Jdeme společně – Výzva studentů Změny Matrixu k nedotknutelnosti základních práv a svobod


Očkovaní i neočkování, ti, kteří mají strach z nemoci i ti, kteří už pochopili, že pandemie je hlavně nástrojem kontroly. Jsme na rozcestí mezi svobodou a totalitou. Přes všechnu tu bolest, kterou nám všem poslední dva roky přinesly, cítíme a uvnitř sebe jasně víme, že chceme jít společně cestou práva a svobody. Máme Listinu základních práv a svobod a máme naši Ústavu. Naše svoboda přeci nekončí tam, kde začíná strach druhých. Chovejme se moudře a nedopusťme, aby bylo během pár dní pošlapáno to, co jsme jako národ hrdě budovali po mnohá pokolení. Zachovejme si svá práva a svobody tím, že odmítneme novelu pandemického zákona.

Americká CIA v minulosti vyrobila zbraň, která střílela smrtelný toxin! Po zasáhnutí způsobila infarkt

Tlumiče zvuku pro zbraně nejsou nic nového, ale zbraň CIA ze 70. let minulého století posouvá utajení na zcela novou úroveň. Jedná se o pistoli s jedovatými šipkami, které po vniknutí do krevního oběhu mohou způsobit infarkt, psali na webu Military.com.

Jedovatá šipka dokáže údajně proniknout skrz oblečení a nezanechává na kůži žádné stopy po zásahu kromě malé červené tečky. Zbraň je v podstatě upravený Colt 1911 a byla předvedena během vyšetřování Churchova výboru v CIA v roce 1975.

Zbraň má údajně maximální účinný dostřel 100 metrů a téměř jí není slyšet. Pro střelbu na velké vzdálenosti lze ke zbrani připojit také zaměřovač. Po Nixonově prezidentství sílil tlak na vyšetřování CIA kvůli bezohledné činnosti. V roce 1975 byl proto ředitel agentury William Colby předveden před Kongres, aby vypovídal. Colby zmínil, že toxin z měkkýšů by se neobjevil při pitvě, tudíž jeho přítomnost v těle nebylo možné zjistit.

„Jed byl zmražen do jakési šipky a pak byl do člověka vystřelen velmi vysokou rychlostí. Když se dostal k člověku, rozplynul se v něm a na jeho těle se objevila malá červená tečka, kterou bylo těžké odhalit. V člověku by nezůstala žádná jehla ani nic podobného,“ uvedla informátorka Mary Embreeová.

Tato zbraň je jen jedním z mnoha objevů připomínajících Jamese Bonda.

Zdroj: military.com

Václav Klaus k pandemickému zákonu: Zastavme útok na ústavnost


Vážení spoluobčané,

v těchto chvílích dochází k mimořádnému útoku státní moci na svobodu, demokratické uspořádání a ústavou chráněná práva.

Ve zkráceném procesu – tedy v režimu legislativní nouze, který obchází řádnou veřejnou společenskou i právní debatu – je projednáván vládní návrh zákona, který má umožnit, aby stát – hrubým způsobem a pod hrozbou drakonických sankcí – omezil ústavou chráněné základní občanské svobody vyhláškou tří ministrů.

Novela pandemického zákona dává do rukou ministerských úředníků možnost zavedení faktického válečného stavu a zmrazení života bez schválení vlády a parlamentu. Alarmující je zejména způsob přijímání tohoto zákona, kdy má být během několika hodin proveden zásah do dělby moci, omezení nezávislosti justice a posílení represívních funkcí státu, přičemž tento spěch je zdůvodňován údajnou hrozbou vzniku podzimní „vlny“ onemocnění COVID – 19.

Útoky na svobodu byly v historii vždy vedeny pod zástěrkou vyšších cílů. Nedovolme, aby pod záminkou ochrany zdraví obyvatel dostaly vybrané ministerské aparáty do rukou takovouto represivní moc.

Václav Klaus, 25. ledna 2022

Saúdská normalizace vztahů s Izraelem by se mohla ukázat jako významný průlom

Saúdská normalizace vztahů s Izraelem by se mohla ukázat jako významný průlom
Saúdská normalizace vztahů s Izraelem by se mohla ukázat jako významný průlom

Dne 20. října pod dramatickým titulkem „Scoop“ zveřejnil poskytovatel online zpráv Axios exkluzivní příběh – podrobnosti o rozhovoru, který se 27. září konal mezi americkým poradcem pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem a saúdskoarabským korunním princem Mohammedem bin Salmanem (MBS).

Informace, jak řekl svým vzrušujícím čtenářům, se k ní dostaly z nejméně „tří amerických a arabských zdrojů“.

Jádrem příběhu bylo, že během jejich diskuse Sullivan nadnesl problém Saudská arábie normalizace vztahů s Izraelem a že MBS tuto myšlenku hned tak neodmítla.

Jejich setkání se konalo v Neom, futuristickém plánovaném městě, které se staví na saúdskoarabském pobřeží Rudého moře. Neom je nedílnou součástí saúdskoarabské vize 2030 MBS – jeho ambiciózního plánu přemístit Saúdskou Arábii z její současné závislosti na ropě včas na oslavu stého výročí království v září 2032. Sullivan by si mohl klást otázku, zda má MBS aspirace na podpis osudu Saúdské Arábie. až k Abrahamovým dohodám.

Nová platforma na sdílení videí NášTub.czNová platforma na sdílení videí NášTub.cz

Tato problematika je pro region důležitá. Tato otázka má pro region určitý význam. Pokud Saúdská Arábie provede otevřenou normalizaci s Izraelem, bude to považováno za významný průlom v arabsko-izraelských vztazích. Byl by to také krok, který by byly schopny udělat i jiné muslimské země.

Saúdská normalizace vztahů s Izraelem by se mohla ukázat jako významný průlom
Saúdská normalizace vztahů s Izraelem by se mohla ukázat jako významný průlom

Saúdskoarabský ministr zahraničí Faisal bin Farhan Al-Saud přijíždí na setkání ministrů zahraničí a rozvoje G20 v italské Matera, 29. června 2021. (kredit: REUTERS/YARA NARDI)

Bylo by potřeba překonat některé praktické překážky. Základním muslimským postojem ohledně Izraele je stále Arabská mírová iniciativa, kterou Arabské lize v roce 2002 navrhl strýc MBS, tehdejší korunní princ Abdullah. Liga jej dvakrát podpořila a přijala. Bylo by obtížné normalizovat vztahy s Izraelem bez odkazu na plán. Saúdská Arábie však trvá na tom, že jakákoli normalizační dohoda by byla možná pouze v případě, že dojde k hnutí v izraelsko-palestinské otázce.

Pokud by se však tento krok ujal, mohl by být odůvodněn a vysvětlen.

Normalizace podle Abrahamových dohod se zabývá pragmatickými otázkami hospodářské, bezpečnostní, obchodní a sociální spolupráce ve prospěch občanů jejich příslušných zemí. Nejsou míněny jako kompromis ohledně palestinských aspirací. Všichni současní signatáři skutečně vyjádřili svou pokračující podporu palestinské suverenitě v rámci hranic z doby před rokem 1967. Vzkvétající spolupráci mezi arabskými zeměmi a Izraelem považují za klíčový předchůdce mírových jednání a případné izraelsko-palestinské dohody.

VYSOCE pragmatická úvaha může také dotlačit Saúdskou Arábii k normalizaci – plány oznámené MBS před letošní konferencí o změně klimatu COP26, která se nyní koná ve skotském Glasgow během prvních dvou listopadových týdnů.

