Jarek Doležel a Sueneé: Kořeny evropské civilizace

Pátrání po původu naší současné civilizace, způsobu myšlení a duchovnosti je jako skládat obrovskou skládanku. Tento dílek nás zavede do severního Černomoří, kde se na počátku doby bronzové zrodila kultura, která položila základ Evropským jazykům a stala se základem románské, germánské, keltské a slovanské kultury.

Těší se na vás Jarek a Sueneé

===========================================================================
Sueneé vám doporučuje literaturu:
https://eshop.suenee.cz

Podpořte prosím projekt Sueneé Universe finančním darem:
https://www.suenee.cz/dar
https://paypal.me/SueneeUniverse
https://www.patreon.com/SueneeUniverse
https://ib.fio.cz/ib2/transparent?a=2900794933 (CZK)
https://ib.fio.cz/ib2/transparent?a=2501611634 (EUR)

Podpořte prosím překlad knihy PYRAMIDY: Dědictví bohů (Valery Uvarov):
https://www.suenee.cz/projekt-pyramidy

Tento dokument vám doporučuje zpravodajský server Sueneé Universe
https://www.suenee.cz

Staňte se naším fanouškem na sociálních sítích:
https://www.facebook.com/SueneeUniverse/ Domovská stránka na facebook
https://www.facebook.com/groups/ufohs/ UFO, historie, Spiritualita
https://www.instagram.com/sueneeuniverse/ Instagram
https://www.twitch.tv/sueneeuniverse

Putin bude rubly žádat asi i za obilniny, hnojiva, uhlí, ropu, kovy či dřevo

Ruský prezident Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin

Ruský prezident Vladimir Putin stupňuje svoji hru vabank vůči Evropské unii a obecně Západu. Pravděpodobně totiž rozšíří okruh zboží, které Rusko bude ochotno „nepřátelským zemím“, včetně Česka, prodávat pouze za rubly.

Nyní se má opatření týkat plynu, Kreml jej však okruh dotčeného zboží patrně rozšíří o ropu, kovy, hnojiva, olejniny, uhlí, dřevo či obilniny. To je další problém pro české firmy a pro českou ekonomiku jako takovou. Česko totiž z Ruska ve velkém dováží kromě plynu a ropy také třeba právě kovy nebo chemické produkty, včetně hnojiv.

Jestliže by Rusko na platbě v rublech trvalo, což se zatím jeví jako pravděpodobné, Česko by muselo buď přistoupit na platby v rublech, nebo jít s Ruskem – jako zbytek EU – do třeba i léta trvajících sporů. Jde totiž o porušení smluv.

Druhá možnost znamená nejen soudní spory, ale zřejmě také přerušení dodávek. Tedy vážný problém pro již nyní těžce zkoušenou českou ekonomiku. Výpadek v dodávkách společně s růstem nákladů a inflací může vést v krajním případě k citelnějšímu ekonomickému propadu a k propuštění stovek tisíc lidí v ČR už v horizontu 24 měsíců.

Spočítali jsme, že energetická krize tvrdě dopadá na maďarskou ekonomiku

Pokud ceny energií zůstanou tak vysoké, maďarská ekonomika by mohla silně pocítit důsledky
Pokud ceny energií zůstanou tak vysoké, maďarská ekonomika by mohla silně pocítit důsledky

Pokud ceny energií zůstanou tak vysoké, maďarská ekonomika by mohla mít silné důsledky. Drahá energie nejenže vstupuje do inflace, ale také zhoršuje  v Maďarsku vnější rovnováhu a vytváří tlak na kurz forintu. Ještě bolestnější je, že vyšší účet za energii jednoduše odčerpává příjem, který produkujeme z ekonomiky, a tento pokles poptávky zastiňuje naše vyhlídky na růst. Podle našich výpočtů může být šokový efekt velmi významný.

