Delivery Hero zajišťuje Woowu

Delivery Hero zajišťuje Woowu
Delivery Hero zajišťuje Woowu

BERLÍN Doručovací služba Delivery Hero platí 5,7 miliardy eur v hotovosti a akciích za své dosud největší převzetí – jihokorejského poskytovatele Woowa.

To je o dobré dvě miliardy eur více než 3,6 miliardy, které se odhadovalo při oznámení transakce v prosinci 2019. Plus je založen na vývoji ceny akcií Delivery Hero , jak uvádí tisková agentura Reuters.

Šéf společnosti Niklas Östberg byl v úterý šťastný, že akvizici konečně zpečetil: „Nemohu říci, jak jsem šťastný, že jsem transakci konečně dokončil.“ Östberg oznámil investice – mimo jiné do rozšíření logistiky, také proto, aby dohnal konkurenci. Největší jihokorejský konkurent, Coupang, byl při svém vstupu na burzu minulý týden oceněn na 109 miliard dolarů.

Akvizice byla dlouho odkládána, protože korejské antimonopolní úřady vyjádřily obavy. Zelená přišla až na konci roku 2020 – pod podmínkou, že Delivery Hero prodá svou vlastní jihokorejskou dceřinou společnost Yogiyo. Podle Östberga k tomu nyní proces probíhá. Berlíňané mají na prodej nemovitosti zhruba šest měsíců. Už by tu měli být zájemci. Östberg již ujistil: „Rok 2021 bude dalším úspěšným rokem.“

Začátkem února Delivery Hero oznámilo, že kvůli dražšímu převzetí bude muset odepsat až 1,4 miliardy eur. Podle finančního ředitele Emmanuela Thomassina by to nakonec mělo být maximálně 500 milionů eur. Podrobnosti hodlá firma zveřejnit při zveřejnění výhledu na konci dubna.

Dohoda s Woowou stanoví, že Berlíňané zaplatí za Woowu 1,7 miliardy eur v hotovosti a zbytek v akciích. Od prosince 2019 se podíl Delivery Hero – nyní také kotovaný na Dax – zvýšil o 123 procent. Jen v úterý papír zdražil o více než čtyři procenta na 109,50 eura.

Kvůli omezením odchodu a hygienickým pravidlům během koronavirové pandemie si mnoho lidí po celém světě objednává jídla online z restaurací a nechá si je dovézt domů, což do Delivery Hero a Woowa přivedlo řadu nových zákazníků. Skupina Woowa, která byla založena v roce 2010 a působí také ve Vietnamu a Japonsku, loni přijala 729 milionů objednávek, o 75 procent více než v předchozím roce. Tržby se zdvojnásobily na 918 milionů eur. Delivery Hero také zdvojnásobil své tržby od ledna do prosince – na 2,8 miliardy eur.

Společnost Delivery Hero, která působí ve více než 40 zemích světa, již nějakou dobu dodává nejen jídla, ale v závislosti na regionu také potraviny, léky, květiny a elektronická zařízení. Östberg vyloučil rozšíření podnikání tak, aby zahrnovalo řidičské služby, jaké nabízejí konkurenční Uber a Grab. Nechce ztratit koncentraci. To se v minulosti také vyplatilo.

Zdroj: fleischwirtschaft.de

analýza současné obchodní situace mezi Českou republikou a Korejskou republikou

Zde je pro vás analýza současné obchodní situace mezi Českou republikou a Korejskou republikou (KR) a základní poznatky o dopadu Dohody o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou (Dohody) a jejích jednotlivých opatření na českou ekonomiku, vývozce a dovozce.

analýza současné obchodní situace mezi Českou republikou a Korejskou republikou
analýza současné obchodní situace mezi Českou republikou a Korejskou republikou

