Vrchní státní zastupitelství v Praze upozornilo na podezřelé okolnosti insolvence Oleo Chemical

Společnost Ravak a.s. vítá a oceňuje stanovisko Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) ke kauze podezřelého insolvenčního řízení společnosti Oleo Chemical, které dosud probíhalo v režii společnosti Temperatior, s níž je spojován kontroverzní podnikatel Grzegorz Hóta.

VSZ ve svém stanovisku pro Vrchní soud v Praze ze dne 27. 3. 2018 upozorňuje na možný nepoctivý záměr celé reorganizace, na jejímž základě má celé Oleo Chemical převzít společnost Temperatior.

Vrchní státní zastupitelství v Praze upozornilo na podezřelé okolnosti insolvence Oleo Chemical
Vrchní státní zastupitelství v Praze upozornilo na podezřelé okolnosti insolvence Oleo Chemical

VSZ poukazuje na řadu nezvyklých či podezřelých okolností, když mj. detailně popisuje vyfabulované pohledávky, na základě kterých se společnost Temperatior pokusila ve svůj prospěch ovládnout insolvenční řízení ohledně Oleo Chemical. VSZ rovněž upozorňuje na protiprávní kroky Městského soudu v Praze, který nerespektoval nález Ústavního soudu vracející dosavadní reorganizaci na úplný počátek a přikazující zkoumat námitky skutečných věřitelů. Městský soud v Praze totiž bohužel v rozporu s nálezem Ústavního soudu obratem opětovně vyhověl návrhům subjektů dosud působících ve prospěch společnosti Temperatior a s ní spojovaných a reorganizaci se pokusil znovu povolit. Rozhodnutí Ústavního soudu přitom již bylo čtvrté rozhodnutí nadřízeného soudu, kterým došlo ke zrušení výroků soudkyně Víškové z Městského soudu z důvodu jejich protiprávnosti. A zřejmě nebude poslední.

VSZ ve svém stanovisku uvádí, že „základní okolností, ze které lze usuzovat na možný nepoctivý záměr, je tedy již samotná povaha reorganizačního plánu, který hospodářsky odpovídá tomu, že závod úpadce (myšleno Oleo Chemical) bude zpeněžen za předem určenou částku předem určenému zájemci (myšlen Temperatior), bez toho, že by bylo možné reálně poměřit výhodnost tohoto zpeněžení s nabídkami jiných potenciálních zájemců.“

Toto je zásadní problém, na který Ravak a další skuteční věřitelé dlouhodobě upozorňují. Za Oleo Chemical byla v posledních měsících relevantními subjekty nabídnuta částka o sto a více milionů vyšší než nabídla společnost Temperatior. To je však představenstvem Oleo Chemical i insolvenčním správcem záměrně ignorováno. Na tento rozpor i na účelové odmítání nabídek ostatních zájemců upozorňuje ve svém stanovisku i VSZ.

Ravak a další skuteční věřitelé dlouhodobě upozorňují
Ravak a další skuteční věřitelé dlouhodobě upozorňují

VSZ ve stanovisku dále popisuje i možnou majetkovou propojenost jednotlivých údajných věřitelů se společností Temperatior a následné účelové vyvedení vyfabulovaných pohledávek z Temperatioru na spřízněné firmy tak, aby tyto „pohledávky“ mohly být použity v insolvenčním řízení ve prospěch Temperatioru a jejich představitelé dokonce zvoleni do věřitelského výboru.

Další z řady problematických okolností, které rozebírá VSZ, je, že většina těchto „pohledávek“ má původ v údajných nárocích původních akcionářů Olea Chemical (mezitím odsouzených za jeho tunelování) Kamila Jirounka a Michala Urbánka z tzv. předsmluvní odpovědnosti. Neexistenci těchto „pohledávek“ již několikrát konstatovaly různé soudy, i přesto firmy a osoby spojené s Temperatiorem tyto „pohledávky“ nadále uplatňují v rámci probíhajícího insolvenčního řízení a usilují na jejich základě o schválení reorganizace ve prospěch Temperatioru. VSZ upozorňuje, že právě za využití těchto „pohledávek“ a jimi vyvolaného zdání hlasovací věřitelské většiny byla předschválena reorganizace a získána nutná nadpoloviční většina „věřitelů“.