Poslední rok byl ve znamení růstu cen energií ve světové ekonomice. Cena elektřiny a plynu se znásobila a cena ropy na světovém trhu vzrostla do vysokých hodnot: cenové výkyvy z minulých let jsou zastíněny současným raketovým růstem.

vývoj ceny elektřiny v Maďarsku
vývoj ceny elektřiny v Maďarsku

V souvislosti s drahou energií se nejčastěji mluví o tom, že zvyšuje inflaci. Nejen, že existují přímé efekty, jako jsou rostoucí (nyní potlačené) režijní náklady a ceny pohonných hmot, ale zdražují téměř vše, když jsou začleněny do výroby a dopravy jako nákladový prvek.

VE SKUTEČNOSTI JE VŠAK CELKOVÝ EKONOMICKÝ DOPAD MNOHEM SLOŽITĚJŠÍ.

Maďarsko je čistým dovozcem energie (nejexponovanější země v regionu), tj. musí řídit účet za energii, který má být zaplacen v zahraničí, z příjmu generovaného v tuzemsku. To znamená, že když ceny klesnou, začnou se obrovské přerozdělovací procesy nejen mezi domácími hospodářskými subjekty, ale také mezi domácími a zahraničními zeměmi. Myslete na to celou cestu jednoduchým, schematickým způsobem!

Skvělá vnitřní hra pro sdílení

Externí účet za energii země se násobí. Tuzemští dovozci jsou nuceni toto platit. Nenechme se zmást zastavením cen, snížením režijních nákladů nebo kontraktem na ruský plyn. Maďarsko platí zahraničním prodejcům cenu na světovém trhu, jakákoli odchylka od této je pouze krátkodobým zpožděním a zaokrouhlovací chybou.

Aby mohl tuzemský obchodník s energií zaplatit vyšší cenu, musí zvýšit prodejní ceny, to vidíme u účastníků trhu. Stát má naopak možnost křížového financování, což znamená, že se může rozhodnout, zda své rostoucí pořizovací náklady promítne do cen nebo daní. Pokud MVM nahradí svou rychle nabývající váhu daňovými forinty , cenu za (zejména bytové) energetické služby poskytované státem ponesou domácnosti nikoli jako spotřebitelé, ale jako daňoví poplatníci.

Obecně lze říci, že hlavní dopady rostoucích cen energií:

 1. Rostoucí ceny energií se promítají do cen, roste inflace.
 2. Pokud to některý aktér (typicky stát) není schopen nebo ochoten učinit, podpoří ceny buď z jiného zdroje (daň), popř.
 3. financovat svou ztrátu z dluhu.

Když dojde ve světě k tak obrovskému nárůstu cen energií, není mezi těmito vlivy (zejména v krátkodobém horizontu) žádná výhradní volba, maximálně se dají posunout proporce – nejen v Maďarsku, ale v celé Evropě.

Z jednoho úhlu pohledu je však jedno, zda mají daňoví poplatníci kontrolu prostřednictvím ztrát spotřebitelů nebo ztrát firem, a dokonce (dlouhodobě) nezáleží na tom, zda mohou oddálit nástup těchto efektů. přes zadlužování. To platí bez ohledu na kanály procházející prstencem:

PRUDCE ROSTOUCÍ ÚČET ZA DOVOZ ENERGIE JE PRO EKONOMIKU ZÁTĚŽÍ.

A toto břemeno je třeba zaplatit zemi prostřednictvím inflace, dluhu nebo zvýšení daní.

Zhoršující se směnné kurzy

Když ekonomové píší abstraktně o deficitu běžného účtu (přesněji o čistých potřebách financování země), jde ve skutečnosti o to, že země utrácí více, než vytváří příjmy. Může to mít několik důvodů, ale zatím ignorujeme koncepty modernizačního deficitu, twin deficitu a dalších konceptů, zaměřme se na hlavní problém: deficit vyplývající ze zhoršení směnného kurzu. V tomto případě se děje to, že se prudce mění zahraniční obchodní pozice země a náš dovoz zdražuje, zatímco u exportu nelze očekávat podobný nárůst.

