V Jižním Súdánu se otevírá most sponzorovaný Japonskem, což zvyšuje naděje na mír a rozvoj

S laskavým svolením japonské agentury pro mezinárodní spolupráci (JICA) Zaměstnanci z Jižního Súdánu a Japonska oslavují dokončení mostu svobody přes řeku Nil v Jubě
S laskavým svolením japonské agentury pro mezinárodní spolupráci (JICA)
Zaměstnanci z Jižního Súdánu a Japonska oslavují dokončení mostu svobody přes řeku Nil v Jubě

Po letech rozjezdů a zastávek v nestabilní zemi byla minulý měsíc s japonskou rozvojovou pomocí dokončena stavba prvního trvalého mostu přes řeku Nil v Jižním Súdánu.

Očekává se, že 560metrový most svobody v Jubě, hlavním městě nejnovější země světa, podpoří rozvoj a upevní mír v zemi dlouho zmítané konflikty.

„Tento most bude trvalým důkazem našeho skutečného přátelství s japonským lidem a jeho vládou,“ řekl jihosúdánský prezident Salva Kiir při slavnostním otevření mostu 19. května, který živě vysílala místní televize. Vyzval občany, aby „tvrdě pracovali na udržení míru“ a dodal: „Válka brzdí pokrok a čas potřebný k dokončení tohoto mostu je živým příkladem.

Jižní Súdán získal nezávislost na Súdánu 9. července 2011, po desetiletích ozbrojeného boje proti vládě Chartúmu. Plánování mostu začalo těsně před získáním nezávislosti a stavba byla zahájena v srpnu 2013 s plánem skončit v roce 2017. Práce však byly přerušeny od prosince 2013 do ledna 2015 a znovu od července 2016, protože vypukl konflikt mezi těmi, kteří byli loajální Kiir, který je prezidentem od získání nezávislosti, a ti, kteří jsou nyní věrní prvnímu viceprezidentovi Riekovi Macharovi.

Stavba byla obnovena v květnu 2019 po podepsání mírové dohody v roce 2018, aby byla znovu zastavena od dubna 2020 do února 2021 kvůli pandemii koronaviru. Se zpožděním náklady na výstavbu vzrostly z původně plánovaných 9,065 miliardy jenů na 12,16 miliardy jenů, z čehož 11,36 miliardy jenů bylo pokryto japonskými granty na pomoc prostřednictvím Japonské agentury pro mezinárodní spolupráci.

„Most je symbolem míru a svobody,“ řekl v online rozhovoru George Duku, projektový manažer Mostu svobody na jihosúdánském ministerstvu silnic a mostů.

Podle Duku bylo požádání Japonska o podporu při výstavbě mostu jedním z prvních velkých rozhodnutí, které nově zřízená vláda Jižního Súdánu učinila pro svůj plán rozvoje, s názvem Most svobody, o kterém rozhodl národní kabinet.

„Více než 50 let jsme bojovali o to, abychom se oddělili od útlaku Súdánu, takže když jsme v roce 2011 získali nezávislost, řekli jsme: ‚Teď můžeme o věcech rozhodovat sami jako nezávislý národ, “ připomněl Duku. „Tak jsme řekli, ať tento most znamená naši svobodu.“

Jihosúdánský prezident Salva Kiir, 2. zleva, prezident Japonské agentury pro mezinárodní spolupráci Akihiko Tanaka, 3. zleva, a první viceprezident Riek Machar, vpravo, promluvili na slavnostním otevření Mostu svobody v Jubě dne 19. května.
Jihosúdánský prezident Salva Kiir, 2. zleva, prezident Japonské agentury pro mezinárodní spolupráci Akihiko Tanaka, 3. zleva, a první viceprezident Riek Machar, vpravo, promluvili na slavnostním otevření Mostu svobody v Jubě dne 19. května.

Při slavnostním otevření mostu stáli Kiir a Machar bok po boku, což Duku řekl, že je „znamením, že už se nebojuje“.

Jižní Súdán je jednou z nejméně rozvinutých zemí světa. Z odhadovaných 17 000 kilometrů silnic je méně než 200 kilometrů dlážděných, uvádí zpráva Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí. Venkovské komunity jsou často izolovány během období dešťů kvůli záplavám. V zemi s přibližně 12 miliony obyvatel je 2,34 milionu uprchlíků v sousedních zemích, zatímco další 2 miliony byly v březnu vysídleny v rámci země kvůli dlouhodobé nestabilitě a záplavám.

Zatímco vnitrozemská země je silně závislá na dovozu ze sousedních zemí, hlavní město mělo dříve pouze jeden most přes široký Nil. Jmenoval se Juba Bridge a byl dočasného typu zvaného Bailey bridge. Postaven v roce 1972, potřebuje neustálé opravy, což vážně narušuje tok zboží a dopravy.

