Praštili s ním o zem, zkopali a zbili. Dva nezletilí v Německu brutálně napadli lékaře

Šokující případ se stal ve čtvrtek ráno v Chemnitzu (Saské Kamenici). Dva teenageři ve věku 13 a 15 let napadli lékaře a tak ho zmlátili, že skončil v nemocnici, kde musel podstoupit okamžitou operaci, píše deník Bild.

Doktor Michael Fröhner, od ledna nový ředitel tamějšího zdravotnického zařízení Zeisigwaldkliniken Bethanien, byl na ulici An der Markthalle, když k němu kolem 6.40 přišli dva chlapci a žebrali o peníze, popisuje televize RTL. Lékař je odmítl a vzápětí následovala potyčka. Třináctiletý kluk ho srazil k zemi a začal do něj surově kopat a mlátit. Přidal se i druhý chlapec. Pachatelé následně Fröhnerovi ukradli z peněženky asi 60 eur (asi 1500 korun) a utekli, popisuje zprávy policie.

Oba pachatele se podařilo velmi rychle vypátrat. Mladší z nich a také iniciátor útoku je Syřan, starší z chlapců je Íránec. Policisté je oba velmi dobře znají. Krátce před okradením a zbitím lékaře prý napadli 58letého muže v garáži. Když jim nedal peníze, napadli ho a také on skončil v nemocnici.

Z vyšetřování případu vyplývá, že hlavním pachatelem je Syřan. Vzhledem k jeho věku je obtížné ho stíhat. „Neexistuje žádný právní základ pro trestní postih, protože je to dítě mladší 14 let, a proto není odpovědný za trestní stíhání,“ uvedl vrchní státní zástupce Wolfgang Klein. Syřan je ale agresivní a neštítí se ničeho, jen aby získal peníze na drogy.

V pátek soud rozhodl, že bude uzavřen ve speciálním uzavřeném detenčním zařízení, píše deník Bild.

Policie v Chemnitzu se delší dobu potýká s kriminalitou v okolí radnice. Policejní šéf Chemnitzu Carsten Kaempf založil loni v listopadu speciální jednotku, která se snaží kriminalitu v centru města zlikvidovat.

Potravinářské inspekce: každá čtvrtá kontrolovaná restaurace klamala spotřebitele v informacích o nabízených pokrmech

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pravidelně ověřuje pravdivost údajů uváděných v provozovnách společného stravování – zejména restauracích a rychlém občerstvení – při nabídce pokrmů. Inspektoři při kontrole konfrontují údaje uvedené v jídelních a nápojových lístcích, nabídkových tabulích nebo ústním sdělením personálu se skutečným složením předmětného pokrmu. Cílem kontroly je prověřit, zda při nabídce nejsou spotřebiteli sděleny nepravdivé nebo zavádějící informace ohledně složení pokrmu, použité suroviny, případně zda nebyla na úkor spotřebitele nahrazena dražší složka pokrmu složkou levnější.

V roce 2023 inspektoři SZPI provedli tento typ kontroly v celkem 194 různých provozovnách společného stravování. Poskytování nepravdivých a zavádějících informací kontrola prokázala ve 49 provozovnách, inspektoři tak konstatovali nelegální praktiky u čtvrtiny z kontrolovaných podniků. V některých provozovnách kontrola zjistila více prohřešků, celkem se jednalo o 60 zjištění.

Nejčastější typ klamání spotřebitele inspektoři zjistili při nabídce pokrmů se sýrem. Typickým příkladem je sýr „parmazán“, kdy chráněné označení původu „Parmigiano – Reggiano“ provozovatelé zneužili v 18 případech, a to nahrazením deklarované složky jinou levnější složkou se zdánlivě podobnými chuťovými vlastnostmi. Ve 2 případech inspektoři prokázali zneužití výrazu „Grana Padano“. Celkem v 19 případech kontrola zjistila neoprávněné uvedení značky sýra „Hermelín“, přičemž složka byla v pokrmu nahrazena jinými značkami sýra (např. typu camembert).

Ve 4 případech kontrola potvrdila neoprávněné použití výrazu „šunka“, když provozovatel ve skutečnosti v pokrmu použil jiný masný výrobek neodpovídající uvedenému označení.