JE TO OBROVSKÁ PUMPA PŘÍJMŮ, KTERÁ PUMPUJE PENÍZE ZE ZEMÍ DOVÁŽEJÍCÍCH ENERGII DO ZEMÍ VYVÁŽEJÍCÍCH ENERGII.

Přesněji řečeno, směr je samozřejmě konstantní, ale unikátní zdražení v historickém měřítku hýbe mnohem více penězi než dříve.

 

Pokud země „více dováží, než vyváží“, musí být z něčeho financována a takové dovozy pro spotřebu jsou financovány buď z dluhu, nebo z adaptace. Adaptace znamená, že dojde k infiltraci příjmů obyvatelstva, stát začne šetřit a/nebo zvyšovat daně a můžeme se pokusit o energeticky úsporná opatření (která jsou důležitá, ale v krátkodobém horizontu slibují jen mírné výsledky). Celkově vzato to vše vede k tomu, že začneme utrácet méně za něco jiného, ​​abychom také zaplatili účet za energii v zemi. Menší spotřeba, méně investic v soukromém i veřejném sektoru. Přímým důsledkem toho je nižší ekonomický růst v důsledku nižší domácí poptávky.

Dalším důležitým prvkem úpravy může být znehodnocení forintu. Jde o typický automatismus při obnově vnější rovnováhy. Růst dovozu zvyšuje poptávku po euru a dolaru, tedy roste záměr prodávat na forintovém trhu. Proto se nový rovnovážný kurz může vyvíjet se slabším forintem. V každém případě je poněkud zvláštní domnívat se, že výrazné oslabení posledních týdnů nemusí být v rozporu se zásadně ospravedlnitelným pohybem.

Dobrý, ale kolik?

Po výše uvedeném je hlavní otázkou, jaký by mohl být brzdný účinek na maďarskou ekonomiku. Snažíme se to zachytit tím, o kolik by se mohl schodek běžného účtu zvýšit v důsledku nárůstu čistého dovozu energie v eurech. To jsou peníze, které růst cen čerpá z ekonomiky a nejeví se jako domácí důchod (poptávka).

Naše výpočty
– Náš jednoduchý model jsme vytvořili tak, že jsme vypočítali „celkový účet za dovoz energie“ z údajů a cen dovozu ropy, plynu a elektřiny z loňského roku pro danou zemi a porovnali jsme je s letošním odhadovaným účtem.
– Vycházeli jsme částečně z energetické bilance Eurostatu a částečně z databáze Maďarské energetické agentury (MEKH).
– Vzhledem k tomu, že ceny energií jsou na velké horské dráze, jsou všechny odhady velmi přibližné. Vytvořili jsme několik scénářů a vypočítali jsme tři průměrné ceny pro všechny tři položky. (Tyto kombinace znamenají 3x3x3 = 27 možných variant.)
– Výsledky jsou vyjádřeny v procentech očekávaného HDP pro letošní rok. Naše výsledky jsme poměrně přesně ilustrovali ukázkou očekávané změny dovozního účtu úměrného HDP od roku 2021 do roku 2022 v procentních bodech.
– Nárůst dovozního účtu je oproti předchozímu roku vysvětlován především zdražováním energií a v menší míře i nárůstem objemu dovozů.
– Pro přehlednost byla naše tabulka zpracována tak, že růst dovozu elektřiny v poměru k HDP (protože vykazoval nejmenší rozptyl) bereme jako konstantní 1,5 procentního bodu.

Hlavní výsledky našeho výpočtu jsou shrnuty v tabulce níže. Podle toho se náš dovoz energie letos zvýší o 2,5 % HDP, i když nákupní cena zemního plynu a ropy výrazně klesne ze současných tříciferných úrovní (vypočteno na 60 EUR za zemní plyn a 80 USD za ropu) . Pokud by se naopak trvale pohybovaly v rozmezí, ve kterém byly k vidění v posledních týdnech, je zhoršení běžného účtu v blízkosti 8 % HDP nemyslitelné (při zachování všech ostatních podmínek).

