Čím více využíváme slunce a vítr jako zdroje elektřiny, tím je elektřina dražší

Čím více využíváme slunce a vítr jako zdroje elektřiny, tím je elektřina dražší
Čím více využíváme slunce a vítr jako zdroje elektřiny, tím je elektřina dražší

Čím více využíváme slunce a vítr jako zdroje elektřiny, tím je elektřina dražší.

Protože přerušovaná a nesouvislá produkce elektřiny ze solárních a větrných elektráren klesá po delší čas téměř k nule, nedokáží solární a větrné zdroje nahradit existující stabilní a řiditelnou energetickou síť. Jednoduchá otázka: Co je nákladnější? 100% stabilní a řiditelná energetická infrastruktura a k tomu masivní občasná a přerušovaná energetická infrastruktura nebo jen 100% stabilní a řiditelná energetická infrastruktura? Samozřejmě to první. Není záhadou, že čím více solární a větrné energie se v určitém státě používá, tím vyšší ceny elektřiny tam jsou. V závislosti na tom, jak moc je energetická síť svázána solárními a větrnými zdroji, musí tato síť cyklicky zapínat a vypínat řiditelné elektrárny při změně slunečního svitu nebo větru. Rychlé zapínání a vypínání elektráren je zabijákem jejich efektivity, stejně jako každé zastavení na křižovatce zvyšuje spotřebu automobilu. Zdvojení nákladů na infrastrukturu a pokles efektivity stabilních a řiditelných zdrojů způsobený solárními a větrnými zdroji jsou hlavními důvody toho, že čím více využíváme slunce a vítr jako zdroje elektřiny, tím je elektřina dražší.
Epstein, Alex. Fossil Future (p. 215). Penguin Publishing Group. Kindle Edition.