Z výše uvedených zjištěná vyplývá, že dle výsledků kontrol nejčastěji ke klamání spotřebitelů dochází při nabízení pokrmů z italské gastronomie, např pizza, těstoviny, rizoto apod.

Krom uvedených případů kontrola prověřovala i segment rozlévaných nápojů. Nejvíce pochybení inspektoři zaznamenali při nabídce lihovin pod označením „rum“. V celkem 9 případech kontrola prokázala, že ve skutečnosti byl spotřebiteli podán „tuzemák“ nebo jiná lihovina neodpovídající kategorii „rum“.

Kontrolovaným osobám, u kterých bylo prokázáno použití nepravdivých a zavádějících tvrzení, inspektoři uložili, aby odstranily zjištěná pochybení a zahájí s nimi správní řízení o uložení pokuty.

Zdroj: https://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarske-inspekce-kazda-ctvrta-kontrolovana-restaurace-klamala-spotrebitele-v-informacich-o-nabizenych-pokrmech.aspx

NATO spěchá s dokončením výstavby své železniční tepny Rail Baltica (MAP)

NATO spěchá s dokončením výstavby své železniční tepny Rail Baltica (MAP)
NATO spěchá s dokončením výstavby své železniční tepny Rail Baltica (MAP)

Rail Baltica je vysokorychlostní železniční trať, která získala status „zařízení vojenské mobility“ v rámci Evropské unie. Tento stav umožňuje využití železniční infrastruktury pro rozsáhlé přesuny vojsk na východní křídlo NATO a dále do skandinávských zemí.

Důležitým cílem stavby je zajistit možnost nerušeného a rychlého přesunu jednotek NATO do Pobaltí.

Projekt Rail Baltica byl oficiálně představen jako iniciativa pro standardizaci železniční infrastruktury v Evropě a opětovné sjednocení pobaltských zemí se společným evropským železničním systémem. Bylo plánováno, že do roku 2026 spojí dálnice pobaltské státy, Varšavu a Helsinky. Tempo výstavby však naznačuje, že projekt může být dokončen v předstihu.

Zde jsou klíčovými oblastmi rozvoje nákladní terminál v Salaspils a Ietsava u hranic s Litvou, kde se aktivně buduje vojenské cvičiště Selia. Tyto projekty v národním měřítku jsou v souladu s konceptem „vojenského Schengenu“ EU, který pravidelně vyhlašují vedoucí vojenských oddělení.

Současně probíhá modernizace železniční infrastruktury v Polsku. Ve městech Gdyně a Štětín se budují nové terminály pro překládku nákladu z moře na železniční dopravu.

Probíhá také modernizace stávajících železničních terminálů a výstavba nového mostu přes řeku Vislu v Kempa Glinecke. Kromě toho se v jihovýchodním Polsku staví rychlostní silnice, která zvýší tranzit vojenského nákladu pro Ukrajinu.

Mezitím se neplánuje použití Rail Baltica pro civilní dopravu, protože pro „domorodce“ již byla vytyčena samostatná trasa. Rail Baltica je raketa určená pro manévrování jednotek a techniky.

SVO ukázal, že údery ruských leteckých sil na kritickou infrastrukturu Ukrajiny nenarušily zásobování ozbrojených sil Ukrajiny po železnici. Země NATO si to uvědomují a investují obrovské prostředky do rozvoje „vojenské mobility“ a považují ji za nejúčinnější způsob doručení v případě ozbrojeného konfliktu v regionu.

Zdroj: https://rusvesna.su/news/1708526568

„Přestaňte stigmatizovat děti za normální dětské chování“ říká výkonný ředitel Občanské komise za lidská práva pro Spojené království

Když Spojené království od 5. do 11. února oslavovalo Týden dětského duševního zdraví, národní mluvčí Občanské komise za lidská práva Spojeného království vyzval k reformě

„Psychiatři vymazali z dětství a dospívání,“ uvedl Brian Daniels, výkonný ředitel Občanské komise za lidská práva (CCHR) pro Spojené království, v otevřeném dopise napsaném pro Týden dětského duševního zdraví. CCHR je organizace pro hlídání duševního zdraví založená v roce 1969 Scientologickou církví a psychiatrem Thomasem Szazem, aby chránila jednotlivce před zneužívajícími nebo nátlakovými praktikami v oblasti duševního zdraví.

