„EU úzce spolupracuje se všemi aktéry na podpoře FoRB,“ řekl Gilmore, zvláštní zástupce EU pro lidská práva

„EU úzce spolupracuje se všemi aktéry na podpoře FoRB,“ řekl Gilmore, zvláštní zástupce EU pro lidská práva
„EU úzce spolupracuje se všemi aktéry na podpoře FoRB,“ řekl Gilmore, zvláštní zástupce EU pro lidská práva

Zpráva od Eamona Gilmora jako zvláštní zástupce EU pro lidská práva, když se dne 5. července 2022 zúčastní mezinárodního ministerského zasedání pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení pořádané Úřadem pro zahraniční věci a Commonwealth a rozvoj Spojeného království.

Gilmore in his Twitter account summarized saying that:

Globální prostředí pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení zůstává náročné. EU úzce spolupracuje se všemi aktéry na propagaci Forb. Všechna lidská práva mají stejnou hodnotu.

Podívejte se na celé video níže

Celá zpráva (původní přepis The European Times):

Excelence, dámy a pánové, rád bych poděkoval Spojenému království za dnešní uspořádání této ministerské konference, na které je mi ctí vystoupit jménem Evropské unie.

Všichni jsme viděli práci věřících i nevěřících aktérů při budování míru a boji proti chudobě v jejich komunitách a jejich zemích. Viděli jsme však také, že svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení se stala jakýmsi barometrem toho, jak vlády obecně vnímají lidská práva a jak tato práva chrání.

Všichni máme právo žít a jednat podle svého svědomí, ať jsme věřící nebo ne. Všeobecná deklarace lidských práv potvrzuje právo každého na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

Nikdo by neměl být pronásledován nebo privilegován kvůli svému náboženství nebo víře. Nikdo by neměl být nucen žít podle cizí víry. A samozřejmě, svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení by nikdy neměla podkopávat jiná práva, jako je právo na vzdělání, práva žen, práva LGBT, ani by neměla být používána jako ospravedlnění pro diskriminaci, bigotnost nebo násilí.

Globální prostředí pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení je náročné, a proto jeho prosazování zůstává ústřední součástí práce Evropské unie v oblasti lidských práv a silným rysem mého mandátu zvláštního zástupce EU pro lidská práva.

Hlavním vodítkem pro naši práci je Akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2020 až 2024. A během posledních několika let jsme zintenzivnili činnost zaměřenou na prevenci a boj proti všem formám diskriminace, netolerance, násilí a pronásledování lidí na základě uplatňování svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání nebo přesvědčení.

Čtete také: Scientologická církev v Los Angeles podporuje Pochod za toleranci

Zaujímáme veřejný postoj prostřednictvím prohlášení a také vyjadřujeme své obavy přímo vládám prostřednictvím našich dialogů o lidských právech.

Vyzýváme všechny země, aby chránily právo každého mít nebo nemít náboženství nebo víru, aby projevily nebo změnily své náboženství nebo víru. A rozhodně odsuzujeme kriminalizaci odpadlictví a zneužívání zákonů o rouhání.

Budování inkluzivní a odolné společnosti je silným těžištěm naší mnohostranné práce a řídí se také mnoho iniciativ EU. Na březnovém zasedání Rady pro lidská práva obnovila rezoluce EU o svobodě náboženského vyznání nebo přesvědčení mandát zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení.

Aktivně spolupracujeme také s dalšími mezinárodními organizacemi, zejména s Organizací islámské spolupráce, a pokračujeme ve spolupráci s ostatními v istanbulském procesu. Pokračovali jsme v realizaci projektu Global Exchange on Religion and Society.

Cílem je propojit aktéry občanské společnosti z celého světa, kteří pracují na víře a sociálním začlenění. Občanská společnost a obránci lidských práv jsou klíčovými partnery ve všech našich pracích. Je to náročný okamžik, ale hodně se dělá a je důležité nenechat se zavalit výzvami a obtížemi, kterým čelíme.

Evropská unie bude nadále úzce spolupracovat se všemi aktéry na prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení. Budeme tak činit se silným přesvědčením, že všechna lidská práva mají stejnou hodnotu. Je-li náboženství použito k podkopání jiného práva, všechna ostatní práva mohou být oslabena.