27. března představil své zelené iniciativy Saúdské Arábie a Středního východu – ambiciózní úsilí vést na Blízkém východě komplexní environmentální proces snižováním emisí skleníkových plynů. Iniciativa úhledně spadá do kompasu jeho Saúdské vize 2030, která zahrnuje nahrazení výroby energie na bázi ropy obnovitelnými zdroji energie.

Saúdská dodávka elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2018 činila přibližně 0 % z celku. MBS se zavázala, že do roku 05 bude nejméně 2030 % energetické spotřeby království pocházet z obnovitelných zdrojů energie a že do roku 50 dosáhne čistých nulových emisí skleníkových plynů. To jsou vznešené cíle a země bude potřebovat veškerou její podporu, aby dosáhla jim. Izrael, světový lídr v hi-tech rozvoji v různých energetických a ekologických otázkách, by byl pro Saúdskou Arábii vynikajícím partnerem. Možná právě tato úvaha vedla MBS k tomu, aby myšlenku normalizace „z ruky“ neodmítla.

IzraelZávazek k řešení problému změny klimatu je smrtelně vážný. Life and Environment, oficiální zastřešující organizace ekologického hnutí v Izraeli, sdružuje přes 130 ekologických organizací.

17. října izraelská média informovala, že vláda připravuje národní prohlášení o klimatické nouzi, které zavazuje všechny státní orgány ke koordinaci příprav na boj proti změně klimatu. Bylo také oznámeno, že se připravuje klimatický zákon s ministerskou podporou. Nový návrh zákona i deklarace by vyžadovaly, aby veřejné agentury snížily emise skleníkových plynů, vytvořily systémy monitorování a hlášení, připravily se na mimořádné situace v oblasti klimatu a vytvořily nové zákony. Tyto iniciativy jsou v souladu s prohlášeními prezidenta Isaaca Herzoga při jeho nástupu do úřadu. Ve svém červencovém inauguračním projevu uvedl, že jeho osobním posláním bylo řešit klimatickou krizi. Plánuje zvýšit povědomí veřejnosti a spolupracovat se všemi segmenty izraelské společnosti na řešení krize.

20. října Herzog oznámil založení Izraelského klimatického fóra, které povede jednání o klimatické krizi a roli Izraele v boji proti ní. Fórum se bude skládat ze zástupců všech sektorů izraelské společnosti a bude se scházet několikrát ročně pod záštitou Kanceláře prezidenta. Tento vývoj podle prezidenta zvýrazní odhodlání Izraele stát v popředí globální debaty o klimatu, zvýší povědomí mezi všemi úrovněmi izraelského vedení o jeho závažnosti, podpoří spolupráci mezi všemi sektory izraelské společnosti a bude tlačit na řešení. Je evidentní, že prezident izraelské koaliční vlády a její prezident jsou jednotní ve svém odhodlání vypořádat se s tímto existenčním problémem. Izraelská delegace, která se v současnosti koná na COP26 v Glasgow, je co do velikosti druhá za delegací USA.

Izrael může být schopen svým soustředěným a seriózním přístupem přesvědčit méně angažované země, aby přijaly naléhavá opatření. V případě Saúdské Arábie a možná i dalších zemí Perského zálivu by to mohl být poslední impuls k navázání pracovního vztahu, který jim umožní dosáhnout cílů, které si sami stanovili.

Je čas, aby Izrael reformoval židovské svatby

Je čas, aby Izrael reformoval židovské svatby
Je čas, aby Izrael reformoval židovské svatby

Dcera kolegy, bývalé Kaliforňanky, a její snoubenka byly až po uši, šťastně, v přípravách na nadcházející svatba. Poté, co se rozhodli o výběru písní, byly vybrány předkrmy a neochotně se vzdali myšlenky Popelky, manželé se rozhodli upustit od tématu Popelky. Nevyhnutelný zádrhel nastal právě ve chvíli, kdy byly aplikovány poslední doteky.

Doufalo se, že roli mesadera kiddushina, který je doslova organizátorem svatosti, ale také tím, kdo provádí svatební obřady, vystoupí starý, drahý přítel z rodiny, konzervativní rabín z Los Angeles. Rabinát si myslel něco jiného, ​​to je zřejmé. Pouze jimi schválení ortodoxní rabíni mohou úřadovat svatby konané v Izraeli . Tuto pravomoc a odpovědnost nelze přiznat konzervativním rabínům, rozhodně ne těm ze zahraničí. Nebylo to neočekávané, takže plán B byl uveden do pohybu. Menny a Nurit, kteří se odmítli oženit s rabínem, kterého neznali nebo ke kterému neměli žádný vztah, odletěli na Kypr, aby se tam vzali civilním obřadem. Poté se vrátili do Izraele, kde byli ještě jednou „oddáni“, tentokrát pod Huppah s rabínem ze západního pobřeží – který byl vysvěcen Židovským teologickým seminářem Ameriky. To zajistilo dodržování všech pravoslavných tradic a zákonů. Přestože jsem byl na mnoha svatbách, nevzpomínám si, že bych kdy slyšel zvuk rozbíjení sklenic na víno.

Nikdy jsem však nepřestal přemýšlet nad tím, zda byl plán B skutečně nutný a zda kompromis rabinátu mohl zabránit rozvratu a potížím, kterými Nurit a Menny prošli. Ačkoli je pravda, že pár, který se bude oddávat, musí být podle halachy židovský a že musí mít pravomoc být svědkem manželství, dokument. Nezáleží na tom, kdo řídí součásti obřadu, pokud jsou v souladu s pravoslavným právem.

V AKCI však rabín určitě přidává k tomu, co se děje, a vysvěcený rabín na Ketubě je lepší varianta. Celující rabín často nabízí nevěstě a ženichovi krátká, ale někdy ne tak krátká slova moudrosti nebo inspiraci. Kromě toho mohou být poskytnuta vysvětlení na vysoké úrovni pro ty, kteří nejsou obeznámeni s židovskými svatbami. Není uvedeno, že je musí provádět někdo, kdo je ordinován pravoslavnou institucí. Také neexistuje žádný halachický požadavek týkající se mesader childdushin.

Je čas, aby Izrael reformoval židovské svatby
Je čas, aby Izrael reformoval židovské svatby

Oni, rabinát, poskytují protokol definující rituály, které mají být provedeny, a požehnání a modlitby, které mají být předneseny. Tyto postupy nastíní a bude následovat mesader childdushin. Jakékoli odchylky nebo novinky – jako je napsání ketuby v hebrejštině a přečtení v tradiční aramejštině – budou řešeny předem. Ortodoxně uznávaný obřad, kterým pár stojí pod huppah, se nezmění. Změní se jen jedna věc, a to pozitivní: Mesader childdushin nemusí být anonymní, ale může to být někdo blízký jedné nebo oběma rodinám. To je obrovský rozdíl a vím to z vlastní zkušenosti.

Členové konzervativního nebo reformního hnutí jsou často zobrazováni jako démoni s vidlemi třímajícími rabíny. Existují rozdíly v teologické, ideologické a každodenní praxi všech tří hlavních odvětví judaismu. Bylo by to trochu o nervy jíst v restauraci, která má certifikaci kašrut od manažera vyškoleného konzervativci nebo reformami. Existují však další oblasti židovské politiky a praxe, které jsou flexibilnější a méně rigidní než kašrut.