„Je také velmi zarážející, že někteří advokáti takových renomovaných právních kanceláří jako je BBH a Dentons  tuto nepoctivou insolvenci aktivně prosazují a ohrožují tak dobrou pověst svých kanceláří,“ uvedl předseda představenstva Ravaku Jiří Kreysa.

Vyšetřování, které začalo v roce 2018
Vyšetřování, které začalo v roce 2018

VSZ konstatuje, že výše zmíněné okolnosti „ve svém souhrnu vyvolávají pochybnosti o poctivosti záměru sledovaném reorganizačním plánem, přičemž soud se s těmito okolnostmi ve svém usnesení nikterak nevypořádal, a to i přes to, že odpovídající námitky byly v průběhu řízení ze strany účastníků řízení opakovaně vznášeny a byly navrženy důkazy směřující k prokázání těchto námitek.“ Proto „s ohledem na výše uvedené navrhuje státní zastupitelství, aby Vrchní soud v Praze napadené usnesení zrušil,“ uvedlo VSZ ve své zprávě.

„Oceňuji, že Vrchní státní zastupitelství v Praze důkladně analyzovalo podezřelé okolnosti insolvenčního řízení a doporučilo Vrchnímu soudu v Praze, aby byl respektován nález Ústavního soudu a reorganizace byla vrácena na samý počátek a důkladně z hlediska podezřelých okolností a námitek skutečných věřitelů přezkoumána. V tomto případě totiž nejde o žádnou reorganizaci, ale o sofistikovanou snahu Temperatioru a s ním spojených osob zmocnit se majetku Olea. Srozumitelně řečeno: je to pokus o krádež za bílého dne,“ uvedl Jiří Kreysa.

Spotřebitelé a zemědělci požadují udržitelnější výrobu potravin v Evropě

Evropští zemědělci
Evropští zemědělci

Nový výzkum společnosti Corteva Agriscience a skupiny FT ukazuje, že spotřebitelé jsou připraveni přijmout nové technologie v zemědělství

Ženeva – Evropští spotřebitelé a zemědělci považují udržitelnost za nejvyšší prioritu a jsou otevřeni inovativním technologiím, které by mohly produkovat výživnější potraviny, zjistil nový výzkum.

Studii udržitelných potravinových systémů v Evropě zadala Corteva Agriscience a provedla společnost Longitude ze skupiny Financial Times. Podle ní více než dvě třetiny dotazovaných zemědělců plánují v příštích pěti letech používat produkty získané novými technikami šlechtění rostlin, přičemž více než polovina spotřebitelů je připravena tuto technologii přijmout.

Výzkum je založen na dvou průzkumech zahrnujících 600 vlastníků a manažerů zemědělských podniků ve Francii, Německu, Itálii, Rumunsku, Velké Británii a na Ukrajině a 2 500 spotřebitelů ve Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Velké Británii a na Ukrajině.

Spotřebitelé a zemědělci požadují udržitelnější výrobu potravin v Evropě
Spotřebitelé a zemědělci požadují udržitelnější výrobu potravin v Evropě

Výzkum také odhalil, že při nakupování potravin vyrobených udržitelným způsobem se spotřebitelé nejvíce zajímají o snižování množství odpadu, podporu drobných zemědělců a omezení množství použitých syntetických produktů na ochranu rostlin. Zdůrazňuje také výzvy, kterým čelí zemědělci při provádění udržitelnějších postupů – zejména finanční ztráty, které jim vznikají.

Studie dále ukazuje, že více než čtvrtina zemědělců považuje požadavky spotřebitelů za největší výzvu blízké budoucnosti, protože věří, že je stejně důležitá jako tlak škůdců. Rovněž uznávají, že společnost je otevřená novým technikám šlechtění rostlin, jako je například CRISPR-Cas / genová editace, přičemž téměř 9 z 10 z nich věří, že by spotřebitelé zaplatili více za zboží vyrobené pomocí těchto metod.

