Co je ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder – česky se překládá jako Porucha aktivity a pozornosti anebo jako Hyperkinetická porucha.

Co je ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder – česky se překládá jako Porucha aktivity a pozornosti anebo jako Hyperkinetická porucha.
Co je ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder – česky se překládá jako Porucha aktivity a pozornosti anebo jako Hyperkinetická porucha.

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder – česky se překládá jako Porucha aktivity a pozornosti anebo jako Hyperkinetická porucha.

Pro ADHD, stejně jako pro další duševní poruchy, neexistuje jednoduchý a „objektivní“ diagnostický test, jako např. krevní test, vyšetření mozku pomocí CT přístroje, apod.

Diagnózu ADHD určuje dětský psychiatr na základě subjektivního posouzení a pozorování chování dítěte. To většinou probíhá za pomoci informací od dítěte, od rodičů, od učitelů a porovnáním s příznaky ADHD, které jsou definovány v MKN (Mezinárodní Klasifikaci Nemocí). ADHD tedy není ničím fakticky podložena a je vytvořena pouze na základě subjektivního posouzení. Proto nelze diagnózu ADHD brát jako platnou a věrohodnou.

Pokračování ZDE