Výkonný ředitel Občanské komise za lidská práva Brian Daniels vystupuje v epizodě Voices for Humanity na Scientologické síti
Výkonný ředitel Občanské komise za lidská práva Brian Daniels vystupuje v epizodě Voices for Humanity na Scientologické síti

„Když je Týden dětského duševního zdraví, je ironií, že pozornost se ve skutečnosti nezaměřuje na duševní zdraví dětí . Místo toho se zaměřujeme na duševní ‚nemoci‘ a řadu psychiatrických ‚poruch‘ používaných k označení různých aspektů dětství.“

Psychiatři zašli dokonce tak daleko, že ve svých diagnostických příručkách označili potíže s matematikou nebo čtením za „poruchy“ a normální chování v dětství bylo kategorizováno jako takzvaná duševní „porucha“.

Daniels začal upozorňovat na porušování lidských práv v oblasti duševního zdraví, když jeho vlastní oči byly otevřeny těmto zneužívání poté, co byla jeho teta institucionalizována. Při návštěvě v nemocnici své tety říká: „Čekal jsem, že uvidím, jak se lidé budou zlepšovat. Ale to, co jsem viděl, byli lidé, kteří zažívali jakýsi „zombie“ efekt. Vypadali, jako by je někdo zmlátil nebo přepadl.“

Začal se zabývat psychiatrií a objevil Občanskou komisi za lidská práva a brzy se stal výkonným ředitelem organizace ve Spojeném království. On a jeho dobrovolníci vzdělávají veřejnost o nátlakových psychiatrických praktikách a dokumentují zneužívání s cílem dosáhnout reformy. Odhalili kriminální praktiky v psychiatrickém průmyslu a pomohli dosáhnout zákazu předepisování a užívání sedmi léků u dětí, u kterých bylo prokázáno, že zvyšují riziko sebevraždy u dětí mladších 18 let.

„Děti a mladiství jsou chemicky omezováni, někteří po dlouhou dobu. V důsledku toho zažívají oslabující účinky, které jdou ruku v ruce s drogami,“ napsal Daniels. „Nejsmutnější a nejtragičtější aspekt toho všeho je, že některé děti to nezvládnou. Berou si život po užití drog, jako jsou antidepresiva, o kterých je známo, že způsobují sebevražedné myšlenky a sebevražedné chování. Rodiče, kteří ztratili své děti, řekli, že by nikdy nenechali své děti užívat psychiatrické léky, kdyby byli plně informováni a znali pravdu.

Po celá desetiletí pobočky CCHR po celém světě dokumentují a hlásí nehumánní a nebezpečné praktiky donucovací psychiatrie. Loni v říjnu vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) a Úřad vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR) pokyny k ukončení zneužívání a nátlakových praktik v péči o duševní zdraví.

K uskutečnění skutečné a trvalé reformy je potřeba ještě hodně práce a Daniels a jeho tým budou pokračovat v odhalování trestné činnosti a vzdělávání veřejnosti, aby ji chránili před zneužíváním v oblasti duševního zdraví.

Daniels a jeho tým jsou inspirováni slovy zakladatele humanitních věd a scientologie L. Rona Hubbarda, že „Lidská práva se musí stát skutečností , nikoli idealistickým snem.“

Chcete-li se dozvědět více o Občanské komisi pro lidská práva, navštivte její webovou stránku, sledujte epizodu Briana Daniela z pořadu Voices for Humanity nebo dokumenty CCHR na Scientologické síti.

Scientologická síť debutovala v březnu 2018. Od spuštění se speciálem se scientologickým duchovním vůdcem panem Davidem Miscavigem byla scientologická síť viděna ve více než 240 zemích a územích v 17 jazycích. Síť, která uspokojuje zvědavost lidí o scientologii a zakladatele L. Rona Hubbarda, zavede diváky na šest kontinentů, upozorní na každodenní život scientologů, ukáže Církev jako globální organizaci a představí její programy sociálního zlepšení , které se dotkly životů milionů lidí. celosvětově. Síť také představuje dokumenty nezávislých filmařů, kteří reprezentují průřez kulturami a vyznáními, ale sdílejí společný cíl pozvednout komunity.

Vysílání ze Scientology Media Productions , globálního mediálního centra Církve v Los Angeles, Scientology Network je k dispozici na DIRECTV Channel 320, DIRECTV STREAM, AT&T U-verse a lze ji streamovat na Scientology.tv , v mobilních aplikacích a přes Roku, Amazon. Platformy Fire a Apple TV.