Je nejvyšší čas, abychom vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, že izraelské židovstvo nebude izolováno bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení. Nenavrhuji kompromisy Halachovi, jak je definováno pravoslavným právem. Nenavrhuji také, aby jakákoliv struktura konzervativního nebo reformního judaismu ve vztahu k synagogám/modlitebním bohoslužbám byla oficiálně uznána nebo přijata. Je však zřejmé, že sdílení prostoru může být jedině prospěšné.

Neustále si připomínáme zlo antisemitismu a to, jak málo se dělá pro jeho vymýcení. Přesto v našich hranicích existují pádné příklady antisemitské nenávisti. Rabi Meir Mazuz, Shas Rabbi, nedávno prohlásil, že reformní hnutí zničilo judaismus. MK Meir Purush veřejně srovnával reformní Židy s prasaty. V nedávné kampani United Torah Judaism navrhl, že špičáky by mohly být považovány za Židy v rámci konzervativní i reformní konverze. Dá se říci, že třetí chrám by byl dávno zničen, kdyby nebyl zavřen pro nenávist a bezdůvodnost.

Svatby jsou z velké části strukturovány podle oficiální šablony. I když existují variace, základní formát obřadu je stejný. Mesader kiddushin trochu zpestří obřad, ale není to vždy dobrý nápad. Jeden případ byl tak bizarní, že úředník brnkal na kytaru a zpíval novomanželům. Na další svatbě, které jsem byl svědkem, byl Mesader kiddushin, který ukázal, že by mohl mít kariéru standup komika. Vzpomínka, na kterou nikdy nezapomenu, je rabín, který hučel o jiných důvodech, proč rozbít pohár vína. Ještě dvě minuty a měl bych nohu dole… doslova.

Zvolili jsme vládu „proměny“. Není však jasné, co to znamená. Začněme něčím jednoduchým, rabinátu by mělo být umožněno ukončit svůj monopol v Izraeli, pokud jde o pořádání svateb. Je to malá, ale významná změna, která může mít velký dopad.

GEORG WOLF MARKETING, spol. s r.o. , Praha IČO 45241805

GEORG WOLF MARKETING, spol. s r.o. , Praha IČO 45241805
GEORG WOLF MARKETING, spol. s r.o. , Praha IČO 45241805

GEORG WOLF MARKETING, spol. s r.o.
IČO: 45241805
Z. KAPITÁL: 210 000 Kč
SCHRÁNKA: fyt764t
DIČ (DPH): CZ45241805 (již neplatné), Detail
bývalého plátce DPH
ADRESA: Praha 7 Holešovice, Jankovcova 18, PSČ 170 00
Datum vzniku a zápisu 20. prosinec 1991

GEORG WOLF MARKETING, spol. s r.o. , Praha IČO 45241805
GEORG WOLF MARKETING, spol. s r.o. , Praha IČO 45241805

Spisová značka C 6218/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma GEORG WOLF MARKETING, spol. s r.o.
Sídlo Jankovcova 18, 170 00 Praha 7 Holešovice
Identifikační číslo 45241805
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
výroba polygrafická (knihtisk, kamenotisk, sítotisk, ofsetový tisk, gumotisk, chemigrafie)
projektová činnost ve výstavbě.
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
Statutární orgán
Jednatel
Ing. František Václav Štourač CSc.
Česká Třebová
Způsob jednání
Společnost zastupuje navenek a podepisuje za ni jednatel společnosti. Společnost mohou zastupovat třetí osoby na základě plné moci podepsané všemi společníky. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k napsanému či vytištěnému názvu společnosti se připojí jméno a vlastnoruční podpis oprávněné osoby.
Společníci
Společník
Miroslav Šmíd
Česká Třebová
Podíl: Vklad: 42 000,-Kč
Společník
Ing. FRANTIŠEK VÁCLAV ŠTOURAČ CSc
Česká Třebová
Podíl: Vklad: 168 000,-Kč
Obchodní podíl: 80.00 %
Základní kapitál 210 000,-Kč

GASTRO Karlín, Praha s.r.o. , Praha IČO 45276218

GASTRO Karlín, Praha s.r.o. , Praha IČO 45276218
GASTRO Karlín, Praha s.r.o. , Praha IČO 45276218

GASTRO Karlín, Praha s.r.o.
IČO: 45276218
Z. KAPITÁL: 100 000 Kč
SCHRÁNKA: dtk34u8
DIČ (DPH): CZ45276218, Detail plátce DPH
ADRESA: Křižíkova 123/69, Karlín, 186 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 14. květen 1992
Spisová značka C 9558/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma GASTRO Karlín, Praha s.r.o.
Sídlo Křižíkova 123/69, Karlín, 186 00 Praha
Identifikační číslo 45276218

GASTRO Karlín, Praha s.r.o. , Praha IČO 45276218
GASTRO Karlín, Praha s.r.o. , Praha IČO 45276218

Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání hostinská činnost
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Statutární orgán
Jednatel
Ing. Karel Vízek
Praha
Jednatel
Ing. Jiří Vízek
Praha
Počet členů
2
Způsob jednání
Způsob jednání jménem společnosti: Jednatelé mohou jednat a podepisovat samostatně v záležitostech do hodnoty 600000,- Kč. Nad tuto hodnotu jednají společně.
Společníci
Společník
Ludmila Hobzová
Praha
Podíl: Vklad: 25 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 25.00 %
Společník
Ing. Karel Vízek
Praha
Podíl: Vklad: 25 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 25.00 %
Společník
Ing. Jiří Vízek
Praha
Podíl: Vklad: 25 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 25.00 %
Společník
MUDr. Martin Vízek
Praha
Podíl: Vklad: 25 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 25.00 %
Základní kapitál 100 000,-Kč

Osmá správa majetku a služeb a.s. , Praha IČO 04650522

Osmá správa majetku a služeb a.s. , Praha IČO 04650522
Osmá správa majetku a služeb a.s. , Praha IČO 04650522

Osmá správa majetku a služeb a.s.
IČO: 04650522
Z. KAPITÁL: 12.0 milionů Kč
SCHRÁNKA: gg6ehmp
DIČ (DPH): CZ04650522, Detail plátce DPH
ADRESA: Nekvasilova 625/2, Karlín, 186 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 17. prosinec 2015

Osmá správa majetku a služeb a.s. , Praha IČO 04650522
Osmá správa majetku a služeb a.s. , Praha IČO 04650522

Spisová značka B 21219/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Osmá správa majetku a služeb a.s.
Sídlo Nekvasilova 625/2, Karlín, 186 00 Praha
Identifikační číslo 04650522
Právní forma
Akciová společnost
Předmět činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární orgán – představenstvo
Předseda představenstva
Radomír Nepil
Praha
Den vzniku funkce: 14. listopad 2018
Den vzniku členství: 14. listopad 2018
Člen představenstva
Mgr. ALEŠ RATAJ
Praha
Den vzniku členství: 23. listopad 2018
Počet členů
2
Způsob jednání
Společnost zastupuje vůči třetím osobám i před soudy a jinými orgány předseda představenstva.
Dozorčí rada
Člen dozorčí rady
Tomáš Mikulenka
Praha
Den vzniku členství: 23. listopad 2018
Předseda dozorčí rady
MICHAL FIŠER MBA
Praha
Den vzniku funkce: 28. leden 2020
Den vzniku členství: 30. duben 2019
Člen dozorčí rady
Adam Véle
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2020
Počet členů
3
Jediný akcionář
Městská část Praha 8 IČO: 00063797
Zenklova 1/35, Libeň, 180 00 Praha
Akcie Akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, se kterými jsou spojena práva a povinnosti uvedené ve stanovách společnosti a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
počet 6 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,-Kč
Základní kapitál 12 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %

výkonná ředitelka společnosti Drug-Free World Meghan Fialkoff

Protidrogová bojovnice Meghan Fialkoff sledovala, jak zneužívání drog ničí životy mnoha lidí, které osobně znala. Odhodlána zabránit ostatním, aby udělali stejnou chybu, nyní vede populární program, který školáky v centru města vzdělává o nebezpečích drog.