Není těžké vidět, že takový šok by byl výraznou brzdou ekonomiky. Jak jsme naznačili na začátku tohoto příspěvku, samozřejmě bychom to nevnímali jako cizince sahající přímo do našich peněženek. Ale například vyšší ceny energií ve výrobcích a službách vezmou velkou část očekávaného výrazného růstu reálných mezd v tomto roce prostřednictvím skokové inflace. Proces již probíhá. Na začátku roku jsme očekávali 10-12% růst mezd při 4,5-5% inflaci, což by znamenalo 5-7% růst reálných mezd. Dnes, při inflaci 8-9 %, by byly průměrné výdělky jen o 1-4 % vyšší než loni a tehdy jsme nepředpokládali, že by mzdy nemusely růst s dříve očekávanou dynamikou. Úprava státního rozpočtu ještě nezačala, ale nápravu nelze odkládat ani po volbách. Zda bude stačit hrubý škrt v investičních záměrech, nebo budou potřeba další úsporná a daňová opatření, určí cenový vývoj v následujících měsících.

Stejně jako výsledný dopad na růst HDP. Vládní plán růstu o 6 % se nezdá realistický. Dobrým výchozím bodem je možná to, že pokud HDP v roce 2022 neporoste, náš průměrný roční ekonomický růst by mohl být díky efektu přelévání 2,5 %. K tomu stojí za to přemýšlet o růstových motorech, které ještě zbývají. Přesahuje to rámec našeho článku, proto pouze naznačujeme, že zatímco jsme se zabývali pouze problémy cenových vlivů, do seznamu negativních rizik patří i stagnace výrobních řetězců, tedy že některé produkty nebudou prostě drahé, ale budou nebýt drahý. Na druhé straně rizikového pole je možnost rychlé úlevy a reorganizace. Spektrum také ukazuje, že nejistota je obrovská, s obrovskými výzvami pro obchodní plánování.

Nejviditelnějším zmírněním deficitu běžného účtu by bylo urychlení přílivu fondů EU. To by snížilo potřeby vnějšího financování země, vytvořilo devizové zdroje a umožnilo zlepšit rozpočtovou pozici.

Zdroj: https://www.portfolio.hu/

Evropa si pod sebou podřezává větev. To, co na snížení globálních emisí ušetří, Čína během dvou let dožene

Čína staví uhelné elektrárny rekordním tempem
Čína staví uhelné elektrárny rekordním tempem

Elektromobilitu vítejme, ovšem jen za té zásadní podmínky, že se prosadí tržně. Tomu ale aktuálně nic nenasvědčuje. Kompletním přechodem ne elektromobilitu sníží EU globální emise oxidu uhličitého o 2 %. O tolik je pak Čína zase zvýší za pouhé dva roky jen svojí rychlou výstavbou uhelných elektráren.

Stoupenci elektromobility se zaklínají tím, že tento druh pohonu bude již za pár levnější než pohon spalovacích motorů. Pokud tomu tak tedy bude, není třeba žádných podpůrných dotací, ani daňových úprav vedoucích k umělému zdražení benzínu či nafty. Široká veřejnost přece ráda sama od sebe pořídí vůz, který je levnější. Jenže skutečnost je jiná.

Nikdo zatím s jistotou neumí říci, že elektrický pohon opravdu ve férovém tržním konkurenčním boji tváří v tváří spalovacím motorům obstojí. Proto jsme nyní svědky tak silného tlaku různých lobbistů nebo neziskových organizací, které elektromobilitu tlačí. Bohužel tím hlavně jen nechtěně odhalují, jak jsou si sami notně nejistí stran její perspektivy.