Svoboda je všezahrnující, a to musí být vždy naším průvodcem při prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení. Děkuji.

Role zvláštního zástupce EU pro lidská práva:

Úkolem zvláštního zástupce pro lidská práva je zvýšit účinnost a viditelnost politiky EU v oblasti lidských práv. Zvláštní zástupce má široký, flexibilní mandát, který poskytuje možnost přizpůsobit se vyvíjejícím se geopolitickým okolnostem. Zvláštní zástupce bude úzce spolupracovat s Evropskou službou pro vnější činnost, která bude jeho práci plně podporovat.

Jako bývalý místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Irska měl Eamon Gilmore vládní odpovědnost za provádění Velkopáteční dohody, včetně jejích základních ustanovení o lidských právech. Od října 2015 je zvláštním vyslancem vysokého představitele pro kolumbijský mírový proces. Jeho práci a příspěvek k mírovému procesu všechny strany velmi ocenily.

Zvláštní zástupci EU prosazují politiky a zájmy EU v určitých regionech a zemích, jakož i otázky, které jsou pro EU obzvláště důležité nebo zajímavé. Hrají aktivní roli v úsilí o upevnění míru, stability a právního státu. První zvláštní zástupci EU byli jmenováni v roce 1996. V současné době podporuje činnost vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federice Mogheriniové osm zvláštních zástupců EU.

Podle některých Amerických aktivistů za práva potratů je v sázce mládež

ORLANDO, Florida – Několik stovek lidí se v pondělí shromáždilo v centru Orlanda na podporu práv na potrat, nejprve se shromáždili před budovou okresního soudu, aby si vyslechli řečníky, jako je zástupkyně státního domu Anna Eskamani (D-okres 47), a poté pochodovali ulicemi.

Několik stovek lidí se v pondělí shromáždilo v centru Orlanda na podporu práv na potrat
Několik stovek lidí se v pondělí shromáždilo v centru Orlanda na podporu práv na potrat

Aktivisté všech věkových kategorií nesli nápisy se slogany jako „Anti-choice is Anti-American“ a „Nucený porod je porušením reprodukčních práv“. Několik aktivistů uvedlo, že tam pochodovali ve prospěch mladších generací.

Pro Emily Jonesová jsou práva na potrat základní, lidská práva, která by vláda neměla mít možnost zbavit.

„Jsou to lidská práva,“ řekl Jones. „Ne každý chce děti, takže ne každý by k tomu měl být nucen.“

Jonesová řekla, že dříve v životě potratila, když zažila bezdomovectví. V té době byla sama dítětem: bylo jí pouhých 17 let.

Jonesová, když pro sebe v té době potrat označila za „jedinou možnou možnost“, řekla, že je nyní matkou devítiměsíční holčičky – a má obavy o budoucnost práv svého dítěte.

„Moje dcera je mou hlavní motivací, proč jsem tady,“ řekl Jones. „Nechci, aby vyrůstala ve světě, kde nemá práva na své tělo, kde se na ni hledí doslova jako na majetek, k čemuž mám pocit, že směřujeme.“

Další maminka, Erica Kern, sdílela podobný pocit, když pochodovala ulicemi Orlanda po boku své malé dcery.

„Bojuji za práva své generace a generací příštích,“ řekl Kern.

Ačkoli Kern řekla, že ji nepřekvapilo nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu zvrátit Roe vs. Wade, byla zklamaná a sklíčená. Na pondělní pochod vzala svou dceru, protože řekla, že je důležité, aby si mladí lidé byli vědomi problémů souvisejících s právy na potrat, jako je tělesná autonomie a lékařské soukromí.

„Je to pro ně důležité, protože musí pochopit, že naše země je založena na přesvědčení, že jsme všichni svobodní lidé. A mělo by to na ni platit stejně jako na každého muže. Protože bez plné tělesné autonomie nemá v naší společnosti spravedlnost,“ řekl Kern.

Kern dodala, že chce, aby její dcera – a všichni mladí lidé – věděli, že na jejich hlasu záleží.