Svět bez drog s Mary Tuckerovou, olympioničkou, zlatou medailistkou Světového poháru + šampionkou NCAA

Nadace pro svět bez drog je nezisková veřejně prospěšná společnost, která poskytuje mládeži a dospělým faktické informace o drogách, aby se mohli informovaně rozhodovat a žít bez drog. Nikdo, zvláště mladý člověk, nemá rád, když mu někdo přednáší o tom, co může nebo nemůže dělat. Poskytujeme tedy fakta, která umožňují mladým lidem rozhodnout se, že nebudou brát drogy.

bývalý narkoman David Sanchez informuje děti o nebezpečích drog
bývalý narkoman David Sanchez informuje děti o nebezpečích drog

Kampaň Pravda o drogách se skládá z aktivit, do kterých se mohou lidé zapojit a které popularizují život bez drog. Tyto aktivity jsou jednoduché, efektivní a mohou se do nich zapojit lidé všech věkových kategorií.

pravda o drogách akční balíčekpravda o drogách akční balíček

Prostřednictvím celosvětové sítě dobrovolníků a spolupráce s více než 800 policií, vládou a komunitními partnery a aliancemi bylo distribuováno 62 milionů vzdělávacích brožur, byly uspořádány desítky tisíc akcí zaměřených na zvyšování povědomí o drogách a oznámení o veřejné službě se dostalo k více než 260 milionů diváků ve 123 zemích. Tyto materiály a aktivity pomohly lidem na celém světě dozvědět se o destruktivních vedlejších účincích drog, a tak se sami rozhodli, že je nebudou užívat. Nadace poskytuje informace, které potřebujete k zahájení vzdělávací a preventivní aktivity Pravda o drogách ve vaší oblasti.

The Foundation for a Drug Free World of The Americas byla založena v roce 2006. Jsme hrdí na to, že můžeme zdarma nabízet protidrogové vzdělávací akce, prezentace, informační sezení a přednášky školám, mimoškolním programům, komunitním organizacím, náboženským organizacím atd. New York City, Long Island a vybraná města v okolí této oblasti. Jsme tu také, abychom vám pomohli získat bezplatné materiály nadace pro drogovou výchovu, které můžete najít na: www.drugfreeworld.org. To zahrnuje brožury nadace protidrogové výchovy, které pokrývají téměř každou nelegální drogu a které doplňují jakékoli osnovy, akce, školní program atd. protidrogové výchovy atd. Jsme také hrdí na to, že můžeme nabídnout „Vzdělávací balíček Pravda o drogách“, který lze získat na www.drugfreeworld .org také. Učební plán obsahuje plány lekcí, skupinové aktivity, DVD, brožury, plakáty a další. Pokud byste potřebovali pomoc s implementací, jsme tu, abychom vám pomohli!

konference o oslovení dětí před tím, než vyzkouší drogy

Na oslavu Týdne červené stužky, Svět bez drog a speciální hosté diskutují o osvědčených postupech v protidrogové výchově, o tom, jak se můžete stát specialistou na protidrogovou výchovu, o praktických preventivních aktivitách a vzdělávacích zdrojích.

Nadace pro svět bez drog je nezisková veřejně prospěšná společnost, která poskytuje mládeži a dospělým faktické informace o drogách, aby se mohli informovaně rozhodovat a žít bez drog.

Nikdo, zvláště mladý člověk, nemá rád, když mu někdo přednáší o tom, co může nebo nemůže dělat. Poskytujeme tedy fakta, která umožňují mladým lidem rozhodnout se, že nebudou brát drogy. Naše kampaň Pravda o drogách navíc obsahuje aktivity, ke kterým se mohou připojit a které popularizují život bez drog. Tyto aktivity jsou jednoduché, efektivní a mohou se do nich zapojit lidé všech věkových kategorií.

bývalý narkoman David Sanchez informuje děti o nebezpečích drogbývalý narkoman David Sanchez informuje děti o nebezpečích drog

Prostřednictvím celosvětové sítě dobrovolníků bylo distribuováno 50 milionů brožur o drogové prevenci, v přibližně 180 zemích byly uspořádány desítky tisíc akcí zaměřených na zvyšování povědomí o drogách a více než 500 televizních stanic vysílala veřejná oznámení Pravda o drogách. Tyto materiály a aktivity pomohly lidem na celém světě dozvědět se o destruktivních vedlejších účincích drog, a tak se sami rozhodli, že je nebudou užívat.

ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTUŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

Nadace poskytuje informace, které potřebujete k zahájení vzdělávací a preventivní aktivity Pravda o drogách ve vaší oblasti.

Zásadní rozhovor s MUDr. Vladimírem Čížkem, klinickým lékařem, cévním specialistou, předsedou etické komise

3.11.2021 – „Kdyby mi někdo před dvěma lety řekl, že se tohle bude dít, nevěřil bych mu a asi bych ho poslal na psychiatrické vyšetření,“ říká MUDr. Vladimír Čížek, lékař, cévní specialista a předseda etické komise. Sám o sobě hovoří jako o „obyčejném doktorovi“. Ve své ordinaci vidí pacienty s následky po infekci i po očkování. Aktivně se účastní iniciativ za rozumný přístup ke covidu, je mimo jiné autorem Výzvy lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-19, která navazuje na petici ignorovanou na jaře 2021 Parlamentem ČR.

Zdravé fórum z.s.
Zdravé fórum z.s.

Občanská platforma pro obnovení normálního života
Jsme v první řadě rodiče dětí a občané této země.
Jsme lidé, kteří mají dost stavu, kam se tato země dostala, a snaží se bojovat nejen za pravdu a zbytky zdravého rozumu,
ale především za práva dětí na vzdělání, proti nesmyslným opatřením a za stále více pošlapávanou svobodu a zákony.

Chceme sdružovat a spojovat stejně svobodně a v pravdě smýšlející lidi a zesilovat jejich hlas, protože věříme,
že společnost je možné obrodit pouze odspodu, a že je to na každém z nás.
Jsme pro okamžité otevření celé země bez podmínek s naprostou dobrovolností všech opatření.
Jakýkoli nátlak na očkování dostatečně neprověřenými vakcínami – zvláště dětí a těhotných žen – je zcela nepřípustný.
Kdo nabízí 100% ochranu a bezpečí, ten lže, protože nic takového neexistuje!
Jsme přesvědčeni, že covid byl a stále je politicky, mocensky a mediálně zneužíván.

LABETA, a.s. Dřenice u Chrudimy

LABETA
LABETA

LABETA s.r.o. byla založena v roce 1993 a do r. 2005 si zachovávala charakter rodinné firmy. Podstatou podnikatelského záměru je postupné zavádění progresivní techniky, která umožňuje vyrábět širokou škálu cenově příznivých a kvalitních potravinářských výrobků a polotovarů. K tomuto záměru byla postupně zakoupena nemovitost (výrobní a administrativní areál ve Dřenicích) a pořízena technologická linka na výrobu a balení produktů.
Společnost zahájila svoji činnost v květnu roku 1994 výrobou vanilkového a skořicového cukru, kypřicího prášku do pečiva a do perníku. V průběhu roku 1995 byla výroba rozšířena o instantní nápoje, želatiny, kakao a čokoládové vločky.

