Modlitba a jízda za mír ulicemi jižního Los Angeles

Minulou neděli 26. února 2023 bylo 10. výročí Mírových jízd. Nižší jezdci, motorkáři a členové Corvette klubů projížděli jižním Los Angeles ve jménu míru.
Minulou neděli 26. února 2023 bylo 10. výročí Mírových jízd. Nižší jezdci, motorkáři a členové Corvette klubů projížděli jižním Los Angeles ve jménu míru.

Sbližování komunity ve jménu hodnot zdravého rozumu a míru.

V neděli 26. února 2023 projeli bikeři, low riders a členové Corvette klubu jižním Los Angeles na oslavu 10. výročí United in Peace Rides. Cestou se zastavili, aby se pomodlili za oběti nesmyslného násilí.

policejní síly Los Angeles  řídí provoz a zajišťuje bezpečnost Peace Riders.
policejní síly Los Angeles řídí provoz a zajišťuje bezpečnost Peace Riders.

Drogy, zbraně a vraždy: Nejděsivější gangy v Los Angeles byly Crips a Bloods

A jako každý měsíc skončila Mírová jízda v Komunitním centru Scientologické církve v Jižní Los Angeles, jejíž účast na každé z jízd byla klíčová pro úspěch hnutí.

organizaci Spojení v míru (United in Peace) ocenila policie v Los Angeles za jejich přínos ve formě Jízd Míru
organizaci Spojení v míru (United in Peace) ocenila policie v Los Angeles za jejich přínos ve formě Jízd Míru

Mobilizace Los Angeles díky brožuře zakladatele Scientologie Cesta ke Štěstí

Každý měsíc Peace Riders rozdávají výtisky Cesty ke štěstí (The Way to Happiness). Charakteristický oranžový přebal brožury Peace Ride ladí s transparenty, vlajkami a tričky iniciativy.

organizaci Spojení v míru (United in Peace) ocenila policie v Los Angeles za jejich přínos ve formě Jízd Míru
organizaci Spojení v míru (United in Peace) ocenila policie v Los Angeles za jejich přínos ve formě Jízd Míru

Ale právě to, co je uvnitř těchto brožur, je činí tak důležitými – 19 zásad zdravého rozumu nebo hodnot sdílených lidmi dobré vůle všech kultur, prostředí, náboženství a přesvědčení.

Policista, který se tento měsíc zúčastnil mírové jízdy, se před osmi lety připojil k policejním silám Los Angeles poté, co sloužil u námořní pěchoty. Narodil se a vyrostl v South Central a z první ruky zná kulturní a etnické napětí, které ve městě propuká v důsledku násilí. Hovořil o důležitosti Cesty ke štěstí (The Way to Happiness) jako způsobu, jak překonat rozdíly a obnovit komunikaci tím, že lidem připomene, co máme všichni společné.

Cesta ke štěstí, je průvodcem na cestě k lepšímu životu od L. Rona Hubbarda
Cesta ke štěstí, je průvodcem na cestě k lepšímu životu od L. Rona Hubbarda

Žena se připojila k jednomu ze tří modlitebních kroužků Peace Ride pořádaných podél nedělní trasy, aby se modlila za život ztracený násilím gangů. Mluvila o tom, jak je důležité dostat tuto brožuru do rukou mládeže. Mladí lidé musí činit rozhodnutí, která je ovlivní po zbytek jejich života, řekla. Jejich rozhodnutí mohou být jakkoli. A Cesta ke štěstí (The Way to Happiness) jim může pomoci vybrat si mír a lepší život pro své rodiny a celou komunitu.

V Scientologickém komunitním centru na konci projížďky předal člen rady Peace Ride cenu autorovi, zakladateli humanitních věd a scientologii L. Ronu Hubbardovi, který je autorem Cesty ke štěstí, a uvedl, že hodnoty této brožury jsou základem zdravého rozumu. Dále Peace Rides ocenily policejní síly Los Angeles za 10 let, kdy každý měsíc policie chránila jezdce motocyklovými hlídkami z divize South Traffic Division.

