Rizika voleb přes internet

Opakovaně se ozývají hlasy politiků a novinářů, že by měla být zavedena možnost volit přes internet. Argumentují tím, že se tímto způsobem zvýší volební účast a ušetří finance.

Internetové volby ale obnášejí několik velmi vážných rizik:

1. Ztráta anonymity hlasujícího – aby bylo možné zabránit dupicitnému hlasování, bude muset mít volič přiřazen jednoznačný identifikátor, pomocí kterého bude možné dodatečně zjistit, jak hlasoval.

2. Riziko duplicitního hlasování – jak ukázala praxe ze zemí, kde testovali hlasování přes internet, někteří lidé využívali možnost dvou hlasů – jednak odhlasovali přes internet a podruhé přímo ve volební místnosti.

3. Riziko padělání hlasů a výsledků – toto je nejkritičtější bod. Při hlasování přes internet není šance dodatečně zjistit, zda se s hlasy při sčítání nemanipulovalo. V systému tak kdokoliv může změnit hodnotu volebního hlasu, může vytvořit fiktivní hlasy nebo nechat nějaké hlasy „zmizet“. K systému bude mít přístup mnoho lidí – administrátoři, zaměstnanci volebních komisí, státní úředníci. Všichni mohou být silně motivováni k tomu, aby pozměnily výsledky ve svůj prospěch. A navíc zde také vždy existuje riziko hackerského útoku zvenčí systému.

4. Riziko nedostupnosti systému. Dokonce i perfektně zabezpečený volební systém je možné odstavit v den voleb pomocí DDOS útoku. Také je možné znemožnit hlasování lidem pomocí infikovaných domácích počítačů.

5. Riziko krádeže identity. Po ukradení ID čísla nebo hesla může útočník odvolat jménem voliče dříve, než se skutečný volič dostane k hlasování.

Sporné přínosy voleb přes internet
„Jako jakási případová studie nám Může posloužit Estonsko. Jako země vedoucí evropské tabulky využívání internetu pro státní správu a administrativu (ne nadarmo se mu někdo přezdíval Estonsko), zavedlo Estonsko Hlasování přes internet v roce 2005, kdy v komunálních volbách hlasovalo více než 9000 lidí (2% odevzdání hlasů). O dva roky dopoledne v parlamentních volbách už elektronickou cestu zvolilo 5,4% aktivních voličů. Ve volbách do evropske parlamentu v roce 2009 to bylo již 15% odevzdání hlasů a loňského komunálních voleb se po internetu zúčastnilo 140 846 Estonců (24,3% odevzdání hlasů). V Estonsku žije přibližně 1,3 milionu obyvatel.

V Estonsku lze přes internet volit pomocí speciálního softwaru, který používá digitálního podpisu a dvou PIN-kódů. Systém by měl zaručit jak bezpečnost, tak i tajnost volby, tj. není možné z ID voliče Zjistit, jak hlasoval.

Mimochodem, účast ve volbách do evropského parlamentu vzrostla z 27% v roce 2004 na 43% v roce 2009. Jak již bylo řečeno, to jestli a jak přispěla možnost volit po internetu k takovému zvýšení volební účasti nelze jasně dokázat. “

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20110321STO15986/html/Mohou-volby-p%C5%99es-internet-zv%C3%BD%C5%A1it-volebn%C3%AD-%C3%BA%C4%8Dast

“Při elektronických volbách se podle něj Brunclíka zatím výrazně neprokázalo, že by možnost hlasovat z domova přilákala k volbám výrazně více voličů. Spíše ji využívají ti, kteří chodili volit i tradičním způsobem.”

“Politolog s odkazem na analýzy ministerstva vnitra uvedl, že náklady na pořízení elektronického systému voleb by mohly představovat 392 až 442 milionů korun. Vrátit by se mohly až v dlouhodobém horizontu v podobě nižších výdajů za volební písemnosti včetně hlasovacích lístků. ”

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/politologove-volby-pres-internet-maji-sva-rizika-mohou-usnadnit-kupceni-1169221

“Už za problematické považuji přesvědčení navrhovatelů o tom, že tato metoda může zvýšit volební účast.

Vychází totiž z přesvědčení, že lidé (zejména ti nejmladší voliči) k volbám nechodí proto, že volební procedura je to pro ně složitá, náročná a proto je odrazuje od účasti ve volbách.