„Musí vědět, že můžeme ovlivnit změnu,“ řekl Kern.

Na pondělním shromáždění a pochodu se dostavila malá skupina zastánců interrupcí, kteří však byli výrazně převyšováni zastánci práv na potrat. Policie řekla Spectrum News, že zastánci potratů neměli povolení být na náměstí u soudu.

Prozatím zůstává potrat na Floridě legální – i když omezeně.

V pátek vstoupil v platnost nový státní zákon, který zakazuje většinu potratů po 15 týdnech těhotenství. Ale ve čtvrtek soudce obvodního soudu oznámil, že dočasně zablokuje tento zákon poté, co zjistil, že porušuje široké právo na soukromí, které zaručuje floridská ústava.

Ačkoli tento soudce ještě nevydal oficiální písemný příkaz blokující státní právo, očekává se, že tak učiní začátkem tohoto týdne. Očekává se, že guvernér Ron DeSantis se proti rozhodnutí soudce odvolá.

Říkáme hlasité NE ❌ covidové diskriminaci

Nadační fond pomoci Karla Janečka

Říkáme hlasité NE ❌ covidové diskriminaci
Říkáme hlasité NE ❌ covidové diskriminaci

Říkáme hlasité NE ❌ covidové diskriminaci. Právní skupina, kterou podpořil Karel Janeček, už tři týdny poskytuje občanům bezplatné konzultace při řešení situace vzniklé v souvislosti s nedodržením pandemických opatření. V hájení základních práv a svobod budeme pokračovat i nadále.
Sdílíme 3 jednoduchá doporučení, jak se proti diskriminaci bránit
➡️ Při příchodu kontrolujících osob sdělte pouze to, že využíváte svého práva, tzv. zásady zákazu sebeobviňování, a odmítáte podávat jakékoli vysvětlení, výpověď nebo předkládat jakýkoli důkaz. Je povinností orgánu vám spáchání přestupku prokázat, nemůže vás ale nutit, abyste se usvědčili sami.
➡️ Doporučujeme nosit s sebou prohlášení o bezinfekčnosti.
➡️ Pokud jste byli obviněni z přestupku, můžete proti příkazu ukládajícímu pokutu podat odpor.

Více informací najdete na www.nfpomoci.cz/ne-covidove-diskriminaci

Lidstvo se dopracovalo k takové,, svobodě "
Lidstvo se dopracovalo k takové,, svobodě „

Chceme vyzvat další podobně smýšlející právníky a advokáty, aby se k nám připojili a pomohli nám zajistit právní podporu plošně po celé České republice.

Více informací najdete na www.nfpomoci.cz/ne-covidove-diskriminaci

Lidská práva jsou nejdůležitější práva každé lidské bytosti na této planetě

Lidská práva
Lidská práva

Lidská práva jsou nejdůležitější práva každé lidské bytosti na této planetě. Někdy se nazývají právy základními, protože v minulosti to byla právě tato práva, která se zakotvila v prvních lidskoprávních katalozích nejdříve (vracíme se do dávné minulosti, protože první lidskoprávní katalog Magna Charta byla vydána již v r. 1215) a později v Ústavách států.

Otázkou je, co jsou tedy ta naše základní lidská práva. Najdete mnoho definic lidských práv. Problém těchto definic je, že žádná z nich není zcela správná, respektive přesná. Asi nejznámější definice zní: lidská práva jsou práva, která náleží každé lidské bytosti. Tato definice však nevysvětluje ono „lidství“. Často se definice odkazují na lidskou důstojnost, ale ani zde nejde o jasnou definici, neboť pojem lidská důstojnost je pojmem abstraktním.

Čtete také: Scientologická církev v Los Angeles podporuje Pochod za toleranci

Všechny definice mají své místo, žádná není úplně správná, žádná není zcela chybná. Snahou tohoto webu je přibliž Vám vaše práva a to co nejsrozumitelnější a nezábavnější formou, pomocí zajímavých lidskoprávních témat z celého světa, pomocí videí, her, interaktivních map a dalších možností, které nám Internet a Vaše připojení dovolí. Pojďte se s námi vydat na cestu za poznáním těch nejdůležitějších práv v našich životech.