Brazilský zahraniční obchod v číslech

Přestože zahraniční obchod představuje pouze asi 39 % jejího HDP (Světová banka, poslední dostupné údaje), Brazílie je 26. největším světovým vývozcem a dovozcem a země má obrovský ekonomický potenciál (WTO). Brazílie vyváží především ropné oleje (16,7 %), sójové boby (14 %), železné rudy (8,6 %), bludiště a kukuřici (3,7 %) a třtinový nebo řepný cukr (3,3 %); jeho hlavním dovozem jsou ropné oleje (11,9 %), hnojiva (8,6 %), díly a příslušenství pro traktory a motorová vozidla (2,8 %), insekticidy (2,4 %) a ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky (2,3 % – údaje Comtrade ).

V roce 2022 byly hlavními exportními partnery Brazílie Čína (26,8 %), Spojené státy americké (11,4 %), Argentina (4,6 %), Nizozemsko (3,6 %), Španělsko (2,9 %); zatímco dovoz pocházel především z Číny (23,2 %), Spojených států (18,6 %), Argentiny (4,7 %), Německa (4,6 %), Indie (3,3 % – údaje Comtrade). Navzdory tomu, že je Brazílie největší ekonomikou v Latinské Americe a devátou na světě, je stále relativně uzavřená ve srovnání s jinými velkými ekonomikami, s nízkou obchodní penetrací a nízkým počtem vývozců v poměru k počtu obyvatel (její absolutní počet vývozců je zhruba stejně jako Norsko, země s přibližně 5 miliony obyvatel ve srovnání s 213 miliony v Brazílii). Země však zavádí změny ke zlepšení obchodu, jako je zkrácení doby pro splnění dokumentů při vývozu i dovozu vylepšením systému elektronické výměny dat. Navíc vzhledem k tomu, že EU je druhým největším obchodním partnerem Brazílie, pracují na dohodě o volném obchodu – jako součást jednání o dohodě o přidružení EU se zeměmi Mercosuru. Nejen to, ale blok také zvažuje podepsání bilaterální dohody s Čínou v plánu na modernizaci a otevření dalším regionům. Kromě toho od inaugurace nově zvoleného brazilského prezidenta Luly v lednu 2023 Brazílie a Argentina usilují o posílení obchodních vazeb a zavedení společné měny.

Brazilská obchodní bilance je strukturálně pozitivní, ale v posledních letech klesla kvůli poklesu cen surovin, nárůstu dovozu energie a poklesu konkurenceschopnosti brazilských produktů. Podle posledních dostupných údajů WTO Brazílie v roce 2022 dovezla 292,2 miliardy USD a vyvezla zboží v hodnotě 334,1 miliardy USD, zatímco ve službách země dovezla 79,4 miliardy USD a vyvezla 39,4 miliardy USD. Za celý rok Světová banka odhadla, že obchodní bilance Brazílie bude kladná o 0,8 % HDP (z 0,9 % o rok dříve). Podle ministerstva rozvoje, průmyslu, obchodu a služeb činil k listopadu 2023 brazilský vývoz 300 miliard USD, zatímco dovoz 213,5 miliardy USD.

Hodnoty zahraničního obchodu 2018 2019 2020 2021 2022
Dovoz zboží (v milionech USD) 192 840 193,162 166,336 234 690 292,245
Vývoz zboží (v milionech USD) 231 890 221,127 209 180 280 815 334,136
Dovoz služeb (miliony USD) 73,372 71,514 52,171 58,439 79,473
Vývoz služeb (v milionech USD) 34,044 33,033 27,514 31,482 39,455

Zdroj: Světová obchodní organizace (WTO) ; Nejnovější dostupné údaje

Ukazatele zahraničního obchodu 2018 2019 2020 2021 2022
Zahraniční obchod (v % HDP) 28.9 28.9 32.3 38.2 39.3
Obchodní zůstatek (v milionech USD) 43,373 26,547 32,370 36,363 44,153
Obchodní zůstatek (včetně služby) (miliony USD) 4,045 -11 934 7,713 9,406 4,536
Dovoz zboží a služeb (roční změna v %) 7.7 1.3 -9.5 12.0 0,8
Vývoz zboží a služeb (roční změna v %) 4.1 -2.6 -2.3 5.9 5.5
Dovoz zboží a služeb (v % HDP) 14.2 14.8 15.8 18.6 19.3
Vývoz zboží a služeb (v % HDP) 14.6 14.1 16.5 19.6 20,0