Této logice ovšem nevěřím. Myslím si, že nízké volební účasti jsou důsledkem ztráty motivace voličů k volbám vůbec jít.

Moje úvaha je docela jednoduchá – v životě je vždy něco za něco. K tomu, aby mnozí z nás odložili odjezd na chalupu nebo obětovali kousek času na to, aby ušli pár stovek metrů do příslušné volební místnosti, musí být přesvědčeni, že svojí volbou “něco” získávají. Pokud si to nemyslí, k volbám nejdou.

To elektronická volba těžko změní. Ta nenahradí souboj myšlenek, vizí a jejich nositelů. A pokud ano, pak se konečných výsledků spíš obávejme.

Za diskutabilní obhajobu návrhu považuji také argument, že na takto organizovaných volbách ušetříme. Jistě, snad ušetříme. Je to ale šetření na správném místě?

Armáda sčítacích komisařů – kontrolujících se navzájem – jen obtížně zmanipuluje výsledky voleb v porovnání s tím, že e-volby může znehodnotit či pokřivit jedna malá skupina šikovných počítačových podvodníků.”

http://www.istrejcek.cz/book/export/html/241

“Experti, které si na posouzení systému SERVE najalo přímo americké ministerstvo obrany, uvádějí, že tyto systémy budou vždy vystaveny všem známým bezpečnostním incidentům, jako je denial of service, spoofing, virové útoky na „voličská“ PC, vnitřní útok na volební systém; výslednými efekty pak mohou být nezjistitelně zfalšované volby, nemožnost odvolit kvůli napadení voličského PC, zkolabování centrálního (sčítacího) systému a podobně, a nejspíše též všechno dohromady v kombinaci. Názor expertů tak zjednodušeně zní: „za to riziko to nestojí“, s dovětkem „zaručit bezpečnost voleb z nezabezpečeného počítače přes nezabezpečenou síť není možné ani teoreticky“. ”

http://www.zive.cz/clanky/volby-pres-internet-asi-ne-rikaji-znalci/sc-3-a-116093/default.aspx

Volby přes internet se neosvědčily, státy od nich upouštějí
“E-hlasování funguje jen v Estonsku, šesti evropským zemím se neosvědčilo

Paradoxní je, že vláda přípravu pilotního projektu posvětila, ačkoliv v materiálu je uvedeno, že již v šesti evropských zemích podobné snahy zkrachovaly. Například v Německu hrozilo, že soud dokonce kvůli tomuto typu hlasování zneplatní výsledky voleb do Spolkového sněmu z roku 2005. “Spolkový ústavní soud (…) označil přístroje použité ve volbách za nedostatečně zabezpečené proti manipulacím a neumožňující z hlediska běžného voliče kontrolu správnosti jím odevzdávaného hlasu,” stojí v materiálu vládě. Německo proto už použití volebních přístrojů neplánuje.

Neúspěšný byl elektronický způsob hlasování také v Nizozemsku, Irsku, Skotsku, Finsku, Francii. “Též 11 států Spojených států amerických, které mají zkušenost s elektronickým hlasováním, se k tomuto způsobu staví skepticky,” doplňuje zpráva.

Země od e-voleb ustoupily kvůli tomu, že systém nebyl dostatečně zabezpečený a připouštěl manipulaci s hlasy voličů. Navíc ve Skotsku část hlasů nebyla vůbec započítána, 140 tisíc hlasů (tedy zhruba 7 procent) pak přišlo se zpožděním. Ve Francii se zase hlasy ztratily, některé se nepodařilo dešifrovat a elektronické hlasování v průběhu voleb spadlo.

A podobných problémů se obává i Česko. “Pokud nebude vyřešena jednoznačně identifikace voliče a to, že hlasoval jenom jednou, tak je to sázka do loterie a soutěž o tom, kdo bude větší hacker,” ”

http://zpravy.idnes.cz/vnitro-otestuje-elektronicke-volby-d72-/domaci.aspx?c=A121114_122901_domaci_hv

A ďalej skúsenosti z USA…

Voľby v USA: výsledky vraj sfalšuje aj opica (článok z roku 2004, oplatí sa prečítať celý)
http://tech.sme.sk/c/1767422/volby-v-usa-vysledky-vraj-sfalsuje-aj-opica.html