Nová platforma na sdílení videí NášTub.cz
Nová platforma na sdílení videí NášTub.cz

V letech následujících přibyly postupně různé druhy sypkých pečivových směsí, těst, polevy, krémy, pudingy, polévky a omáčky. V této době firma vyrábí více než 50 různých druhů výrobků – většinu v několika různých baleních (podle typu konečného odběratele).

V roce 2001 byla dokončena výstavba vlastního distribučního skladu zboží a hotových výrobků v areálu ve Dřenicích. Tato investiční akce přispěla nejenom k úspoře nákladů na pronájem skladových prostor v Pardubicích, dopravních nákladů a nákladů mzdových, ale zároveň došlo k významnému zlepšení hygienických parametrů výroby potravin.
V roce 2002 LABETA uzavřela nové leasingové smlouvy na pořízení dvou nových balících strojů – linku na skupinové balení krabiček a zejména technologickou linku na přesné balení výrobků s nižší gramáží (např. instantní polévky). Všechny nově pořízené splňují svým provedením i provozem nejpřísnější hygienické normy.
V roce 2003 firma pořídila silové hospodářství sestávající z dvou věžových zásobníků sypkých materiálů a pneumatických dopravních cest. Tato technologie umožňuje nákup a skladování volně loženého cukru a mouky, dopravní cesty usnadňují a zrychlují manipulaci s materiálem přímo k výrobním linkám.
Nezbytnou podmínkou úspěšné soutěže s konkurencí je spolehlivost dodávek, kvalita výrobků i dalších zajišťovaných služeb. Dokladem toho, že vedení firmy věnuje těmto otázkám mimořádnou pozornost, byl trvalý výrazný nárůst obratu, a to od založení firmy dosud. Nejvýznamnějšími odběrateli byly nebo jsou obchodní řetězce Kaufland ČR, Ahold Czech Republic, LIDL ČR, Penny Market, Tesco Stores, Globus ČR, Delvita, LIDL SR, Carrefour, SPAR ČR, COOP Centrum družstvo, COOP Morava, atd.
Počínaje rokem 2003 byl až do roku 2005 prakticky veškerý vývoz výrobků a zboží na Slovensko realizován prostřednictvím sesterské společnosti LABETA, spol. s r. o. se sídlem v Bratislavě.
V r. 2005 došlo ke změně majetkových poměrů ve společnosti – v březnu 2005 koupila 100 % DANUP holding, a.s. a v prosinci 2005 odkoupil 100 % současný ředitel společnosti, ing. Antonín Smrček. Zároveň bylo v závěru roku rozhodnuto o změně právní formy – transformaci společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost se současným navýšením základního kapitálu z 650 tis. Kč na 7 mil. Kč.

Labeta - kyselina citronová
Labeta – kyselina citronová

V roce 2006 byla pořízena nová balicí linka na balení velkoobjemových sáčků v ochranné atmosféře, nákup byl financován dlouhodobým investičním úvěrem od ČSOB, a.s.
V průběhu období 2005-2006 došlo k významným personálním změnám ve vedení společnosti a byl zahájen dlouhodobý proces restrukturalizace výrobního sortimentu, který s sebou přinesl výrazný, nicméně přechodný pokles obratu. Celkové tržby se ovšem již v letech 2007 a 2008 pohybovaly opět kolem hranice 100 mil. Kč. Do výše vykázaných tržeb zasáhla od roku 2011 novela zákona o DPH – tržby jsou počínaje tímto rokem sníženy o vyúčtované zpětné bonusy, které byly až to té doby účtovány jako služba.
Na jaře 2008 byla uvedena do provozu nová balicí linka, která podstatnou měrou zvýšila kapacitu výroby výrobků balených do stále více oblíbených krabiček. Spolu s dalšími tento krok vedl k opětovnému překročení obratu 100 mil. Kč za rok 2009. V tomto roce byly zcela splaceny: dlouhodobý úvěr na balící technologii u ČSOB, a.s., poskytnutý v r. 2006 a krátkodobý provozní úvěr na oběžné prostředky ve výši 4 mil. Kč od České spořitelny, a.s.

Nová platforma na sdílení videí NášTub.cz
Nová platforma na sdílení videí NášTub.cz

Počátkem roku 2010 byl zahájen projekt rekonstrukce bývalé kotelny na provoz pro výrobu tekutých přípravků, přístavby výrobní haly a rekonstrukce administrativní budovy. V průběhu roku byla dokončena jeho první etapa – rekonstrukce kotelny. Rekonstruované prostory byly následně vybaveny technologií na výrobu a balení tekutých potravinářských přípravků za cca 5,5 mil. Kč, na jejímž financování se podílí Česká spořitelna, a.s., poskytnutým úvěrem ve výši cca 3,5 mil. Kč a v samotném závěru roku zde byl zahájen zkušební provoz polev a marinád.
V průběhu roku 2011 byla projekt rekonstrukce části areálu a přístavby výrobní haly dokončen. Projekt je zčásti financován dotací poskytnutou v rámci druhé výzvy programu Nemovitosti a kromě toho se na jeho financování podílí dlouhodobým úvěrem ve výši 4 mil. Kč Česká spořitelna, a.s.
Počátkem roku 2012 pak byla společnosti vyplacena první část uvedené dotace ve výši 4,1 mil. Kč. Výrobní program tekutých přípravků byl rozšířen o několik typů tekutých ochucovadel.

Labeta Chléb vícezrný
Labeta Chléb vícezrný

V průběhu roku 2013 byl doplacen dlouhodobý úvěr poskytnutý od ČSOB, a.s. na pořízení technologie pro výrobu suchých potravinářských směsí. Dále byla podána nová žádost o dotaci na pořízení technologie na balení drobných sáčků.
Tato žádost byla poskytovatelem dotace v roce 2013 schválena.
V roce 2014 bylo provedeno výběrové řízení pro dodání technologie na balení drobných sáčků. S vítěznou společností byla následně uzavřena smlouva a stroj byl v prosinci předán do zkušebního provozu. Na pořízení této technologie se podílí financováním Česká spořitelna, a.s., která poskytla dlouhodobý úvěr ve výši 9 mil. Kč. Výše úvěru byla v následujícím roce snížena o poskytnutou dotaci z programu Rozvoj – výzva III v celkové výši 4,732 mil. Kč. Tato technologie umožní balit malé sáčky výrazně vyšší produkční kapacitou a to volně ložených do krabic. Technologie také umožňuje následné automatické zabalení těchto malých sáčků do tzv. multipacků obsahujících až 10 kusů jednoho výrobku.
V roce 2015 byl uveden do provozu výše uvedený stroj na balení malých sáčků a zúčtována poskytnutá dotace.

