Organizování

Organizování je jednou ze základních manažerských činností. Znamená uspořádávání, vytváření řádu a systému. Zahrnuje organizování lidí, dalších zdrojů, procesů, služeb, struktur a systémů uvnitř organizace.

Organizování probíhá ve všech typech organizací a jeho základy tvoří základní metody organizování:

  • Dělba práce, organizování práce, řízení úkolů
  • Vytváření organizačních jednotek a organizačních struktur
  • Vyvažování pravomocí a zodpovědností
  • Delegování (dělba kompetencí)
  • Stanovení rozpětí řízení a počtu stupňů řízení
  • Koordinace činností