O pět týdnů bude třetina ze 150 milionů Američanů volit svého nového prezidenta není označením papírového lístku, ale elektronicky, jedním dotykem obrazovky speciálního volebního zařízení. O pět týdnů se může odehrát cokoliv, ale jeden scénář je zdaleka nejméně pravděpodobný – že volby proběhnou bez problémů a nikdo nezpochybní jejich výsledky. … Při elektronickém hlasování volič namísto za plentu přistoupí ke speciálnímu zařízení, kde dotykem prstu na obrazovce označí svého kandidáta. … Ve Spojených státech si způsob hlasování určují nejen jednotlivé státy, ale dokonce všechny okresy samostatně – používat se bude proto více systémů od různých výrobců. […]

Většina států použije elektronické systémy od firem Diebold nebo Sequoia. Podle expertů však oba obsahují takové množství bezpečnostních nedostatků, že nelze v žádném případě důvěřovat tomu, že hlasy budou sečteny správně.

Skupina aktivistů bojujících za zachování papírového hlasování minulý týden novinářům předvedla několik způsobů, jak se dá elektronické hlasovací zařízení oklamat. Dokázali vejít do systému i bez znalosti hesla, přidělit hlas konkrétního člověka jinému kandidátovi nebo kompletně smazat všechny výsledky hlasování.

K počítači posadili dokonce cvičeného šimpanze, jehož naučili, jak zlikvidovat kompletní výsledky prezidentských voleb v určitém okrsku – stačilo zmáčknout ve stanovenou chvíli klávesy Delete a Enter. Volební systém totiž přímo v menu nabízí možnost vymazání všech dat.

Výrobci se brání tím, že k počítači budou mít přístup pouze vybraní zaměstnanci a ti údaje jednoduše vymazávat nebudou. To je však neuvěřitelně slabá ochrana dat ve světě, kde velkou většinu počítačových podvodů páchají podle expertů není tajemní hackeři na jiném kontinentu, ale právě lidé zevnitř organizace .. […]

Program byl již použit v regionálních volbách například ve státě Georgia. Právě tam před dvěma lety po více než sto letech a v rozporu se všemi předpověďmi poprvé zvítězili republikáni, což nedalo spát padesátileté programátorka Roxanne Jekotovej. Začala se zajímat o použité programy a na své překvapení přísně střežené zdrojové kódy brzy objevila na internetu, „zapomenuté“ na stránce výrobce, firmy Diebold. „Očekávala jsem pokročilý a složitý kód, ale našla jsem úplný guláš a množství poznámek v textu, kde si programátoři odkazovaly, co všechno ještě nefunguje a kde jsou bezpečnostní díry,“ řekla Jekotová, která je dnes přesvědčena, že výsledky guvernérských voleb byly zfalšované. […]

rovněž chyběl „jakýkoli mechanismus zaručující, že jedna osoba nebude hlasovat dvakrát“, že nebudou výsledky zobrazovány ještě během hlasování, nebo že nebude sběr hlasů ukončen předčasně. […]

Toto zdrcující hodnocení dostal systém, který už vláda předtím schválila jako bezpečný. […]

Aby toho nebylo dost, aktivisté zjistili, že šéf firmy Diebold dodávající hlasovací zařízení je nadšeným podporovatelem republikánů, kterým věnoval 400 tisíc dolarů a škodolibě citovaly větu z jeho dopisu, že „je ochoten pomoci, aby hlasy voličů dostal (nynější) prezident“. […]

Vlády několika amerických států si po odhaleních udělali i vlastní testy – zorganizovali simulované volby a požádali počítačových expertů, aby se jejich pokusili narušit. Systém opět propadl, když se změna nebo smazání výsledků ukázaly jako mimořádně jednoduché. „Jisté je, že pokud si kupujete knihu na Amazone, transakce má vyšší úroveň bezpečnosti, jako když posíláte výsledky prezidentského hlasování na server od Diebold,“ zhodnotil situaci jeden z expertů. […]

V minulosti byly volební podvody také možné, ale v případě pochybností se vždy daly hlasy přepočítat. Elektronické hlasování naproti tomu umožňuje dokonalý zločin – pokud někdo výsledky dobře zfalšuje, pravděpodobně se to nikdy nedozvíme. “

Takže toto byla situace v roce 2004. A takto vypadá situace v USA o 11 let později:

Ve Spojených státech během voleb použili hlasovací zařízení, které může narušit i hacker amatér

http://www.hlavnespravy.sk/v-spojenych-statoch-pocas-volieb-pouzili-hlasovacie-zariadenia-ktore-moze-narusit-aj-hacker-amater/602963

