Spotřebitelská inflace v Kanadě v červenci vzrostla na 3,3 %.

Spotřebitelská inflace v Kanadě v červenci vzrostla na 3,3 %.
Spotřebitelská inflace v Kanadě v červenci vzrostla na 3,3 %.

Toto číslo je vyšší než očekávání trhu o 3% nárůstu

Meziroční spotřebitelská inflace v Kanadě dosáhla v červenci 3,3 %, což je nárůst z 2,8% ročního zisku zaznamenaného v červnu, podle úterního statistického úřadu země.

Toto číslo je vyšší než očekávání trhu o 3% nárůstu.

Odráží to však výrazné zpomalení od 8,1% zisku loni v červnu, což bylo nejvyšší za 39 let.

„Zrychlení celkové spotřebitelské inflace bylo způsobeno hlavně vlivem základního roku na ceny benzínu,“ uvedl Statistics Canada v prohlášení.

Bez zahrnutí benzínu se index spotřebitelských cen (CPI) zvýšil o 4,1 %, přičemž vzrostl ze 4% nárůstu v červnu.

Na měsíční bázi vzrostl CPI v červenci o 0,6 % po růstu o 0,1 % v červnu kvůli vyšším měsíčním cenám cestovních zájezdů, přičemž červenec je podle agentury nejvyšším cestovním měsícem. Na sezónně očištěné měsíční bázi CPI vzrostl o 0,5 %.

Tato čísla byla také vyšší než tržní odhady o 0,3% nárůstu.

Bank of Canada 12. července zvýšila úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů, protože centrální banka pokračuje ve své politice kvantitativního zpřísňování v boji proti inflaci.

Cíl pro jednodenní sazbu byl zvýšen na 5 %, přičemž bankovní sazba nyní činí 5,25 % a depozitní sazba se vyšplhala na 5 %.

Možnost a pořídit si vlastní bydlení v Kanadě

Možnost a pořídit si vlastní bydlení v Kanadě
Možnost a pořídit si vlastní bydlení v Kanadě

Vlastnictví domu je jednou z nejvýznamnějších investic jednotlivých Kanaďanů. Tak jako to vede k budování bohatství v průběhu života jednotlivce. Výsledné aktivum vynáší služby bydlení, které jsou zvláště důležité pro rodiny s dětmi a mohou být zlikvidovány později v životě pro důchod nebo jiné potřeby.
V tomto článku si položíme dvě otázky.

Možnost a pořídit si vlastní bydlení v Kanadě
Možnost a pořídit si vlastní bydlení v Kanadě

Za prvé, do jaké míry Kanaďané různého věku, příjmy a rodinné struktury (včetně párů s dětmi a bez dětí) získávají a udržují vlastnictví domu, zejména po 65 letech? Zadruhé se ptáme, zda se věkový profil vlastnictví domu v průběhu generací změnil. Následující generace Kanaďanů menší možnosti, že budou schopni pořídit si bydlení do vlastnictví což ovlivní jejich životní dráhu a mají dnes senioři v menší míře prospěch ze služeb bydlení, které vlastnictví domu poskytuje, než z něhož měli senioři prospěch v minulosti? Na základě údajů z osmi kanadských sčítání lidu, provedených v letech 1971 až 2006, tyto zkoumáme míru vlastnictví domů u různých kohort narozených v 1910 až 1970, počínaje mladými dospělými z každé kohorty až po seniory. Počítáme míry vlastnictví jak na úrovni domácností, tak na úrovni jednotlivců. Na na úrovni domácnosti jsme vybrali primárního správce domácnosti (tj. osobu, která platí náklady na přístřeší) pro výpočet míry vlastnictví podle věku, rodinných příjmů a rodinné struktury. Ve věkovém profilu vlastnictví domu nacházíme silnou pravidelnost napříč generacemi Kanaďané. Míra vlastnictví domů rychle roste s věkem správců domácností v ČR období před 40. rokem věku a poté pokračuje ve stoupání pomalejším tempem, dokud nedosáhne a náhorní plošina blízko věku 65 let. Míra vlastnictví domů se od 65 do 74 let mění jen málo, ale začíná po 75. roce věku klesá. Většina seniorů tak nadále využívá související služby s vlastnictvím domu déle než 10 let po dosažení věku 65 let. Pozorujeme, že úroveň, na které se úroveň vlastnictví domu během narození neustále zvyšuje kohorty od 70. let 20. století. Nejvyšší úroveň vlastnictví vzrostla ze 73 % u osob narozených v raném věku 1910 až 78 % u těch, kteří se narodili během druhé světové války (2. světové války). Dnes přes tři čtvrtiny Kanadské domácnosti vlastní své domy ve věku 65 let. Rodinný příjem úzce souvisel jak s úrovní vlastnictví domu, tak s nárůstem vlastnictví domů od roku 1971. Ve vlastnictví domů byl mezi nimi podstatný rozdíl příjmové kvintily za celé období; tento rozdíl se postupem času zvětšoval, protože míra vlastnictví domů v Kanadě klesla u skupiny s nejnižšími příjmy, ale vzrostla u skupin s vyššími příjmy.