AMERIKA ZTRÁCÍ DŮVĚRU – UŽ TO ZAČALO!

Ratingová agentura Fitch snížila úvěrové hodnocení USA, proč to udělala a proč to není dobrá zpráva pro USA, na to a mnohem víc se dnes podíváme PS: 7% propad trhu se týkal prvního Downgradu od agentury S&P. Při střihu videa jsem si nechtěně smazal kousek videa, a proto by to mohlo někoho zmást, za to se omlouvám.

Bank of Korea, „červená inflace“… Zvýšení základní sazby bude pokračovat i přes neobsazené místo guvernéra

Úřadující předseda výboru pro měnovou politiku Joo Sang-young předsedá plenárnímu zasedání výboru pro měnovou politiku, které se konalo v Korejské bance v Jung-gu v Soulu 14. ráno.
Úřadující předseda výboru pro měnovou politiku Joo Sang-young předsedá plenárnímu zasedání výboru pro měnovou politiku, které se konalo v Korejské bance v Jung-gu v Soulu 14. ráno.

Důvodem, proč se Korejská centrální banka rozhodla 14. dne zvýšit základní sazbu, i když byl guvernér neobsazený, bylo to, že domácí míra inflace byla strmá a americká zpřísňující opatření byla agresivnější, než se očekávalo.

Výbor pro měnovou politiku BOK (dále jen Výbor pro měnovou politiku) dnes ráno na jednání měnověpolitického směru zvýšil základní sazbu o 0,25 procentního bodu z 1,25 % na 1,50 % ročně. Základní sazba vzrostla o 1,00 procentního bodu za osm měsíců prostřednictvím čtyř zvýšení o 0,25 procentního bodu, každé mezi srpnem a listopadem loňského roku a lednem letošního roku a dnes.

Před tímto rozhodnutím je guvernér Jihokorejské státní banky na trhu prázdný a existují obavy ze zpomalení ekonomiky, takže existuje mnoho vyhlídek na „zmrazení“. Důvodem dalšího navýšení MPC však je, že především inflace (inflace) je značná.

Podle Trendu spotřebitelských cen Korejské statistiky index spotřebitelských cen v březnu ve srovnání se stejným měsícem loňského roku vyskočil o 4,1 %. Je to poprvé za 10 let a 3 měsíce od prosince 2011, kdy míra inflace spotřebitelských cen překročila 4% hranici.

Ve Směru pro měnovou politiku Výboru pro měnovou politiku se „očekává, že inflace spotřebitelských cen bude v současné době nadále růst v rozmezí 4 % a očekává se, že tempo růstu během tohoto období výrazně překročí únorový odhad (3,1 %). Očekává se, že úroveň se bude i nadále pohybovat kolem 3 %,“ řekl.

14. ráno se v Korejské bance v Jung-gu v Soulu konalo plenární zasedání Výboru pro měnovou politiku
14. ráno se v Korejské bance v Jung-gu v Soulu konalo plenární zasedání Výboru pro měnovou politiku

Skutečnost, že americká zpřísňující politika je agresivnější, než trh očekával, je také uváděna jako hlavní důvod dalšího zvyšování úrokových sazeb. V zápisu z březnového pravidelného zasedání Federálního výboru pro volný trh (FOMC) Federálního rezervního systému USA (Fed) se uvádí nejen „velké skokové zvýšení sazeb“, které zvyšuje klíčovou úrokovou sazbu vždy o 0,5 procentního bodu, ale také 95 miliard dolarů (115 bilionů 100 miliard wonů), obsah naznačuje, že „kvantitativní úsporná opatření“ v rámci limitu mohou být prováděna současně nejdříve od příštího měsíce.

Před tímto rozhodnutím MPC byla referenční úroková sazba Koreje o 0,75 až 1,00 procentního bodu vyšší než úroková sazba USA, ale existovaly také obavy, že pokud USA zvýší míru zvýšení úrokových sazeb, rozdíl by se mohl zmenšit, což by mělo za následek odliv zahraničních investičních prostředků nebo pokles hodnoty wonu.