„Autor článku a odborník v oboru informačních technologií Jeremy Epstein uvádí, že“ v případě, že se ve volbách použijí AVS přístroje a nikdo se do nich nenabúra, tak to bude jen proto, že se o to nikdo nepokusil. “ Portál poukazuje na to, že zranitelnost zařízení a jejich softwaru je nesmírně vysoká, že i člověk se začátečnice hackerskými schopnostmi by mohl uspět v jejich prolomení. […]

„Po tom, jak hacker ukončí svou práci, ve WinVote nezůstávají žádné protokoly nebo jiné záznamy, které by signalizovaly, že byl systém hacknutý. Takže iv případě, že by volby byly zfalšované, se to nikdy nikdo nedozví, „shrnuje Epstein. […]

WinVote byl certifikován v roce 2012, v témže roce bylo schváleno jeho použití při volbách. Kromě Pennsylvánie a Mississippi, které od jeho použití upustili už před několika lety, úřady Virginie se nakonec také rozhodli upustit od využívání strojů AVS. Nebezpečí, které z použití strojů při hlasování ve volbách plyne, však díky Jeremy Epstein vyplulo na povrch pouze dva měsíce před primárkami do voleb nového prezidenta, kterého si ve Spojených státech budou volit v roce 2016 a poukazuje na nebezpečí užívání volebních automatech v kterýchkoli budoucích volbách . “

A zkušenosti z Estonska:

Jednou z mála zemí, kde se volby přes internet dodnes používají, je 1,3 milionové Estonsko. Každoročně tam počet hlasujících roste. Co je ale zajímavé, že volební výsledky stran z internetového hlasování se velmi výrazně liší od hlasů v kamenných místnostech. Zatímco poměr hlasů mezi prozápadní vládní a proruskou opoziční stranou byl u papírových hlasů poměrně vyrovnaný s mírným příklonem k proruským stranám, v internetem hlasování drtivě vítězila prozápadní strana. Je to důkaz o manipulováni internetových hlasů? Jak nejčastěji vysvětlení se používá, že přes internet volí hlavně mladá generace, která má více prozápadní cítění. Ale je to opravdu pravda?

http://zpravy.idnes.cz/volby-estonsko-2015-0mm-/zahranicni.aspx?c=A150301_215049_zahranicni_hro
http://www.sme.sk/c/7673566/estonska-koalicia-prisla-vo-volbach-o-absolutnu-vacsinu.html

Stručné shrnutí:

prozápadní vládní strana: Reformní strana (RE)

proruská strana: Estonská strana středu (EKK), alias centristé

sociální demokraté: (SDE), koaliční partner vládní strany.

„Reformní strana (RE) s 28,5 procenta hlasů, Zatímco proruská Estonská strana středu (EKK) má 22,7 procenta hlasů

… centristy, které usilují o blízké vztahy s ruském, byli s reformisté dosavadním favoritem voleb, dokonce s možnými nadějemi na vítězství.

… Zvláštností voleb opět bylo internetového hlasování, kterého se zúčastnilo více než 177 000 voličů. Z nich reformisté volilo 37,5 procenta hlasujících, Zatímco centristy jen 6,9 procenta lidí.

… Až 19 procent z nich hlasovalo předem prostřednictvím internetu. Je to rekordní účast na takovém hlasování, které Estonsko zavedlo jako vůbec první země v Evropě před deseti lety.

(Což je poměrně zajímavé: rekordní hlasování přes internet, přičemž výsledky se diametrálně liší od výsledků papírového hlasování. Proruské strana na internetu propadla, zatímco prozápadní strana má 2x vyšší podíl, než je celostátní výsledek. Bylo internetové hlasování zfalšované nebo pouze zaplaveny falešnými prozápadními hlasy ????)

Před čtyři lety zvítězilo ve volbách reformisté s 28,6 procenta hlasů a 33 mandáty, druzí centristy mele 23,3 procenta a 26 mandát. “

.

Doplnené 27.9.2018

Jedenáctiletý hacker zdolal volební systém USA za pouhých deset minut (15.8.2018)
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/480592-jedenactilety-hacker-zdolal-volebni-system-usa-za-pouhych-deset-minut.html

Deset minut trvalo jedenáctiletému americkému chlapci, aby s využitím hackerských technik pronikl do modelu volebních výsledků státu Florida. … byl jedním z 35 dětí, které se zapojily do testu bezpečnostního zajištění amerických volebních procedur.