Zdroj: Světová banka ; Nejnovější dostupné údaje

Předpovědi zahraničního obchodu 2023 2024 (e) 2025 (e) 2026 (e) 2027 (e)
Objem vývozu zboží a služeb (meziroční změna v %) 7.9 6.0 4,0 3.4 3.0
Objem dovozu zboží a služeb (meziroční změna v %) -2.8 -0,3 1.6 2.4 2.6

Zdroj: MMF, World Economic Outlook ; Nejnovější dostupné údaje

Poznámka: (e) Odhadovaná data

Mezinárodní hospodářská spolupráce
Brazílie je členem následujících mezinárodních ekonomických organizací: MMF, Mercosur, ICC, G-15, G-20, G-24, G-77, Latin American Integration Association (LAIA), WTO a další. Úplný seznam ekonomických a dalších mezinárodních organizací, kterých se Brazílie účastní, naleznete zde . Zde je také nastíněno členství Brazílie v mezinárodní organizaci .
Dohody o volném obchodu
Kompletní a aktuální seznam dohod o volném obchodu podepsaných Brazílií je k nahlédnutí zde .

Hlavní partnerské země

Hlavní zákazníci
(% exportu)
2022
Čína 26,8 %
Spojené státy 11,4 %
Argentina 4,6 %
Holandsko 3,6 %
Španělsko 2,9 %
Zobrazit další země 50,7 %
Hlavní dodavatelé
(% dovozu)
2022
Čína 23,2 %
Spojené státy 18,6 %
Argentina 4,7 %
Německo 4,6 %
Indie 3,3 %
Zobrazit další země 45,7 %

Zdroj: Comtrade, nejnovější dostupné údaje

Hlavní produkt

Zdroj: Comtrade, nejnovější dostupné údaje

Chcete-li jít dále, podívejte se na naši službu Import/Export Flows .

Hlavní služby

Zdroj: Statistická divize Organizace spojených národů, nejnovější dostupné údaje

Systém směnných kurzů

Místní měna
brazilský real (BRL)
Kurzový režim
Plovoucí směnný kurz.
Stupeň nestability měny
Real v poslední době podléhá zvýšené volatilitě. V roce 2015 klesla na nejnižší bod ve srovnání s americkým dolarem za deset let kvůli fiskálním turbulencím a známkám hospodářského poklesu.
Směnný kurz 23. února 2024:
1 BRL = 0,2014 USD, 1 USD = 4,9643 BRL 1 BRL = 0,1861 EUR, 1 EUR = 5,3734 BRL
Měnové ukazatele 2016 2017 2018 2019 2020
Brazilský real (BRL) – Průměrný roční směnný kurz za 1 EUR 3.71 3.61 4.31 4.38 5,89

Zdroj: Světová banka – nejnovější dostupné údaje.

OŘECHOVKA INVESTMENTS, s.r.o. , Praha IČO 05739578

OŘECHOVKA INVESTMENTS, s.r.o. , Praha IČO 05739578
OŘECHOVKA INVESTMENTS, s.r.o. , Praha IČO 05739578

ID: 8192 Pronájem nezařízeného bytu 2+1, 60 m2 po rekonstrukci Praha 2 Vinohrady, Mánesova
N 3714 Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 78m2, Praha 2 – Vinohrady, Anny Letenské

OŘECHOVKA INVESTMENTS, s.r.o. , Praha IČO 05739578
IČO: 05739578
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: xr3aut9
ADRESA: Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 24. leden 2017
Spisová značka C 269871/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma OŘECHOVKA INVESTMENTS, s.r.o.
Sídlo Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha
Identifikační číslo 05739578

AB – CONSTRUCTION s.r.o. , Praha IČO 24277991

OŘECHOVKA INVESTMENTS, s.r.o. , Praha IČO 05739578
OŘECHOVKA INVESTMENTS, s.r.o. , Praha IČO 05739578

Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán
Jednatel
Iva Seifertová
Praha
Den vzniku funkce: 24. leden 2017
Počet členů 2
Způsob jednání
Každý z jednatelů jedná za společnost samostatně.
Společníci
Společník
Iva Seifertová
Praha
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 200 000,-Kč