Nadace Cesty ke štěstí (Way to Happiness Foundation) udělila cenu Mírovým jízdám za zvýšení povědomí o násilí gangů a sbližování komunity ve jménu míru.

United in Peace je multietnické, mnohonáboženské lidové hnutí, které spojuje lidi, aby spolupracovali a přinesli mír do našich vnitřních měst. Policejní orgány a vládní představitelé ocenily snížení míry násilí a kriminality ve čtvrtích, kterých se mírové jízdy dotkly. V Comptonu v Kalifornii starosta a městská rada ocenily mírové jízdy s tím, že každá jízda také vedla ke statistickému poklesu kriminality.

Pro více informací o Mírových jízdách sledujte epizodu  Voices for Humanity, původní sérii Scientologické televize . Zjistěte, jak ministr Tony Muhammad využil těchto jízd k vybudování mírového hnutí mezi notoricky známými válčícími gangy v jižním Los Angeles.

Scientologický církevní vůdce pan David Miscavige zasvětil Scientologickou církev v Inglewoodu a její komunitní centrum v jižním Los Angeles v roce 2011. Církev a komunitní centrum jsou uvedeny v epizodě Cílová scientologie na Scientologické síti.

David Miscavige, předseda správní rady Religious Technology Center a církevní vůdce scientologického náboženství
David Miscavige, předseda správní rady Religious Technology Center a církevní vůdce scientologického náboženství

Scientologická televize je dostupná na DIRECTV Channel 320, DIRECTV STREAM, AT&T U-verse a lze ji streamovat na Scientology.tv , v mobilních aplikacích a prostřednictvím platforem Roku, Amazon Fire a Apple TV.

Je čas, aby Izrael reformoval židovské svatby

Je čas, aby Izrael reformoval židovské svatby
Je čas, aby Izrael reformoval židovské svatby

Dcera kolegy, bývalé Kaliforňanky, a její snoubenka byly až po uši, šťastně, v přípravách na nadcházející svatba. Poté, co se rozhodli o výběru písní, byly vybrány předkrmy a neochotně se vzdali myšlenky Popelky, manželé se rozhodli upustit od tématu Popelky. Nevyhnutelný zádrhel nastal právě ve chvíli, kdy byly aplikovány poslední doteky.

Doufalo se, že roli mesadera kiddushina, který je doslova organizátorem svatosti, ale také tím, kdo provádí svatební obřady, vystoupí starý, drahý přítel z rodiny, konzervativní rabín z Los Angeles. Rabinát si myslel něco jiného, ​​to je zřejmé. Pouze jimi schválení ortodoxní rabíni mohou úřadovat svatby konané v Izraeli . Tuto pravomoc a odpovědnost nelze přiznat konzervativním rabínům, rozhodně ne těm ze zahraničí. Nebylo to neočekávané, takže plán B byl uveden do pohybu. Menny a Nurit, kteří se odmítli oženit s rabínem, kterého neznali nebo ke kterému neměli žádný vztah, odletěli na Kypr, aby se tam vzali civilním obřadem. Poté se vrátili do Izraele, kde byli ještě jednou „oddáni“, tentokrát pod Huppah s rabínem ze západního pobřeží – který byl vysvěcen Židovským teologickým seminářem Ameriky. To zajistilo dodržování všech pravoslavných tradic a zákonů. Přestože jsem byl na mnoha svatbách, nevzpomínám si, že bych kdy slyšel zvuk rozbíjení sklenic na víno.

Nikdy jsem však nepřestal přemýšlet nad tím, zda byl plán B skutečně nutný a zda kompromis rabinátu mohl zabránit rozvratu a potížím, kterými Nurit a Menny prošli. Ačkoli je pravda, že pár, který se bude oddávat, musí být podle halachy židovský a že musí mít pravomoc být svědkem manželství, dokument. Nezáleží na tom, kdo řídí součásti obřadu, pokud jsou v souladu s pravoslavným právem.