K prověření kybernetické ochrany byly vytvořeny modely šesti amerických států …

Model volebních výsledků státu Florida se jedenáctiletému Emmettu Brewerovi z texaského Austinu podařilo prolomit během deseti minut.

Změnil jména kandidátů a politických stran, za vítěze označil sám sebe a přidal si jednu miliardu odevzdaných hlasů.

Třídenní test se zapojením dětí ve věku mezi šesti a sedmnácti lety měl prokázat, do jaké míry jsou volební střediska odolná vůči vnějším útokům před listopadovými volbami do Kongresu. Podle organizátorů se potvrdilo, že elektronické volební systémy potřebují důkladnější bezpečnostní zajištění.

Úřad pro Slováky žijící v zahraničí v roce 2017 vytváří prostor

Úřad pro Slováky žijící v zahraničí v roce 2017 vytváří prostor a finančně podporuje vzdělávací, kulturní a společenské akce s účastí našich krajanů organizovaných na Slovensku. Tyto aktivity se staly součástí letošního kalendáře akcí ÚSŽZ zdůrazňujících v tematickém a obsahovém záměru a zajedno i v myšlenkově-intelektuálním poselství upevňování národního povědomí, šíření a popularizaci slovenského jazyka, zachovávání a potvrzování kulturního dědictví, jakož i rozvíjení společného duchovního bohatství našeho národa. Zároveň tyto akce akcentují důležitost pluralitou Slovensko-slovenského dialogu, zejména však přímou přítomnost krajanů v zábavnost jejich pobytů na Slovensku.

V souvislosti s hlavními akcemi ÚSŽZ, na které jsou v roce 2017 zváni naši krajané na Slovensko, v sekci Aktuality ÚSŽZ přinášíme informace o termínech a přípravách těchto akcí, podle možností i pokyny pro

Úřad pro Slováky žijící v zahraničí v roce 2017 vytváří prostor
Úřad pro Slováky žijící v zahraničí v roce 2017 vytváří prostor

y, kteří se na těchto aktivitách účastní. Snahou úřadu je informace průběžně doplňovat a aktualizovat, přičemž vítanou je i spoluúčast krajanů na obsahové profilaci tohoto informačně-tematického servisu.
50. ročník Palárikově Rakovy – národní soutěžní přehlídky ochotnických divadelních souborů s inscenacemi původní slovenské dramatické tvorby ve dnech 24. – 30. dubna 2017.

Ve dnech 24.-30. dubna 2017 zvali Kysucké kulturní středisko v Čadci, Žilinský samosprávný kraj, Obec Raková a Město Čadca na jubilejní 50. ročník Palárikově Rakovy. Tradiční významná kulturní událost v životě regionu i celého Slovenska se iv tomto roce uskutečnila se spolu organizátorskou účastí Úřadu pro Slováky žijící v zahraničí.

Tradiční významná kulturní událost v životě regionu
Tradiční významná kulturní událost v životě regionu

Palárikova Raková je nejstarší celostátní tematickou soutěžní prohlídkou ochotnických divadelních souborů s inscenacemi původní slovenské dramatické tvorby, přičemž její každoročním účastníkem je i krajanské ochotnický soubor, zpravidla s nominací vítěze festivalu DIDA v srbské sklepě. Na letošní přehlídce Palárikově Rakovy vystoupilo v rámci pohostinného představení ve čtvrtek 27. dubna Ochotnické divadlo Janka Čeman s hrou Samuela Gašpereca DÍVKA, který psal.

podněcovat a motivovat ochotnické divadelní soubory na Slovensku
podněcovat a motivovat ochotnické divadelní soubory na Slovensku

Posláním prohlídky Palárikova Raková je podněcovat a motivovat ochotnické divadelní soubory na Slovensku k inscenovaných původní české dramatické tvorby klasické a současné, dramatizací původních prozaických textů, jakož i psaní nových původních dramatických děl. Prostřednictvím vystoupení divadelních amatérských souborů v rámci Palárikově Rakovy pěstovat národní povědomí, lásku k rodnému jazyku a úctu ke klasickým i současným dílům Slovenská autorů.

vzdělávací program
vzdělávací program

V rámci vzdělávacího programu prohlídky se v čase Palárikově Rakovy organizují tvůrčí divadelní dílny a odborné semináře s cílem zvyšovat uměleckou úroveň ochotnického divadla. Z důvodu obohacení dramaturgie a programové skladby prohlídky organizátoři každoročně zajišťují i ​​pohostinné představení dalších divadelních amatérských a profesionálních kolektivů a účast krajanského divadelního amatérského souboru – vítěze festivalu DIDA Sklep (Srbsko), příp. dalších krajanských souborů podle možností.