S novým mostem získalo centrum města Juba přímý přístup k hlavním mezinárodním dálnicím, které spojují se zbytkem východní Afriky, nejvýrazněji do přístavu Mombasa v Keni.

„Jsme nadšeni, že se můžeme podílet na dodávce tohoto moderního mostu,“ řekl Duku. „Bez silnic není rozvoj a nejsou silnice bez mostů. Musíme se tedy ujistit, že země je propojena silnicemi i mosty.“

‚dárek‘ a ‚lekce‘

Otevření Mostu svobody je pro Jižní Súdán a jeho sousedy žhavým tématem. Na sociálních sítích bylo o mostě mnoho příspěvků, některé vyvolaly více než 1000 komentářů.

Zatímco mnozí spojují nový most s nadějemi na mír a rozvoj a děkují japonskému lidu za „dar“, mnozí také vyjadřují frustraci vůči své vládě. „Je to pro nás nezapomenutelná lekce o tom, čeho lze dosáhnout s 91 miliony dolarů [náklady na stavbu mostu v dolarech],“ poznamenal kriticky jeden z obyvatel. Jiný napsal: „Tady je naše vláda zaneprázdněna drancováním našich miliard amerických dolarů.“

Ekonomika země je silně závislá na ropě a korupce je rozšířená. Jižní Súdán se umístil na konci 180 zemí v Indexu vnímání korupce 2021 sestavovaném organizací Transparency International. Při slabé ekonomice se vyplácení mezd vládním zaměstnancům včetně policie a vojenského personálu chronicky zpožďuje, což vede k další nestabilitě.

Stavební dělníci pracují sedm metrů pod vodní hladinou řeky Nilu, aby postavili základy Mostu svobody v Jubě.
Stavební dělníci pracují sedm metrů pod vodní hladinou řeky Nilu, aby postavili základy Mostu svobody v Jubě.

Projekt Most svobody si také kladl za cíl poskytnout místním pracovníkům tolik potřebné stavební dovednosti. Stavbu řídila japonská inženýrská konzultační firma CTI Engineering International Co. (CTII) a provedla ji Dai Nippon Construction se sídlem v Gifu. Asi 10 japonských inženýrů a techniků bylo umístěno v Jubě, aby vedli projekt, a na jeho vrcholu bylo najato přes 200 místních pracovníků.

Norio Umeda, rezidentní inženýr projektu CTII, řekl v online rozhovoru z Juba: „Jihosúdánští pracovníci byli upřímní a pracovití a vstřebávali nové znalosti jako inkoust na savý papír.“

Podle Umedy měl tým za cíl vštípit japonský přístup k práci a také konkrétní dovednosti. Před zahájením denní práce probíhaly každodenní ranní schůzky ke stanovení cílů a také skupinová cvičení. Důraz byl kladen také na udržování čistoty a pořádku na nářadí a na místě.

Norio Umeda, rezidentní inženýr CTII pro projekt Freedom Bridge, centrum, pózuje se studenty Juba University poté, co je pozval na stavbu mostu v Jubě.
Norio Umeda, rezidentní inženýr CTII pro projekt Freedom Bridge, centrum, pózuje se studenty Juba University poté, co je pozval na stavbu mostu v Jubě.

Umeda zval na stavbu každé dva až tři měsíce místní univerzitní studenty, kteří studují stavební inženýrství, aby sledovali postup prací. Někteří studenti přešli na vládní ministerstva.

Japonský personál musel opustit Jižní Súdán pokaždé, když byla stavba narušena. Přesto Umeda řekl, že komunikoval s místními zaměstnanci denně a nikdy nepochyboval o tom, že most bude dokončen. Navzdory nestabilitě v Jubě nebylo místo projektu nikdy vyrabováno.

„Obě strany [konfliktu] věděly, že tento most je důležitý pro budoucnost Jižního Súdánu,“ řekl Umeda. Na rozdíl od drahých hotelů vznikajících v Jubě se zahraničním kapitálem, které si většina místních obyvatel nemůže dovolit používat, je Umeda hrdá na to, že most je „projekt, který bude přímo prospívat obyvatelům Jižního Súdánu“.

„Chci, aby se Jižní Súdán jednoho dne rozvinul jako Japonsko,“ řekl v online rozhovoru David Chol Deng, projektový koordinátor na ministerstvu silnic a mostů. Deng nastoupil na ministerstvo v roce 2014 poté, co pracoval pro CTII. Dva roky také studoval projektový management na Yokohamské národní univerzitě. Deng řekl: „V rámci projektu bylo vyškoleno více než 200 Jižních Súdánců a nyní se budou podílet na rozvoji Jižního Súdánu.“