V AKCI však rabín určitě přidává k tomu, co se děje, a vysvěcený rabín na Ketubě je lepší varianta. Celující rabín často nabízí nevěstě a ženichovi krátká, ale někdy ne tak krátká slova moudrosti nebo inspiraci. Kromě toho mohou být poskytnuta vysvětlení na vysoké úrovni pro ty, kteří nejsou obeznámeni s židovskými svatbami. Není uvedeno, že je musí provádět někdo, kdo je ordinován pravoslavnou institucí. Také neexistuje žádný halachický požadavek týkající se mesader childdushin.

Je čas, aby Izrael reformoval židovské svatby
Je čas, aby Izrael reformoval židovské svatby

Oni, rabinát, poskytují protokol definující rituály, které mají být provedeny, a požehnání a modlitby, které mají být předneseny. Tyto postupy nastíní a bude následovat mesader childdushin. Jakékoli odchylky nebo novinky – jako je napsání ketuby v hebrejštině a přečtení v tradiční aramejštině – budou řešeny předem. Ortodoxně uznávaný obřad, kterým pár stojí pod huppah, se nezmění. Změní se jen jedna věc, a to pozitivní: Mesader childdushin nemusí být anonymní, ale může to být někdo blízký jedné nebo oběma rodinám. To je obrovský rozdíl a vím to z vlastní zkušenosti.

Členové konzervativního nebo reformního hnutí jsou často zobrazováni jako démoni s vidlemi třímajícími rabíny. Existují rozdíly v teologické, ideologické a každodenní praxi všech tří hlavních odvětví judaismu. Bylo by to trochu o nervy jíst v restauraci, která má certifikaci kašrut od manažera vyškoleného konzervativci nebo reformami. Existují však další oblasti židovské politiky a praxe, které jsou flexibilnější a méně rigidní než kašrut.

Je nejvyšší čas, abychom vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, že izraelské židovstvo nebude izolováno bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení. Nenavrhuji kompromisy Halachovi, jak je definováno pravoslavným právem. Nenavrhuji také, aby jakákoliv struktura konzervativního nebo reformního judaismu ve vztahu k synagogám/modlitebním bohoslužbám byla oficiálně uznána nebo přijata. Je však zřejmé, že sdílení prostoru může být jedině prospěšné.

Neustále si připomínáme zlo antisemitismu a to, jak málo se dělá pro jeho vymýcení. Přesto v našich hranicích existují pádné příklady antisemitské nenávisti. Rabi Meir Mazuz, Shas Rabbi, nedávno prohlásil, že reformní hnutí zničilo judaismus. MK Meir Purush veřejně srovnával reformní Židy s prasaty. V nedávné kampani United Torah Judaism navrhl, že špičáky by mohly být považovány za Židy v rámci konzervativní i reformní konverze. Dá se říci, že třetí chrám by byl dávno zničen, kdyby nebyl zavřen pro nenávist a bezdůvodnost.

Svatby jsou z velké části strukturovány podle oficiální šablony. I když existují variace, základní formát obřadu je stejný. Mesader kiddushin trochu zpestří obřad, ale není to vždy dobrý nápad. Jeden případ byl tak bizarní, že úředník brnkal na kytaru a zpíval novomanželům. Na další svatbě, které jsem byl svědkem, byl Mesader kiddushin, který ukázal, že by mohl mít kariéru standup komika. Vzpomínka, na kterou nikdy nezapomenu, je rabín, který hučel o jiných důvodech, proč rozbít pohár vína. Ještě dvě minuty a měl bych nohu dole… doslova.

Zvolili jsme vládu „proměny“. Není však jasné, co to znamená. Začněme něčím jednoduchým, rabinátu by mělo být umožněno ukončit svůj monopol v Izraeli, pokud jde o pořádání svateb. Je to malá, ale významná změna, která může mít velký dopad.