Igor Teslenko, prezident Corteva Agriscience pro Evropu, uvedl: „Tato studie ukazuje, že v Evropě je skutečně zapotřebí udržitelnější produkce potravin. Corteva Agriscience má dobrou pozici pro podporu rozhovorů týkajících se udržitelného zemědělství – přináší zemědělci pohled spotřebitele, ale i hlas farmáře ke spotřebiteli.“

„Je také skvělé vidět, že spotřebitelé a zemědělci jsou připraveni přijmout nové techniky šlechtění rostlin, které mají vzrušující potenciál pro pěstování výživnějších potravin, které mohou obohatit životy výrobců a spotřebitelů. Spotřebitelé jsou připraveni zaplatit více za potraviny vyrobené udržitelným způsobem a nyní je na všech zúčastněných stranách včetně průmyslu, aby svou podporu posílily a ukázaly.“

„Corteva Agriscience věří v zaměření všeho, co děláme, na spotřebitele a zemědělce. Neustále proto inovujeme, abychom formovali produktové portfolio budoucnosti. Nabízením integrovaných řešení, která kombinují osivo, osivové technologie, agronomické poradenství a digitální řešení s přípravky na ochranu plodin, které mají příznivější environmentální profil, umožňujeme našim zákazníkům být produktivnější a přitom stále vyrábět zdravé jídlo v dostatečném množství pro rostoucí populaci,“ uzavřel Igor Teslenko.

Společnost Corteva Agriscience je odhodlána sledovat každé z klíčových zjištění výzkumu, aby přispěla k udržitelnějšímu zemědělství a zlepšila životy příštích generací.

Bývalý poradce Angely Merkelové bude radit slovenským vývojářům univerzálního procesoru

Slovenské startupové společnosti Tachyum, která se zabývá vývojem univerzálního procesoru, bude radit Kurt Lauk, bývalý poradce Angely Merkelové. Firma oznámila, že se Kurt Lauk stal novým členem jejího poradního výboru.

Kurt Lauk působil jako předseda německé Hospodářské rady a poradce Angely Merkelové. Byl také členem správní rady například ve společnostech Daimler Chrysler a Audi a také poslancem Evropského parlamentu. Asijská globální investiční banka Nomura ho v červenci 2018 jmenovala předsedou poradního výboru pro Německo a Rakousko.

Společnost Tachyum se zaměřuje na vývoj inteligentních produktů pro zpracování informací. V současnosti vyvíjí vlajkový produkt s krycím názvem Prodigy – jde o první univerzální procesor na světě. Prodigy je dosud nejmenší a nejrychlejší 64-jádrový procesor určený pro všeobecné použití, přičemž spotřebuje jen desetinu energie a jeho cena je třikrát nižší. Procesor nabídne špičkový výkon pro datová centra, umělou inteligenci a supervýkonné počítače. Společnost Tachyum plánuje v příštím roce vyrobit sérii 7-nm procesorů, masová produkce začne v roce 2021.

Deriváty

Vysoce likvidní standardizované finanční nástroje, jejichž zhodnocení se odvíjí od ceny podkladového aktiva. Mezi finanční deriváty se řadí například opce a futures.

S deriváty se obchoduje mimo burzu nebo na termínové burze.

Deriváty
Deriváty

Časová hodnota (opční listy)

Časová hodnota zohledňuje pravděpodobnost kurzovních výkyvů základní hodnoty až ke splatnosti opčního listu. Je tedy něco jako „přirážka za nejistotu“.

Výše časové hodnoty je kritériem pro hodnocení opčního listu. Určuje se na základě zbylé doby splatnosti opčního listu a volatility základní hodnoty: Čím kratší je zbylá doba splatnosti opčního listu a čím nižší je volatilita základní hodnoty, tím nižší je časová hodnota. V den vypršení opčního listu je časová hodnota rovna nule. Hodnota opčního listu pak odpovídá jeho vnitřní hodnotě.

Časová hodnota (opční listy)
Časová hodnota (opční listy)

Opce

Opce jsou samostatné finanční nástroje z odrůdy termínových obchodů. Obchoduje se s nimi mimo burzu nebo také standardizovaně na termínovém trhu. Kupující opce platí prodejci za prováděcí právo opční cenu (opční prémii). Za to se prodejce zavazuje, že když je opce prováděna, poskytne nebo převezme základní hodnotu proti zaplacení základní ceny. Neuplatní-li ale vlastník opce své prováděcí právo, zaniká opční právo na konci splatnosti a opce propadá. Protože rozhodnutí o provádění přijímá jen kupující opčního práva, označuje se tento druh termínového obchodu také jako podmíněný termínový obchod.