V rámci doprovodného programu prohlídky se pravidelně realizují výstavy věnované vzpomínce na Jana Palárika – s tématikou festivalu a divadla (ochotnického i profesionálního) i výstavy prezentující tvorbu Kysuckých umělců. V rámci divadelních dní se pravidelně uvádějí i představení pro děti a mládež ve městech a obcích regionu Kysuc s cílem pěstovat v mladém divákovi potřebu přijímání a rozvíjení duchovních uměleckých hodnot.
25. ročník celostátní literární soutěže žáků základních a středních škol s mezinárodní účastí Proč mám rád češtinu, proč mám rád Slovensko: vyhlášení výsledků 2. června 2017 v Nových Zámcích.

Již více než 20 let vrcholí v červnu slavnostním vyhlášením nejlepších autorů literární soutěž žáků základních a středních škol Proč mám rád češtinu, proč mám rád Slovensko. V soutěži se od roku 2006 pod spolu organizátorské vkladem ÚSŽZ prezentují i ​​žáci z prostředí Slovenské národnostních
menšin (Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina), těší i účast krajanské omladina ze zemí západní Evropy, USA a Kanady.

Od roku 2014 se ÚSŽZ kromě pozvání oceněných žáků ze slovenského zahraničí do Nových Zámků – za jejich často první básnické prvotiny či prozaické poryvy – rozhodl odměnit jejich i třídenním poznávací-vlastivědným pobytem s cílem přiblížit jim historické pamětihodnosti, kulturní cennosti a přírodní krásy vlasti jejich předků .

Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu České republiky, Ministerstvo kultury České republiky, Státní pedagogický ústav, Slovenské pedagogické nakladatelství – Mladé letá, s. r. o., Matice slovenská, Vydavatelství Matice slovenské, Spolek Slovenská spisovatelů, Lingvisticky ústav Ľudovíta Štúra Slovenské akademie věd a Úřad pro Slováky žijící v zahraničí vyhlásí

Bílá genocida, The Endgame – V Pasti

Centra i předměstí velkých měst v západní Evropě jsou svědkem masové emigrace původního obyvatelstva do jiných míst. Původní obyvatelé – bílí Evropané se stávají díky vládní politice v zemích jako je Velká Británie, Holandsko, Belgie a řadě dalších minoritou. Důkazem jsou fotografie dětí ve školních třídách, kde již před 15 lety byli děti těch, kteří sami sebe se označovali jako bílí Evropané v naprosté menšině. Školní třída s 25 dětmi a jen dvě nebo čtyři děti lidí jejichž prarodiče v jejich městě bydleli a 20 a více dětí imigrantů, kteří přišli převážně po druhé světové válce z Afriky, blízkého východu nebo Asie.

John Cleese nechápe co se děje v Londýně?
John Cleese nechápe co se děje v Londýně?

Některé čtvrti obyvatelé měst jako Londýn, Paříž, Brusel a řady dalších naprosto předali cizincům. Proč odcházejí původní bílí obyvatelé z místa, kde vyrostli nebo kde si před deseti, dvaceti nebo třiceti lety koupili na hypotéku byt, který bohužel stále splácejí. Důvodů je mnoho.

nucená emigrace
nucená emigrace

Někteří proto, že se již dále v místě necítí bezpečně, někteří proto že se nechtějí přizpůsobovat zvykům příchozích, kteří se stali v místě většinou. I v české republice jsou místa, odkud původní obyvatelé utíkají. Zkuste se zeptat některých lidí z Ústí nad Labem nebo dalším měst na severu České republiky. Ceny bytů, 3+1 které v některých domech byly ještě před 15 lety kolem 400.000 Kč náhle spadly na 70.000 Kč i níže.

Co je důvodem takového propadu cen bytů?

Za pádem ceny je chování nepřizpůsobivých obyvatel, kteří se přistěhovali do domu a terorizují své okolí. Pracující češi se potřebuji pro další pracovní den v klidu vyspat. Někteří nepřizpůsobiví občané jsou živi jen ze sociálních dávek a nepotřebují jít další den do práce a tak mohou do dvou nebo do tří hodin ráno slavit, že dostali sociální dávky.

