Přírodní scenérie, nerostné zdroje a zemědělství Velké Británie

Loch Ness
Loch Ness

Přírodní bohatství Velké Británie výrazně napomohlo rozvoji země a faktu, že právě zde začala průmyslová revoluce. Bohatá ložiska uhlí a rudy, stejně jako lesní dřevo, byly surovinou pro rychle se rozvíjející hospodářství. Díky severoatlantickému proudu ovlivňujícímu jeho klima jsou zimy mírné a moře nikdy nezamrzá, což napomohlo rozvoji lodní dopravy a obchodu. Vyrovnané oceánské klima poskytovalo dobré podmínky pro rozvoj zemědělství, včetně chovu zvířat.

Krajina Velké Británie

Britské ostrovy lze v zásadě rozdělit na dva velké krajinné celky; dělicí čára mezi oběma probíhá ve směru SV-JZ. Ve větší, severozápadní části země se nacházejí skalnaté hory skládající se z krystalických a metamorfovaných hornin („High Britain“ nebo „Green England“). Patří sem pohoří Pennine a Welsh (Kambrium) bohaté na uhlí, Cheviot na hranici Anglie a Skotska a neúrodná skotská vysočina na severu. V okolí je mnoho pastvin – většinou v místě vyhlazených lesů – odtud název Zelená Anglie.
Menší krajinný celek je oblast plání pokrytých úrodnou půdou v jihovýchodní části ostrova („Dolní Británie“ nebo „Žlutá Anglie“ – jméno dostala podle pšeničných polí a slunečního svitu).

Giant's Causeway - česky Obrův chodník, je zvláštní geologický útvar v Severním Irsku přibližně tři kilometry od města Bushmills, který se řadí mezi kamenné varhany.
Giant’s Causeway – česky Obrův chodník, je zvláštní geologický útvar v Severním Irsku přibližně tři kilometry od města Bushmills, který se řadí mezi kamenné varhany.

Nerostné zdroje Velké Británie

Bohatá naleziště černého uhlí Velké Británie a její od té doby vyčerpaná ložiska rud přispěly velkou měrou k tomu, že se ostrovní stát mohl v 19. století stát průmyslovou dílnou a bankéřem celého světa a také daleko vynikající ekonomickou a vojenskou velmocí. Jejich vyčerpání a neekonomická výroba způsobily ve Velké Británii hospodářskou krizi.

Stonhange
Stonhange

Problémy ekonomické restrukturalizace zmírnila ložiska ropy a zemního plynu objevená na kontinentálním šelfu Severního moře, kde se usídlil moderní chemický průmysl a která zemi přináší významné exportní příjmy.

Klimatický obrázek Velké Británie

Klima ostrovní země silně ovlivňuje Severoatlantický proud, který prochází v blízkosti pobřeží: díky tomu je zde roční kolísání teplot nejmenší v celé Evropě. V typickém oceánském klimatu je zima o 4-6 °C mírnější a léto je o stejné množství chladnější než u nás. Vysočina a vysočina Walesu spadne 1 500-2 500 mm srážek ročně a na některých místech 4 000 mm, ale i na závětrné pobřeží a pánve spadne více než 650 mm srážek. Nejsušší část ostrova je v „Lower Britannia“, Londýnské pánvi, s 550-600 mm ročních srážek a zde je více slunečního svitu.

Bílé útesy Doveru v mlze
Bílé útesy Doveru v mlze

Zemědělství Velké Británie

Britské zemědělství se začalo brzy rozvíjet, což také přispělo k industrializaci. Volný obchod v rámci koloniální říše však zničil mnoho výrobců a Anglie většinu potravin dovážela, takže země byla zranitelná. Po rozpadu koloniální říše se podařilo zvýšit zemědělskou produkci se státní podporou a později s podporou Evropského společenství.

Skotský skot z Anglické vysočiny
Skotský skot z Anglické vysočiny

Velká Británie dnes mezi zeměmi EU vyniká poměrně velkou rozlohou svých farem (v průměru cca 150 hektarů). Dobře mechanizované farmy obhospodařují sami majitelé nebo nájemci. Britské zemědělství zaměstnává malou část práceschopného obyvatelstva, sotva 2 %, a chov zvířat je dominantním sektorem v tomto sektoru, který představuje dvě třetiny hodnoty produkce. V rámci toho vede chov skotu, důležitý je i chov ovcí a prasat. Díky společnému evropskému trhu byla výroba ziskovější, než tomu bylo v první polovině 20. století, a tak se dnes ostrovní stát stal téměř zcela soběstačným v základních potravinách a obilí dokonce vyváží. Britská rybářská flotila operující v Severním moři a Atlantském oceánu je jednou z největších v Evropě, ale v posledních desetiletích ztratil rybolov na významu,