Opce
Opce

Ziskem opce lze využívat očekávané pozitivní vývoje na pokladním trhu, případně se pojistit proti rizikům. Klasické opční obchody jsou longcall (nákup nákupní opce) a longout (nákup prodejní opce):

Vkladatel očekává pro akcii A vyšší budoucí kurz. Koupí nákupní opce získává právo tuto akcii za šest měsíců koupit za cenu 100 eur. Tato cena se označuje jako základní cena opce. Za opci zaplatí opční prémii 5 eur. Stoupá-li kurz akcie až do konce splatnosti na např. 108 Euro (odborníci říkají: opce je „in the money“), provede vkladatel své opční právo: koupí akcii za 100 eur a vzápětí ji prodá za 108 eur. Zisk – kurz akcie minus základní cena, po odečtení opční prémie – činí v tomto případě 3 eura. U kurzu 105 eur by opce měla svůj Break-Even-Point; vkladatel by nezískal, ani neztratil. Pokud by kurz akcie byl na konci splatnosti pod základní cenou, nebo jí byl přesně roven, byla by opce „out of the money“, resp. „at the money“; vkladatel by ji v normálním případě neprovedl.

Nákup longputu se často využívá jako zajišťovací strategie proti kurzovním ztrátám. Příklad: Vkladatel vlastní akcii B s aktuální kurzovní hodnotu 45 eur. Protože očekává klesající kurzy, chtěl by se pojistit proti eventuální kurzovní ztrátě. Koupí prodejní opci se základní hodnotou 48 eur a zaplatí za ní pasivnímu kontrahentovi opční prémii 3 eura. Klesne-li kurz akcie na konci splatnosti na 40 eur, provede vkladatel svou opci. Prodá svou prodejní opci a obdrží 48 eur. Po odečtení opční prémie ve výši 3 eura mu zůstane 45 eur. Touto strategií se mohl pojistit proti kurzovní ztrátě akcie.

Standardní odchylka

Na základě standardní odchylky lze – nezávisle na vývoji trhu – odhadnout ziskový a ztrátový potenciál akcie. Přitom se předpokládá, že hodnoty vztažené k minulosti mají platnost i pro budoucí vývoje. Protože ukazatel vyjadřuje změnu hodnoty očekávanou v budoucnosti, má pro určení opčních cen zvláštní význam.

Synonymum: Volatilita

Standardní odchylka
Standardní odchylka

Likvidita

Likvidita cenného papíru závisí jak na počtu cenných papíru, které jsou v oběhu, tak i na počtu účastníků trhu, kteří jsou připraveni ho koupit nebo prodat. U likvidních cenných papírů je dostatečná nabídka a poptávka, takže uzavření obchodu, tj. současný nákup a prodej cenného papíru, je stále možný. Likvidita cenného papíru se měří většinou pomocí jeho obratu.

Likvidita
Likvidita

Obligace

Dluhopisy vydává stát, kreditní instituty nebo podniky a prodávají se prostřednictvím bank. Slouží emitentovi k dlouhodobému financování pomocí cizího kapitálu. Nejdůležitějšími náležitostmi dluhopisu jsou: splatnost, vyplácení úroků a druh zúročení. Práva zaručená dluhopisům jsou stanovena zákonem, avšak jsou zpravidla doplňována dodatečnými podmínkami pro dluhopisy.

Synonyma: Bonds, Pevně úročené cenné papíry, Dluhopisy

Obligace
Obligace

Převoditelný dluhopis

Převoditelné dluhopisy zaručují vedle výplat úroků a zpětných plateb opční právo: majitel vyměnitelného dluhopisu ji může během určité lhůty a za pevně stanovenou cenu vyměnit za akcie podniku. Výměnný kurz je zpravidla vyšší než kurz akcie v okamžiku emise půjčky. Na základě opčního práva má vyměnitelný dluhopis nižší zúročení než srovnatelné dluhopisy.

Valná hromada musí souhlasit s vydáváním vyměnitelných dluhopisů tříčtvrtinovou většinou. Kapitálovým navýšením se poskytují akcie nutné k výměně. Akcionáři mají právo odběru na nové akcie.