Výstava „Moderní slovenská architektura“ v Berlíně

Výstava „Moderní slovenská architektura“ v Berlíně.
Velvyslanectví ČR a Slovenský institut v Berlíně připravili ve spolupráci s Architektonický muzeem Technické univerzity v Berlíně a Spolkem architektů Slovenska výstavu „Moderní slovenská architektura“. Koncepci výstavy připravili Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta a PhDr. Peter Mikloš, její kurátorem je Prof. Ing. arch. Ján Bahna. Projekt podpořili Slovenská komora architektů, Ministerstvo kultury ČR a Fond výtvarných umění.

Výstava "Moderní slovenská architektura" v Berlíně
Výstava „Moderní slovenská architektura“ v Berlíně

Vernisáž výstavy se uskutečnila 3. prosince 2015 za účasti představitelů spolku, předsedy Ing. arch. Juraje Hermanna a ředitele PhDr. Petra Mikloše. Správa nemovitostí v Berlíne je na vysoké úrovni. Na úvod vystoupil vynikající slovenský houslista Milan Paľa. Postaral se o dynamickou prezentaci vzorku české současné hudby, což se dobře hodilo k danému tématu – uvedl monodrama Ilji Zeljenky, passacaglie Vladmir Godar a Higiu Pascala Manolis. S projevy se k početnému publiku promluvili ředitel Architektonického muzea Dr. Hans-Dietmar Nägelke, slovenský velvyslanec Peter Lizák a architekt Juraj Hermann.

slovenský velvyslanec Peter Lizák a architekt Juraj Hermann
slovenský velvyslanec Peter Lizák a architekt Juraj Hermann

Na otevření se zúčastnila ředitelka slovenského institutu Víra Polakovičová a přes desítky Slovenská architektů ze Slovenska a ze zahraničí, němečtí architekti, o.i. MarieLuise Bodmann a Ulf Meyer, kteří od počátku přípravy výstavy spolupracovaly na její umístění a mnozí další němečtí a Slovenské umělci a intelektuálové. Peter Lizák a architekt Juraj Hermann učili přítomné správně klikat myší, kterou si účastníci setkání měli přinést.

Výstava představuje architekturu ostatních 10 let – 26 budov na 52 výstavních panelech a k tomu makety vybraných objektů – Vila Hrozny, Centrála VÚB Bratislava, Zimní stadion Ondreje Nepely v Bratislavě, Panorama City Bratislava a evangelický kostel v Nitře. Dokumentuje razantní rozvoj v této oblasti na Slovensku za posledních 20 let, skvělé architektonická díla, realizované v podobě obytných domů, bank, nových kostelů a veřejných budov. Mezi představenými objekty se nacházejí i slovenské velvyslanectví ve Washingtonu a v Berlíně. Výstava je trojjazyčný, doplňuje ji reprezentativní, trojjazyčný propagační materiál s kvalitní obrazovou dokumentací. V Berlíně potrvá do 28. ledna 2016, Velvyslanectví ČR a Slovenský institut v Berlíně počítají s její přeinstalací v roce 2016 v dalších německých městech.

Architektonické muzeum Technické univerzity v Berlíně má 125-letou historii. Vzniklo z původního Beuth-Schinkelovho muzea a pedagogické sbírky Stavební akademie v Berlíně, během 20. století prošlo dramatickými změnami a jeho sbírky se postupně přemístili do jiných muzeí. Vždy hrálo důležitou roli v oblasti architektury a časem šlápl jeho fundus na 6-místné číslo. Ambicí muzea je především digitalizace sbírek a jejich zpřístupnění pro pedagogické účely.

