Uzbekistán spustí tři nové externí internetové kanály

Vláda přijala nařízení „O opatřeních pro další rozvoj telekomunikační infrastruktury v Uzbekistánu“.

Podle dokumentu se kapacita mezinárodního kanálu pro přenos dat do roku 2023 zvýší 3,5krát.

Prostřednictvím stávajících hraničních přechodů budou organizovány mezinárodní kanály ve směrech „Uzbekistán-Afghánistán-Pákistán“, „Uzbekistán-Kyrgyzstán-Čína“ a „Uzbekistán-Turkmenistán-Ázerbájdžán-Turecko“.

Uzbekistán spustí tři nové externí internetové kanály
Uzbekistán spustí tři nové externí internetové kanály

V Číně budou přijata opatření k vytvoření nových přístupových bodů a vzájemné výměně internetového provozu.

Síť přenosu dat bude rozšířena výstavbou 150 tisíc km optických komunikačních linek.

Do všech sídel budou dodány optické komunikační linky, které poskytnou nejméně 80 % domácností širokopásmový kabelový přístup k internetu.