Labeta Drobený dort
Labeta Drobený dort

Dále byla zahájena rekonstrukce výrobních prostor a to přemístěním laboratoře a výměnou elektroinstalace. Rekonstrukce výrobních prostor bude pokračovat v roce 2016 – 2017 a povede ke zlepšení pracovního prostřední ve výrobě s cílem minimalizovat prašnost v průběhu výrobního procesu a dalším technologickým úpravám.
V roce 2016 byla započata rekonstrukce výrobních prostor společnosti a výstavba nové haly pro míchání sypkých směsí a oddělení této části technologického postupu výroby od samotného balení hotových výrobků. Dále byly rekonstruovány další nemovité části areálu a zároveň došlo k technické úpravě technologie pro tekutou výrobu k rozšíření sortimentu tekutých výrobků a k technické úpravě zařízení pro balení směsí do krabiček. Investiční náklady byly hrazeny částečně z poskytnutého úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 8,5 mil. Kč, zbylé investiční náklady byly hrazeny z vlastních zdrojů. Celá rekonstrukce a technologické úpravy výroby jsou dokončovány v roce 2017.

Labeta Cizrnová mouka hladká
Labeta Cizrnová mouka hladká

V průběhu roku 2017 byla dokončena a zkolaudována nová výrobní hala a byly dokončený další úpravy původní výrobní haly potřebné k modernizaci výrobního procesu. Zároveň byly dokončeny modernizace výrobních linek pro balení sypkých směsí, které byly z větší části kryty výše uvedeným úvěrem. Ostatní investice byly hrazeny z vlastních zdrojů společnosti.
Rok 2018 a jeho výsledek hospodaření byl ovlivněn skokovým zdražením části primárních surovin, především bramborových vloček, kterých bylo na trhu nedostatek a navýšení ceny vstupní suroviny vedlo ke ztrátě na již podepsaných kontraktech. Cena ostatních strategických surovin byla v průběhu roku 2018 stabilní. Hospodaření společnosti bylo ovlivněno nižším obratem, který byl způsoben sníženým odběrem především řetězců. Dalším výrazným faktorem dosažené ztráty bylo zvýšením mzdových nákladů v průběhu roku. Přesto bylo v tomto roce obnovováno a modernizováno technické a strojní vybavení společnosti hrazené z vlastních zdrojů.
V roce 2019 se prioritou v rámci investic stala technologie přepravy sypkých hmot, která má posloužit k snížení prašnosti na pracovišti.

Labeta Proteinové palačinky
Labeta Proteinové palačinky

Společnost se zaměřila také na tvorbu nového e-shopu, aby se přiblížila víc k požadavkům drobnějších zákazníků a rozšířila povědomí o našich produktech. Loňská neúroda brambor zapříčinila, že společnost přišla o některé privátní značky, které patřily po mnoho let k stálicím v našem portfoliu umístěných na řetězcích.
Kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2 se neuskutečnily všechny plánované investice na rok 2020 a byli jsme je nuceni přesunout do dalších let. Ke konci roku se pouze podařilo zrealizovat nákup balicí linky Enflex na malé sáčky, která má nahradit stroj Viking. V průběhu roku si společnost musela poradit s nedostatkem pracovním sil z důvodu častějších absencí. I tak objem výroby patřil k jedněm z nejvyšších. Uzavření škol a restaurací se projevilo na sníženém zájmu o gastro sortiment. Výpadek v tržbách se částečně podařil nahradit prodejem nového zboží pod značkou ISWARI, na které jsme získali výhradní zastoupení pro Českou republiku. V první vlně pandemie bylo chování zákazníků zcela odlišné od normálu, vzrostly několikanásobně prodeje droždí a chlebů oproti standartní situaci.

Žijeme v zemi, kde soudy nezřídka vydávají finální soudní rozhodnutí až po deseti letech

1. Česko má pomalé soudy a vymahatelnost práva je nízká

Zdlouhavé soudy, kdy finální soudní rozhodnutí přichází až po deseti letech, není bohužel ničím výjimečným. Často padají velmi rozdílné verdikty nad obdobnými delikty. Soudní výroky jsou složitě dohledatelné. Trpíme nízkou systémovou transparentností našich soudů.

Jeden metr na všechny
Jeden metr
na všechny

Měřeno průměrnou délkou rozřešení soudních sporů máme jeden z nejpomalejších justičních systémů v Evropě. Výjimkou jsou pouze trestní kauzy u bagatelní trestné činnosti. České soudnictví jako kdyby často zapomínalo, že i rychlost soudního verdiktu patří mezi základní znaky spravedlnosti a práva občana. Kde lidé nevěří ve spravedlnost, tam neradi žijí, nevychovávají své děti, nepodnikají, neberou stát za svůj. To chceme změnit.

VOLEBNÍ PROGRAM HNUTÍ PŘÍSAHA

Stanovisko ke skokovému nárůstu cen energie a návrh na řešení

Jaderná elektrárna Temelín
Jaderná elektrárna Temelín

Stát může vyřešit vysoké ceny elektřiny snadno a rychle – dá pokyn firmě ČEZ, aby se vyvázal z obchodování na německé burze a českou elektřinu ponechá v tuzemsku za výrobní náklady a přiměřený zisk.

Česko má vlastní dostupné elektřiny dostatek. Cena silové elektřiny pro Českou republiku ale bohužel vzniká na energetické burze v německém Lipsku. K obchodování na ní se před necelými 20 lety přihlásil ČEZ jakožto dominantní výrobce energie v České republice. Od té doby libovolná změna ceny v Německu dramaticky ovlivňuje i růst ceny elektřiny pro české spotřebitele. Nedostatek elektřiny v Německu přitom odráží její zelená politika.

Nová platforma na sdílení videí NášTub.cz
Nová platforma na sdílení videí NášTub.cz

Jediným, kdo může nynější zvyšování ceny elektřiny v tuzemsku ovlivnit, je stát jako většinový vlastník ČEZ. Postačí, když představenstvo ČEZ rozhodne, že na německé energetické burze bude obchodovat výhradně s přebytkovou energií a českým spotřebitelům ponechá tu naši – z jaderných a uhelných elektráren – za nákladové ceny plus přiměřený zisk. Kroky, které naše vláda aktuálně zvažuje jako kompenzaci vysokých cen elektřiny, považujeme za kroky nedobré.

Odhaduje se, že se kvůli skokovému zdražení energie dostane zhruba 700 tisíc lidí na hranici chudoby. Když nezaplatí, čeká je exekuce. Stát by měl proto řešit situaci komplexně a nedovolit, aby lipská burza negativně ovlivňovala ceny v České republice. Tedy ponechat českou elektřinu, vyrobenou za rozumné ceny v našich elektrárnách, českým spotřebitelům.

za spolek Pro dostavbu JETE

Ivana Kerlesová, předsedkyně

Česko-kapverdská obchodní komora, z.s. , Praha IČO 09202421

Česko-kapverdská obchodní komora, z.s. , Praha IČO 09202421
Česko-kapverdská obchodní komora, z.s. , Praha IČO 09202421

Česko-kapverdská obchodní komora, z.s.
IČO: 09202421
FORMA: Spolek
SCHRÁNKA: wvdnjab
ADRESA: Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha

Česko-kapverdská obchodní komora, z.s. , Praha IČO 09202421
Česko-kapverdská obchodní komora, z.s. , Praha IČO 09202421

Datum vzniku a zápisu
10. červen 2020
Spisová značka L 73431/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Česko-kapverdská obchodní komora, z.s.
Sídlo Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo 09202421
Právní forma Spolek
Statutární orgán – výbor
Prezident
Ing. Kamil Bahbouh
Praha
Den vzniku funkce: 10. červen 2020
Den vzniku členství: 10. červen 2020

Nová platforma na sdílení videí NášTub.cz
Nová platforma na sdílení videí NášTub.cz

Člen výkonné rady
MÓNICA SOFIA SILVA DUARTE
Praha
Den vzniku členství: 10. červen 2020
Člen výkonné rady
Ing. Pavel Vaňátko
Praha
Den vzniku členství: 10. červen 2020
Počet členů 3
Způsob jednání
Prezident zastupuje komoru samostatně.