Kompletní přechod na elektromobilitu by při současné úrovni technologického rozvoje učinil individuální dopravu finančně zcela nedostupnou chudým lidem, ale také podstatné části střední třídy. Navíc by došlo takřka jistě k občanským nepokojům, jaké představovaly třeba bouře takzvaných žlutých vest ve Francii. Pochopitelně by byly ohroženy miliony pracovních míst napříč EU, neboť v současnosti dává automobilový průmysl přímo či nepřímo práci takřka patnácti milionům lidí v EU. Ale i pokud by EU ustála ztrátu milionů pracovních míst, občanské nepokoje a zhoršení životní úrovně všech obyvatel, nejvíce pak chudých a středních vrstev, stejně přechodem na elektromobilitu zajistí snížení globálních emisí oxidu uhličitého stále pouze o ona přibližně dvě procenta.

Jenže dvě procenta globálních emisích oxidu uhličitého nejsou ničím významným. Jeden příklad za všechny. Čína zodpovídá za přibližně 28 procent emisí oxidu uhličitého. Jenom ve druhém pololetí 2020 zodpovídaly emise jejich uhelných elektráren, které stále staví poměrně rapidním tempem, za nárůst čínských emisí čítající meziročně čtyři procenta. Globálně tedy čínské uhelné elektrárny, resp. jejich horečná výstavba, aktuálně způsobují růst celosvětových emisí o jedno procento ročně. Takže to, co by EU umazala za cenu obrovských sociálních a ekonomických nákladů spojených s plným přechodem na elektromobilitu, to Čína dožene při současném tempu výstavby uhelných elektráren za pouhé dva roky.

Vaše právní smlouvy se společností PayPal

PayPal
Naše právní smlouvy se mění.
Vážený uživateli Igore Chlade,
provádíme změny právních smluv, které upravují náš vzájemný vztah, aby byla služba PayPal ještě bezpečnější a rychlejší a dala se jednodušeji používat. Podrobnosti o změnách najdete na stránce Aktualizace zásad.
Co mám udělat?
Podívejte se na stránku Aktualizace zásad a rozhodněte se, zda se změnami souhlasíte. Pokud souhlasíte, nemusíte dělat nic. Pokud změny nechcete přijmout, můžete postupovat podle pokynů na stránce Aktualizace zásad.
změny právních smluv
změny právních smluv

Aktualizace zásad

Oznámení o změnách právních smluv PayPal
Vydáno: 11. září 2018 (Datum nabytí účinnosti je uvedeno v jednotlivých smlouvách níže.)

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal.

Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k níže uvedeným datům nabytí účinnosti. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit, a váš účet bude ihned uzavřen, aniž by vám tím vznikly další náklady.
Přečtěte si aktuálně platné právní smlouvy.

Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal.
Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal.

Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal.
Datum nabytí účinnosti: 11. září 2018

Aktuálně platnou smlouvu s uživatelem služby PayPal najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy po kliknutí sem nebo přes odkaz „Právní smlouvy“ v zápatí na většině webových stránek PayPal.

Oddíly smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny:

 • za účelem vysvětlení a nového uspořádání stávajícího znění včetně následujících oddílů:

  Oddíl

  Změna

  Oddíl 4.6 (Odmítnuté transakce) Tento oddíl byl změněn tak, aby v něm bylo podrobněji vysvětleno, jakým způsobem vám společnost PayPal vrátí vrácené nebo zamítnuté platby.
  Oddíl 8.2 (Převod měny) Tento oddíl byl změněn tak, aby v něm bylo podrobněji vysvětleno, co se stane, když vaše transakce zahrnuje převod měny.
  Oddíl A3.1 (Převod měny) Tento oddíl byl změněn v souladu se změnami v oddílu 8.2.

  za účelem snížení mezní hodnoty poplatků za příjem plateb eCheque pro uživatele se sídlem v Irsku (na základě oddílu A3.10); a

 • za účelem opravy drobných tiskových chyb.

  Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal
  Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal

 

Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal.
Datum začátku platnosti: 11. prosince 2018

Změněnou smlouvu s uživatelem služby PayPal najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy po kliknutí sem nebo přes odkaz „Právní smlouvy“ v zápatí na většině webových stránek PayPal.