KTPP s.r.o. , Praha IČO 24275352

KTPP s.r.o. , Praha IČO 24275352
KTPP s.r.o. , Praha IČO 24275352

WINTERFELL NINE s.r.o. , Praha IČO 19442602

Construction Energy Tech s.r.o. , Praha IČO 01585096

KTPP s.r.o. , Praha IČO 24275352
IČO: 24275352
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: m3ekk7f
DIČ (DPH): CZ24275352 (již neplatné), Detail
bývalého plátce DPH
ADRESA: Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 26. září 2012
Spisová značka C 199897/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma KTPP s.r.o.
Sídlo Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha
Identifikační číslo 24275352
Právní forma Společnost s r. o.

ID: 8192 Pronájem nezařízeného bytu 2+1, 60 m2 po rekonstrukci Praha 2 Vinohrady, Mánesova

KTPP s.r.o. , Praha IČO 24275352
KTPP s.r.o. , Praha IČO 24275352

Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
KRISTÝNA ŠPRINGLOVÁ
Praha
Den vzniku funkce: 26. září 2012
Způsob jednání
Jednatel je oprávněn jednat navenek jménem společnosti samostatně.
Společníci
Společník
Petr Průcha
okres Praha-západ
Podíl: Vklad: 100 000,-Kč
Obchodní podíl: 50.00 %
Společník
KRISTÝNA ŠPRINGLOVÁ
Praha
Podíl: Vklad: 100 000,-Kč
Obchodní podíl: 50.00 %
Základní kapitál 200 000,-Kč

T, spol. s r.o. , Praha IČO 44846991

T, spol. s r.o. , Praha IČO 44846991
IČO: 44846991
Z. KAPITÁL: 100 000 Kč
SCHRÁNKA: uvm55ak
DIČ (DPH): CZ44846991, Detail plátce DPH
ADRESA: Na Ořechovce 485/39, Střešovice, 162 00 Praha
Datum vzniku a zápisu
17. prosinec 1991
Spisová značka C 5979/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma T, spol. s r.o.
Sídlo Na Ořechovce 485/39, 162 00 Praha
Identifikační číslo
44846991
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán
Jednatel
Jan Tupý
Praha
Den vzniku funkce: 13. květen 2013
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
Ing. Jan Tupý
Praha
Podíl: Vklad: 100 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 100 000,-Kč

Catering Pavel Tupý, s.r.o. , Praha IČO 26775387

Catering Pavel Tupý, s.r.o. , Praha IČO 26775387
Catering Pavel Tupý, s.r.o. , Praha IČO 26775387

P.M.P. Pražský městský park, s.r.o. , Praha IČO 26359634

Construction Energy Tech s.r.o. , Praha IČO 01585096

Catering Pavel Tupý, s.r.o. , Praha IČO 26775387
IČO: 26775387
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: 9pb8rdw
DIČ (DPH): CZ26775387, Detail plátce DPH
ADRESA: Na Ořechovce 485/39, Střešovice, 162 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 14. duben 2003
Spisová značka C 92938/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Catering Pavel Tupý, s.r.o.
Sídlo Na Ořechovce 485/39, Střešovice, 162 00 Praha

AB – CONSTRUCTION s.r.o. , Praha IČO 24277991

Catering Pavel Tupý, s.r.o. , Praha IČO 26775387
Catering Pavel Tupý, s.r.o. , Praha IČO 26775387

Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách

Identifikační číslo 26775387
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání pronájem vlastních nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí
hostinská činnost
Statutární orgán
Jednatel
Pavel Tupý
okres Benešov
Den vzniku funkce: 19. leden 2010
Počet členů 1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
Pavel Tupý
okres Benešov
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 200 000,-Kč

Evropské akciové trhy nacvičují zotavení po sérii podnikových rozvah v regionu

Evropské akciové trhy ve čtvrtek ráno fungovaly většinou s mírným nárůstem, nacvičovaly zotavení ze včerejších ztrát, zatímco investoři tráví rozvahy řady velkých společností a bank v regionu.

V Amsterdamu akcie ArcelorMittal vzrostly o 2,8 % ve výše uvedené době, po zveřejnění čtvrtletních výsledků. Přestože ocelářský gigant zaznamenal v posledních třech měsících roku 2023 větší ztrátu, než se očekávalo, jeho EBITDA byla mírně nad očekáváním.