Discoverybakers s.r.o. , Praha IČO 08491208

Discoverybakers s.r.o.
Discoverybakers s.r.o.

Discoverybakers s.r.o.
IČO: 08491208
Z. KAPITÁL: 20 000 Kč
SCHRÁNKA: 8vqdmqa
ADRESA: Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha

Discoverybakers s.r.o. , Praha IČO 08491208
Discoverybakers s.r.o. , Praha IČO 08491208

Datum vzniku a zápisu
18. září 2019
Spisová značka C 319746/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Discoverybakers s.r.o.
Sídlo Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo
08491208
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Jednatel
Jednatel
Mgr. Libor Diepolt
okres Mělník
Den vzniku funkce: 18. září 2019
Počet členů
1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
Mgr. Libor Diepolt
okres Mělník
Podíl: Vklad: 20 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: Základní podíl č. 1
Základní kapitál 20 000,-Kč

Pros Legal & Consulting s.r.o., advokátní kancelář , Praha IČO 06447121

Pros Legal & Consulting s.r.o., advokátní kancelář , Praha IČO 06447121
Pros Legal & Consulting s.r.o., advokátní kancelář , Praha IČO 06447121

Pros Legal & Consulting s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 06447121
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: 2ezrm8d
ADRESA: Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha

Pros Legal & Consulting s.r.o., advokátní kancelář , Praha IČO 06447121
Pros Legal & Consulting s.r.o., advokátní kancelář , Praha IČO 06447121

Datum vzniku a zápisu 22. září 2017
Spisová značka C 282325/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Pros Legal & Consulting s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo 06447121
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výkon advokacie podle zákona č. 85/1996 sb., o advokacii
Statutární orgán
Jednatel
JUDr. MARTIN PROS Ph.D.
Praha
Den vzniku funkce: 22. září 2017
Den vzniku členství: 22. září 2017
Počet členů 1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
JUDr. MARTIN PROS Ph.D.
Praha
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Základní kapitál 200 000,-Kč

Sýkora FAKTORING s.r.o. , Praha IČO 26684713

Sýkora FAKTORING s.r.o. , Praha IČO 26684713
Sýkora FAKTORING s.r.o. , Praha IČO 26684713

Sýkora FAKTORING s.r.o.
IČO: 26684713
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: en45re6
DIČ (DPH): CZ26684713 (již neplatné), Detail
bývalého plátce DPH
ADRESA: Na příkopě 957/23, Staré Město, 110 00 Praha

Sýkora FAKTORING s.r.o. , Praha IČO 26684713
Sýkora FAKTORING s.r.o. , Praha IČO 26684713

Datum vzniku a zápisu 3. duben 2002
Spisová značka C 87188/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Sýkora FAKTORING s.r.o.
Sídlo Na Příkopě 23/957, Staré Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo 26684713
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí,bytů a nebytových prostor
hostinská činnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
Peter Sýkora
okres Nový Jičín
Den vzniku funkce: 3. duben 2002
Způsob jednání
Jednatel jedná jménem společnosti.Podepisování za společnost se děje tak,že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel.
Společníci
Společník
Peter Sýkora
okres Nový Jičín
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Základní kapitál 200 000,-Kč

A.D.N.S. ARCHITECTURE s.r.o. , Praha IČO 24843598

A.D.N.S. ARCHITECTURE s.r.o.
IČO: 24843598
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: jse2rja
DIČ (DPH): CZ24843598, Detail plátce DPH
ADRESA: Na příkopě 853/12, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Datum vzniku a zápisu
6. květen 2011
Spisová značka C 179586/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma A.D.N.S. ARCHITECTURE s.r.o.
Sídlo Na Příkopě 12/853, 110 00 Praha
Identifikační číslo
24843598
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán
Jednatel
Ing. Petr Dvořák
Praha
Den vzniku funkce: 6. květen 2011
Způsob jednání
Jednatel společnosti je oprávněn jednat za společnost samostatně.
Společníci
Společník
Ing. Petr Dvořák
Praha
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Základní kapitál 200 000,-Kč
Splaceno: 100 %

zákusky s.r.o. , Praha IČO 24283061

zákusky s.r.o. , Praha IČO 24283061
zákusky s.r.o. , Praha IČO 24283061

zákusky s.r.o.
IČO: 24283061
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: x5db68y
DIČ (DPH): CZ24283061, Detail plátce DPH
ADRESA: Jugoslávských partyzánů 150/48, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha

zákusky s.r.o. , Praha IČO 24283061
zákusky s.r.o. , Praha IČO 24283061

Datum vzniku a zápisu 21. březen 2012
Spisová značka C 192682/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma zákusky s.r.o.
Sídlo Jugoslávských partyzánů 150/48, Bubeneč, 160 00 Praha
Identifikační číslo 24283061
Právní forma Společnost s r.o.

zákusky s.r.o. , Praha IČO 24283061
zákusky s.r.o. , Praha IČO 24283061

Předmět činnosti pekařství, cukrářství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
TEREZA BRABCOVÁ
Praha
Den vzniku funkce: 21. březen 2012
Způsob jednání
Jednatel jedná jménem společnosti ve všech úkonech samostatně.
Společníci
Společník
TEREZA BRABCOVÁ
Praha
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Základní kapitál 200 000,-Kč

Společenství vlastníků pro dům čp. 676 v Bubenči, Praha 6 , Praha IČO 27656306

Společenství vlastníků pro dům čp. 676 v Bubenči, Praha 6 , Praha IČO 27656306
Společenství vlastníků pro dům čp. 676 v Bubenči, Praha 6 , Praha IČO 27656306

Společenství vlastníků pro dům čp. 676 v Bubenči
IČO: 27656306
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Jugoslávských partyzánů 676/10, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha

Jugoslávských partyzánů 676/10, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha
Jugoslávských partyzánů 676/10, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha

Společenství vlastníků pro dům čp. 676 v Bubenči, Praha 6 – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Datum vzniku a zápisu 28. únor 2007
Spisová značka S 7466/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků pro dům čp. 676 v Bubenči, Praha 6
Sídlo Jugoslávských partyzánů 676/10, Bubeneč, 160 00 Praha
Identifikační číslo 27656306
Právní forma Společenství vlastníků jednotek

Praha IČO 27656306
Praha IČO 27656306

Statutární orgán
Předseda výboru
Spokojení Vlastníci s.r.o. IČO: 29012554
Jungmannova 1743, 252 63 Roztoky
Den vzniku funkce: 30. květen 2019
Den vzniku členství: 30. květen 2019
Při výkonu funkce zastupuje
Viktorie Pastyříková
Praha
Člen výboru
Petr Skorčík
Praha
Den vzniku funkce: 24. září 2020
Den vzniku členství: 24. září 2020
Místopředseda výboru
MUDr. Šárka Kopová
Praha
Den vzniku funkce: 24. září 2020
Den vzniku členství: 24. září 2020
Počet členů
3
Způsob jednání
Za výbor jedná navenek přdseda výboru a v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná právní forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.