Převoditelný dluhopis
Převoditelný dluhopis

Volatilita

Pomocí volatility lze – nezávisle na vývoji trhu – odhadnout potenciál zisku a ztráty akcie. Přitom se předpokládá, že hodnoty vztažené k minulosti budou mít platnost i pro budoucí vývoje. Protože ukazatel vyjadřuje změnu očekávanou do budoucna, má při určování opčních cen zvláštní význam.

synonymum: Standardní odchylka

Volatilita
Volatilita

EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Tax) je ukazatel zisku očištěný mj. od úrokových nákladů podniku. Ukazuje operativní výnosnost podniku nezávisle na jeho kapitálové struktuře.

EBIT (Earnings Before Interest and Tax)
EBIT (Earnings Before Interest and Tax)

Kovový odpad: co předchází jeho recyklaci?

Opětovné zpracování nejrůznějšího odpadu se v poslední době stalo horkým tématem a v budoucnu tomu určitě nebude jinak. V centru pozornosti sice stojí zejména zásadně narůstající množství plastového odpadu, ale pravdou je, že i kovový odpad si zaslouží opětovné využití.

Kovový odpad: co předchází jeho recyklaci?
Kovový odpad: co předchází jeho recyklaci?

Kovový šrot nemusí být problém

Nepotřebný kovový odpad hromadící se v areálu nebo ve výrobní hale může způsobit komplikace v rámci menší firmy i velké společnosti. Je přitom poměrně jednoduché se jej zbavit, navíc bez nutnosti zajistit jeho odvoz do nejbližší výkupny kovů.

Služby kovošrotu jsou v dnešní době velmi komplexní, takže je možné využít možnosti odstranění kovového odpadu, včetně náročné likvidace stavebních celků. Následuje přesné vážení kovošrotu, aby mohl být precizně vytříděn na speciálních linkách. Předtím bývá většinou nutné kovošrot náležitě připravit pomocí hydraulických nůžek nebo hydraulických lisů. Kovový odpad, který je tímto způsobem zpracován, se následně využívá v hutích a slévárnách při výrobě ocelových profilů, kolejnic, plechů a podobných výrobků.

narůstající množství plastového odpadu
narůstající množství plastového odpadu

Největší zpracovatelé kovošrotu

Zatímco jednotlivci mnohdy využívají služeb menších výkupen kovů, pro firmy je vhodnější všestrannější řešení, které zajišťují větší zpracovatelé kovošrotu a jiných typů odpadu vhodných k recyklaci a opětovnému využití. Díky dlouholetým zkušenostem a rychlé administraci lze zajistit odstranění nežádoucího kovového odpadu bez zbytečných prodlev.

Společnost TSRCR se řadí mezi největší zpracovatele kovošrotu v České republice, do spektra jejích služeb však patří také recyklace plastů, papíru a skla. Základem pro komplexní služby je dostatečné zázemí v podobě potřebných strojů, přesných vah i kvalifikovaného personálu, takže odstranění kovošrotu je velmi rychlé a efektivní.

Řešení proti zamlžování povrchů

Klasický večer v koupelně. Pánské osazenstvo se chystá na tradiční holení, vše je připraveno, můžeme jít na to. Vše jde podle plánu a najednou přijde očekávané. Zrcadlo je zamlžené a nevidíme nic. Začne se neustále utírání a z pohodového večera se stane stres.

Nanotechnologie má i pro tento problém řešení. Přípravky proti zamlžování Vám dokáží pomoci a zjednodušit každodenní aktivity. Nanesení produktu je velmi jednoduché. Po aplikaci se na povrchu vytvoří průhledný film. Tato vrstva zabraňuje zamlžení povrchu a také ho i zakonzervuje.

Jmenujme si vlastnosti a výhody produktu proti zamlžování:

 • Dlouhodobě zabraňuje zamlžování povrchů, dokonce i při různých teplotních výkyvech
 • Bez zbytků odstraňuje nečistoty a nezanechává šmouhy
 • Důkladně a účinně zabraňuje orosení povrchů ve vlhkém prostředí
 • Má neutrální pH faktor, je biologicky odbouratelný, nedráždí pokožku a je ohleduplný k životnímu prostředí a k ozónové vrstvě
 • Je nehořlavý, neobsahuje rozpouštědlo, alkohol, aceton, tetrachlor uhlík, čpavek a čistící benzín, bez vosku a silikonu
 • Jednoduše se nanáší

Na stránkách společnosti NanoProm najdete tři druhy přípravků proti zamlžování. Ten první je produkt proti zamlžování skla, druhý proti zamlžování brýlí a třetí proti zamlžování plastů. Podívejme se na to, na jaké povrchy můžete jednotlivé produkty použít.