James Edward Dougherty

James Edward Dougherty
James Edward Dougherty

James Edward Dougherty se narodil 12. dubna 1921 a byl první manžel Marilyn Monroe (Norma Jeane Mortensen). Vzali se 19. června 1942. Byl v obchodní lodi a v roce 1944 byl poslán do jižního Pacifiku. Rozvedli se v červnu 1946. Později pracoval 25 let na policejním oddělení v Los Angeles. Když odešel do důchodu v roce 1974, přestěhoval se do Phoenixu v Arizoně. Později žil v Maine, kde učil na Maine Criminal Justice Academy. Byl třikrát ženatý. Se svou druhou manželkou měl tři děti. Manželství s třetí ženou trvalo 32 let. Zemřel v roce 15. srpna 2003 ve věku 84 let. Zemřel na komplikace leukémie.

Zastavte zabíjení: Mírová jízda spojuje komunitu v Kansas City

Církve a neziskové organizace se scházejí na Mezinárodní den míru, aby přinesly mír do ulic Velkého Kansas City, kde v letošním roce doposud zemřelo více než 200 lidí. Akce komunity byla organizována Scientologickou církví v Kansas City ve spolupráci s radním pro 3. okresní Brandon Ellington, United in Peace Foundation a The Way to Happiness Foundation.

První mírová jízda v Kansas City spojuje komunitu, aby ukončila násilí.
První mírová jízda v Kansas City spojuje komunitu, aby ukončila násilí.

Zvuk otáčejících se motorů naplnil Spring Valley Park 20. září, kdy se na první United in Peace Ride ve Velkém Kansas City postavilo 143 motorek, upravených automobilů a čtyřkolek. United in Peace je mnohonárodnostní, multietnické hnutí, které začalo v Los Angeles, kde snížilo míru kriminality a pomohlo zprostředkovat mír mezi nepřátelskými gangy.

United in Peace představuje nenáboženský morální kodex zdravého rozumu Cesta ke štěstí
United in Peace představuje nenáboženský morální kodex zdravého rozumu Cesta ke štěstí

Organizace United in Peace používá Cestu ke štěstí, morální kodex zdravého rozumu, který napsal humanitární pracovník L. Ron Hubbard, k podpoře atmosféry jednoty a míru, boje proti násilí, zvrácení stoupajícího počtu vražd a podkopání dalších naléhavých sociálních problémů.

Mezi těmi, kdo stojí v čele kampaně KC, byly neziskové organizace, KCPD a Mezináboženská rada Velkého Kansasu.

K jízdě se připojují auta a další dopravní prostředky každého typu.
K jízdě se připojují auta a další dopravní prostředky každého typu.

Jezdci a hosté se shromáždili ve Spring Valley Park ve 3, kde Bennette Seaman, mluvčí Scientologické církve v Kansas City, uvítala a poděkovala zúčastněným za setkání ve jménu míru.

Po hodině zábavy místních týmů drilů a dalších umělců vedl radní Ellington a důstojník KCPD jezdce všech vyznání, ras, prostředí a společenských vrstev na 16 mil dlouhé trase přes Kansas City, Missouri a Kansas City, Kansas, na odpoledne plné naděje, jednoty a pocitu společenství.

Zastavte zabíjení: Mírová jízda spojuje komunitu
Zastavte zabíjení: Mírová jízda spojuje komunitu

Radní Ellington hovořil o své touze pomoci lidem ve městě, aby mohli najít lepší způsob života, nikoli prostřednictvím zločinu a násilí, ale s mírem a úctou a zintenzivněním a konáním správné věci. „Kniha Cesta ke štěstí mi pomůže dostat se k lidem v tomto městě, kteří opravdu nechtějí žít tímto způsobem, k těm, kteří potřebují jen ruku vzhůru, důvod ke změně, být a dělat pro sebe lépe , jejich rodiny a sousedství, “řekl.

