Spolupráce mezi Maďarskem a Spojeným královstvím

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království je jedním z tradičně důležitých partnerů a spojenců Maďarska. Respektujeme demokraticky vyjádřenou vůli britských voličů, po níž země opustila Evropskou unii. Maďarsko uvítalo skutečnost, že Spojené království opustilo EU řádným způsobem dne 31. ledna 2020 po ratifikaci dříve společně navržené dohody o vystoupení, čímž se vyhnulo extrémně nepříznivým důsledkům neuspořádaného vystoupení pro občany a hospodářské subjekty.

Spolupráce mezi Maďarskem a Spojeným královstvím
Spolupráce mezi Maďarskem a Spojeným královstvím

Považujeme za nesmírně důležité, aby jednání o novém systému vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií vedla k výsledkům zajišťujícím udržení rozsáhlých a úzkých ekonomických vztahů na novém základě, ale v souladu se společnými zájmy.

Odhaduje se, že 150 000 až 200 000 maďarské komunity žijící ve Spojeném království a více než 10 000 britských občanů žijících v Maďarsku jsou důležitým pojítkem mezi oběma zeměmi a jejich přínos k hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu bohatství hostitelské země má zvláštní hodnotu.

maďarská komunita žijící ve Spojeném království
maďarská komunita žijící ve Spojeném království

 Maďarská vláda proto vyzývá britské občany usazené v naší zemi, aby zůstali v Maďarsku i po britském stažení. Tomu napomáhá zákon přijatý maďarským parlamentem dne 16. prosince 2020, podle kterého mají oni a jejich rodinní příslušníci nárok na získání národního povolení k usazení, aniž by v takových případech zkoumali jinak obvyklé podmínky, pokud požádají úřady do 31. prosince 2021.

Velká Británie
Velká Británie

Velká Británie je 12. nejvýznamnějším obchodním partnerem Maďarska a 6. největším kapitálovým investorem u nás. Hodnota našeho obratu zahraničního obchodu v roce 2019 činila 5,3 miliardy eur, ačkoli prvních devět měsíců roku 2020 přineslo – především kvůli epidemii koronaviru – 15% pokles. Více než 800 britských společností působících v Maďarsku

Stonhange
Stonhange

– včetně velkých společností jako Tesco nebo Vodafone – zaměstnává v Maďarsku více než 54 000 lidí. Mezi hlavními maďarskými společnostmi přítomnými ve Spojeném království je třeba vyzdvihnout MOL, Gedeon Richter, WizzAir a Waberer’s.

S úmyslem posílit bilaterální vztahy maďarská vláda nedávno otevřela generální konzulát v Manchesteru a vicekonzulát v Edinburghu.

Edinburg
Edinburg

Primárním cílem našich nových zahraničních misí je zastupovat práva a zájmy maďarských občanů žijících a pracujících ve Spojeném království a také je navštěvovat.

Po vystoupení Británie z Evropské unie je naším cílem posílit maďarsko-britskou politickou spolupráci vytvořením bilaterálního partnerského fóra v oblastech udržitelného rozvoje, zelené ekonomiky, energetické bezpečnosti, inovací a vědeckotechnické spolupráce. Další možnou oblastí spolupráce je společná akce na ochranu pronásledovaných křesťanů. S přihlédnutím k britským zahraničněpolitickým aspiracím vidíme také vážnou příležitost v prohloubení spolupráce mezi Spojeným královstvím a Visegrádskou skupinou zastupující středoevropský region, což bude jedním z cílů maďarského předsednictví V4 od léta r. 2021.

Velké Británie – Spojené království – Britské ostrovy – Skotsko, Wales, Irsko, Severní Irsko

Velké Británie – Spojené království – Britské ostrovy – Skotsko, Wales, Irsko, Severní Irsko

Velké Británie - Spojené království - Britské ostrovy - Skotsko, Wales, Irsko, Severní Irsko
Velké Británie – Spojené království – Britské ostrovy – Skotsko, Wales, Irsko, Severní Irsko

Skvělá didaktická pomůcka – než jsem ji potkal, neměl jsem v tom jasno. Dobré to má Man, ten žlutý ostrov uprostřed, a pak dole v tom výčnělku malinké Normanské ostrovy – obojí patří jen k Britským ostrovům, což je čistě zeměpisný obrat. Nejsou součástí ani Velké Británie, ani Spojeného království, a Londýn si je drží hlavně tím, že tam posílá nemalé penízky. Obě tato samosprávná korunní území (se stejným statusem jako mají korunní zámořské kolonie jako jsou Bermudy atd. – a díky tomu také daňové ráje) se také snaží bojovat za znovuzavedení svých původních jazyků: kelské manštiny a románské normanštiny (což je fakticky archaický dialekt francouzštiny). Většinu této mapy ostatně tvoří země s keltským obyvatelstvem: anglosaské je na ní jen to, co je vybarveno červeně, a to ještě ne úplně: ten dlouhý poloostrov Anglie dole ve středu – Cornwall – je také keltský, stejně tak jako Bretaň svisle pod ním, která ovšem patří k Francii. Díky ní také vzniklo jméno Velká Británie. Francouzsky, jazykem první anglické šlechty, je totiž Bretaň Bretagne, ale Británie taky Bretagne. A tak je poloostrov ve Francii, obydlený ve starověku keltským kmenem Britů, řečený Malá Británie, zatímco jimi kdysi obydlenému sousednímu ostrovu se říká Velká Británie.