Půst a detox – nový start pro tělo

Půst a detox – nový start pro tělo
Půst a detox – nový start pro tělo

Půst je jako restart těla. Jakmile organismus není delší dobu krmen žádnou potravou, začne s velkým očistným procesem a zároveň účinně bojuje proti virům a bakteriím. „Ve stresující době, jako je tato, je důležitější než kdy jindy podpořit tělo a mysl hladovou kúrou pod odborným lékařským dohledem při regeneraci,“ radí editor kritického průvodce wellness hotelem RELAX Guide Christian Werner. Mezitím se velmi dobré zdravotní hotely specializovaly také na půstové kúry a detoxy.

Půst je jako restart těla
Půst je jako restart těla

Je dobře známo, že půst je pro tělo skutečnou omlazovací kúrou. Bylo prokázáno, že odstranění jídla a šetrná detoxikace pomáhá posílit imunitní systém, snížit krevní tlak a předcházet nemocem. Další pozitivní efekt: „Po chvíli se nálada výrazně zlepší a někteří dokonce pocítí nový způsob života,“ říká Werner.

šetrná detoxikace pomáhá posílit imunitní systém
šetrná detoxikace pomáhá posílit imunitní systém

Pro hosta je důležité rozlišovat mezi půstovým režimem pod dohledem lékaře a šetrnými detoxikačními kúrami, jako je zásaditý půst. „Mnoho hotelů nabízí šetrné procedury bez lékařské péče – to můžete udělat také, ale neodpovídají skutečné léčbě,“ zdůrazňuje Werner.

Posilujte imunitní systém – jednoduché tipy pro každodenní život

Chladné a vlhké počasí, časté větrání ve škole a v kanceláři, suchý ohřívací vzduch – je čas na nachlazení. Máme tipy na silný imunitní systém, který snadno začleníte do běžného rodinného života.

Zdravé stravování

Ovoce a zelenina poskytují základní mikroživiny, ořechy obsahují cenné vitamíny a minerály a semena jsou vynikajícím zdrojem vlákniny a fytochemikálií. Snídaně na posílení imunity se skládá ze zeleného smoothie ze špenátu, jablka, pomerančů, okurky, citronu a (rostlinného) mléka. K tomu teplá kaše s ovocem a ořechovým máslem – ochutnají i ti nejmenší! K obědu doporučujeme ohřívat pokrmy, jako je vydatný čočkový dal. Večer je ideální celozrnné pečivo s nízkotučnými pomazánkami a zeleninou. Vláknina, kterou obsahuje, podporuje střevní flóru. Nezapomínejte dostatečně pít! Voda s citronem a zázvorem obsahuje také důležitý vitamín C, zinek a hořčík.

Probiotika a vitamín D.

Přibližně 80 procent imunitních buněk se nachází ve střevě, proto je vhodný přísun prospěšných střevních bakterií. Produkty značky Omni-Biotic přispívají k neporušené střevní flóře s bakteriemi přirozeně se vyskytujícími ve střevě. V zimních měsících doporučujeme Omni-Biotic Pro-Vi 5 pro dospělé, který kromě bakteriálních kmenů obsahuje vitamín D. Takzvaný „sluneční vitamín“ si naše tělo nedokáže vyrobit v dostatečném množství, zejména v zimě kvůli nedostatečnému pobytu na slunci v našich zeměpisných šířkách, ale má velký význam pro četné důležité funkce.

U dětí hraje ústní mikrobiom ústřední roli v imunitním systému. Některé bakterie v dutině ústní dokážou bojovat s nežádoucími patogeny, nerovnováha naopak vede ke zvýšené náchylnosti k problémům v této oblasti. Naši ústní flóru lze podpořit zdravou stravou, důkladnou ústní hygienou a cíleným doplňováním prospěšných bakterií nacházejících se v ústech a krku. Omni-Biotic Immune a pastilky podporují imunitní systém dítěte probiotickým bakteriálním kmenem přirozeně se vyskytujícím v ústní flóře a vitaminem D.

Dostatek pohybu a dobrý spánek

Abychom unikli hustotě patogenů v uzavřených místnostech a posílili obranyschopnost organismu, doporučujeme jednou denně procházku na čerstvém vzduchu. Cvičení je vedle zdravé stravy jedním z nejdůležitějších základních kamenů pro udržení zdravého těla. Sport posiluje náš imunitní systém, i mírný trénink má pozitivní dopad na zdraví. Nezbytných je také alespoň sedm hodin spánku; protože po třech hodinách spánku je imunitní systém narušen.

Mozek se může zmenšit

Mozek se může zmenšit
Mozek se může zmenšit

Mozek nemůže tvořit nové buňky, to byla kdysi doktrína. Již téměř 20 let se ví, že mozek může zůstat pružný až do vysokého věku a že mozková hmota může být dokonce zvětšena. Takže i starý mozek může vyvinout nové buňky, hippocampus, jakési řídicí centrum a v každém případě odpovědné za emoce a paměť, dodává čerstvé buňky pro život.

Osamělost i chronický stres mohou mít vážné dopady na hipokampus: ten se pak zmenšuje, což bylo prokázáno při pokusech na zvířatech. Notoricky známá slabá paměť těch, kteří trpí stresem, by tedy mohla být ve skutečnosti důsledkem.

Žraločí chrupavka a zdravá výživa pro naše zdraví

Nedostatek vnějších podnětů má stejný účinek, jak zkoumal výzkumník mozku Alexander Stahn z berlínské Charité – v ledové poušti Antarktidy. Stahn pozoroval osm geovědců na výzkumné stanici po dobu 14 měsíců. Jeho studie ukazují, že kognitivní schopnosti se po pár měsících snížily, ale také ubývalo hmoty v mozkové kůře – a hipokampus se zmenšil o 19 až 55 kubických milimetrů. To odpovídá čtyřem až jedenácti procentům objemu paměťového centra.
Ochrana dýchacích cest proti virům a bakteriím

Stahnova studie by proto měla poskytnout další informace o tom, jak je důležité, aby se starší lidé co nejvíce vyhýbali osamělosti a pasivitě. Rozmanitost je trénink pro mozek.

Položení květin v Lidicích

položení květin v Lidicích
položení květin v Lidicích

10. června 2020 diplomaté Velvyslanectví Ruské Federace v České republice společně se žáky školy při Velvyslanectví, členy Klubu dětské a mládežnické diplomacie, položili květiny k památníku v obci Lidice, kterou v roce 1942 zničili němečtí okupanti.

položení květin v Lidicích
položení květin v Lidicích

Zástupci Ruské federace rovněž uctili památku dětských obětí války, kterým v roce 1969 byl sochařkou M.Uchytilovou postaven pomník.

Setkání ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoğlu s Najlou Mangoushem, ministrem zahraničí Libye, 14. října 2021

Setkání ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoğlu s Najlou Mangoushem, ministrem zahraničí Libye, 14. října 2021
Setkání ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoğlu s Najlou Mangoushem, ministrem zahraničí Libye, 14. října 2021

Ministr Çavuşoğlu se dne 14. října 2021 v Ankaře setkal s libyjskou ministryní zahraničí Najlou Mangoush, kde diskutovali o našich bilaterálních vztazích a otázkách naší agendy.

Setkání Tureckého ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoğlu s Najlou Mangoushem, ministryní zahraničí Libye
Setkání Tureckého ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoğlu s Najlou Mangoushem, ministryní zahraničí Libye

Ministr Çavuşoğlu uvedl, že podporujeme svobodné, spravedlivé a spolehlivé pořádání všeobecných voleb, které se mají konat v Libyi, a že budeme i nadále přispívat ke stabilitě a blahobytu Libye.