Cílem studie bylo zhodnotit a kvantifikovat dopad Dohody na ČR a na česko-korejské obchodní vztahy. Pro kvalitativní analýzu byla použita Dohoda a dostupná literatura a pro získání kvantitativních výsledků byl sestaven model všeobecné rovnováhy. Objem vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Korejskou republikou dosáhl v roce 2009 úrovně 30 mld. korun. Obchodní bilance s Korejskou republikou je dlouhodobě negativní pro českou stranu, ale dynamika českých vývozů je rostoucí a rychlejší než v případě Korejské republiky. Přibližně 60 % z celkových vývozů z České republiky do Korejské republiky a 75% dovozů do České republiky z KR se odehrává pouze ve třech skupinách. Pro oba směry jsou to reaktory, kotle a ostatní mechanické přístroje (skupina 84) a elektronika a elektrické komponenty (skupina 85). Pro vývoz skupinu doplňují hračky (skupina 95) a pro dovoz motorová vozidla, traktory a kola (skupina 87). Obchodní výměna se tak při pohledu na dvoumístnou klasifikaci z velké části překrývá, obchod však probíhá v odlišných podskupinách. Obchodní výměna ve službách zatím není tak intenzivní, s podílem 4% na celkové obchodní výměně však nabývá na své důležitosti. ČR i KR zaujímají důležité postavení v produkci automobilů na evropském i světovém trhu. Dovozy korejských aut do České republiky se postupně snižují jako důsledek zahájení výroby v továrně Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích v roce 2008 a také jako důsledek celosvětové změny ve strategii korejských výrobců automobilů. Produkce automobilů v ČR v posledním období vzrostla meziročně o 3%. Se vzrůstající poptávkou po korejských automobilech bude růst i produkce nošovické továrny a dovoz autodílů z KR, což může představovat další příležitosti pro české výrobce. Analýza změn na trzích v souvislosti s Dohodou pomocí CGE modelu ukazuje, že celkový dopad Dohody na hlavní makroekonomické ukazatele se bude pohybovat v řádech pod jednou desetinou procenta. Efekty na dílčí odvětví se budou lišit podle míry změny ochrany v daném odvětví a podle obchodní aktivity České republiky v tomto odvětví. V souvislosti s Dohodou se profilují také některá malá odvětví, u nichž lze v důsledku odstranění vysokých překážek obchodu očekávat růstový potenciál. Z hlediska produkce bude mít Dohoda největší dopad na zpracovatelský průmysl, kde lze očekávat mírný pokles zejména ve výrobě motorových vozidel a v elektrickém strojírenství v důsledku zvýšených vývozů korejského zboží do Evropské unie. Nárůst produkce lze na druhou stranu očekávat v ostatním strojírenství a telekomunikačních službách. Obchodní výměna s KR v důsledku Dohody výrazně posílí. Vývoz vzroste o 25,9 %, zatímco dovoz pouze o 15,1 %. I přes výrazně vyšší nárůst vývozu nad dovozem se schodek obchodní bilance s KR prohloubí o 13,2 % kvůli výrazně vyššímu absolutnímu objemu dovozu oproti vývozu.

vývoz z České republiky
vývoz z České republiky

V rámci obchodní výměny budou posilovat zejména tradiční odvětví, která na obchodní výměně drží většinu podílu. Ve vývozu České republiky to bude zejména ostatní strojírenství a ostatní zpracovatelský průmysl a některá menší odvětví s vysokým potenciálem, například telekomunikační služby a ostatní potravinářský průmysl. Z hlediska dovozu se objem zvýší ve zpracovatelském průmyslu a v dopravě. Nárůst mezi deseti a dvaceti procenty nastane u většiny odvětví. V důsledku odstranění vysokých překážek obchodu poroste skokově dovoz v některých menších odvětvích, například ostatní rostlinná a živočišná výroba a ostatní služby. Výsledky CGE modelu ukazují, že Dohoda je velmi důležitým prvkem pro posílení českokorejských obchodních vztahů, ale z hlediska celé české ekonomiky její význam není takový, aby výrazně ovlivnil hlavní makroekonomické ukazatele ČR. Změna výše cel jak v České republice, tak i v KR způsobí změnu v absolutní výši vybraných cel na obou stranách. Kdyby dohoda platila už v roce 2009, čeští vývozci by ušetřili téměř 310 mil. Kč. Státní rozpočet by naopak přišel o téměř 290 mil. Kč. Změny v netarifních opatřeních jsou řešeny s důrazem na skupiny motorová vozidla a díly (jedná se zejména o automobilový průmysl), spotřební elektronika, farmaceutický průmysl a chemický průmysl. Celní kvóty a ochranné mechanismy na některé potravinářské výrobky nejsou pro český vývoz příliš podstatné vzhledem k velmi nízké vzájemné obchodní výměně v tomto odvětví. Vzájemná spolupráce na poli technických standardů a regulace a hodnocení shody výrobků má přinést zjednodušování a sjednocování standardů a procedur a mohla by usnadnit pronikání českých vývozů na korejské trhy. Pro motorová vozidla by měly být postupně odstraněny veškeré netarifní bariéry, a to zejména díky harmonizaci předpisů. Bariéry budou postupně odstraňovány i pro elektroniku, jedná se zejména o odstranění opakovaného testování a vzájemné uznávání certifikátů o shodě. Ve farmaceutickém průmyslu by měla být posílena ochrana výrobků a zvýšena transparentnost cenové politiky na trhu, zatímco v chemickém průmyslu se Dohoda pohybuje na úrovni obecných ustanovení o spolupráci. Dopad na většinu odvětví a usnadnění vývozu do KR by měla ustanovení o odstranění technických bariér vývozu, která se obecněji zabývají harmonizací technických požadavků na výrobky a zboží.