Ochrana skla před mlžením

 • V koupelně na skleněné nebo zrcadlové povrchy
 • Ve wellness nebo v saunách
 • V automobilech na zpětných zrcátkách nebo čelní, zadní a boční sklo
 • V různých koupacích zařízeních, plovárnách
 • Kdekoliv, kde se Vám skleněné povrchy zamlžují

Ochrana brýlí před mlžením

 • brýlová skla z umělé hmoty nebo ze skla
 • péče o kvalitní ušlechtilé skla
 • sportovní brýle
 • lyžařské brýle
 • sluneční nebo potápěčské brýle
 • péče o různé druhy objektivů

Ochrana plastů před mlžením

 • Dveře sprchového koutu
 • Ochranné štíty motorek, štíty na helmách
 • Umělohmotné okna
 • Ochranná zařízení všeho druhu
 • Všechny průhledné umělohmotné povrchy

Jak vidíte, nanotechnologie v sobě ukrývá mnoho možností. Na stránkách společnosti NanoProm kromě těchto produktů najdete mnoho jiných užitečných přípravků na ošetření různých povrchů. Vyberte si podle potřeby a užívejte si výhody nanotechnologie.

Nano ochrana nerezi a chromu

Nerezové a chromové povrchy jsou velmi náročné na údržbu. Je na nich vidět každá stopa či otisk. Běžnými prostředky dokážeme tyto nečistoty odstranit, efekt je ale krátkodobý. Na trhu se objevila nanotechnologie, která přichází s inovativní novinkou.

Produkt vyrobený na bázi nanotechnologie je schopen změnit vlastnosti povrchů. Platí to i pro nerez a chrom. Po nanesení produktu se na povrchu vytvoří velmi tenká nano vrstva, která se postará o hydrofobiioleofobii a nepřilnavost nečistot. Povrch získá efekt lehkého čištění. Nano ochrana je zcela nezávadný pro potraviny.

Možnosti použití nano ochrany:

 • Dřez, lednice, digestoř a jiné nerezové povrchy
 • Armatury, věšáky, držáky pokud jsou nerezové nebo chromované
 • Vodovodní baterie a kohoutky
 • Nerezové části nástrojů a přístrojů
 • Chromované nebo nerezové doplňky, obložení a krytky

Jaké výhody získáte Nano ochranou nerezu a chromu:

 • Povrch bude více odpuzovat vodu, oleje a jiné tekutiny.
 • Chromované a nerezové povrchy se špiní méně a na jejich následné čištění většinou stačí jen hadr a voda – efekt lehkého čištění.
 • Povrch zůstane déle lesklý a bez šmouh.
 • Nanesením nano ochrany povrch nezmění svůj vzhled ani pocit na dotek.
 • Díky nano vrstvě se na něm usazuje méně bakterií.
 • Ochrana je UV stabilní a odolná vůči běžným čisticím prostředkům, takže vám vydrží déle. Předpoklad pro dlouhou životnost je správné nanesení nano ochrany.
 • Otisky prstů, vodní kámen nebo mastné fleky odstraníte snadněji. Stačit vám bude třeba jen kvalitní mikrovláknový hadr, kterou najdete v kategorii Příslušenství.
 • Povrch bude mít užitečné vlastnosti a zároveň je neškodný pro potraviny.

Při manuálním nanášení je spotřeba mezi 5-10ml/m2. Díky UV stabilitě, odolnosti vůči oděru a běžným chemikáliím (do 12,5 pH) je životnost počítána v měsících nebo dokonce v letech. Nano ochranu nerezu a chromu najdete v nabídce společnosti NanoProm. Vyzkoušejte nano produkty a užívejte si výhody této technologie.