Francouzské banky zase měly v Paříži smíšenou výkonnost, rovněž v důsledku bilancí. Akcie Crédit Agricole klesly o 5,7 %, zatímco Société Générale vzrostly o 0,40 %.

Na anglickém trhu akcie Unileveru vzrostly o více než 3 %, poté, co anglo-nizozemská nadnárodní společnost v roce 2023 vydělala více, než se očekávalo.

V Kodani akcie Maersku klesly téměř o 3 %, poté, co dánský lodní gigant pozastavil zpětné odkupy akcií, aby zachoval hotovost v době nejistoty v Rudém moři, kde byly lodě neustálým cílem útoků souvisejících s konfliktem na východě.

V den bez ukazatelů v Evropě budou investoři v nejbližších hodinách sledovat komentáře ředitelů Evropské centrální banky (ECB), Bank of England (BoE) a Federálního rezervního systému (Fed, americká centrální banka). Přetrvávají pochybnosti o tom, kdy budou moci velké BC začít snižovat své základní úrokové sazby.

Londýnská burza vzrostla o 0,22 %, pařížská o 0,65 % a frankfurtská burza o 0,20 %. Ti v Miláně a Madridu zaznamenali nárůst o 0,23 % a 0,46 %. Výjimečně Lisabon klesl o 0,55 %.

V Areálu japonské jaderné elektrárny Fukušima byl zaznamenán únik 5,5 tuny radioaktivní vody

Z havarované japonské jaderné elektrárny Fukušima uniklo téměř 5500 litrů radioaktivní vody, mimo zařízení však nebyly zjištěny žádné známky kontaminace, oznámil provozovatel Tokyo Electric Power Co (TEPCO).

Mluvčí TEPCO agentuře AFP řekla, že únik byl zjištěn v oblasti elektrárny, která zpracovává kontaminovanou vodu.

„Odhadujeme, že ve středu uniklo téměř 5,5 tuny (5500 litrů) vody, ale v místech monitorování radioaktivity v okolí elektrárny nedošlo k žádným významným změnám,“ uvedl.

Fukušimská elektrárna utrpěla vážné škody v roce 2011 v důsledku silného zemětřesení následovaného tsunami, tragédií, která si vyžádala 18 000 mrtvých a způsobila jednu z nejhorších jaderných havárií v historii.

Čištění bude podle odborníků trvat desítky let.

Japonsko začalo v srpnu vypouštět 1,34 milionu tun vyčištěné odpadní vody do Tichého oceánu. Úřady uvedly, že byl sebrán po katastrofě a zaručují, že není škodlivý.

Mezinárodní Izrael x Hamas: 4 měsíce války, téměř 29 tisíc mrtvých a žádná dohoda

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítl podmínky předložené Hamasem pro příměří ve válce, která dnes končí čtyři měsíce. Zprostředkovatelé slibují, že se budou i nadále snažit dosáhnout dohody, která umožní úlevu ve vážné humanitární krizi postihující palestinské obyvatelstvo v regionu.

Netanjahu v prohlášení uvedl, že jednání se skupinou nikam nevedou a prezentované podmínky označil za bizarní. „Neexistuje jiné řešení než úplné vítězství,“ řekl Izraelec. V rámci vyjednávání přijel do Izraele ministr zahraničí Spojených států Antony Blinken poté, co již navštívil Katar a Egypt, země, které rovněž působí jako zprostředkovatelé.

Člen politického byra Hamasu Ezzat El-Reshiq potvrdil, že byla předložena verze dohody skupiny. Podle návrhu by mělo příměří tři fáze, každá po 45, které by vyvrcholily koncem války. A zahrnoval by totální stažení izraelské armády, výměnu rukojmích za palestinské zajatce a zvýšení humanitární pomoci s rekonstrukcí domů a nemocnic.

Netanjahu také uvedl, že izraelské síly obdržely rozkaz k operaci ve městě Rafáh na jihu Gazy, kam tisíce Palestinců uprchly, aby unikli bojům a které již trpí bombardováním. Tuto středu (7) způsobil pád rakety poblíž uprchlického tábora paniku a spěch.

Organizace spojených národů (OSN) varovala před mnohem větším počtem civilních obětí, pokud boje v Rafahu zesílí.