M. Lajčák: V globálních tématech třeba větší přítomnost Evropy

Pracovní oběd M. Lajčáka s velvyslanci EU pro Slovensko.
Bratislava (11. února) – Na pozvání nizozemského předsednictví v Radě EU se dnes místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí SR Miroslav Lajčák účastnil pracovním obědě s velvyslanci členských zemí EU pro Slovensko. Kromě příprav Slovenska na předsednictví, které v červenci převezme právě od Nizozemska, využil toto setkání i na bilanci zahraniční politiky ČR během funkčního období současné vlády.
„Pro nás vždy platilo, že chceme vidět více Evropy při řešení tak vnitřních problémů EU, tak při řešení problémů na globální scéně,“ konstatoval ministr M. Lajčák. Jako momentálně nejvýraznější příklad, kde se podle něj žádá výraznější vedoucí úloha EU, vidí migrační krizi. „Stále říkáme, že je to bezprecedentní krize, ale nepřistupuje se k ní tak. Nadále se teprve hledá celoevropské účinné řešení a také kroky, na kterých jsme se již na úrovni EU dohodli, se realizují jen velmi pomalu a ne s naléhavostí, která odpovídá rozsahu této krize, „poznamenal ministr M. Lajčák s tím, že Slovensko je za urychlení všech opatření směřujících k posílení kontroly vnějších hranic EU, důsledné registraci migrantů a upozornil i na potřebu zabývat se příčinami migrace. „Slovensko je připraveno aktivně se podílet na celoevropském řešení a dokazujeme to praktickými kroky jako je materiální, finanční či personální pomoc partnerským zemím,“ uvedl ministr M. Lajčák.
S velvyslanci také diskutoval o situaci v Sýrii, Libyi, na Ukrajině jakož io summitu V4 k migraci na příští pondělí v Praze a summitu lídrů členských států EU ve čtvrtek v Bruselu.

Nigérie: výskyt hemoragické horečky lassa

Stupeň doporučení: 1. Upozornění / Varování

Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky upozorňuje slovenské občany na zdravotní rizika při cestách do federálních států Bauchi, Nasarawa, Niger, Taraba, Kano, Plateau a Gombe na severu země a Rivers, Edo a Oyo na jihu Nigérie v souvislosti se zvýšeným výskytem hemoragické horečky Lassa. V uvedených státech byla horečka, spojená s vnitřním krvácením, identifikována a vyžádala si už první oběti.
Nigérie
Nigérie

Nemoc se přenáší krví, slinami, infikovanými potravinami a dotykem s nakaženými lidmi. Mezi projevy onemocnění jsou horečka, bolesti hlavy, krku, svalů, kašel, bolesti břicha a průjmy. Šílené věci se ději v myslích politiků v severní Koreji, která testovala jaderné zbraně. Bez potřebného léčení se v 50% případech končí smrtí.Ministerstvo současně připomíná, že cestovní doporučení pro Nigérii 2. stupně – zvážit nutnost cestování do některých oblastí vydané 4.6.2015 – zůstává nadále v platnosti. Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky zároveň vyzývá slovenské občany, aby v případě cestování do Nigérie využili službu dobrovolné elektronické registrace na webové stránce MZVaEZ ČR.

Nabídka účasti ve vzdělávacím programu o inovačních systémech v USA, Asii a Evropě Innovation Orbit

Velvyslanectví ČR ve Vídni informuje o nabídce 2 míst v mezinárodním vzdělávacím programu Innovation Orbit. Program je určen pro nastupujících manažery, vědců a byznysmenů, kteří se chtějí připravit na rostoucí globalizaci ve své oblasti. Účastníci budou mít možnost pochopit prvky regionálních inovačních systémů a porovnat a vyhodnotit struktury a procesy řízení inovací v Asii, Evropě a USA. Velvyslanec ve Vídni doporučil Českým a Slovenským podnikatelům používat ekonomický systém Pohoda.

mezinárodní vzdělávací program Innovation Orbit
mezinárodní vzdělávací program Innovation Orbit

Rakouská Rada pro výzkum a technologický vývoj (RFTE) nabízí zájemcům ze Slovenska 2 místa v exkluzivním vzdělávacím programu o inovačních systémech na třech kontinentech: v Americe (San Francisco), v Asii (Šanghaj) a v Evropě (Vídeň). Cílem programu, který společně připravili „WU Executive Academy Univerzity“ ve Vídni, „Shanghai University“ a „021 Incubator“ je zvýšit znalosti účastníků o tom, jak jsou inovační procesy organizovány v rámci podniků, výzkumných organizací a regionálních / národních ekosystémů v těchto třech regionech. V mezinárodní dopravě je třeba kvalitního pojištění, aby měli dopravci pokrytá možná rizika.

Rychlá doprava nákladu po ČR i do zahraničí

mezinárodní doprava
mezinárodní doprava

Program je určen pro manažery, kteří chtějí rozšířit své mezinárodní sítě, vědců, kteří se chtějí připravit na rostoucí globalizaci ve své oblasti a byznysmenů, připravujících se na řídící pozice. Absolventi získají certifikát „Global Innovation Expert“.