Bilanční analýza

Rozlišuje se mezi interní a externí bilanční analýzou. Interní bilanční analýza generuje pro obchodní vedení informace o podniku a je součástí podnikového countrollingu. Při externí bilanční analýze zkoumají cizí osoby nebo instituce nejdůležitější ukazatele a provádění publikovaných obchodních a daňových bilancí. Tím se snaží načrtnout obraz o výnosové síle, úvěryhodnosti a rentabilitě podniku. Výpovědi externí bilanční analýzy však mají jen omezenou platnost, protože v bilanci mohou být skryty informace o otevřených kreditních liniích, kolísajících obchodech nebo tichých rezervách, vzniklých zvýšenými odpisy.

Bilanční analýza je nejdůležitějším nástrojem fundamentální analýzy.

EBITDA

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) je ukazatel zisku. Ukazuje operativní výnosnost podniku nezávisle na jeho kapitálové struktuře nebo sklonu k investicím.

Snížení kapitálu

Snížením kapitálu se kapitál zpětně vyplácí akcionářům nebo se vyrovnává pasivní bilance společnosti. Rozlišuje se mezi řádným snížením kapitálu, zjednodušeným snížením kapitálu a snížením kapitálu stažením akcií. Snížení kapitálu je nutné vykázat ve vyúčtování zisků a ztrát jako zvláštní položku.

Řádné snížení kapitálů snižuje nominální hodnotu akcií nebo spojuje akcie, není-li dosaženo minimální nominální hodnoty. K tomu musejí být akcie doručeny společnosti a prohlášeny za bezcenné. Nové akcie jsou neprodleně vydávány za úřadní burzovní cenu přes vedoucího skontra. Předpokladem provedení řádného snížení kapitálu je rozhodnutí valné hromady s tříčtvrtinovou většinou.

Zjednodušené snížení kapitálu slouží k vyrovnání snížení hodnot, kryje jiné ztráty a ukládá obnosy do kapitálových rezerv. Předpokladem jeho provedení je zrušení ziskové rezervy a použití disponibilního zisku. Stejně tak musí být zrušena část zákonné rezervy a kapitálové rezervy, kterou zůstatkový základní kapitál převyšuje o deset procent. Odtud získané obnosy nesmějí být vyplaceny akcionářům.

U snížení kapitálu stažením akcií jsou akcie stahovány přinucením nebo poté, co je společnost koupí. Snížení kapitálu musí být povoleno stanovamí nebo rozhodnutím valné hromady.

Průmyslová skupina

Podniky lze řadit do jednotlivých odvětví a sektorů. Nejznámější jsou klasifikace GICS (od MSCI a S&P) a ICB (od DJ a FTSE). Například klasifikace GICS čítá 10 sektorů, 24 odvětvových skupin, 68 odvětví a 154 pododvětví. Pro zařazení společnosti do konkrtétní skupiny je směrodatná obchodní činnost, ze které společnosti plyne největší objem tržeb.

Rentabilita

Rentabilita měří poměr zisku k vloženému kapitálu, případně k obratu. Hovoří se o kapitálové rentabilitě, případně o obratové rentabilitě.

Rentabilita vkladu v cenných papírech se vypočítává z aktuální hodnoty kurzu a z přijatých úroků nebo výplat dividend po odečtení vloženého kapitálu. Je-li tato hodnota pozitivní hovoří se o rentabilním vkladu.

Arbitráž

Diferenční arbitráž je využití souběžného rozdílu cen cenného papíru na různých burzovních místech. Účastníci trhu kupují cenné papíry na jedné burze za výhodnou cenu a prodávají je zároveň na jiné burze za vyšší kurz. Tím stoupá poptávka i kurz cenného papíru na místě s nižší cenou. Na burze s vyšší cenou klesá kurz cenného papíru kvůli vyšší nabídce. Tím se ceny na různých burzovních místech vyrovnávají.

Arbitráž kapitálového trhu (také pokladní futures arbitráž) označuje využití cenového rozdílu finančního nástroje ve stejném čase na pokladním a termínovém trhu. Arbitražér kupuje například tentýž den končící opci na akcii v očekávání, že ji přímo opět prodá přes pokladní trh za cenu vyšší, než je emisní kurz.

Poplatkový řád burzy

Na burze se poplatky vybírají například za registraci k účasti na burzovním obchodu, za registraci cenných papírů k obchodování na burze a za jejich uvedení na burzu. Poplatkový řád burzy vydává burzovní rada a povoluje úřad pro burzovní dozor.

