Indonéská pomoc poskytuje humanitární pomoc k překonání nejhoršího sucha v Etiopii.

Indonéská pomoc poskytuje humanitární pomoc k překonání nejhoršího sucha v Etiopii.
Indonéská pomoc poskytuje humanitární pomoc k překonání nejhoršího sucha v Etiopii.

Sucho, které zasáhlo Etiopii, je nyní nejhorší za posledních 40 let. Spouštěčem katastrofy byl fenomén La Nina a selhání deště, ke kterému došlo od poloviny roku 2020. Závažný dopad měly čtyři regiony na jihu/jihovýchodě (nížinaté oblasti), včetně Somálska, Oromie, národností a národů jižních národů (SNNP) a národů jihozápadní Etiopie (SWEP). Konfliktní situace a pandemie Covid-19, která zasáhla celý svět, zhoršily humanitární nouzi v zemi.

Řada okolností, které nastaly, zhoršila humanitární situaci v Etiopii. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (UN OCHA) v srpnu 2022 byl počet obětí postižených touto katastrofou 16,99 milionu lidí (asi 14 % z celkového počtu 120 milionů obyvatel Etiopie/UNFPA), úhyny dobytka kolem 3,5 milionu hlav, 407 tisíc lidí muselo uprchnout a asi 600 tisíc dětí opustilo školu.

Kritický stav v Etiopii potřebuje naléhavou podporu. Etiopská vláda rovněž předložila žádost o podporu mezinárodního společenství s cílem pomoci překonat tuto humanitární krizi.

Vzhledem k bilaterálním vztahům mezi Indonésií a Etiopií, které jsou dobře zavedeny od roku 1961, je Etiopie také jedním z potenciálních obchodních partnerů Indonésie s celkovou obchodní hodnotou 37 milionů USD a přebytkem 14,5 milionů USD pro Indonésii v roce 2021. Důležitá role Etiopie v regionu Afriky, který je sídlem ústředí Africké unie, je také základem politiky vlády Indonéské republiky pomoci v celkové výši 2,15 miliardy IDR.

Grantová podpora od indonéské vlády bude přidělena na nákup potravin a potravin pro nouzové situace vládou Etiopie. Tento fond humanitární podpory pochází z fondů mezinárodní rozvojové spolupráce spravovaných indonéskou organizací AID.

Tato politika je projevem příspěvku Indonésie k pomoci při překonávání globálních problémů a také formou obav a přátelství mezi oběma zeměmi.

Zdroj: https://ldkpi.kemenkeu.go.id/en/post/indonesian-aid-provides-humanitarian-assistance-to-overcome-the-worst-drought-in-ethiopia.

Východní Afrika čelí „alarmující situaci“ s kobylkami

 
Stádo velbloudů se snaží najít cestu přes invazi sarančat v Etiopii, Jijiga, prosinec 2019.
Stádo velbloudů se snaží najít cestu přes invazi sarančat v Etiopii, Jijiga, prosinec 2019.

Kobylky, které se vyrojily do oblasti Východu a Afrického rohu, se prodívají pastvinami a úrodou, což podněcuje  Světovou luteránskou federaci  a humanitární skupiny, se kterými spolupracuje, aby vyzvala k opatřením v boji proti této epidemii.

Světová luteránská federace spolu s dalšími partnery působícími v regionu Východu a Afrického rohu vyzývá k předběžným opatřením k posílení komunit proti dalšímu kobylkovému moru, uvedl LWF.

Prohlášení Regional Desert Locust Alliance, konsorcia 42 organizací působících ve východní Africe spolu s humanitárními organizacemi, vyzvalo dárce a místní samosprávy, aby poskytli další podporu postiženým komunitám.

Požadují podporu na živobytí, pesticidy a finanční pomoc a zřízení systémů včasného varování, aby bylo možné odhalit další roj kobylek, který by měl dorazit později v listopadu nebo prosinci.

„Předběžná opatření sníží dopad krize a zároveň posílí odolnost extrémně zranitelného obyvatelstva,“ uvedly organizace ve svém prohlášení.

Země na východě a v Africkém rohu již na jaře a v létě 2020 zažily kobylkový mor.

OVLIVNĚTE VÝCHODNÍ AFRIKU, ARABSKÝ POLOOSTROV

Útoky kobylek, které začaly v roce 2019, nezasáhly jen východní Afriku, ale také Arabský poloostrov a indický subkontinent.

Jejich nápor je prý nejhorší zaznamenaný v Etiopii, Somálsku a Keni za desítky let a ohrožuje potravinovou bezpečnost a živobytí milionů lidí, kteří jsou již podvyživeni nebo mají nedostatek potravin.

„Situace v Etiopii a Somálsku je alarmující,“ řekla Sophia Gebreyes, zástupkyně země LWF v Etiopii. Mezi nejvíce postižené oblasti patří východ země.

„Tento roj způsobí škody na úrodě a pastvinách na další dva roky.“

Píše se tam: „Slepice z dýmu přišly na zem kobylky. A byla jim dána moc, jako mají moc štíři země.

„Bylo jim přikázáno, aby neškodili trávě země ani žádné zelené věci ani žádnému stromu, ale pouze těm mužům, kteří nemají na čele pečeť Boží.

„A nedostali pravomoc je zabít, ale pět měsíců je mučit. Jejich muka byla jako muka štíra, když udeří člověka.“

V říjnu roj a tlupy nedospělých sarančat, známých také jako hoppery, zničily stovky hektarů plodin a zeleně.

15 000 VYTLAČENO

LWF uvedl, že v regionu Oromia bylo vysídleno 15 000 lidí.

Organizace OSN pro výživu a zemědělství, téměř sedm milionů Etiopanů, bude mít v prosinci nedostatek potravin a až 11 milionů v první polovině roku 2021.

Škůdci se přidávají k dalším katastrofám, jako jsou sucha, záplavy a pandemie COVID-109, která v posledních měsících bránila dodávkám humanitárního zboží a potřebného vybavení pro boj s hmyzem.

LWF uvedl, že poskytl osivo, krmivo pro dobytek a finanční podporu asi 15 000 lidem ve východní Etiopii.

Projekt je podpořen podporou Evropské unie a Evangelické luteránské církve ve Württembersku v Německu.

„Nemůžeme zabránit příchodu dalšího roje, kobylky se již rozmnožují,“ říká Lokiru Yohana, regionální programový koordinátor LWF pro východní Afriku.

„Včasná a koordinovaná podpora však sníží negativní dopady na potravinovou bezpečnost a živobytí již tak zranitelných komunit.“