První mírová jízda v Kansas City spojuje komunitu, aby ukončila násilí
První mírová jízda v Kansas City spojuje komunitu, aby ukončila násilí

Cesta ke štěstí je nenáboženský průvodce zdravým rozumem k lepšímu životu. Prostřednictvím svých 21 pravidel přináší zvýšení tolerance a porozumění, čímž vytváří bezpečnější a méně násilný svět pro všechny.

První mírová jízda v Kansas City spojuje komunitu, aby ukončila násilí.
První mírová jízda v Kansas City spojuje komunitu, aby ukončila násilí.

Další informace o Peace Rides najdete ve hře Voices for Humanity: Minister Tony Muhammad — Peace on the Streets v síti Scientologická televize.

David Sanchez bývalý narkoman David informuje děti o nebezpečích drog

David Sanchez

Davidovi Sanchezovi bylo teprve 9 let, když mu soused nabídl na prodej marihuanu a zahájil tak Davidův celoživotní boj s drogovou závislostí. Nyní bývalý narkoman David aby zabránil dětem jít v životě stejnou cestou z kopce, vychovává děti o nebezpečích drog.

Marihuana je termín používaný k označení vysušených květů, semen a listů indického konopí. Na ulici se používá řada dalších názvů, například: špek, gandža, tráva, brčko, rostlina, joint, hulení, zelí, marijánka, skunk, skéro, maruška, marihuana a další.

Hašiš je jinou formou této drogy a vyrábí se z pryskyřice květů indického konopí. Nazývá se též haš, šit (z anglického shit) nebo bahno a je přibližně šestkrát silnější než marihuana.

„Kanabis“ popisuje všechny drogy vyrobené z indického konopí – včetně marihuany a hašiše.

Bez ohledu na použitý název je tato droga halucinogen – tedy látka, která narušuje způsob, jakým mysl jedince vnímá okolní svět.

Chemická látka v kanabisu, která toto narušené vnímání vytváří, se nazývá „THC“. Množství THC obsažené v jednotlivých dávkách marihuany se může podstatně lišit, ale obecně lze říct, že v poslední době se množství THC v pěstovaných rostlinách zvýšilo.

DAVID SANCHEZ

David Sanchez se narodil v kalifornské pláži Redondo a jeho sestupná trajektorie závislosti začala v devíti letech, kdy mu soused nabídl marihuanu. V době, kdy mu bylo patnáct, byl jeho život ničen alkoholem a metamfetaminem, což vedlo k prvnímu pobytu ve vězení pro mladistvé. Absolvováním heroinu a času ve více věznicích došlo k obratu v roce 2012, kdy si konečně podmanil svou závislost. V roce 2014 založil David spoluzaložil Beacon of Hope (Světlo naděje) což je největší zařízení pro odvykání od drog a alkoholu v Los Angeles. Vzpomenul si, jak jeho noční můry začala s tím první dávkou drogy, a založil Strike Out Against Drugs, aby buduje povědomí o nebezpečí drog ve své komunitě s využitím materiálu Drug-Free World což je Nadace pro svět bez drog. David Sanchez doposud oslovil přibližně 1,5 milionu lidí s protidrogovou zprávou a změnil život nespočtu dětí.

Scientologická síť debutovala 12. března 2018. Od spuštění byla Scientologická televize sledována ve 240 zemích a teritoriích v 17 jazycích. Televize, která uspokojuje zájem lidí o scientologii, sledují diváci na šesti kontinentech, a představuje každodenní život scientologů, představuje církev jako globální organizaci a s jejími programy sociálního zlepšení, které se dotkly životů milionů lidí po celém světě. Síť také představuje dokumenty nezávislých filmařů, kteří ukazují různé kultury a víry, ale sdílejí společný účel což je povznášení komunity.

Scientologická televize, je vysílaná společností Scientology Media Productions, globálním mediálním centrem církve v Los Angeles, odkud je vysílána na Scientology.tv a je k dispozici prostřednictvím satelitní televize na DIRECTV na kanále 320, prostřednictvím mobilních aplikacích a prostřednictvím platforem Roku, Amazon Fire a Apple TV.