1. Způsoby platby

Změnili jsme oddíl 3.1 (Propojení způsobu platby), aby v něm bylo vysvětleno, jak můžeme postupovat a jak můžete postupovat vy, pokud se změní informace o vašem způsobu platby (například v případě vypršení platnosti kreditní karty).  Oddíl 3.1 má nyní následující znění (změny jsou podtržené):

3.1 Propojení způsobu platby. Ve svém účtu můžete jako způsob platby propojit debetní kartu, kreditní kartu, předplacenou kartu (v některých případech), bankovní účet a/nebo službu PayPal Credit nebo můžete toto propojení zrušit.  Udržujte informace o způsobu platby v aktualizovaném stavu (tj. číslo kreditní karty a datum skončení platnosti).  Pokud se tyto informace změní, můžeme je aktualizovat podle našeho vlastního uvážení, aniž by byl nutný jakýkoli úkon z vaší strany, podle informací poskytnutých vaší bankou nebo vydavatelem karty a třetími stranami (mimo jiné včetně partnerů poskytujících finančních služby a sítí karet).  Pokud nechcete, abychom vaše informace o způsobu platby aktualizovali, můžete kontaktovat svou banku nebo vydavatele karty a požádat je o to, nebo odstranit způsob platby ze svého profilu účtu. Pokud budeme aktualizovat informace o vašem způsobu platby, můžeme zachovat případné nastavené předvolby.

Můžete se rozhodnout svou kartu nebo bankovní účet potvrdit, abychom mohli ověřit, že karta nebo bankovní účet jsou platné a že jste jejich majitelem.  Toto vám můžeme povolit dodržením postupu Propojit a potvrdit kartu (u karet) nebo postupu potvrzení banky (u bankovních účtů) nebo jiných postupů, které vám můžeme oznámit nebo které můžeme příležitostně zveřejnit.“

2. Převod měny

Oddíl 8.2 (Převod měny) byl dále změněn tak, aby v něm bylo vysvětleno, co se stane, když se rozhodnete zrušit převod měny společností PayPal před dokončením platby.  Příslušná část oddílu 8.2 má nyní toto znění (uvedeno v kontextu s nadpisem, přidaný text je podtržený):

„8.2 Převod měny.

V závislosti na zemi, kde žijete, a na typu způsobu platby použitého pro danou platbu můžete před dokončením platby zrušit převod měny službou PayPal. V takovém případě společnost PayPal nenese žádnou odpovědnost za vaše použití jiných možností převodu měny.

nebudete platit žádné poplatky
nebudete platit žádné poplatky

…“

3. Poplatky – osobní platební transakce

S radostí vám oznamujeme, že:

 • nebudete platit žádné poplatky (s výjimkou případného poplatku za převod měny) za odeslání domácí osobní platební transakce (tj. osobní platba jinému uživateli s registrovanou adresou ve stejné zemi);
 • nebudete platit žádné poplatky (s výjimkou případného poplatku za převod měny) za odeslání přeshraniční osobní platební transakce v eurech či švédských korunách jinému uživateli s registrovanou adresou v Evropském hospodářském prostoru; a
 • již nebude účtován další poplatek spojený s osobní platební transakci u přeshraničních osobních transakcí.

Pokud jste uživatelem se sídlem v Irsku, poplatky uvedené v oddílu A1.2.2.2 se budou vztahovat na platby za přeshraniční osobní transakce jiné než zaslané do EHP v eurech či švédských korunách, až do dalšího oznámení zveřejněného společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí na většině webových stránek společnosti PayPal) dne 11. prosince 2018 nebo později (dle vlastního uvážení společnosti PayPal). Po uplynutí této doby pak budou platit poplatky uvedené v novémoddílu A1.2.2.3.