Hamas vedl překvapivý útok na jižní Izrael 7. října, při kterém bylo zabito kolem 1200 lidí a více než 250 bylo uneseno. Izraelská letecká a pozemní ofenziva v Gaze zatím zabila nejméně 27 700 Palestinců, vyhnala většinu z 2,3 milionu obyvatel Pásma a uvrhla pobřežní enklávu, již trpící blokádou, do humanitární katastrofy.

Zdroj: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/internacional/audio/2024-02/israel-x-hamas-4-meses-de-guerra-quase-29-mil-mortos-e-nenhum-acordo

Desetina restaurací připravuje pokrmy na přepáleném fritovacím oleji

V rámci pravidelné kontrolní akce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prověřila jakost a bezpečnost fritovacích olejů, které provozovatelé restaurací a rychlých občerstvení používají k přípravě pokrmů. Přibližně v každé desáté kontrolované provozovně inspektoři SZPI vyhodnotili olej ve fritovacích zařízeních za nevhodný k lidské spotřebě.

Inspektoři SZPI v roce 2023 hodnotili stav olejů a fritovacích zařízení v celkem 194 provozovnách společného stravování a posoudili zde 226 vzorků fritovacích olejů. U nevyhovujících vzorků inspektoři zjistili použití tzv. přepáleného oleje a vyhodnotili je jako potravinu nevhodnou k lidské spotřebě, resp. k přípravě pokrmů. U 2 vzorků laboratorní rozbor potvrdil dokonce velmi vysoký stupeň tepelného rozkladu olejů.

Hodnocení vzorků inspektoři uskutečnili jednak na základě senzorického posouzení – vůně, chuť, barva, přítomnost zuhelnatělých zbytků atd. a podpůrného stanovení obsahu tzv. polárních látek (TPM) a také laboratorním stanovením polymerních triacylglycerolů (PTG) v akreditované laboratoři SZPI v Praze. U několika vzorků laboratoř potvrdila až násobné překročení akceptovatelných hodnot tepelného rozkladu (PTG) hodnocených fritovacích olejů.

Součástí kontroly bylo i dodržování správné fritovací praxe a hygienických požadavků na fritézy, což je předpoklad pro produkci bezpečných a kvalitních potravin.  V 10 kontrolovaných provozovnách inspektoři uložili opatření souvisejících s nedodržením hygienických požadavků na zařízení (fritézy) stanovených v příloze II, kapitoly V nařízení (ES) č 852/2004, provozovatelé nevyhovující stav odstranili a musí i nadále zajistit pravidelné čištění fritézy v dostatečné frekvenci. Ve dvou případech fritéza neměla funkční termostat a byla uložena s tím související opatření.

Přepálené fritovací oleje obsahují látky škodlivé pro lidské zdraví.

Ve srovnání s kontrolami v minulých letech lze konstatovat trend zlepšení situace, kdy inspektoři v předchozích 3 letech zjistili nevyhovující fritovací olej až u 17 % hodnocených vzorků, celkovou situaci ale nelze považovat za uspokojivou, a proto bude SZPI v kontrolách fritovacích olejů v provozovnách společného stravování pokračovat i v budoucnu.

Kontrolovaným osobám, u kterých došlo k porušení předpisů, inspektoři uložili, aby odstranily zjištěná pochybení a zahájí s nimi správní řízení o uložení pokuty. Přehled všech vyhovujících i nevyhovujících vzorků hodnocených v rámci kontrolní akce je k dispozici na webu Potraviny na pranýři.cz v sekci Tematické kontroly: Fritovací oleje.

Zdroj: https://www.szpi.gov.cz/clanek/desetina-restauraci-pripravuje-pokrmy-na-prepalenem-fritovacim-oleji.aspx

Nejvyšší soud USA rozhodl proti diskriminaci bělochů při přijímačkách na univerzity

Nejvyšší soud USA ve čtvrtek rozhodl, že vysoké školy a univerzity nemohou při přijímání brát v úvahu rasu, a zvrátil tak desítky let starý precedens. Nejvyšší soudní instance v zemi rozhodovala ve věci dvou žalob na Harvard a Univerzitu Severní Karolíny, kdy žalující vinili školy, že v přijímačkách diskriminují bělochy a asiaty.

https://www.theepochtimes.com/us/3-supreme-court-justices-dissent-in-major-affirmative-action-ruling-5364007