Uzbekistán a Finsko jednají o posílení spolupráce v energetice, ICT a textilním průmyslu

Dne 28. května 2022 se Uzbecké ministerstvo investic a zahraničního obchodu (MIFT) setkalo s generální ředitelkou odboru pro Rusko, východní Evropu a střední Asii na ministerstvu zahraničních věcí Finska Marja Liivala.

Uzbekistán a Finsko jednají o posílení spolupráce v energetice, ICT a textilním průmyslu
Uzbekistán a Finsko jednají o posílení spolupráce v energetice, ICT a textilním průmyslu

Během setkání byly diskutovány perspektivy rozvoje uzbecko-finské spolupráce v oblasti obchodu, energetiky, textilního průmyslu, ICT a zdravotnictví.

Finská strana vyjádřila svou připravenost pokračovat v aktivní účasti na práci poradního výboru Svěřeneckého fondu pro lidskou bezpečnost OSN pro oblast Aralského jezera a rovněž přilákat další finanční prostředky od řady dárcovských organizací, finančních institucí a soukromé společnosti ve Finsku.

Se zájmem byl přijat návrh uzbecké strany na pořádání mezinárodních výstav a veletrhů v Uzbekistánu a Finsku s cílem stimulovat přímé obchodní kontakty, zvýšit vzájemný obchod a investice.

 Po jednání bylo dosaženo dohody o pokračování podrobnějšího dialogu o prioritních oblastech partnerství v rámci nadcházejícího pravidelného zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou, vědeckou a technickou spolupráci a podnikatelského fóra za účasti podnikatelských kruhů ze dvou zemí.