Oddíl A1 Přílohy 1 má nyní toto znění:

„A1. Poplatky spojené s osobními platebními transakcemi

Upozorňujeme, že poplatky hradí odesilatel. Další informace najdete v oddílu A4.2.3 tohoto Rozpisu 1.

Poplatek spojený s osobní platební transakcí se zobrazí při provádění platby. 

Více informací ke sdělení, že součástí platby je procentní a/nebo pevný poplatek, najdete v oddílech A4.5, A4.6 a A4.7 tohoto Rozpisu 1.

A1.1 Poplatky spojené s domácími osobními platebními transakcemi

Aktivita Poplatek
Odeslání  domácí osobní platební transakce Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

A1.2 Poplatky spojené s přeshraničními osobními platebními transakcemi

A1.2.1 Přeshraniční osobní platební transakce zaslané do EHP v eurech či švédských korunách

Aktivita Poplatek:
Odeslánípřeshraniční osobní platební transakce do EHP v eurech či švédských korunách Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

A1.2.2 Další přeshraniční osobní platební transakce

A1.2.2.1 Odeslané uživateli se sídlem ve Velké Británii, Jersey, Guernsey, na ostrově Man nebo na Gibraltaru

Chcete-li zjistit výši poplatku spojeného s přeshraniční osobní platbou zaslanou uživateli v konkrétní zemi, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. krok Najděte zemi nebo skupinu zemí, ve které má sídlo příjemce.  Další informace najdete v oddílu A4.4 této Přílohy 1. Pokud si nejste jisti, požádejte o informaci příjemce (druhý sloupec).

2. krok Zjistěte příslušný poplatek dle částky, kterou odesíláte (třetí až pátý sloupec včetně).

Aktivita Země účtu příjemce

Poplatek^^ podle výše transakce:

0,00–49,99 GBP 50,00–99,99 GBP 100,00 GBP a více
Odeslání přeshraniční osobní platební transakce USA, Kanada, Severní Evropa, Evropa I, Evropa II 0,99 GBP 1,99 GBP 1,99 GBP
Všechny ostatní země^ 0,99 GBP 1,99 GBP 3,99 GBP

 Pokud je transakce hrazena v jiné měně než GBP, bude poplatek určen z ekvivalentu této částky v GBP vypočítaného na základě aktuálního základního směnného kurzu podle oddílu 8.2.

A1.2.2.2 Odeslané uživateli se sídlem v Irsku

Chcete-li zjistit výši poplatku spojeného s přeshraniční osobní platbou zaslanou uživateli v konkrétní zemi, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. krok Najděte zemi, ve které má sídlo příjemce.  Pokud si nejste jisti, požádejte o informaci příjemce (druhý sloupec).

2. krok Zjistěte příslušný poplatek (třetí sloupec).

Aktivita Země účtu příjemce Poplatek^^
Odeslání přeshraniční osobní platební transakce Německo 2,0 %
Austrálie, Kanada, Polsko, USA 1,0 %
Japonsko 0,3 %
Čína, Hongkong, Singapur, Tchaj-wan 0 %
Všechny ostatní země^ 0,5 %

Až do dalšího oznámení zveřejněného společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí na většině webových stránek společnosti PayPal) dne 11. prosince 2018 nebo později (dle vlastního uvážení společnosti PayPal) platí pro uživatele registrované v Irsku místo poplatků stanovených v tomto oddíle A1.2.2.2 poplatky uvedené v oddíle A1.2.2.3.

A1.2.2.3 Odeslané uživateli se sídlem v ostatních relevantních zemích

Chcete-li zjistit výši poplatku spojeného s přeshraniční osobní platbou zaslanou uživateli v konkrétní zemi, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. krok Najděte zemi nebo skupinu zemí, ve které má sídlo příjemce.  Další informace najdete v oddílu A4.4 této Přílohy 1. Pokud si nejste jisti, požádejte o informaci příjemce (druhý sloupec).

2. krok Zjistěte příslušný poplatek (třetí sloupec).