Akciová společnost

Akciová společnost je obchodní společnost, pro jejiž založení je nutný základní kapitál ve výši 2 miliony korun, u společností s veřejnou nabídkou akcí 20 milionů korun. Základní kapitál je rozložen do akcií se stejnou nominální hodnotou. Nominální (emisní) hodnota vydaných akcií není stanovena, většinou ale činí 1 000 korun.

Akcionáři se na základním kapitálu podniku podílejí svými vklady a ručí jen ve výši tohoto vkladu. Neexistuje osobní ručení akcionářů.

Akciová společnost má tři zákonem předepsané vedoucí orgány:

· Představenstvo vede akciovou společnost a zastupuje ji soudně i mimosoudně.

· Nejdůležitějšími úkoly dozorčí rady je povolávání a odvolávání členů představenstva, přezkoumávání roční uzávěrky a zprávy o stavu, stejně jako informování valné hromady.

· Valná hromada – skládá se z akcionářů – volí zástupce akcionářů v dozorčí radě, rozhoduje o využití zisku a o vyplácení dividend a pomáhá dozorčí radě a předsednictvu.

Akciová společnost je typická právní forma pro velké podniky, protože umožňuje shromáždit velké množství podílového kapitálu. K tomu slouží především vstup na burzu ve spojení s různými způsoby navýšení kapitálu. Množství malých kapitálových podílů s nízkou nominální hodnotou často vede k podílu velkého počtu akcionářů, většinou s malými částkami.

akcie – cenný papír

Akcie je cenný papír, který majiteli dává hlasovací a majetkové právo. Vlastník akcie se stává podílovým majitelem akciové společnosti. Zároveň má rozhodovací právo a svým podílem se účastní rozhodování v akciové společnosti. S akcií je také spojena výplata dividend, na kterou má vlastník akcie nároku, pokud se akciová společnost rozhodne v daném roce dividendy vyplácet z hospodářského výsledku.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza sleduje finanční ukazatele podniku a snaží se určit férovou hodnotu akcie.  Je-li akcie podhodnocená, tzn. její tržní cena je nižší než vypočítaná (vnitřní) hodnota, je obvykle doporučena k nákupu. V opačném případě jsou akcie prodány.

Isaac Hayes – soulový a funkový zpěvák

Issac Hayes vystupoval jako herec v televizních pořadech jako byly The Rockford Files, Fresh Prince of Bel-Air a Miami Vice.

Isaac Hayes – soulový a funkový zpěvák – další z řady Scientologických celebrit – scientologie umělci

Také se objevil ve více než třech desítkách celovečerních filmů, včetně I Gonna ‚Git You, Sucka (1988), Guilty as Charged (1991), Escape z New Yorku (1996) a Hustle & Flow (2005). Isaac Hayes se vrátil v roce 1986 na přední příčky nejhranějších a nejoblíbenějších hudebních hitů s novou nahrávací smlouvou s hudební společností Columbia a novým albem U-Turn. V roce 2002 byl Issac Hayes uveden do Rock and Rollové hudební síně slávy za svůj vliv na disko, městskou a současnou hudbu a rap. Také se vrátil domů do Memphisu, kde měl obchodní zájmy, včetně dvou restaurací, nejprodávanější kuchařky a barbecue omáčky. Issac Hayes shrnul své životní zkušenost v rozhovoru: „Na konci dne jsme zodpovědní za svůj vlastní život.“

 

Prodejní kurz

Účastník trhu zveřejňuje prodejní kurz záznamem do knihy objednávek elektronického obchodního systému, zřídka vyvoláním na parketu. U vkladových a pákových produktů tento prodejní kurz stanovují emitenti.

Nákupní kurz

Účastník trhu zveřejňuje nákupní kurz buď vyhláškou na parketu nebo uložením do veřejné knihy objednávek elektronického obchodního systému.

opak: Prodejní kurz

Bonita

Bonita informuje o kvalitě dlužníka, tedy například emitenta půjčky. Je vysoká, když emitent plní své povinnosti ohledně placení nominálních úroků a s vysokou pravděpodobností splatí nominální hodnotu půjčky. Posuzování bonity emitentů půjček provádějí často ratingové agentury. Nejznámější jsou Moodys a Standard & Poor’s.