Výbor pro měnovou politiku ve svém usnesení uvedl: „Výnosy státních dluhopisů ve velkých zemích prudce vzrostly a americký dolar posílil kvůli změnám v očekáváních ohledně rychlosti normalizace měnové politiky ze strany Federálního rezervního systému USA. Očekává se, že obnoví oživení díky uvolnění karanténních opatření ve velkých zemích, ale očekává se, že bude ovlivněna vývojem COVID-19, globálními inflačními pohyby, změnami měnové politiky ve velkých zemích a geopolitickými riziky.“

Vyhlídka, že by mohla následovat ekonomická recese, pokud by se rychle zvýšila klíčová úroková sazba za účelem kontroly inflace, byla uváděna jako zatěžující faktor, ale MPC řekl: „Domácí ekonomika bude v budoucnu částečně ovlivněna ukrajinskou krizí, ale vývoz bude nadále stabilně růst a soukromá spotřeba bude i nadále růst. Očekává se, že oživení bude pokračovat, jak se situace bude zlepšovat.“

Očekává se však, že letošní tempo růstu Jihokorejského HDP (hrubého domácího produktu) bude o něco nižší než únorový odhad (3 %).

Bank of Korea
Bank of Korea

K směřování budoucí měnové politiky Výbor pro měnovou politiku uvedl: „Navzdory nejistotě ve vnitřních a vnějších podmínkách bude domácí ekonomika pokračovat v oživování a očekává se, že inflace bude po značnou dobu překračovat cílovou úroveň.

„V tomto procesu bude stanoveno načasování další úpravy stupně uvolňování, přičemž se bude podrobně zkoumat vývoj COVID-19, kumulativní riziko finanční nerovnováhy, změny měnové politiky v hlavních zemích, geopolitická rizika a růst a cenové toky. ,“ přidal.

V důsledku toho trh předpovídá, že do konce roku budou následovat dvě nebo více dalších zvýšení sazeb. Již dříve bývalý guvernér Jihokorejské státní banky Lee Ju-yeol řekl: „Očekávání trhu jsou založena na rozumném ekonomickém výhledu“ krátce po únorovém zasedání Směru pro měnovou politiku Výboru pro měnovou politiku.

Stanovisko BR NBS k aktualizaci střednědobé predikce P4Q-2014

Bankovní rada NBS projednala aktualizaci prosincové střednědobé predikce, jejímž cílem bylo zohlednit především zveřejněnou strukturu ekonomiky ČR ve 3. čtvrtletí, která nebyla v době tvorby prosincové prognózy k dispozici. Zároveň aktualizace může profitovat ze zahrnutí nejnovějších údajů z měsíčních makroekonomických slovenský a zahraničních statistik a v současnosti zejména posledního vývoje cen komodit. Takto aktualizované odhady tvoří rámec pro zhodnocení prognózy ministerstva financí v kontextu členství NBS ve Výboru pro makroekonomické prognózy.

aktualizace střednědobé predikce
aktualizace střednědobé predikce

Prosincová střednědobá predikce byla nejvýrazněji revidována v odhadech vývoje inflace. Důvodem pro podstatné snížení původní predikce o 0,5 procentního bodu, resp. o 0,4 procentního bodu pro tento a pro příští rok, byl vývoj cen ropy, která ve srovnání s úrovněmi krytými do prosincové predikce výrazně poklesla v eurovém vyjádření až o 38%. Výrazný vliv na přehodnocení očekávaného vývoje spotřebitelských cen proto měly ceny energií. To ovlivní náklady všech ekonomických procesů u nás, tak dovezenou inflaci. V tomto roce by tak měly ceny stagnovat, podobně jako v roce 2014. S obnoveným poptávkou a očekávaným růstem cen energetických komodit by se inflace měla v horizontu predikce zvyšovat k úrovni 1,4%.
Nízké ceny takových nezbytných zboží a služeb by měly pozitivně působit na růst reálných příjmů obyvatelstva, což by při umírněném a opožděném přenosu do mzdového vývoje mohlo výrazněji oživit domácí spotřebu. Podobný vývoj lze očekávat i u našich obchodních partnerů, což by mělo podpořit exportní výkonnost slovenské ekonomiky. Vzhledem k aktuální méně příznivá data za průmysl se tento pozitivní efekt může projevit až v příštím roce. Dynamika hrubého domácího produktu, po zohlednění prorůstový vlivu z domácí spotřeby a později i z exportu, byla revidovaná ve srovnání s prosincovou predikcí v celém horizontu prognózy směrem nahoru o 0,3 procentního bodu v obou letech. Ekonomika by tam měla vzrůst o 2,9% v tomto ao 3,6% v příštím roce.
Růstem ekonomiky v prostředí uvolněné měnové politiky by měly být podněcovány tak investice a vzhledem k vyšší domácí poptávku i trh práce.
Rizika prognózy pro odhad vývoje cen a ekonomiky jsou vybilancované.