Aktivita Země účtu příjemce Poplatek^^
Odeslání přeshraniční osobní platební transakce USA, Kanada, Severní Evropa, Evropa I, Evropa II 1,99 EUR
Všechny ostatní země^ 3,99 EUR

^ Závisí na dostupnosti služby pro příjemce registrovaného v dané zemi.

^^ Viz oddíl A4.7 tohoto Rozpisu 1 níže.

 

4. Poplatky – cenová politika pro charitativní organizace

Zvyšujeme pevný poplatek pro charitativní organizace v oddílu A3.9.1.3 (Pevný poplatek pro charitativní organizace) v Rozpisu 1 za příjem plateb v brazilských realech (je-li k dispozici) z 0,40 brazilského realu na 0,60 brazilského realu.  Příslušnou část oddílu A3.9.1.3 (Pevný poplatek pro charitativní organizace) v Rozpisu 1 jsme změnili takto (změněný text je podtržený):

„A3.9.1.3 Pevný poplatek pro charitativní organizace

Závisí na měně přijaté platby:

Brazilský real: 0,60 BRL

…“

5. Další změny

Části smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny za účelem vyjasnění a nového uspořádání stávajícího znění a opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změně smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu (pouze VB).

Datum začátku platnosti: 11. prosince 2018

 

Změněnou smlouvu o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní smlouvy“ v zápatí na většině webových stránek PayPal.

1. Ukončení a pozastavení

Změnili jsme oddíly 8.1 a 8.4 z následujících důvodů:

a. prodloužení výpovědní lhůty, kterou musíte dodržet pro ukončení smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu, z 10 dní na 30 dní; a

b. vyjasnění a změna uspořádání stávajícího znění.

Oddíly 8.1 a 8.4 mají nyní následující znění (uvedeno v kontextu s výchozím ustanovením, přičemž přidané/změněné formulace jsou podtržené):

8. Ukončení a pozastavení

1. Z vaší strany. Tuto smlouvu můžete ukončit doručením oznámení s 30denní lhůtou na oddělení služeb zákazníkům PayPal o vašem záměru:

a. ukončit tuto smlouvu. Oddělení služeb zákazníkům PayPal potvrdí ukončení e-mailem. Tato možnost umožňuje přestat používat placený produkt, ale váš účet PayPal bude nadále aktivní a příslušná smlouva s uživatelem zůstane v platnosti; nebo

b. zrušit účet PayPal, který používáte s produktem (další informace najdete ve smlouvě s uživatelem). V tomto případě tuto smlouvu ukončíte, takže můžete přestat placený produkt používat, a zahájíte proces zrušení vašeho účtu PayPal.  Váš účet PayPal zůstane aktivní a příslušná smlouva s uživatelem zůstane v platnosti, dokud nedojde k platnému zrušení účtu PayPal, v souladu s ustanoveními o zrušení účtu PayPal ve smlouvě s uživatelem.

4. Účinky ukončení smlouvy. Při ukončení této smlouvy je nutné okamžitě přestat produkt používat, přičemž společnost PayPal vám po ukončení smlouvy může v jeho používání zabránit. Pokud však budete produkt po ukončení této smlouvy používat, bude se tato smlouva nadále na vaše použití produktu vztahovat, dokud ukončení smlouvy nenabyde účinnosti vaším ukončením používání produktu. Následující ustanovení v této smlouvě zůstanou v plné platnosti a účinnosti i po jejím ukončení: body 2, 4(1) 8(2), 8(4). Ukončení této smlouvy nebude mít vliv na práva, prostředky nápravy ani povinnosti smluvních stran, které vznikly nebo vyvstaly před ukončením smlouvy, a nebudete mít nárok na vrácení žádných měsíčních poplatků vztahující se na jakékoli období před ukončením smlouvy.

…“

2. Další změny

Části smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu byly změněny za účelem vysvětlení a nového uspořádání stávajícího znění a opravy drobných tiskových chyb.