemoci
Kód projektu MUNI/A/0957/2013
Řešitel na MU prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Období řešení 1/2014–12/2014
Studium mechanismů vzniku vybraných kardiovaskulárních nemocí a poúrazových stavů
Kód projektu MUNI/A/0951/2012
Řešitel na MU prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Období řešení 1/2013–12/2013